www.wimjongman.nl

(homepagina)


MOORDENAARS, VERNIETIGERS EN OPLICHTERS

Door Jonathan Brentner 21 juni 2022

()

Als ik berichten lees over de toenemende boosaardigheid en geweld in de V.S. die met de dag erger lijken te worden, dan zwellen verdriet en ongeloof in mij op. Gebeurt dit werkelijk?

Het is de bijbelse profetie alleen die de huidige gebeurtenissen voor mij in het juiste perspectief plaatst en daardoor mijn ziel tot rust brengt. De Bijbel vertelt me niet alleen dat ik in de laatste dagen zulke gevaarlijke tijden zou meemaken, maar verzekert me ook van het antwoord van de Heer.

Ongeveer dertig jaar geleden merkte ik voor het eerst de relevantie op van het boek Habakkuk voor de huidige gebeurtenissen. Vandaag de dag verbaast het mij dat de V.S. nog niet iets hebben meegemaakt dat vergelijkbaar is met het oordeel dat God naar Juda zond, enkele tientallen jaren nadat Habakkuk zijn boek schreef. Hoeveel tijd hebben we totdat Hij dat wel doet?

In Habakkuk 1:2-4 geeft de profeet een opsomming van het kwaad en geweld dat hij zag in het oude Juda, wat opvallend veel lijkt op wat ik vandaag de dag in Amerika zie.

1. MOORDENAARS

In vers 2 klaagt Habakkuk over het gebrek aan reactie van God op het geweld dat hij in zijn tijd zag.

O Heer, hoe lang zal ik roepen,

en U niet horen?

Zelfs uitroepen tot U, "Geweld!"

en U zult niet redden.

Denk aan de moordenaars actief in onze dagen:

 • In de V.S. vermoorden abortusaanbieders 1,1 miljoen ongeboren kinderen per jaar, een totaal van meer dan 61 miljoen sinds de Roe v. Wade uitspraak in 1973.

 • Volgens de CDC-databank van bijwerkingen van vaccins zijn alleen al in de V.S. 13.293 mensen gestorven ten gevolge van COVID-19-injecties; het totale aantal sterfgevallen dat gezondheidsfunctionarissen aan deze databank hebben gemeld is 28.859. Volgens studies van de CDC-rapportagegegevens komt slechts ongeveer 1% van de bijwerkingen van vaccins in de database terecht.

 • Bijna elke dag lees of hoor ik over jonge gezonde volwassenen die plotseling dood neervallen, ondanks het feit dat ze geen tekenen van een slechte gezondheid vertoonden. Velen van hen waren topatleten in hun beste jaren. Gezondheidsfunctionarissen noemen het "Plotselinge dood van volwassenen" en het bestond niet totdat COVID-19 injecties gemeengoed werden.

 • In februari van 2022 las ik twee afzonderlijke verslagen van jonge tienerjongens die fatale hartaanvallen kregen binnen enkele dagen nadat ze de COVID-19 injecties hadden gekregen.

In Johannes 10:10 zei Jezus dat de dief, AKA Satan, komt "om te stelen, en te doden, en te verderven". We zien al deze activiteiten nu in onze wereld.

2. VERNIETIGERS

In vers 3 van Habakkuk 1, protesteert de profeet tegen de "ongerechtigheid" die hij ziet.

Waarom laat u mij ongerechtigheid zien,

en waarom kijkt u werkeloos naar onrecht?

Vernietiging en geweld zijn voor mij;

twist en tweedracht ontstaan.

Het Hebreeuwse woord voor "ongerechtigheid" in dit vers omvat het verdriet dat het gevolg is van goddeloos gedrag. Dit past bij het parallelle woord, "verkeerd"; het woord hier duidt ook op het verdriet en de pijn die veroorzaakt worden door slecht en pervers gedrag. Het hoge aantal zelfmoorden onder transgender kinderen vandaag de dag is een voorbeeld van deze betekenis; het woord geeft zowel het kwaad weer dat anderen wordt aangedaan als het tragische resultaat ervan.

Het doel van de LBGTQ agenda is om kinderen grote schade toe te brengen en de familiestructuur te elimineren die God ontworpen heeft om hen op te voeden. De roofdieren van onze cultuur vieren de "pride month", maar zij die de woorden van de Schrift koesteren erkennen het grove kwaad dat schuilgaat achter hun ijdele opschepperij en beschamende, vulgaire parades.

Hier zijn nog enkele voorbeelden van moderne vernietigers:

 • Michigan procureur-generaal Dana Nesse haalde onlangs de krantenkoppen door op te roepen dat er op elke school een travestiet aanwezig moet zijn. Zelfs als ze dit voor de grap zei, wat ze nu beweert, is het nog steeds kenmerkend voor het kwaad dat een alledaags onderdeel is geworden van kinderen op onze scholen.

 • David Fiorarzo schreef het volgende in een artikel voor Harbingers Daily: "In North Carolina gebruikte een kleuterleidster LGBT flashcards waarop een 'zwangere man' stond afgebeeld om kinderen de kleuren van de progressieve pride vlag te leren." Zulke losbandigheid gaat veel verder dan wat ik ooit voor mogelijk hield.

 • Alleen al dit jaar zijn er in de VS tientallen voedselverwerkende fabrieken afgebrand. Moderne vernietigers proberen onze voedselvoorziening te verwoesten en wijdverbreid lijden en chaos te veroorzaken.

In de afgelopen jaren hebben we hetzelfde kwaad, geweld en strijd gezien waar Habakkuk zo lang geleden over klaagde, in de VS uit de hand gelopen, en het wordt steeds erger.

