www.wimjongman.nl

(homepagina)


De oorlog van de globalisten tegen de naties is zijn laatste fase ingegaan: Velen staan op het punt om als dominostenen om te vallen.

Door Leo Hohmann - 10 juli 2022

( )

Foto Frank Magdelyns via Pixabay

Spanningen escaleren over de hele wereld, met de week sneller, zo lijkt het.

Zoals we op 26 mei al aangaven, zijn de globalisten de "dodenfase" ingegaan van hun plan voor een Grote Reset. Maar het doden is niet beperkt tot individuen in een poging om de ontvolkingsdoelen te bereiken, wat ze heel efficiënt doen door hongersnood, oorlog, abortus en giftige, steriliserende injecties.

De "doden fase" richt zich ook op naties.

Waarom?

Omdat God de mensen (niet de trans-mensen) naar Zijn beeld schiep en hen bij de Toren van Babel in naties verdeelde. Satan is sindsdien bezig geweest om mensen te doden, vooral baby's en kinderen, en een één-wereld regering op te zetten. Als hij ze niet fysiek kan doden door middel van een abortus, probeert hij hun zielen te doden door middel van perverse volwassenen zoals travestieten en pedofielen.

Vrij denkende mensen en onafhankelijke soevereine naties zijn de twee grootste vijanden van het één-wereld systeem dat Satan en zijn volgelingen proberen te implementeren.

De zaken gaan nu sneller, omdat de klasse van roofdieren van de globalisten haar laatste eindspel voor totale macht in gang heeft gezet, waarbij zij de marionetten-politici die zij in elk land van de voorheen vrije wereld hebben geïnstalleerd, en gebruiken om hun bevelen uit te voeren.

De globalisten drukken op alle juiste knoppen om de chaos aan te wakkeren, heropenen elke nationale wond uit het verleden, strooien zout in bestaande wonden. De heersende elites zouden dit alleen doen als het hun doel was de naties te destabiliseren en ten val te brengen.

Niet slechts een paar naties. Niet een enkele regio. Maar wereldwijd, van Sri Lanka tot Polen tot Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, het V.K. en de V.S. - het valt allemaal uit zijn voegen op hetzelfde moment.

Ik geloof dat de abjecte mislukkingen van deze marionettenregimes, die veel menselijk leed beginnen te veroorzaken, deel uitmaken van een opzettelijk plan.

Denk er eens over na.

Ze krijgen te horen dat ze voluit moeten gaan voor hun klimaatagenda, waardoor de kosten van brandstof en voedsel zo hoog oplopen dat ze onbetaalbaar worden. Dan wakkeren ze de oorlog in Oekraïne aan, die de tekorten verergert die ze al in gang hadden gezet met hun Covid-biowapen en verstoringen van de toeleveringsketen.

Zonder voedsel en brandstof, sterven naties.

Maar ze sterven niet gemakkelijk.

Ze zullen een gevecht leveren.

Er zal bloed vloeien.

Een agent in Nederland schoot dit weekend op een 16-jarige jongen op een tractor.

Dit wakkert de toch al zo geladen haat tegen de autoriteiten aan.

Op een gegeven moment zullen de "have nots" de vestingen van de "haves" bestormen en hun spullen stelen. Daarbij wordt nog meer bloed vergoten.

Dit zet de deur open voor een wereldwijde dictatuur die de orde komt herstellen en vrede en welvaart belooft, misschien zelfs de hele klimaatveranderingsagenda aan de kaak stelt die de kern vormt van zoveel pijn op dit moment.

Voordat je "weer beter kunt opbouwen" [build back better], volgens de slogan van het World Economic Forum, moet eerst je alles afbranden.

En dat is waar we nu zijn.

Verwacht dat de brandhaarden zullen toenemen. Velen van ons voelen in hun geest dat de dingen op de een of andere manier tot een hoogtepunt komen. De krachten van goed en kwaad liggen op ramkoers, met alle spirituele legioenen die zich achter hun corresponderende menselijke agenten hier op Aarde scharen.

