www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Grote Verzuiming

Zonder discipelschap wordt de Grote Opdracht helaas de Grote Verzuiming.

God heeft op wonderbaarlijke wijze de Kerk in Iran doen groeien - maar er is een crisis ontstaan: Het aantal Iraanse gelovigen groeit snel, maar het aantal kerken niet. Simpel gezegd, er zijn niet genoeg kerken waar al deze nieuwe gelovigen met elkaar in contact kunnen komen, gediscipeld kunnen worden in hun geloof, en kunnen groeien naar volwassenheid. Kerkgebouwen zijn gesloten in Iran, en er zijn honderdduizenden baby-christenen die verbonden moeten worden met een huiskerk of online kerk om te kunnen groeien.

Zie je, evangelisatie is gemakkelijk in Iran. De Heer heeft de harten van de Iraanse moslims al voorbereid op het Evangelie. Een groot aantal Iraniërs - miljoenen mensen - hebben de Islam reeds afgewezen en zullen tot Christus komen als het Evangelie duidelijk aan hen wordt voorgesteld. De Islam is zo in diskrediet gebracht in Iran dat zelfs imams de geldigheid ervan in twijfel trekken. Door de vergelijking tussen de Islam en het Christendom komen elke week duizenden Moslims, waaronder enkele geestelijken, via Iran Alive tot Christus.

( )

Een van die geestelijken zei onlangs:

Mijn naam is Mohammad, en ik ben geboren in Mashhad - een van de meest religieuze steden in Iran. Mijn familie was fanatiek moslim, en van kinds af aan werd ik door mijn vader gedwongen om religieuze rituelen uit te voeren. Laat me je een voorbeeld geven: Op een dag keek ik naar een kinderprogramma op TV. Een deel van dat programma liet zingende kinderen zien.

Zoals je weet, is muziek verboden in de Islam. Mijn vader, die midden in zijn islamitisch ritueel gebed (Namaz) zat, werd zo kwaad dat hij de TV oppakte, mee naar buiten nam en hem op de grond smeet. Ik vergeet nooit meer het geluid van die ontploffende monitor. Daarna kwam hij terug met het meest trotse gezicht en schepte op over wat hij had gedaan. Daarna ging hij verder met zijn rituele gebed.

Toen ik 8 jaar oud was, stuurde mijn vader me naar een speciale school om de Koran te bestuderen en te reciteren. Toen ik op de middelbare school zat, werd ik naar de religieuze school gestuurd om te studeren onder een topgeestelijke, zodat ik opgeleid kon worden tot geestelijke om de Islam te dienen. Ik was zeer ijverig en voltooide het vijfjarige programma in drie jaar en werd geestelijke.

Tijdens een reis naar Turkije gaf iemand mij een Bijbel. Ik nam hem graag aan en dacht bij mezelf: "Moslims die christen worden, weten niet dat in de Bijbel staat dat Mohammad de laatste boodschapper van God is en dat wanneer Mahdi terugkeert, Jezus vlak achter hem zal bidden."

Met deze gedachte ging ik naar een kerk waar ik was uitgenodigd en zag dat de mensen God aan het aanbidden waren door muziek te maken en te zingen! In mijn hele leven had ik gehoord dat God muziek haat. Ik zag dat mensen elkaar broeders en zusters noemden en elkaar omhelsden met liefde en zorg. Volgens de leer van de Islam is het ook verboden om het andere geslacht te omhelzen.

Ik heb geleerd dat Jezus nooit getrouwd is en dat in het christendom een man maar met één vrouw mag trouwen. Maar in de islam kan een sjiitische man tijdelijke huwelijken (sighe genoemd) hebben met 10 of meer vrouwen. Deze praktijk ziet men niet alleen als verkeerd, maar zou gezegend zijn in de ogen van God - vooral als het maar voor een paar uur is! Toen ik in Iran was, had ik een tijdelijk huwelijk met een vrouw die zei dat ze er trots op was dat ze een tijdelijke vrouw was geweest voor 999 mannen en geloofde dat ze door deze praktijk enorm beloond zou worden door Allah.

Toen ik de Bijbel las, was ik diep ontroerd dat Jezus, toen hij gekruisigd werd, niet vloekte of wraak zocht, maar aan het kruis bad: "Vader vergeef het hun." Ik vergeleek dat met Ali, de eerste leider van de sjiieten. Toen hij met een zwaard werd geslagen, beval hij degene die dat had gedaan te vermoorden.

Een paar dagen later werd ik uitgenodigd voor een 10-daags christelijk seminar over de Bijbel dat Genesis tot Openbaring besloeg. Ik ging er heen met de bedoeling om fouten in de Bijbel te vinden. Uiteindelijk maakte ik 250 bladzijden aantekeningen!

