www.wimjongman.nl

(homepagina)


PUTIN'S OEKRAINE-INVASIE VESTIGDE MOSKOU ALS HET DERDE ROME, 'ERFGENAAM VAN EDOM'

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 5 april 2022

Te dien dage - verklaart Hashem - zal Ik de wijzen doen verdwijnen uit Edom, verstandigen uit Ezau's berg. Obadja 1:8 (De Israël BijbelTM)

()

De invasie van Poetin in Oekraïne was een enorme overtreding die alle andere naties aan het wankelen heeft gebracht. Maar veel politieke experts begrijpen dat de Russische leider zich probeert op te werpen als de opvolger van tsaar Vladimir en Rusland als het Derde Rome. Eén rabbi ziet dit als de moderne manifestatie van Esau als onverzadigbare drang naar wereldheerschappij.

RUSLAND ALS DERDE ROME

Er is een prominent en al lang bestaand Russisch theologisch en politiek concept dat beweert dat Moskou het Derde Rome is.

Hoewel dit geografisch moeilijk te begrijpen is, is het chronologisch consistent. Rome viel in fasen uiteen, te beginnen in 395 n.C. Het Oost-Romeinse Rijk overleefde als het Byzantijnse Rijk, en hoewel minder sterk, bleef het eeuwenlang een effectieve macht in het oostelijke Middellandse-Zeegebied met de hoofdstad Constantinopel, als het Tweede Rome. Het einde van het tweede Rome, gemarkeerd door de val van Constantinopel, was in 1453.

In de 15e-16e eeuw formuleerde het Tsaardom van Roes het concept van Moskou als het Derde Rome, gebaseerd op drie centrale ideeën:

  • Een theologie die verbonden is met de rechtvaardiging van de noodzakelijkheid

  • Een sociaal beleid dat is afgeleid van het gevoel van eenheid in de Oost-Slavische gebieden die historisch verbonden zijn door het christelijke oosters-orthodoxe geloof en de Slavische cultuur.

  • Een staatsdoctrine volgens welke de Moskouse Vorst moet optreden als opperheerser van de christelijke Oosters-orthodoxe naties en een verdediger moet worden van de christelijke Oosters-orthodoxe Kerk. Hierbij dient de Kerk de Vorst te faciliteren bij de uitvoering van zijn functie die zogenaamd door God is bepaald.

Veel politieke analisten hebben gesuggereerd dat Poetin een tsaristisch rijk naar het voorbeeld van Vladimir de Grote probeert te herstellen. In 2007 heeft Poetin een Russian World Foundation opgericht, die belast is met de wereldwijde bevordering van de Russische taal en cultuur, zoals een cultureel project dat door het Kremlin goedgekeurde interpretaties van de geschiedenis bewaart. Een van de doelstellingen van de organisatie is van Rusland een spiritueel, cultureel en politiek centrum van beschaving te maken als tegenwicht tegen de liberale, seculiere ideologie van het Westen.

PUTIN ALS ESAU

Rabbi Pinchas Winston, een productief einde-van-de-dag-schrijver, legde uit dat Rusland zeer zeker het Derde Rome is, of, in bijbelse termen, de geestelijke afstammeling van Edom/Esav.

"Er zijn drie hoofdaspecten van Esau vandaag de dag," legde Rabbi Winston uit. "Dat Rusland het brute kracht aspect van Esau is dat duidelijk is in de Bijbel. Het is interessant om op te merken dat rood altijd de nationale kleur van Rusland en de Sovjet-Unie is geweest."

"Maar Esau identificeerde zich altijd als een religieus man, zelfs wanneer hij zich niet gedroeg als een godvrezend man, net zoals veel despotische heersers dat zelfs vandaag de dag doen."

Rabbi Winston merkte op dat het concept van een Derde Rome niet uniek was voor Rusland.

