www.wimjongman.nl

(homepagina)


De opvolger van Abbas is begonnen met de overname van Fatah

Hussein al-Sheikh is bezig de controle over de belangrijkste posities van de beweging over te nemen, om zo de weg te bereiden om de officiële kandidaat voor de presidentsverkiezingen te worden zodra Mahmoud Abbas zijn ambt neerlegt.

Door Yoni Ben-Menachem - 1 september 2022

()

De opvolgingsstrijd van de Palestijnse Autoriteit is in een hogere versnelling geraakt. Hussein al-Sheikh, vertrouweling en aangewezen opvolger van de 86-jarige leider van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas, is begonnen met het proces om de Fatah-beweging in de gebieden over te nemen.

Al-Sheikh is van plan de leiding van Fatah in handen te krijgen door de achtste Fatah-conferentie bijeen te roepen, die de instellingen van de beweging zal kiezen. Via interne verkiezingen wil hij verschillende van zijn rivalen uit het leiderschap verwijderen en zo zijn weg effenen om de officiële kandidaat van Fatah te worden bij de presidentsverkiezingen zodra Abbas het politieke toneel verlaat.

Op maandag had al-Sheikh een ontmoeting met alle Fatah-secretarissen op de Westelijke Jordaanoever om te praten over de volgens hem dringende noodzaak om de Achtste Conferentie te houden en de nodige veranderingen door te voeren.

Volgens vooraanstaande Fatah-activisten hebben medewerkers van al-Sheikh de laatste tijd druk uitgeoefend op Abbas om een datum vast te stellen voor de conferentie. Aanvankelijk was de conferentie gepland voor maart, maar zij werd uitgesteld vanwege meningsverschillen over de samenstelling van de afgevaardigden.

De vorige, zevende Fatah-conferentie werd in 2016 in Ramallah gehouden.

Ahmad Hilles, een lid van het Centraal Comité van Fatah uit Gaza, zei dat de kwestie van het bijeenroepen van de conferentie op de agenda van het comité zou staan wanneer het de volgende keer bijeenkomt. Die vergadering, zo verklaarde hij, zal dit jaar plaatsvinden omdat het een nationale noodzaak is.

Hilles herhaalde hiermee de openbare vermaning van al-Sheikh van een paar dagen eerder. Al-Sheikh rekruteert de jongere generatie van Fatah in de gebieden en belooft promoties om steun te winnen.

Abbas heeft onlangs verschillende maatregelen genomen om al-Sheikh als zijn opvolger te versterken. Hij benoemde hem tot secretaris-generaal van het uitvoerend comité van de PLO en voegde bondgenoten aan het comité toe die de steun voor al-Sheikh zullen versterken.

Abbas benoemde ook zijn medewerker Rawhi Fattouh tot hoofd van de Palestijnse Nationale Raad. Verwacht wordt dat hij al-Sheikh extra legitimiteit zal proberen te verschaffen in de Fatah-instellingen.

Al-Sheikh wordt beschouwd als de trouwste vertrouweling van Abbas, en hoge Fatah-functionarissen zeggen dat hij beloofd heeft de behoeften van Abbas en zijn familieleden te behartigen na zijn pensionering. De twee zonen van Abbas bezitten een enorm economisch imperium, waarvan een deel in de P.A., en al-Sheikh heeft gezworen dat dit geen schade zal oplopen.

Fatah-functionarissen zeggen ook dat al-Sheikh van plan is twee belangrijke rivalen in de opvolgingsstrijd te verzwakken door hen bij de interne verkiezingen uit de machtscentra van de beweging te verwijderen.

De eerste is Tawfiq al-Tirawi, een lid van het Centraal Comité en een voormalig hoofd van de Palestijnse Algemene Inlichtingendienst. In een rapport van een onderzoekscommissie van de P.A. wordt hij beschuldigd van corruptie en nepotisme.

De tweede rivaal in kwestie, Marwan Barghouti, een architect van de terreur van de Tweede Intifada, zit vijf levenslange straffen uit in een Israëlische gevangenis.

Barghouti is lid van het Centraal Comité van Fatah en een bittere tegenstander van zowel Abbas als al-Sheikh. Uit Palestijnse opiniepeilingen blijkt dat hij onder de bevolking de meeste steun geniet om Abbas op te volgen.

Vorig jaar maakte Barghouti zijn voornemen bekend om mee te doen aan de komende verkiezingen voor de PA. Abbas en al-Sheikh vroegen de regering Biden en Israël ervoor te zorgen dat hij niet zou worden vrijgelaten in een gevangenenruil met Hamas, met als argument dat hij een terrorist was die de veiligheidscoördinatie van de PA met Israël en de Verenigde Staten zou ondermijnen.

Al-Sheikh is van plan de Achtste Fatah Conferentie te gebruiken om een bondgenoot, Gen. Majid Freij, in het Centraal Comité van Fatah te benoemen. Hij wil ook andere medestanders, zoals Adnan Ghaith, de gouverneur van de PA in het district Jeruzalem, en Ahmad Assaf, de Palestijnse minister van communicatie, op hoge posten in Fatah benoemen.

De inschatting in Fatah is dat al-Sheikh de bijeenroeping van de conferentie spoedig zal bewerkstelligen. Abbas heeft reeds zijn principiële toestemming gegeven.

De P.A.-opvolgingsstrijd zou dramatisch en gewelddadig kunnen escaleren. De Palestijnse straat vreest intensievere moordaanslagen op de Westelijke Jordaanoever omdat de politieke rivalen van al-Sheikh op een aantal plaatsen gewapende milities hebben.

Het Israëlische defensie-apparaat kijkt van een afstand toe en mengt zich niet in de opvolgingsstrijd. Fatah-functionarissen zeggen echter dat Israël de inspanningen van al-Sheikh steunt.

Yoni Ben Menachem, een veteraan in Arabische zaken en diplomatiek commentator voor de Israëlische radio en televisie, is een senior Midden-Oosten analist voor het Jerusalem Center for Public Affairs. Hij was directeur-generaal en hoofdredacteur van de Israel Broadcasting Authority.

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door het Jerusalem Center for Public Affairs.

Bron: Abbas’s designated successor has begun takeover of Fatah - JNS.org