www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe Palestijnen ieders heilige plaatsen ontheiligen, inclusief de eigen plaatsen

door Bassam Tawil - 19 april 2022


  1. "Wij begroeten elke druppel bloed, vergoten omwille van Jeruzalem. Dit bloed is zuiver, puur bloed, vergoten omwille van Allah. Elke martelaar zal in het Paradijs worden geplaatst, en alle gewonden zullen door Allah worden beloond." - President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas, MEMRI, 16 september 2015.

  2. Het kleine aantal Joden dat de afgelopen jaren vreedzaam het buitengebied van de Tempelberg heeft bezocht, heeft zelfs nooit een voet binnen de Aqsa Moskee of op de nabijgelegen Rotskoepel gezet. De joodse bezoekers gaan er niet heen om moslims aan te vallen of te vernederen. Zij gaan erheen in het kader van georganiseerde rondreizen die worden gecoördineerd met de Israëlische autoriteiten.

  3. Uit de opmerkingen van Blinken blijkt dat hij de bouw van nieuwe huizen voor Joden gevaarlijker vindt dan de moord op Israëliërs in de straten van Israëlische steden.

  4. Dit alles gebeurt terwijl de regering-Biden de eindeloze Palestijnse bloedbeker en de venijnige ophitsing tegen zowel Israël als de Joden luchthartig negeert.

  5. Blinken heeft niet gedreigd de Amerikaanse financiële hulp aan de Palestijnen op te schorten vanwege de betalingen aan de families van terroristen die Joden hebben vermoord en de voortdurende ophitsing om Israëliërs aan te vallen.

  6. Let wel: zolang Blinken de bouw van appartementen voor Joden als een grotere bedreiging beschouwt dan het doodschieten en neersteken van Israëlische mannen en vrouwen in winkelcentra en bars, zullen de Palestijnen hun bloedbetalingen en moorddadige ophitsing niet stopzetten.

  7. Tenzij de regering van de VS ondubbelzinnig duidelijk maakt dat de Palestijnen duur zullen betalen voor het blijven belonen van terroristen en hun families, zullen de Palestijnen niet eens vaart minderen met het ontheiligen van heilige plaatsen of het plegen van hun terreuraanslagen.

"De Al-Aqsa Moskee en de Kerk van het Heilige Graf zijn van ons. Zij zijn allen van ons, en zij [de Joden] hebben niet het recht ze met hun smerige voeten te verontreinigen. Wij begroeten elke druppel bloed, vergoten ter wille van Jeruzalem. Dit bloed is zuiver, puur bloed, vergoten ter wille van Allah. Elke martelaar zal in het Paradijs worden geplaatst, en alle gewonden zullen door Allah worden beloond." - President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas. (Beeld bron: MEMRI)

De Palestijnen zijn opnieuw betrapt op het liegen tegen de wereld door te beweren dat Joden de islamitische heilige plaatsen "ontheiligen," in het bijzonder de Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem.

Als iemand de moskee en andere heilige plaatsen ontheiligt, zijn het de Palestijnen zelf.

In 2002 stormden Palestijnse terroristen de Geboortekerk in Bethlehem binnen, maar de wereldwijde christelijke reactie was mat. De terroristen bleven 39 dagen in de kerk en lieten vuile dekens en matrassen, aanstekers en sigarettenpeuken en "de stank van uitwerpselen" achter. Een priester klaagde erover dat de terroristen de kerk ook hadden ontheiligd door te roken en alcohol te drinken.

Op vrijdagmorgen 15 april barricadeerden honderden Palestijnse "gelovigen" zich in de Aqsa Moskee en raakten slaags met Israëlische politieagenten.

De oproerkraaiers, gewapend met stenen, ijzeren staven en vuurwerk, arriveerden vroeg in de ochtend bij de moskee en werden gezien terwijl ze stenen naar binnen brachten en de hoofdingang blokkeerden met houten en metalen barrières.

De "gelovigen" kwamen naar de moskee omdat hun leiders tegen hen hadden gelogen - en hen, ten onrechte, hadden verteld dat Joden van plan waren de moskee te "bestormen" en de binnenplaatsen te "verontreinigen".