"De reden waarom de Nazi Partij haar regering het Derde Rijk noemde, was dat zij zichzelf zagen als het Derde Rome," zei Rabbi Winston. "Het zat ingebakken in de geesten van de Europese leiders om de voortzetting te zijn van het Heilige Roomse Rijk. Zelfs de Verenigde Staten wilden het volgende Rome zijn en bouwden Washington DC als naar Rome."

"De doorsnee persoon kan dit niet begrijpen. We verlangen naar eenvoudige dingen. Maar dezelfde innerlijke krachten die een persoon drijven om een groot leider te zijn, komen met een lust voor nog grotere macht."

Rabbi Winston merkte op dat toen Esau zich verzoende met zijn tweelingbroer, Jacob zei "yesh li kol (ik heb alles) terwijl Esau zei "yesh li rav (ik heb veel)".

"Jacob was tevreden met alles wat God voor hem had voorzien. Het was alles wat hij wilde. Maar Esau had nog meer dan Jakob. Maar voor hem, was het veel, maar nog steeds niet genoeg."

"Dit is Poetin. Waarom viel hij Oekraïne binnen? Hij had alles. Hij had genoeg te doen in zijn eigen land. Maar hij heeft de lust van Esau die hem drijft om verder te gaan dan dat. Dit is het aspect van Ezau dat leiders drijft om het Derde Rome te willen zijn, de ware erfgenamen van Ezau en Edom. Zij willen altijd meer. Ze willen de wereld veroveren net zoals Rome dat deed."

Er is geen onderhandeling of compromis dat dit aspect van Ezau zal bevredigen. Poetin zal zelfs niet tevreden zijn als hij heel Oekraïne krijgt. Het enige wat je kunt doen is wat Jakob deed met Esau; weglopen en afstand nemen.

PUTIN EN DE KERK

Als Poetin inderdaad van plan is het tsaristische Rusland te herstellen, zou hij dat noodzakelijkerwijs doen door zich te houden aan de drie beginselen van Moskou als het Derde Rome. Het is belangrijk op te merken dat de Russische president Vladimir Poetin, als aanhanger van deze beginselen, een nauwe band heeft met de Kerk. Patriarch Kirill, patriarch van Moskou en de Russen, is uitgekomen ter ondersteuning van de invasie van Oekraïne, ondanks het feit dat miljoenen van zijn volgelingen Oekraïeners zijn. Patriarch Kirill heeft het bewind van Poetin een "wonder van God" genoemd.

Om het Derde Rome te zijn en de kroon van Vladimir de Grote te erven, moet Poetin noodzakelijkerwijs samenwerken met de Kerk. Dit partnerschap van de Russische kerk en staat kwam grafisch tot uiting na de eerste invasie van de Oekraïense Krim in 2014. In 2020 werd een kerk aan de rand van Moskou ter herdenking van de overwinning gewijd als De Hoofdkerk van de Russische Strijdkrachten. De afbeelding van Poetin verscheen in eerdere versies van de fresco's van de kathedraal, samen met die van minister van Defensie Sergej Sjoigoe en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Het mozaïek werd echter verwijderd na een controverse, waarbij Poetin zelf naar verluidt opdracht gaf om het weg te halen, omdat hij zei dat het te vroeg was om het huidige leiderschap van het land te vieren.

Poetin schreef over de rol van religie in een artikel uit 2021 dat gepubliceerd werd op de officiële website van het Kremlin en getiteld was "Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners. In het artikel beweerde Poetin dat de basis voor deze eenheid religieus was. De centrale rol van religie in de Russische identiteit, beweerde Poetin, gaat terug tot St. Vladimir, ook bekend als Vladimir de Grote, of Vladimir de Doper van de Slaven, de Kievse Rus-heerser die beroemd is omdat hij zich in 988 CE bekeerde tot het orthodoxe christendom en het de officiële staatsgodsdienst maakte. Vladimir de Grote trouwde met een Byzantijnse prinses om nauwe banden met de Byzantijnen te genereren. Dit vestigde ook een andere lijn van legitimiteit en opvolging, getraceerd naar Constantinopel.

Bron: Putin’s Ukraine invasion established Moscow as Third Rome, 'heir of Edom'