www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Nieuwe Wereldorde komt eraan, of gelovigen het leuk vinden of niet

Door Chuck Crismier - 3 april 2022

>

"The New World Order is the enemy of humanity" by duncan is licensed under CC BY-NC 2.0.

"We zullen een één-wereld regering krijgen, of we het leuk vinden of niet," verklaarde James Paul Warburg op 17 februari 1950, sprekend voor de Senaat van de Verenigde Staten. "De enige vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of door instemming."

De droom van de mens over heerschappij

Wereldregering is door de eeuwen heen de droom en de heerschappij van de mensen geweest tot in deze tijd, van de toren van Babel in Genesis 11 tot het bazuingeschal van de nieuwe wereldorde in onze generatie.

Het probleem met het streven naar een wereldregering ligt niet in de aard van de regering zelf, want God heeft de regering verordend als "de dienaar Gods u ten goede", om te beschermen tegen het kwade en te prijzen wat goed is (Rom. 13:1-4). Het burgerlijk bestuur onder de mensen moet worden gevoerd onder de overkoepelende vrees voor de God van de Bijbel en Zijn bestuur. Wanneer de mens de vreze des Heren verlaat, zijn Gods wegen van bestuur en verbondstoezicht en openbaring niet langer beschikbaar. De mens bedenkt dan zijn eigen wegen en probeert onvermijdelijk een utopische wereldorde te scheppen die vrede op aarde belooft.

De belofte en hoop van een wereldorde die wereldvrede inluidt, is voor de natuurlijke geest zeer aanlokkelijk. Immers, wie zou bij zijn volle verstand niet naar vrede verlangen om een nucleaire holocaust af te wenden?

De strijd om de heerschappij

De strijd om de heerschappij woedt. De grote draak (Satan) is vastbesloten om de planeet te domineren om zijn persoonlijke vendetta tegen God te bevredigen. Zijn vastbeslotenheid is om "de hele wereld te misleiden" (Openb. 12:9). Daarom waarschuwde Jesjoea (Jezus) ons in Zijn laatste woorden voor Zijn kruisiging: "Ziet toe, dat niemand u misleidt" (Matt. 24:4).

Hoe zal een dergelijke duivelse misleiding plaatsvinden? Waarom zal de overgrote meerderheid misleid worden? Wat is het plan of de modus operandi van de bedrieger? Wat is er mis met de globalisering? Zult u in staat zijn het verschil te onderscheiden tussen waarheid en bedrog?

Het moment om te grijpen

De datum was 11 september 1990. President George Herbert Walker Bush van de V.S. stond voor een gezamenlijke zitting van het Congres. Denk goed na over de woorden van de 41ste president: "Uit deze onrustige tijden kan een nieuwe wereldorde voortkomen: een nieuw tijdperk, vrijer van de dreiging van terreur, sterker in het streven naar gerechtigheid en veiliger in het streven naar vrede.

Die "nieuwe wereld staat op het punt geboren te worden", verklaarde Bush. De "kans" die hij zo graag wilde grijpen, was de opbouw van een "nieuwe wereldorde". Meer dan 200 keer heeft de oude Bush deze "nieuwe wereldorde" uitgeroepen tijdens zijn regering. Het was historisch. Het was alsof de wereld zwanger was geworden. De geboorte zou komen in de "volheid van de tijd" ... de profetische tijd van de hemel en Satans valse evangelie-uur om de wereld te verleiden.

Het zou het glorieuze evangelie van de mens zijn van zelf-redding, van utopische vrede en van wereldwijde veiligheid zonder de God van de schepping. Een plaatsvervangende god zou worden voorbereid, democratisch ontworpen, zonder dogma of doctrine die beledigend is voor een multiculturele, religieus pluriforme wereld die uit is op wereldwijde eenheid.

Eenheidskoorts

De druk voor en naar wereldeenheid, op elk niveau, is ongekend. Deze druk heeft een koorts hoogte bereikt. De vlammen van de wereldwijde koorts worden aangewakkerd door de angst voor een wereldwijde brand en door een utopische visie op een wereldwijde vrede en welvaart die tot nu toe aan het grijpen van de mens zijn ontsnapt.

Dit opkomende globalisme wordt gesmeed uit de veelheid van heersende "ismen" in onze wereld, waarvan we de belangrijkste in grote lijnen kunnen destilleren als de "wetenschapsismen", "sociaal-ismen", "politiek-ismen" en "religieus-ismen", met het uiteindelijke doel van ongekend materialisme. De samensmelting en synergetische wisselwerking van deze verschillende brede categorieën van ismes, die elk de andere versterken, ontwikkelt een soort "magnetische" aantrekkingskracht tot een griezelige band die nu universeel wordt gedefinieerd als globalisme om de wereld te binden in de uiteindelijke drang naar wereldwijde eenheid.

Het Anti-Evangelie

Wereldbestuur is geen samenzweringstheorie maar een confronterende waarheid. Het "evangelie" van wereldregering en de eenwording van de wereld wordt seculier omschreven als globalisme. De geestelijke wortels ervan komen niet voort uit het vertrouwen op Gods wijsheid, genade en macht, maar uit het verlangen van de mens om de afhankelijkheid van haar Schepper te verbreken en afhankelijk te zijn van de "goede natuur" van de mens om het juiste te doen voor het "algemeen welzijn", en daarmee zichzelf te redden. Het is het "anti-evangelie", juist omdat het de fundamentele zondige toestand van de mens ontkent, die een redder buiten hemzelf noodzakelijk maakt, en het uiteindelijke vertrouwen verschuift naar de "vleselijke arm", die een vloek brengt (Jer. 17:5).

De natuur verafschuwt een vacuüm. Wanneer ons oprechte vertrouwen in God en Zijn Woord afbrokkelt, is Satan er snel bij om een alternatief te vinden, waardoor onze aandacht onvermijdelijk wordt verlegd van authentiek geloof naar een vleselijke vervalsing. We staan wijd open voor Satans laatste geestelijke misleiding, ontworpen om zowel Jood als heiden in de val te lokken.

Religieuze Eenheid

Enorme geestelijke misleiding neemt toe als de laatste brug naar een vals "beloofd land" van wereldwijde veiligheid en welvaart (shalom). De religieuze ismen van de wereld bundelen zich nu om zelfs belijdende Christenen en Joden in de krachtige stromingen van wereldwijde "eenheid" te drijven in de nagemaakte nieuwe wereldorde van Christus.

Zoals Jezus al waarschuwde, "indien het mogelijk is, zullen zij de uitverkorenen misleiden" (Matt. 24:24, KJV). Globalisme is in werkelijkheid het "anti-evangelie", dat een steeds meer ongelovige, door gevoelens gedreven wereld choreografeert in een laatste collectieve rebellie tegen God in de strijd om de Koning van de Berg, terwijl de Antichrist de heerschappij overneemt. Het is tijd om "de weg van de Heer te bereiden".

Chuck Crismier is een auteur, predikant, voormalig procesadvocaat, president van SAVE AMERICA Ministries en gastheer van de VIEWPOINT podcast. Zijn website is saveus.org, waar ook zijn boeken KING of the Mountain en ANTICHRIST te verkrijgen zijn.