De engelen van de duisternis zijn ontmaskerd. We weten nu wie hun menselijke agenten zijn. En de engelen van het licht ontvangen hun opdrachten en stellen zich op hun plaats om te verdedigen wat van God is tegen de gemene aanvallen van Satan.

De duistere engelen, beter bekend als demonen, zijn in staat geweest hun kwaad tientallen jaren onopgemerkt te doen. Daar komt een eind aan. Als hun maskers afvallen en ze onthuld worden voor wat ze zijn, zal dat ertoe leiden dat de ogen van meer mensen geopend worden en dat meer mensen wakker worden. Velen zullen Jezus in hun leven uitnodigen als hun Heer en Heiland. Anderen zullen ervoor kiezen de kant van de bozen te kiezen en zich alleen maar meer tegen Jezus te verzetten. Zij zullen de wereld en haar systeem verkiezen boven Gods koninkrijk.

Het grote terugdringen staat op het punt te beginnen, maar we moeten bidden voor wijsheid om niet in de boobytraps en op de landmijnen trappen die door de vijand zijn gelegd.

Eind mei vertelde Klaus Schwab, sprekend op de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos, zijn collega globalisten dat "We ons moeten voorbereiden op een bozer wordende wereld".

Is het niet interessant dat de wereld beslist bozer is geworden sinds Schwab die uitspraak deed?

Die woede kookt nu over.

We zagen het dit weekend in Sri Lanka, waar de president gedwongen werd het land te ontvluchten en demonstranten de woning van de premier in brand staken. We zien het in Nederland, waar boeren grote wegen blokkeren, nu vergezeld door boerenopstanden in Italië, Polen en Spanje. Het lijkt erop dat de Verenigde Staten op dit moment nog het rustigst zijn, maar de globalistische regering-Biden heeft haar uiterste best gedaan om woede en verdeeldheid aan te wakkeren. Amerikanen zijn gewoon nog steeds te comfortabel vergeleken met die in deze andere naties, maar dat staat op het punt te veranderen.

Hoe rijker het land, hoe meer tijd het zal kosten om het te plunderen en de lont van de opstand aan te steken.

Maar uiteindelijk wordt het aangestoken, want niets bezitten en geen privacy hebben, maakt mensen niet gelukkig. Het maakt ze kwaad.

Waarom wordt de plundering van de middenklasse zo schaamteloos doorgevoerd? Omdat de globalisten in de laatste week van mei van die WEF-bijeenkomst naar huis zijn teruggekeerd met de opdracht hun toch al schandalige klimaatbeleid te verdubbelen, dat volgens hen nodig is om "de aarde te redden" van de existentiële dreiging van de opwarming van de aarde. Dit houdt in: het uitfaseren van fossiele brandstoffen, het opdrijven van de inflatiedruk, de boeren de duimschroeven aandraaien door kunstmest en dieselbrandstof achter te houden, en ook het ontwapenen van de burgers wereldwijd.

Daarom dwingt de Nederlandse regering de boeren om de stikstof in de bodem met 50 tot 90 procent te verminderen, waardoor ze niet alleen hun middelen van bestaan stelen, maar ook de opbrengst per hectare drastisch kunnen verminderen. Een gefabriceerde voedselcrisis is in volle gang en in veel, zo niet alle, rijkere Westerse landen zullen we tegen volgende lente voedselrantsoenen hebben.

Dat is ook de reden waarom Justin Trudeau zijn nieuwe wapenwet heeft uitgevaardigd, die alle handvuurwapens verbiedt en het aantal lange geweren beperkt tot vijf patronen. Daarmee deelde hij de Canadese burgers mee dat zij niet het recht hebben om vuurwapens te gebruiken als middel voor zelfverdediging.

