www.wimjongman.nl

(homepagina)


Oorlogen van de tweede ruiter en de christelijke oproep tot bewapening

door Joel Michael | 10 maart 2022

(Tweede Ruiter - Ruiter op het Rode Paard)

Terwijl oorlogen uitbreken in het spoor van de tweede ruiter, kunnen christenen krachtige wapens aanboren als we moedig genoeg zijn om ze te gebruiken.

Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: "Kom." En een ander, een rood paard, ging uit; en aan hem, die daarop zat, werd vergund vrede van de aarde te nemen, en dat de mensen elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven. - Openbaring 6:3-4

De tweede ruiter op het rode paard rijdt

Als je leest over de tweede ruiter in Openbaring, zul je hem hoogstwaarschijnlijk gelijkstellen met oorlog, zelfs een wereldoorlog.

Als je naar onze wereld van vandaag kijkt, is het gemakkelijk te geloven dat hij over de hele wereld opereert. Geweld en gewapende conflicten zijn overal. En de recente invasie van Rusland in Oekraïne is daar het meest recente voorbeeld van. Maar in tegenstelling tot andere conflicten, zoals in Irak of Syrië, heeft dit laatste conflict de potentie om de grootste wereldmachten op de vuist te laten gaan.

Een inwoner van Kiev vergelijkt de scène met die van WOII-films, terwijl de president van Wit-Rusland waarschuwt dat dit conflict tot WOIII kan leiden.

Is dit het werk van de tweede ruiter?

De tweede ruiter brengt een tijd van crisis

Het is de rol van de vier ruiters om de wereld in beroering te brengen en de oude gebruiken af te breken, zodat goddeloosheid kan heersen, zonde zijn volheid kan bereiken, gerechtigheid kan worden voltrokken, en een nieuw tijdperk van Christus' heerschappij kan beginnen.

Een wereldoorlog heeft het potentieel om de nieuwe wereldorde, zoals beschreven in Openbaring 13, tot stand te brengen. Deze woorden worden weerspiegeld in een opiniestuk dat snel werd verwijderd van het Russische persbureau RIA Novosti: "Een nieuwe wereld wordt voor onze ogen geboren... De militaire operatie van Rusland in Oekraïne heeft een nieuw tijdperk ingeluid."

We gaan een historisch tijdperk binnen, het einde van een 2000-jarig tijdperk. In 2025 beginnen we aan de laatste 50 jaar (een jubeljaar) in het einde van het Messiaanse/kerkelijke tijdperk. Als het einde van dit tijdperk is zoals het laatste tijdperk, dan zouden de meest significante gebeurtenissen kunnen plaatsvinden tijdens de eerste zeven jaren van het jubeljaar.

Zelfs seculiere geleerden hebben deze tijd als belangrijk gemarkeerd. In het boek "The Fourth Turning" hebben de schrijvers een eeuwenoude cyclus van crises blootgelegd die zich bij elke generatiewisseling voordoen. De laatste crisis was WOII, en de volgende zal naar verwachting vóór 2025 plaatsvinden. Auteur Tom Horn heeft in zijn nieuwe boek, Zeitgeist 2025, ook 2025 als een belangrijk punt in de geschiedenis genoemd.

Maken de oorlogen van vandaag deel uit van de profetie van de ruiters in Openbaring? En praktisch gesproken, wat moeten christenen doen als mensen elkaar afslachten?

Jezus geeft ons specifieke richtlijnen op dit gebied, maar om die op te volgen is meer moed en geloof nodig dan velen van ons ooit nodig hebben gehad.

De aard van de tweede ruiter

Er zijn een paar dingen die we kunnen leren over de aard van de tweede ruiter door zijn beschrijving.

Hij is een krijger

De tweede ruiter rijdt op een vurig rood paard, wat de intensiteit en woestheid van de strijd uitdrukt. Hij draagt ook een zwaard.

