www.wimjongman.nl

(homepagina)


Oorlog tegen fossiele brandstoffen betekent olieverkoop VS aan China en kinder- en slavenarbeid

door Paul Driessen - 5 augustus 2022

()

Als presidentskandidaat, beloofde Joe Biden een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen in Amerika.

Biden zei: "Geen boringen meer," "geen pijpleidingen meer."

Binnen enkele uren na zijn ambtsaanvaarding beëindigde president Biden de aanleg van de Keystone XL pijpleiding en begon hij met het opleggen van moratoria op leasing en boringen, het vertragen van vergunningen, het onder druk zetten van banken om geen oliemaatschappijen te financieren en het nemen van andere stappen om zijn beloften in beleid om te zetten.

Maar met een steuntje in de rug van de oorlog van president Vladimir Poetin tegen Oekraïne, bracht de oorlog van president Biden tegen fossiele brandstoffen vervelende politieke problemen met zich mee - het meest in het oog springend waren de torenhoge brandstofprijzen.

De prijzen van benzine en diesel zijn sinds november 2020 meer dan verdubbeld; medio juni 2022 lagen ze in delen van Californië op $9,50 per 3.7 liter.

Boeren, gezinnen, forenzen en vrachtwagenchauffeurs schreeuwden het uit. De stijgende voedselprijzen verslechterden hun stemming. Mr. Biden's goedkeuring daalde terecht.

Maar omdat het toestaan van meer boringen de bondgenoten boos zou maken die gefocust zijn op het catechismus van de klimaatcatastrofe, vroeg Team Biden aan Saoedi-Arabië, Venezuela en Iran om hun olieproductie en -export naar de VS en Europa te verhogen.

Ook besloot men om miljoenen vaten olie vrij te geven uit de noodvoorraden van de Strategic Petroleum Reserve.

De regering zei dat dit zou "helpen de energiekosten te verlagen", "de pijn verminderen die Amerikanen voelen aan de pomp" en de "Poetin-prijsstijging" bestrijden.

Echter, Team Biden stuurde zo'n 5.000.000 vaten van deze olie overzee.

Nog ongelooflijker, het verkocht 950.000 vaten ($104.500.000 waard) aan de China Petrochemical Corporation. Dat is China met de Chinese Communistische Partij (CCP).

Geen Taiwan. De optiek is niet goed.

Maar voor een regering (en Democratische Partij) die zich concentreert op "raciale rechtvaardigheid" en Amerika's verschrikkelijke erfenis van slavernij, zullen de public relations alleen maar erger worden, naarmate de realiteit van de "overgang naar groene energie" duidelijk wordt.

Ten eerste, deze energie is niet schoon, groen, hernieuwbaar, of duurzaam.

Het aantal windturbines, zonnepanelen, accu's voor voertuigen en noodaccu's tart elke verbeelding.

Net zoals het voorstel van president Biden voor 30.000 megawatt in offshore-windenergie zouden 2500 enorme, 240 meter hoge turbines van 12 megawatt vereisen.

Zelfs als die dan 24 uur per dag en 7 dagen per week op volle capaciteit zouden draaien, zouden ze nog niet voldoen aan de zomerse piekbehoeften aan elektriciteit voor de staat New York, laat staan voor de hele Verenigde Staten.

Maar er zouden miljoenen tonnen grondstoffen voor nodig zijn - staal, aluminium, koper, glasvezel, beton, en andere - waarvan de winning, verwerking en raffinage landintensief en vervuilend zijn.

Miljarden zonnepanelen zouden enorme hoeveelheden polysilicium en andere materialen vereisen. Miljarden batterijmodules zouden enorme hoeveelheden kobalt, nikkel, lithium, zeldzame aardmetalen, koper en andere metalen vereisen. Nieuwe transmissielijnen - en nog meer.

Ten tweede verzetten Amerikaanse milieuactivisten (waaronder fervente klimaatactivisten) zich met hand en tand tegen deze activiteiten waar dan ook in de VS.