Dezelfde "geen zelfverdediging toegestaan"-strategie is al van kracht in veel van de grote Amerikaanse steden die verkozen officieren van justitie hebben die worden gefinancierd door George Soros.

We zagen het in de zaak van de McCloskeys in St. Louis, die werden aangeklaagd, vervolgd en veroordeeld voor het zwaaien met hun legaal gekochte vuurwapens op hun eigen terrein toen dat in 2020 werd overvallen door een menigte.

Vorige week zagen we het opnieuw in New York City, toen een 61-jarige winkelbediende een mes gebruikte om zich te verdedigen tegen een wrede aanval van een man die veel jonger, groter en sterker was. De bejaarde bediende werd beschuldigd van moord met voorbedachten rade, terwijl de vriendin van de aanvaller, die het hele incident op gang hielp, helemaal niet werd aangeklaagd. Bekijk de video hieronder.

Ze willen een ongewapende bevolking, maar als ze hen niet kunnen ontwapenen, dan maken ze hun wapens onmachtig. Gebruik ze en je gaat naar de gevangenis.

Nog geen twee weken later kwam Biden met zijn wetsvoorstel voor wapenbeheersing, dat hij op een of andere manier genoeg Republikeinen in het Congres zover kreeg om het te steunen. Het wetsvoorstel bevat een nieuwe rodevlagwet die de politie in staat stelt de wapens af te nemen van een gezagsgetrouwe burger die geen misdaad heeft begaan, enkel op het woord van een ander. Dit is volstrekt ongrondwettelijk, maar wanneer heeft dat hen ooit tegengehouden?

Ze hebben hun orders in Davos gekregen en nu voeren ze die uit.

Schwab heeft opgeschept over hoe de helft van Trudeau's kabinet zijn marionetten zijn, die zijn afgestudeerd aan zijn Young Global Leaders programma. Hij heeft soortgelijke opscheppingen gedaan over de leiders van Sri Lanka.

Hier schept hij op over Nederland (even doorspoelen tot 0:53).

Hier schept hij op over het "doordringen" in de kabinetten van de meeste landen, waarbij hij met name de leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Rusland en Argentinië noemt.

Poetin heeft zich duidelijk teruggetrokken uit de club, maar de anderen zijn brave soldaatjes die hun meester groeten, of het nu Schwab of Soros is, of een andere verborgen koningmaker.

Veel van deze marionettenleiders hebben ook de grenzen van hun land geopend, waardoor de misdaad welig kan tieren, terwijl ze tegelijkertijd wapens afpakken, het illegaal maken om wapens te gebruiken voor zelfverdediging, en een op hol geslagen inflatie en allerlei tekorten veroorzaken.

Ondertussen koopt de Amerikaanse regering miljoenen kogels op via haar verschillende federale agentschappen, zoals de belastingdienst, het Amerikaanse ministerie van onderwijs, energie, landbouw, enz.

Als je een auto hebt zonder brandstof, ben je je bewegingsvrijheid kwijt.

Als je een geweer hebt zonder munitie, ben je je vrijheid om wapens te dragen kwijt.

Als je een pistool en munitie hebt, maar niet in staat bent om het te gebruiken tegen een criminele aanvaller, heb je nog steeds je recht op zelfverdediging verloren.

Dit alles wordt langzaam weggenomen in elk land.

Men weet dat zonder voedsel, brandstof en wapens in de handen van burgers uit de middenklasse, de orde van na de Tweede Wereldoorlog in elkaar stort. Mensen zullen wanhopig en afhankelijk worden.

Zoals Dr. Zelenko zei in zijn laatste boodschap aan de wereld, "laat de spelen beginnen."

We zijn in de strijd van ons leven, voor ons leven.

Sommigen van ons zullen het niet halen, en we zullen naar een betere plek gaan.

Voor onze vijand gaat het erom onze onafhankelijkheid te breken en ons tot afhankelijkheid te dwingen.