Hij heeft de autoriteit om vrede te verwijderen

Zoals we in Openbaring 6 zien, krijgt hij het gezag om de vrede van de aarde weg te nemen. Merk op dat hij geen oorlog voert; het is hem toegestaan de vrede weg te nemen. Zodra hij de vrede wegneemt, zullen de mensen oorlog met elkaar voeren.

We zien een soortgelijk concept op een kleinere schaal toen Jezus de 12 en vervolgens de 72 discipelen uitzond. Hij zei hun vrede te brengen in het huis waar zij verblijven, maar de vrede naar hen terug te laten keren als de huiseigenaar onwaardig blijkt te zijn. In deze woorden leren wij dat vrede inhoud heeft, die gegeven of genomen kan worden. Het is een geest. En net als de discipelen heeft de tweede ruiter de bevoegdheid gekregen om de vrede weg te nemen.

Hij wordt ontboden door het tweede levende wezen

De tweede ruiter wordt op opdrachten van het tweede levende wezen gestuurd. Zoals ik al eerder aangaf, is er een omgekeerde relatie tussen de ruiter en het specifieke levende schepsel dat hem oproept. De ruiters zijn bijna als een negatieve versie van de positieve eigenschappen die de levende wezens vertonen.

In dit geval beschreef Johannes het tweede levende wezen als een kalf of een jonge stier. Dit is relevant omdat een kalf een offerdier is dat gedood wordt in een heilige handeling als een zondoffer voor de zonde van de mens. Maar zodra de tweede ruiter rijdt, zullen de mensen zich bezighouden met het onheilig doden van elkaar (Openb. 6:4) als gevolg van hun zonde.

Hij krijgt wereldwijd gezag

De tweede ruiter neemt de vrede van de hele aarde en krijgt een "groot zwaard". Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor groot is het stamwoord megas, zoals in mega, dat groot betekent in de ruimste zin van het woord. Zijn mega-zwaard lijkt te wijzen op een wereldoorlog, maar zou ook conflicten op kleinere schaal kunnen omvatten. We zouden gevechten kunnen zien van de grootste supermachten tot in de kleinste dorpen.

Terwijl de eerste ruiter regeringen omver zal werpen, zal de tweede ruiter een klimaat scheppen dat oorlog in de hand werkt. In deze wereld zullen we gebeurtenissen zien zoals we die sinds WO II niet meer hebben gezien, maar dan erger, omdat de aarde sindsdien kleiner is geworden. De wereldwijde reikwijdte van de bewapening is veel groter dan tijdens WO II, waardoor elke bevolking zich in een oorlogsgebied zou kunnen bevinden.

Als dit in onze toekomst ligt, hoe kunnen christenen dan tegen zulk kwaad strijden?

De grootste wapens van een christen

Jezus vertelde zijn naaste discipelen over tekenen die zouden verschijnen aan het einde van hun tijd die ook van toepassing zijn op het einde van onze tijd (behandeld in een eerdere artikel).

Het tweede teken dat Jezus aan zijn discipelen gaf was "oorlogen en geruchten van oorlogen". En we weten van de eerste vervulling ervan in Jeruzalem dat deze oorlogen wreed waren. Maar Jezus doet een schokkende uitspraak. Hij zegt tegen hen: "Zie toe dat jullie niet bang zijn, want die dingen moeten plaatsvinden."

Oorlog is een beangstigend vooruitzicht. De meesten van ons kunnen zich niet voorstellen hoe het zou zijn om in een oorlogsgebied te zijn. Stelt u zich eens voor dat sommige van de beelden van Oekraïne van vandaag uw stad, dorp of buurt zijn.

Hoe kan Jezus ons dan zeggen dat we niet bang hoeven te zijn? Is er iets dat Hij wist en wij niet?

Wat als ik je zou vertellen dat God ons wapens heeft gegeven om in deze tijd te gebruiken. Het eerste van deze wapens zal een vijand ontwapenen.

