www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ongekende crises en transities

10 juli 2022 - door Daymond Duck

Wat betreft tekorten: Michael Snyder, redacteur van economiccollapseblog.com, meldde onlangs:

 • Griekenland heeft in 2022 een rantsoenering van zonnebloemolie en suiker gehad.
 • Spanje heeft sporadisch tekorten gehad aan eieren, melk en zuivelproducten.
 • Italië zal binnenkort wellicht beginnen met het rantsoeneren van aardgas voor sommige grote industriële gebruikers.
 • Duitsland zal wellicht binnenkort beginnen met het rantsoeneren van aardgas voor industriële gebruikers, waardoor grote aantallen werknemers zonder werk kunnen komen te zitten.
 • In Amerika werd onlangs een enquête gehouden waaruit bleek dat ongeveer 60% van de Amerikanen van loonstrookje tot loonstrookje leeft, en het aantal ontslagen begint toe te nemen.
 • De VN heeft gewaarschuwd dat de wereld te maken kan krijgen met een "ongekende wereldwijde hongercrisis".

Hier zijn nog meer artikelen die relevant lijken.

Eén, betreffende de wereldregering: op 1 juli 2022 meldde World Net Daily dat Biden's hoofd van de Nationale Economische Raad, Brian Deese, zei: "Dit (hoge benzineprijzen) gaat over de toekomst van de liberale wereldorde, en we moeten voet bij stuk houden."

Deese voegde eraan toe dat "terwijl we ons door deze overgang bewegen (van meer dan 190 soevereine naties naar een één-wereld regering in 2030 of eerder), we ook historische economische vooruitgang hebben geboekt."

De economische adviseur van president Biden is duidelijk: De hoge benzineprijs is onderdeel van een doelbewust plan om Amerika te veranderen van een machtige supermacht in een zwakkere natie in de liberale wereldorde (anti-conservatief, anti-nationale soevereiniteit, liberale Nieuwe Wereld Orde).

Amerika's rijkdom wordt herverdeeld door het naar andere naties te sturen om zeer dure olie te kopen die in de VS tegen een veel lagere prijs zou kunnen worden geproduceerd.

Het is globalisme eerst en Amerika laatst.

Goed betaalde banen in de VS zijn opzettelijk vernietigd, mensen in andere landen lijden honger, sommigen verhongeren, de inflatie stijgt in de VS, voedseltekorten dreigen naar de VS te komen, enz.

Amerika en de meeste naties op aarde bevinden zich in een overgangsperiode tussen het oude normale en de Nieuwe Wereld Orde.

In Amerika is de overgang van nationalisme naar globalisme, van christelijke waarden naar niet-christelijke waarden, van fossiele brandstoffen naar groene energie, van vrijheid van meningsuiting naar censuur, van vrijheid van godsdienst naar vervolging, van kapitalisme naar socialisme of iets dergelijks, van een maatschappij zonder bewaking naar een maatschappij met bewaking, enz. (en, volgens de Bijbel en de doelstellingen van de VN, van meer dan 190 soevereine naties naar tien groepen naties met een leider, tsaar of koning over elk van hen, die uiteindelijk hun legers en macht zullen overgeven aan de Antichrist.).

Ik geloof dat deze transitie begon op 1 jan. 2016, toen de "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" in werking trad, waarin liberale politici van plan zijn om de transitie te voltooien tegen 2030 of eerder.

In tijd uitgedrukt is de wereld bijna halverwege deze transitie (als het op schema blijft), en in de toekomst zullen grote veranderingen nodig zijn. Niet elk land gaat even snel over, maar elk land heeft dezelfde deadline (2030 of eerder).

Ik geloof dat de Pre-Verdrukking Opname de juiste visie is, en elk individu op aarde moet Jezus werkelijk accepteren als zijn Heer en Redder. Degenen die dat niet doen zullen eeuwig spijt hebben dat ze het niet deden.

Twee, betreffende tekorten: de hoge prijs van brandstof, voedsel, nutsvoorzieningen, etc.: op 27 juni 2022 was president Biden op de G7-top toen de Franse president Macron hem vertelde dat de top olie-exporterende naties van de OPEC nu op of nabij hun maximale productiecapaciteit zitten.

Saudi-Arabië kan zijn productie nog wat verhogen (ongeveer 150.000 vaten per dag), maar lang niet zo veel als de wereld nodig heeft.

Als dit waar is, en hij blijft de produktie in de V.S. beperken, dan is het gemakkelijk te geloven dat hij de V.S. opzettelijk verzwakt.

De 1.000.000 vaten per dag die hij aan Amerika's strategische reserves onttrekt, zullen uiteindelijk ophouden en de beschikbaarheid van olie en aardgas zal afnemen, of de mensen zullen andere bronnen moeten vinden.