Zodra de relschoppers het moskeecomplex op de Tempelberg betraden en voordat zij slaags raakten met de politie, hieven zij vlaggen en spandoeken van Hamas, een Palestijnse groepering die door de VS, de Europese Unie, Canada, Australië, Japan en andere landen is aangemerkt als terroristische organisatie.

Blijkbaar beschouwen de Palestijnen het meebrengen van stenen, ijzeren staven en andere lichte wapens in een moskee niet als een daad van ontheiliging.

Blijkbaar beschouwen de Palestijnen het hijsen van de vlaggen en spandoeken van een terroristische organisatie op een heilige plaats niet als een daad van ontheiliging.

Blijkbaar beschouwen de Palestijnen het gooien van stenen en glazen flessen naar mensen bij de nabijgelegen Westelijke Muur, de heiligste plaats ter wereld die door het Joodse volk wordt gebruikt voor gebed, niet als een daad van ontheiliging.

Blijkbaar beschouwen de Palestijnen het gooien van stenen en het afschieten van vuurwerk naar politieagenten op het terrein van de moskee niet als een daad van ontheiliging.

De rellen die op 15 april door de Palestijnen op de Tempelberg werden veroorzaakt, waren volkomen onuitgelokt. Het geweld brak uit nadat Palestijnse leiders en groepen ten onrechte hadden beweerd dat "Joodse extremisten" van plan waren een ritueel van dierenoffers uit te voeren op de plaats om het Pesach-feest te vieren.

Israël ontkende de aantijgingen en stuurde berichten naar de Palestijnen om hen te verzekeren dat Joden geen toestemming zouden krijgen om "provocaties" uit te voeren op de Tempelberg.

Zelfs een hoge Hamas-functionaris, Saleh al-Arouri, gaf enkele uren voor de uitbraak van het geweld toe dat zijn groep dergelijke toezeggingen had gekregen. Volgens al-Arouri werd de Israëlische boodschap aan Hamas overgebracht via niet bij naam genoemde "bemiddelaars".

Toch hebben alle pogingen van Israël om de valse beschuldigingen van de Palestijnen te weerleggen niet geholpen.

De Palestijnse bloedlaster over de vermeende ontheiliging van de islamitische heilige plaatsen door Joden is enkele jaren geleden ontstaan bij president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zelf. In 2015 zei Abbas:

"De Al-Aqsa Moskee en de Kerk van het Heilig Graf zijn van ons. Ze zijn allemaal van ons, en zij [Joden] hebben niet het recht om ze met hun smerige voeten te bezoedelen. Wij begroeten elke druppel bloed, vergoten ter wille van Jeruzalem. Dit bloed is zuiver, puur bloed, vergoten ter wille van Allah. Elke martelaar zal in het Paradijs worden geplaatst, en alle gewonden zullen door Allah worden beloond."

Kort na de toespraak van Abbas lanceerden de Palestijnen een golf van terreuraanslagen, waaronder steekpartijen, schietpartijen en auto-rammingen.

De Palestijnen die Joden wilden vermoorden, dachten dat zij gehoor gaven aan de oproep van hun president om hun moskee te verdedigen tegen de "smerige voeten" van de Joden. Door tientallen Joden te vermoorden omwille van de moskee, bezoedelden de terroristen in feite zelf de heiligheid van de Aqsa Moskee. Hoe? Zij beriepen zich op de naam van de moskee om een moordpartij tegen onschuldige Joden te rechtvaardigen.

Het kleine aantal Joden dat de afgelopen jaren vreedzaam de Tempelberg in de open lucht heeft bezocht, heeft zelfs nooit een voet gezet in de Aqsa Moskee of in de nabijgelegen Rotskoepel. De Joodse bezoekers gaan er niet heen om moslims aan te vallen of te vernederen. Zij gaan erheen als onderdeel van georganiseerde rondreizen die worden gecoördineerd met de Israëlische autoriteiten.

Als er iemand wordt aangevallen, lastiggevallen en vernederd, dan zijn het de Joodse bezoekers wel. Video's van Palestijnen die vloeken en schreeuwen tegen de Joodse bezoekers circuleren al jaren op social media platforms. Daarnaast hebben Palestijnen geprobeerd om de Joodse bezoekers fysiek aan te vallen.