Het wapen dat ontwapent

Hoewel ik Jezus' geboden graag aanneem, zijn er een paar waar ik voortdurend over zou struikelen, bijvoorbeeld:

  • ...verzet u niet tegen de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe (Mattheüs 5:39)
  • ...hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen (Mattheüs 5:44)

Zeker, Jezus kon dit doen, maar als normaal mens vond ik dit concept erg moeilijk. Na op mijn wangen een tik hebben gekregen, wat is dan het volgende? Bied ik hem mijn maag aan en krijg ik een stomp in mijn maag... misschien een schop in de nieren?

Koning Salomo's geschrift geeft hier meer inzicht in: "Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; en als hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken; want u zult brandende kolen op zijn hoofd stapelen,..." - Spreuken 25:22

Dit klonk redelijker; hete kolen op het hoofd van een vijand leggen. Maar ik was er niet zeker van wat dit betekende. Hoe zou het goed behandelen van een vijand ertoe kunnen leiden dat hij brandt van de pijn?

Ik denk dat de meeste Bijbelversies dit vers verkeerd vertaald hebben. Het woord voor hopen is het Hebreeuwse woord ḥō-ṯeh, dat vertaald wordt met grijpen of nemen in de drie andere gebruikte gevallen. In twee van deze gevallen verwees het woord naar vuur grijpen.

Dus ik denk dat een betere vertaling van dit vers is: "Jullie zullen brandende kolen van zijn hoofd nemen." Deze vertaling is zinvoller. De wijsheid is dat wanneer je geconfronteerd wordt met een vijand, behandel hem dan met vriendelijkheid en mededogen, en je zult de brandende woede van hem wegnemen.

Getuigenissen van vriendelijkheid in het aangezicht van de dood

Ik herinner me twee getuigenissen die ik heb gehoord en die deze wijsheid aantonen. Het eerste is van David Hogan, een man die jarenlang zendeling is geweest in de donkerste delen van Mexico. Als ik me goed herinner, was David van huis weg, en zijn vrouw en dochters bleven alleen achter. Een Mexicaanse drugsbende naderde hun huis beladen met wapens. Normaal gesproken zou dit verhaal geëindigd zijn met een verkrachting en moord op het gezin. Maar in plaats van te vrezen voor hun eigen veiligheid, gingen ze naar buiten en begroetten de mannen. Ze boden hen eten aan en baden voor hen. De bende liet de familie met rust.

Het andere getuigenis is van Anna Werner. Zij was op zending in Haïti, en de plaatselijke toverdokters wilden de christenen doden. Toen zij en een andere zendeling terugliepen naar hun terrein, stonden aan de overkant van de weg verschillende mannen met wapens in de hand. De Heilige Geest sprak Spreuken 25:22 tot haar. Zij zette haar angst opzij, liep naar hen toe en omhelsde hen, terwijl zij uitriep hoe blij zij was hen te zien. Deze daad ontwapende de mannen volledig, en zij vertrokken vreedzaam.

Dus vriendelijkheid en medeleven is een wapen dat de vijand ontwapent. Dat is krachtig.

Maar er is een ander wapen dat nog krachtiger is.

Het wapen dat afweert

Vriendelijkheid ontwapent, maar liefde is nog krachtiger. Houd in gedachten dat niet alle liefde romantische liefde is. In het onderstaande voorbeeld gebruikt de apostel Johannes het woord agápē voor liefde, wat goddelijke liefde betekent.

Johannes schreef dat "volmaakte liefde de angst uitdrijft." 1 Joh. 4:18

Johannes schreef verder dat dit komt omdat angst straf, kastijding of kwelling inhoudt. Zijn uitleg bevat een sleutel tot dit wapen. We kunnen niet liefhebben als we bezorgd zijn over de pijnlijke gevolgen van onze daden. En omgekeerd hoeven we niet bezorgd te zijn over zulke kwelling als we liefhebben.

Dus de sleutel tot het vermijden van zulke kwelling is liefhebben. En als we liefhebben, verjagen we de angst.

Dus als we angst van ons af kunnen werpen, waar gaat het dan heen?

Getuigenissen van vriendelijkheid in het aangezicht van de dood

Ik heb getuigenissen gehoord van Henry Gruver, die de kracht van de liefde illustreren wanneer men met de dood geconfronteerd wordt. Henry's roeping vereist dat hij bidt in extreem gevaarlijke gebieden.