Drie, wat de hoge brandstofprijzen betreft: op 30 juni 2022 werd president Biden gevraagd hoe lang Amerikanen konden verwachten $5 per gallon benzine aan de pomp te betalen, en hij antwoordde zo lang het duurt om Rusland uit Oekraïne te krijgen.

President Biden is van plan de energie-onafhankelijkheid van Amerika te blijven blokkeren en de Russen de schuld te geven.

Blijvende hoge brandstofprijzen betekent blijvende hoge prijzen voor van alles (een verergering van de wereldwijde honger, hongersnood, pestilentie, enz.)

Het beleid van Biden maakt het voor veel profetie-leraren gemakkelijk om te geloven dat de weg wordt vrijgemaakt voor een wereldregering en de periode van de Verdrukking.

Vier, wat betreft inflatie: tijdens de G7 bijeenkomst zei Biden dat de prijzen in elk land stijgen, en dat Amerika de sterkste economie heeft. Economische experts zeiden dat dit onjuist is. Zij zeiden dat de inflatie minder is in Canada, Frankrijk, Duitsland en Japan dan in de VS (Engeland is de enige G7 natie met een hoger inflatiecijfer dan de VS).

Hij loog, versprak zich, of kent de feiten niet, dus we kunnen verwachten dat de economische problemen van Amerika zullen aanhouden.

Vijf, wat betreft de verzwakking van Amerika: de laatste tijd zijn er verschillende berichten dat het Amerikaanse leger moeite heeft om troepen te werven, de situatie heeft een crisisniveau bereikt, en het leger heeft zijn normen verlaagd om aan de behoeften te voldoen. Zoals gewoonlijk geven functionarissen van alles de schuld behalve de feiten. Zij zeggen dat zij problemen hebben om jongeren te rekruteren omdat het voor hen gemakkelijk is een baan te vinden, omdat de jongeren van vandaag een slechte houding hebben ten opzichte van dienen, enz.

Ze negeren het feit dat sommigen er bezwaar tegen hebben om te worden geprikt; sommigen hebben bezwaar tegen een gedwongen gender-gevoelige opleiding; sommigen willen niet in het leger omdat veel ambtenaren kritiek hebben op het leger; sommigen hebben geen respect voor of willen niet dienen onder een geestelijk gehandicapte opperbevelhebber, enz.

Dus, het eens zo machtige Amerikaanse leger wordt onderbemand, minder opgeleid, minder gemotiveerd, zwakker, en minder in staat om te vechten, en om het nog erger te maken, probeert het leger zo'n 40.000 on-geïnjecteerde National Guards te ontslaan.

Zes, wat de dagen van Lot betreft: op 2 juli 2022 werd gemeld dat een onderzoek van 54 gedocumenteerde gevallen van apenpokken die in een periode van 12 dagen in mei in vier verschillende gezondheidscentra in Londen (VK) waren behandeld, het volgende aan het licht bracht:

 • Alle vierenvijftig gevallen waren mannen.
 • Hun gemiddelde leeftijd was 41 jaar.
 • Alle vierenvijftig hadden seks gehad met andere mannen.
 • Negentig procent gaf toe seks te hebben gehad met een nieuwe partner in de laatste 3 weken.
 • Meer dan de helft gaf toe seks te hebben gehad met meer dan vijf partners in de laatste twaalf weken.
 • Vijf werden opgenomen in het ziekenhuis, en de anderen herstelden thuis.
 • Een vierde testte ook positief op gonorroe of chlamydia.

Globalisten willen deze levensstijl aan de wereld opdringen, en het is een teken van het einde van het tijdperk.

Zeven, betreffende het verbond van vrede met velen dat de periode van Verdrukking zal beginnen: President Biden zei onlangs: "Ik ga naar Israël (op 14 juli 2022) voor een ontmoeting met de Israëli's om de onverbrekelijke band die Israël en de Verenigde Staten hebben te bevestigen. Een deel van het doel van deze reis naar het Midden-Oosten (op 13-16 juli) is om de integratie van Israël in de regio te verdiepen, wat volgens mij gaat lukken, wat goed is voor de vrede en goed is voor de veiligheid van Israël."

Vrede en veiligheid betekent vrede en veiligheid.

Paulus zei: "Wanneer zij [de ongelovigen] zullen zeggen: Vrede en veiligheid; dan zal een plotseling verderf over hen [de ongelovigen] komen als een barensweeën over een vrouw die zwanger is, en zij [de ongelovigen] zullen niet ontkomen" (I Thess. 5:3).

Ik denk niet dat deze reis een verbond van vrede en veiligheid zal opleveren, maar het is een gevaarlijke stap in die richting, vooral met de politieke situatie die vandaag in Israël bestaat (een zeer liberale Eerste Minister die de twee-staten oplossing steunt).