Opmerkelijk is dat de hernieuwde Palestijnse beweringen over Joden die de islamitische heilige plaatsen ontheiligen, zelfs kwamen toen Palestijnen het graf van Jozef in de Palestijnse stad Nabloes vernielden.

De plaats, waar volgens de Joodse traditie de bijbelse figuur Jozef begraven zou liggen, werd in de afgelopen week tweemaal aangevallen en vernield door Palestijnse relschoppers.

Dit was niet de eerste keer dat Palestijnen het graf van Jozef aanvielen en beschadigden. Hoewel in sommige berichten werd beweerd dat de Palestijnse Autoriteit beloofde te helpen bij de renovatie van de plek, was het uiteindelijk het Israëlische leger dat grote troepen moest sturen om de schade te herstellen.

Het graf van Jozef was een doelwit van de Palestijnen om één reden: te verhinderen dat Joden er zouden komen bidden. Twee gelovige Joodse mannen die probeerden naar de plek te komen nadat zij van het vandalisme hadden vernomen, werden door Palestijnen neergeschoten en verwond.

Het vandalisme en de poging om Joden de toegang tot het graf van Jozef te ontzeggen is een daadwerkelijke ontheiliging van een heilige plaats, in tegenstelling tot vreedzame rondleidingen van Joden naar de Tempelberg en de vrije toegang die moslims hebben tot al hun moskeeën in Jeruzalem.

De internationale gemeenschap blijft intussen de Palestijnse ontheiliging van heilige plaatsen negeren. Journalisten meldden hoe Israëlische politieagenten vrijdagochtend een "inval" deden in de Aqsa Moskee, zonder erop te wijzen dat Palestijnse oproerkraaiers de moskee uren voordat de politie binnenkwam hadden volgestouwd met stenen en ijzeren staven.

De Palestijnse beweringen dat Joden de heilige plaatsen verontreinigen zijn niet alleen bedoeld om Palestijnen aan te zetten tot het plegen van terroristische aanslagen, maar ook om alle moslims tegen Israël op te zetten. De valse beschuldigingen bevorderen het antisemitisme en leveren brandstof voor Israël-haters over de hele wereld, vooral, helaas, op Amerikaanse universiteitscampussen.

Dit gebeurt allemaal terwijl de regering-Biden de eindeloze Palestijnse bloedbekeringen en de gemene ophitsing tegen zowel Israël als de Joden luchthartig negeert. Tijdens een recent bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Ramallah, de feitelijke hoofdstad van de Palestijnen, verklaarde hij:

"We zullen ons best doen om acties van beide kanten te voorkomen die de spanningen zouden kunnen doen oplopen. Daaronder vallen uitbreiding van nederzettingen, geweld door kolonisten, sloop van huizen, uitzettingen, betalingen aan mensen die veroordeeld zijn wegens terrorisme, oproepen tot geweld".

Uit de opmerkingen van Blinken blijkt dat hij de bouw van nieuwe huizen voor Joden gevaarlijker vindt dan het vermoorden van Israëli's in de straten van Israëlische steden.

Opmerkelijk is dat Blinken niet heeft gedreigd de financiële hulp van de VS aan de Palestijnen op te schorten vanwege de betalingen aan de families van terroristen die Joden hebben vermoord en de voortdurende ophitsing om Israëli's aan te vallen.

Let wel: zolang Blinken de bouw van appartementen voor Joden een grotere bedreiging vindt dan het doodschieten en neersteken van Israëlische mannen en vrouwen in winkelcentra en bars, zullen de Palestijnen hun bloedbetalingen en moorddadige ophitsing niet stopzetten.

Tenzij de regering van de VS ondubbelzinnig duidelijk maakt dat de Palestijnen duur zullen betalen voor het blijven belonen van terroristen en hun families, zullen de Palestijnen niet eens vaart minderen met het ontheiligen van heilige plaatsen of het plegen van hun terreuraanslagen.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: How Palestinians Desecrate Everyone's Holy Sites, Including Their Own :: Gatestone Institute