3. OPLICHTERS

Ik gebruik hier het woord "bedriegers" omdat het meer tot de kern van de activiteiten van de globalisten doordringt dan alleen maar te zeggen dat degenen die onze regering controleren ons misleiden. Brandon Holthaus, voorganger en prominent profetie spreker, beschrijft gaslighting als "een kwaadaardige manier om mensen te manipuleren en psychologisch te controleren." (Pastor Holthaus heeft onlangs een uitstekende profetie update opgenomen genaamd, "WEF is Gaslighting Us.")

bedriegers laten mensen twijfelen aan wat zij weten wat waar is in werkelijkheid; en zij proberen ons te laten twijfelen aan wat wij zien of horen. Ze zullen je vertellen dat wat je ziet gebeuren, niet gebeurd is.

Als je lang genoeg naar hen luistert, zul je aan je verstand twijfelen en beginnen mee te gaan in hun perverse weergave van de werkelijkheid.

Vergis je niet, zij misleiden mensen om het recht te verdraaien en hun moorddadig en destructief gedrag te rechtvaardigen.

In Habakkuk 1:4 klaagt de profeet over zulke wetteloze misleiders in zijn tijd:

Dus de wet is verlamd,

en het recht gaat nooit uit.

Want de goddelozen omringen de rechtvaardigen;

zo gaat het recht verdorven voort.

De woorden van het bovenstaande vers passen bij het gedrag van hedendaagse gaslighters; dit is de methode die zij gebruiken om de dingen te bereiken die de profeet in het bovenstaande vers opsomt.

Is het niet hetzelfde bedrog, met een kwade bedoeling, dat de profeet Jesaja beschreef?

Wee degenen die het kwade goed noemen, en het goede kwaad;

Die duisternis voor licht stellen, en licht voor duisternis;

Die bitter voor zoet stellen, en zoet voor bitter! (5:20)

Moderne bedriegers proberen ons ervan te overtuigen dat "kwaad" "goed" is. De voorbeelden hiervan zijn overal te vinden:

 • Gedurende de hele maand juni hebben zowel het nieuws als de sociale media ons gebombardeerd met de leugen dat de LBGTQ agenda moreel aanvaardbaar is, terwijl we weten dat God zegt dat het slecht is.

 • Ik zag een video van de moordenaar van Ashi Babbitt; ik zag hoe hij richtte en Ashi doodde terwijl ze op 6 januari 2021 vredig en rustig de wonderen van het hoofdstedelijk gebouw in zich opnam. De autoriteiten vertellen ons echter dat haar moordenaar het recht had haar te vermoorden, totale onzin.

 • Biden's DOJ arresteerde Simone Gold, een van de frontlijn dokters die mensen waarschuwen voor de gevaren van de COVID-19 injecties, en veroordeelde haar tot zestig dagen gevangenisstraf voor het gewoon binnenwandelen van het Hoofdstedelijk gebouw door open deuren op 6 januari 2021. Is deze bespotting van het recht niet precies het onrecht waarvan Habakkuk klaagde dat het in zijn tijd gebeurde?

 • Op 20 juni 2022 zei Dr. Ashish Jha, de COVID-19 Response coördinator van het Witte Huis, dat "er geen ernstige bijwerkingen van deze vaccins zijn geweest", verwijzend naar de COVID-19 injecties. Dit is niet alleen een flagrante leugen, maar het is ook een duidelijk geval van bedrog. De CDC database bevat gegevens over 838.800 bijwerkingen van deze injecties in de V.S. met een totaal van 28.859 sterfgevallen inclusief meldingen van buiten Amerika. En deze aantallen vertegenwoordigen slechts een klein deel van de werkelijke schade en sterfgevallen veroorzaakt door deze injecties.

Ik zou nog tientallen andere voorbeelden kunnen noemen van hoe de globalisten ons vertellen dat wat we zien en horen niet de werkelijkheid is. En ja, het is hersenspoeling en de elite is erin geslaagd om veel mensen hun leugens te laten geloven.

Bedriegen en pesten gebeuren ook op een persoonlijk, alledaags niveau. Ik heb dit meegemaakt en gaandeweg ontdekte ik dat Spreuken 11:9 in zulke tijden een welkome bemoediging is:

Met zijn mond zou de goddeloze man zijn naaste vernietigen,
maar door kennis wordt de rechtvaardige verlost.

Een goed begrip van de waarheden van de Schrift is absoluut essentieel in de tijd waarin wij leven. We leven in een tijdperk van misleiding waar pesten en gaslighting in overvloed voorkomen, wat een dagelijks vertrouwen op Gods Woord noodzakelijk maakt.

HET ANTWOORD VAN DE HEER NAAR HABAKKUK

In Habakkuk 1:5 zegt de Heer tegen de profeet dat hij naar de volken moet kijken om Zijn antwoord te zien op het kwaad en het geweld dat in het oude Juda heerste. Het oordeel zou komen in de vorm van de Chaldeeën, een verwijzing naar de Babyloniërs die onder Nebukadnezar later Jeruzalem zouden verwoesten en veel mensen gevangen zouden nemen.

Wat zou het antwoord van de Heer kunnen zijn op de moordenaars, vernietigers en bedriegers in Amerika? Waar zou de Heer ons naar laten kijken in deze gevaarlijke tijden?

Ik geloof dat Jezus deze vraag voor ons beantwoordt in Lucas 21:28: "Wanneer nu deze dingen beginnen te gebeuren, ziet dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij."

De Heer gaf ons zoveel tekenen in de Schrift zodat wij het seizoen van Zijn wederkomst voor Zijn kerk zouden kennen, en dit is het! Daarom verwachten wij Zijn spoedige verschijning; daarom kijken wij omhoog in reikhalzend verlangen om Jezus in de wolken te ontmoeten.

Maranatha! Kom spoedig, Here Jezus.

Bron: Killers, Destroyers, and Gaslighters — Jonathan Brentner