De aanvoerketens voor de meeste van deze materialen lopen dan ook via China - dat de mijnbouw (in Mongolië, Afrika, Zuid-Amerika, en elders), de verwerking (in China en Mongolië), en in toenemende mate de fabricage (in China) controleert.

China en de CCP kunnen dit doen omdat zij mijnbouwgronden over de hele wereld hebben verworven; over enorme kolengestookte energiecentrales beschikken om goedkope elektriciteit op te wekken; zich niets aantrekken van de controle op lucht- of waterverontreiniging, het terugwinnen van mijnbouwgrond, of de veiligheidsnormen op de werkplek die in Westerse landen wel vereist zijn.

Bovendien kunnen zij gebruik maken van spotgoedkope slaven- en kinderarbeid, met name in Afrika en de Oeigoerse gebieden.

Ongeveer 40.000 kinderen werken nu al met hun ouders in de kobaltmijnen van de Democratische Republiek Congo, voor een paar dollar per dag, onder bedreiging van instortingen, en met voortdurende blootstelling aan giftige lucht, modder, stof en water - alleen maar om te voorzien in de huidige behoefte aan kobalt.

Die behoeften zouden enorm toenemen onder een Amerikaanse Green New Deal, en nog veel meer onder een internationale "energietransitie."

Het kobalterts wordt verwerkt in China, onder even afschuwelijke veiligheids- en vervuilingsomstandigheden. Lucht- en watervervuiling en een enorme stortplaats voor giftig afval van zeldzame aardmetalen in Binnen-Mongolië hebben geleid tot ernstige gezondheidsproblemen voor fabrieksarbeiders en omwonenden.

China gebruikt ook Oeigoerse slavenarbeid voor de productie van zonnepanelen die het aan de Verenigde Staten verkoopt. En Mr. Biden wil de invoertarieven op Chinese zonnepanelen opschorten, om de import ervan nog gemakkelijker en goedkoper te maken.

In het afgelopen decennium hebben de Verenigde Staten hun (plantbemestende) kooldioxide-uitstoot aanzienlijk verminderd, grotendeels door kolengestookte elektriciteitsopwekking te vervangen door aardgas.

Ondertussen heeft China alleen al in 2020 38.000 megawatt aan nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales in gebruik genomen. Peking bouwt, plant of financiert ook meer dan 300 kolencentrales in Turkije, Vietnam, Indonesië, Afrikaanse landen en elders.

De Verenigde Staten zouden gemakkelijk kunnen evolueren van een netto-exporteur van olie en gas twee jaar geleden naar een bijna totale afhankelijkheid van vaak onvriendelijke buitenlandse bronnen voor de materialen die nodig zijn voor onze "hernieuwbare" energie, economie, productie, levensstandaard, gezondheidszorg, communicatie, transport en nationale defensie.

Erger nog, elke toename van "groene" energie maakt dat de Verenigde Staten medeplichtiger is aan slavernij, ecokolonialisme en milieuvervuiling.

Elke toename maakt ons afhankelijker van China, dat net als Rusland zijn macht op het gebied van energie, mineralen en economie in toenemende mate als wapen gebruikt om zijn cliëntlanden in het gareel te houden, afhankelijk en onderdanig.

Dit is niet de richting die we uit moeten in het land van de vrijheid, deze natie die nadenkt over haar zonden in het verleden, die streeft naar een meer perfecte unie, en die ernaar streeft een wereldleider te zijn op het gebied van milieubescherming en mensenrechten.

Het is tijd voor president Biden, het Congres en Amerika om de realiteit te onderkennen en een nieuwe koers uit te zetten. Dit stuk verscheen oorspronkelijk op Newsmax.com en is hier met toestemming opnieuw gepubliceerd.

Bron: War on Fossil Fuels Means US Oil Sales to China — Child, Slave Labor