Acht, over hoe christenen moeten reageren op de huidige gebeurtenissen: op 1 juli 2022 werd gemeld dat de rooms-katholieke aartsbisschop Vigano gezinnen aanspoorde om zich te verzetten tegen de "Build Back Better"-agenda en om "te herbouwen wat verwoest is", namelijk:

 • Het gezin,
 • De band van het huwelijk,
 • De morele opvoeding van kinderen,
 • Liefde voor het land,
 • Toewijding aan hard werken,
 • Broederlijke naastenliefde, vooral jegens de meest weerlozen en behoeftigen,
 • De heiligheid van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood,
 • Het bestaan van slechts twee geslachten,
 • De bescherming van kinderen tegen corruptie.

Negen, betreffende de terugkeer van Joden naar het Beloofde Land: onlangs werd gemeld dat vanaf eind mei 2022 meer dan 20.000 Oekraïense vluchtelingen in Israël zijn aangekomen, 36.000 anderen willen zich in Israël vestigen, en dit komt nog bovenop de Joden die uit andere delen van de wereld terugkeren (Jer. 31:8-10).

Tien, het is algemeen bekend dat Elon Musk, hoofd van SpaceX, ongeveer 40.000 satellieten in een lage baan om de aarde wil brengen om elke vierkante centimeter van de planeet Aarde van internet te voorzien.

Dit zal het mogelijk maken om alle kopen en verkopen te volgen, voor iedereen op aarde om de lichamen van de Twee Getuigen te zien liggen op straat in Jeruzalem, en voor elk oog om de terugkeer van Jezus te zien.

In het Boek Openbaring lezen we dat het herbouwde Babylon in één uur door vuur zal worden verwoest, en dat alle scheepskapiteins, iedereen op schepen, en zeelieden de rook van verre zullen zien (Openb. 18:17-19).

Op 30 juni 2022 gaf de U.S. Federal Communications Commission (FCC) toestemming aan SpaceX om satelliet hogesnelheids internet service te leveren aan in beweging zijnde voertuigen, schepen, en vliegtuigen inclusief cruiseschepen, commerciële jets, RV's, semi-trucks, etc. (alles wat beweegt in de lucht, op het water, en op de aarde).

Elf, met betrekking tot een mogelijk energietekort deze herfst of winter: op 8 juni 2022 zorgde een vastzittende veiligheidsklep ervoor dat er te veel druk werd opgebouwd in een 18 inch pijpleiding voor vloeibaar aardgas (LNG) in Houston, TX.

De pijp brak, er kwam wat gas vrij, er ontstond brand, en de brand beschadigde de op één na grootste LNG-exportinstallatie in de VS (een installatie die 15 miljoen ton LNG per jaar produceerde).

Ambtenaren van de fabriek willen de reparaties uitvoeren en de fabriek weer opstarten, maar ambtenaren van de regering-Biden onder leiding van Pete Buttigieg hebben het bedrijf opgedragen een externe onderzoeker het incident te laten bestuderen voordat zij de reparaties uitvoeren. Na het onderzoek kunnen ze de reparaties uitvoeren, maar ze moeten eerst goedkeuring van de regering krijgen voor de reparaties (wie weet hoe lang dat gaat duren) voordat ze de centrale weer kunnen opstarten (een proces dat kan leiden tot een gedeeltelijke opstart over ongeveer zes maanden en volledige productie over ongeveer een jaar).

Men maakt zich zorgen over een energietekort in Texas, en de regering Biden lijkt de herstart van deze broodnodige installatie opzettelijk te vertragen.

Twaalf, met betrekking tot de Slag van Gog en Magog (de invasie van Israël door Rusland en haar bondgenoten): de spanningen tussen Rusland en Israël nemen al enkele maanden toe omdat Israël zich heeft verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne.

Poetin bekritiseert nu Israël voor het bombarderen van Iraanse sites, wapens en troepen in Syrië; Poetin zegt nu dat hij Israëls annexatie van de Golan Hoogvlakte niet erkent, hij erkent Jeruzalem niet als de onverdeelde hoofdstad van Israël, enz.

Sinds enkele jaren vergemakkelijkt het Joods Agentschap in Rusland de immigratie van Joden uit Rusland naar Israël. Op 5 juli 2022 werd gemeld dat Rusland het Joods Agentschap heeft opgedragen zijn activiteiten in Rusland te staken.

God trekt de Joden terug naar het Beloofde Land, en Poetin zegt dat hij hen niet langer zal laten gaan (klinkt een beetje als de Tien Plagen in Egypte).

De Israëlische regering bereidt een reactie voor.

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Unprecedented Crises and Transition :: By Daymond Duck - Rapture Ready