Afhankelijkheid van hen, de regering en haar partners, voor ons bestaan. Voor voedsel, voor reizen, voor geld om de rekeningen te betalen, willen ze dat we op de knieën komen voor de regering en haar bedrijfspartners, zwaaiend met ons vaccinpaspoort in de hand en laten zien dat we gehoorzame kleine horigen zijn, bereid om ons te onderwerpen aan het "nieuwe normaal", wat Satans koninkrijk is, gebaseerd op totale controle over alle menselijke activiteiten.

En op de as kunnen zij de Nieuwe Wereld Orde bouwen, gebaseerd op een nieuwe digitale economie, met digitaal geld dat contant geld vervangt en een digitaal ID systeem dat de kaart in je portemonnee vervangt.

De opstanden die we overal ter wereld zien, zijn voor de globalisten slechts het bewijs dat er te veel mensen zijn, te veel mensen die nog steeds vrij willen leven en gewoon met rust gelaten willen worden. Zij moeten worden geëlimineerd.

Dus blijven ze de verdeeldheid aanwakkeren, blijven ze de massa's belazeren, in de hoop dat ze zo ver uit het gareel zullen lopen dat het gerechtvaardigd is de staat van beleg af te kondigen en de opstandelingen op te pakken.

Dus hoewel ik veel bewondering heb voor degenen die de moed hebben om de straat op te gaan, om met hun tractoren wegen te blokkeren, om door hoofdsteden te paraderen met borden die de globalistische roofdieren aan de kaak stellen, denk ik niet dat het in elk land verstandig is om aan deze demonstraties deel te nemen. Bid voor wijsheid over de vraag of dit de beste strategie is in jouw land. In sommige landen is er een goede kans dat straatdemonstraties precies in de kaart spelen van de globalisten waartegen je je verzet.

De J6 mensen werden op deze manier uitgelokt.

De Canadese truckers werden op dezelfde manier uitgelokt.

Nu we het toch over Canada hebben, miljoenen mensen hadden dit weekend geen toegang tot hun geld door een massale bankstoring in een groot deel van het land, die bijna 25% van de bevolking trof. Zou dit een test kunnen zijn geweest voor een veel grotere cyberaanval? Herinnert u zich dat Klaus Schwab vorig jaar voorafgaand aan het Cyber Polygon-evenement van het World Economic Forum verklaarde dat het een kwestie was van wanneer, niet of, de wereld een grote cyberaanval zou meemaken die gericht was op de bank- en financiële sector. Hij noemde het een "cyberpandemie" die "de Covid-pandemie zal doen lijken op een kleine verstoring".

Hier in de VS zijn we getuige geweest van een reeks wereldschokkende uitspraken van het Hooggerechtshof, gevolgd door het omverwerpen van de Georgia Guidestones, wat een teken uit de hemel kan zijn dat we ons geen zorgen hoeven te maken over alle chaos en verwarring die we in de wereld zien gebeuren, dat het netwerk van wereldwijde roofdieren uiteindelijk aan hun lot zal worden overgelaten en in zoveel stukken zal afbrokkelen onder het machtige zwaard van Jezus Christus. Het Onze Vader, als je katholiek bent, zegt ons dat we moeten bidden voor de dag waarop de koninkrijken van deze wereld in overeenstemming zullen worden gebracht met het Koninkrijk van God in de hemel. De twee zullen in wezen één gemaakt worden, alles onder de heerschappij van Christus. Het is deze ultieme overwinning waarover onze Heiland ons van tevoren heeft verteld, die ons de kracht en de moed geeft om alle kleine gevechten te doorstaan die de vijand lijkt te winnen. Dat is een tijdelijke luchtspiegeling. We weten al wie de uiteindelijke oorlog wint. Ik weet dat het een cliché is, maar Satans dagen zijn echt geteld.

Bron: The globalists’ war on nations has entered its final stages: Many are ready to fall like dominoes – LeoHohmann.com