In één zo'n getuigenis zette een bendelid een mes tegen zijn keel. Maar Henry voelde een enorme liefde voor de jongen die zijn leven bedreigde. Hij was meer bezorgd om het bendelid dan om zijn eigen veiligheid. Hij zei hem zelfs zoiets als: "Ik wil niet dat je mijn bloed aan je handen hebt."

Het bendelid gaf toe, en Henry bracht hem uiteindelijk ergens heen waar hij hulp kon krijgen.

Maar wat deze jongen Henry na de ontmoeting vertelde was zeer inzichtelijk over de kracht van de liefde. Hij vertelde Henry dat terwijl hij het mes tegen zijn nek hield, hij bang begon te worden voor Henry, die geen angst toonde. Henry's liefde verjoeg de angst die het bendelid op hem probeerde te plaatsen, en het keerde terug op het bendelid. Wat een machtig wapen!

Een tweede getuigenis van Henry geeft een nog krachtiger verslag van dit fenomeen.

Henry was in een door de Jihad gecontroleerd gebied in het Midden-Oosten. Hij werd door een groep islamitische militanten in een grot in het nauw gedreven. Ondanks de extreme dreiging van de dood, zei Henry dat alles wat hij kon voelen was liefde voor de mannen. Hij voelde liefde... voor een groep gewapende islamitische jihadisten die hem dood wilden.

Henry vertelde dat er plotseling angst op de gezichten van de mannen verscheen, en zij renden de grot uit, Henry ongedeerd achterlatend.

Dit is geestelijke oorlogsvoering die geestelijke wapens vereist. Een geest van liefde is inderdaad een machtig wapen tegen een geest van angst.

Een oproep tot bewapening

Het is ons natuurlijk instinct om ons te verdedigen als we bedreigd worden. Maar specifiek verwijzend naar het einde van dit tijdperk, schreef Johannes: "...indien iemand met het zwaard doodt, met het zwaard moet hij gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen." Openb.13:10

Als de tweede ruiter komt aanrijden en de mensen "elkaar doden", is het van cruciaal belang om de uitspraak van Johannes te begrijpen. Johannes instrueert ons om niet het zwaard op te nemen tegen mensen. Wij gebruiken geestelijke wapens die de geest achter de persoon aanvallen, niet de persoon.

Als je bedreigd wordt, is er veel meer moed voor nodig om een vijand in geloof lief te hebben in plaats van een wapen op te pakken. Het vereist de wetenschap dat je niet hulpeloos bent, maar geestelijke wapens hebt. Deze wapens van vriendelijkheid, mededogen en liefde zijn krachtiger dan een wapen dat je in je hand houdt.

Maar net zoals je moet trainen met een wapen om vaardig te worden in de strijd, moet je trainen in vriendelijkheid en liefde om vaardig te worden. Alleen als je bedreven bent, zul je deze wapens kunnen gebruiken als de tijd komt. Train in vriendelijkheid en liefde wanneer iemand je afsnijdt in het verkeer, wanneer een collega je beledigt, of wanneer iemand met andere politieke opvattingen je confronteert.

Hoewel de tweede ruiter vrede uit de wereld haalt, komt onze vrede niet uit de wereld. Zij komt van Jezus ("...Mijn vrede geef Ik u; Ik geef haar u niet zoals de wereld dat doet."). Wij zullen de dragers van de vrede zijn wanneer de wereld in oorlog is.

Jezus' volgende woorden waren: "Laat uw hart niet benauwd zijn en de moed niet ontbreken."

Onthoud deze woorden.

Dit is onze oproep aan het einde van het tijdperk. Heb de moed om lief te hebben in het aangezicht van het kwaad.

Gerelateerde berichten:

Four Horsemen of the Apocalypse: Insights You Have Never Heard

The First Horseman of the Apocalypse: Past Victories Tell of What’s to Come

Dead Sea Scrolls Research Frames Timing of Jesus’ Return

Bron: Wars of the Second Horseman and the Christian Call to Arms