God beantwoordde al mijn vragen in dat seminar, en ik geloofde dat Jezus mijn Heer en Verlosser is. Ik bezocht die studiebijeenkomst met vijandigheid, woede en haat. Maar ik ontmoette Jezus. Nu ben ik vrij en ben niet bang voor de hel of de toekomst. God is mijn Vader, en ik geloof dat ik een prins van God ben. Ik wil Zijn gezant zijn voor de eeuwigheid!

Veel Iraanse moslims, en zelfs islamitische geestelijken komen tot Christus. Maar ze hebben een kerk nodig en iemand die hen de grondbeginselen van het christelijk geloof leert.

Vorige week nog, na onze live kerkdienst, heb ik deelgenomen aan onze open Zoom bijeenkomst. Het is als de lobby van onze wereldwijde kerk waar mensen de voorganger kunnen ontmoeten, hem vragen kunnen stellen en voor hem gebeden kan worden. Ik was meteen in het begin aangenaam geschokt: Toen ik vroeg: "Hoeveel mensen zijn hier om met mij te bidden om Christus te ontvangen?" staken zeven mensen hun hand op. Ik had het voorrecht om met hen te bidden om wedergeboren volgelingen van de Here Jezus Christus te worden.

Maar nu hebben we een groot probleem bij Iran Alive: Elke maand komen meer dan 1000 mensen via ons tot Christus, maar we kunnen geen kerken bouwen voor al deze nieuwe gelovigen. Zoals u weet, heeft de Iraanse regering alle kerkgebouwen gesloten, en er zijn maar weinig huiskerken. In feite is het illegaal om een huiskerk bij te wonen.

Mensen die een huiskerk bezoeken worden beschuldigd van activiteiten tegen het Islamitische regime van Iran en worden gevangen gezet. Twee weken geleden nog werden twee christenen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, enkel en alleen omdat ze een huiskerk bijwoonden.

Wij gebruiken ons satellietkanaal zo goed mogelijk om voor deze nieuwe christenen te zorgen, maar dat is niet genoeg. We hebben wekelijkse klassen, live kerkdiensten, en zelfs live gebedsbijeenkomsten. Onze live-kerkdienst is de enige kerk die de meeste christenen hebben, en het is het meest bekeken en bijgewoonde programma in ons wekelijkse schema. Maar dat is niet genoeg.

In Handelingen 2:46 zien we dat de 3.000 die op de Pinksterdag tot Christus kwamen, zowel in grote samenkomsten (tempel) als in huizen aanwezig waren. Onze mediakerk functioneert als die grote samenkomst in de tempel, maar mensen hebben het nodig om deel uit te maken van een kleine groep, zodat ze kunnen groeien in hun geloof.

De grote samenkomst is heel goed en nodig. Het bemoedigt alle geïsoleerde en vervolgde christenen in Iran door hen te laten weten: "Je bent niet alleen. Jullie hebben vele broeders en zusters over de hele wereld. Jullie zijn een deel van een wereldwijde kerk." Ik zal Iran Alive een hoge score geven voor evangelisatie en het bieden van een grote samenkomende kerkdienst. Maar ik zou ons een lage score moeten geven in het zorgen voor al diegenen die wekelijks tot Christus komen.

Moslims komen sneller tot Christus dan onze snelheid in het trainen van huiskerk en online kerk voorgangers. Het kost tijd en moeite om zulke voorgangers te trainen. Wij willen processen en hulpmiddelen ontwikkelen om de training van kleine groepsleiders eenvoudig en snel te maken. Wij willen hen gereedschappen geven zodat zij anderen kunnen leiden in het bestuderen van de Bijbel, bidden en gehoorzamen van het Woord.

Zonder discipelschap, wordt de Grote Opdracht in Mattheüs 28:18-20, de Grote Omissie, omdat Jezus ons riep om discipelen te maken en niet alleen bekeerlingen. Mijn vrienden, we hebben uw hulp nodig om nieuwe leiders te trainen en om die leiders te helpen hun leden te discipelen. Omdat we deze kritieke behoefte zien, heeft een gulle partner van Iran Alive een passend fonds van $50.000 aangeboden om onze andere vrienden zoals u uit te dagen en aan te moedigen om aan deze behoefte te geven.

U hebt veel broeders en zusters in Iran die nieuw zijn in het geloof in Christus, hongerig naar het Woord van God, met een gezond verlangen om te groeien in Christus en Zijn discipelen te zijn. Wilt u ons helpen om deze baby's in Christus te helpen volwassen te worden en machtige mannen en vrouwen van God te worden? Ik bid en hoop dat u dat zult doen.

Via e-mail van Iran Alive Ministries