www.wimjongman.nl

(homepagina)


MACRON ROEPT OP TOT EEN NIEUW EUROPEES ORGAAN

18 mei 2022

()

Sorry, geen commentaar deze week. Te veel andere dingen die in de weg staan. We zullen zien wat we de volgende keer kunnen doen.

Bekijk in de tussentijd de 'Blik op de Opname'-afbeelding die bij dit bericht is gevoegd, en houd na het bekijken van alle nieuwslinks en video's die hieronder zijn vermeld, het volgende duidelijk in gedachten:

Wees wakker en alert en u zult weten dat de opname zeer nabij is:

Want u weet heel goed dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Maar gij, broeders en zusters, zijt niet in de duisternis, zodat deze dag u als een dief zou verrassen. 1 Tessalonicenzen 5:2,4 NIV

Blijf slapen en achteloos en het zal komen als een dief:

Gedenkt dan wat gij ontvangen en gehoord hebt; houdt het vast, en bekeert u. Maar als u niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en u zult niet weten hoe laat Ik tot u zal komen. Openbaring 3:3 NIV

()

Herleefde Romeinse Rijk - De Europese Superstaat, (Vierde Koninkrijk)

"Hij gaf mij deze uitleg: 'Het vierde beest is een vierde koninkrijk dat op aarde zal verschijnen. Het zal anders zijn dan alle andere koninkrijken en zal de hele aarde verslinden, vertrappen en verpletteren. De tien horens zijn tien koningen die uit dit koninkrijk zullen komen. Na hen zal een andere koning opstaan, anders dan de vorige; hij zal drie koningen onderwerpen. Daniël 7:23-24 NIV

Macron roept op tot nieuw Europees orgaan en waarschuwt Oekraïne voor EU-wachttijd

Emmanuel Macron heeft opgeroepen tot een nieuwe politieke organisatie om de democratieën op het Europese continent te verenigen, terwijl hij waarschuwde dat Oekraïne waarschijnlijk pas over enkele decennia tot de EU zal toetreden. Hij stelde voor "een Europese politieke gemeenschap ... een nieuwe Europese organisatie [die] democratische Europese naties die onze waarden aanhangen, in staat zou stellen een nieuwe ruimte voor politieke samenwerking te vinden", en noemde veiligheid, energie, vervoer, infrastructuurinvesteringen en grensoverschrijdend verkeer, vooral voor jongeren, als kwesties die dat orgaan zouden aanpakken.

Macron calls for new European body and warns Ukraine of EU wait | Europe | The Guardian


Met een knipoog naar Oekraïne en Groot-Brittannië stelt Macron een nieuwe Europese entiteit voor

In wink to Ukraine and Britain, Macron suggests new European entity | Reuters

Europa moet een gecoördineerd orgaan voor de Abraham-akkoorden oprichten - MK

Zich bewust van hun potentieel voor diepgaande regionale veranderingen, heeft de Europese Unie steeds meer belangstelling voor de Abraham Akkoorden, zei Blauw-Wit Knessetlid Ruth Wasserman Lande maandag in Parijs. Als zodanig deed zij een beroep op de EU om een intergouvernementeel orgaan op te richten dat zich bezighoudt met de bevordering van de akkoorden en het beleid met betrekking tot de uitvoering ervan.

Europe should establish coordinated body on Abraham Accords - MK - Israel News - The Jerusalem Post

Energean ontdekt gas voor de kust van Israël bij de velden van Karish en Tanin

Energean plc heeft maandagmorgen aangekondigd dat het een commerciële gasvondst heeft gedaan in de Athena exploratieput, voor de kust van Israël. Volgens het persbericht van maandag bevond de ontdekking zich in blok 12. Voorlopige analyse wijst uit dat de Athena-ontdekking een winbaar gasvolume van 8 miljard kubieke meter aardgas (bcm) bevat op een stand-alone basis.

Energean Discovers Gas off Israel’s Shore near Karish and Tanin Fields | The Jewish Press - JewishPress.com | David Israel | 8 Iyyar 5782 – May 9, 2022 | JewishPress.com

Gog/Magog - Oorlog in het Midden-Oosten

Wanneer zal de proxy-oorlog tussen Israël en Iran ontbranden? - opinie

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid waarschuwde op 20 oktober 2021 in Washington dat Israël bereid is militair geweld te gebruiken om Iran ervan te weerhouden kernwapencapaciteit te verwerven. "Iran heeft openlijk verklaard dat het ons wil wegvagen,' zei Lapid. "Wij zijn niet van plan dit te laten gebeuren. Mocht geweld nodig zijn om een Iraanse bom te stoppen, dan zal Israël moeten optreden en vrijwel zeker alleen. Zo zou de langdurige proxy-oorlog tussen Israël en Iran een verschrikkelijke realiteit kunnen worden.

When will Israel, Iran's proxy war ignite? - opinion - The Jerusalem Post

Iran bereidt zich voor op oorlog met de VS met stroomuitval

Iran readies for grid blackout war with US | Washington Examiner

Macron calls for new European body