www.wimjongman.nl

(homepagina)


The Black Lives that Don't Matter: 50 Christenen vermoord in hun kerk

door Raymond Ibrahim - 12 juni 2022

  • Waar blijft de verontwaardiging? Toen een Australiër, Brenton Tarrant, in 2019 in Nieuw-Zeeland twee moskeeën aanviel en 51 moslims doodde, stond de wereld op in veroordeling; het handenwringen is sindsdien niet gestopt. De Verenigde Naties reageerden op die eenzame en abnormale aanval door een initiatief "bestrijding van islamofobie" in te stellen. Waar zijn, na jaren en decennia van aanvallen, de VN-initiatieven om "antisemitisme te bestrijden" en om "genocide op christenen te bestrijden"?

  • Het negeren van de moord op christenen is natuurlijk maar één stukje van de puzzel; het verhullen van de religieuze identiteit van hun moordenaars is een andere. In de beschrijving van het bloedbad van afgelopen zondag van onder meer dan 50 christenen, komen de woorden "moslim", "islam", of zelfs "islamist" nooit voor in het AP-verslag [Associated Press]. In plaats daarvan wordt ons verteld dat "het niet onmiddellijk duidelijk was wie achter de aanval op de kerk zat".

  • Om deze dubbelzinnigheid in stand te houden, verzuimde het AP erop te wijzen dat islamitische terroristen door de jaren heen routinematig kerken hebben bestormd en vele christenen hebben afgeslacht in Nigeria - een feit dat een hint zou kunnen geven over "wie er achter de aanval zat".

  • Het enige wat de VN lijkt te willen doen is toekijken hoe haar leden de eigen regels overtreden... De VN negeert onuitsprekelijke misdaden tegen de menselijkheid zoals slavernij of China's leugens over de overdraagbaarheid van mens op mens van COVID-19, terwijl zij in plaats daarvan Israël vervolgen, een democratie die feitelijk de mensenrechten voor al haar burgers handhaaft - of het nu een moslim, jood of christen is.

  • Dus, wat zullen de VN en andere grote regeringsorganen nu doen als reactie op het weer neerschieten in een kerk en de moord op meer dan 50 christenen? Waarschijnlijk niets - afgezien van pogingen om iedereen het zwijgen op te leggen die probeert de ideologie te ontmaskeren waarvan veel van de moordenaars zeggen dat deze hen drijft. We weten dit omdat de VN en veel leden van de geestelijkheid absoluut niets hebben gedaan als reactie op de talloze andere moslimaanvallen op kerken die in de loop der jaren duizenden christelijke levens hebben geëist - behalve dan het proberen te verdoezelen van de motivatie van de moordenaars, zoals in "high van cannabis" of de "geestesziekte verdediging".

  • Erger nog, het antwoord van de regering Biden op de jihadistische aanval op christenen in Nigeria - waar elke dag 13 christenen worden afgeslacht - was Nigeria te schrappen van de lijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van landen die bijzonder bezorgd zijn: landen die zich bezighouden met schendingen van de godsdienstvrijheid of die dergelijke schendingen tolereren.

  • Waar is de verontwaardiging? Waar zijn de "hashtags" ter ondersteuning van de christelijke Nigerianen? Waarom doen deze zwarte levens er niet toe?

Afgelopen zondag vermoordden islamitische terroristen meer dan 50 christenen die vreedzaam de eredienst hielden in de katholieke kerk St. Francis in Ondo State, Nigeria. In de loop der jaren hebben moslims ontelbare kerken in Nigeria aangevallen, beschoten of in brand gestoken. Waar is de verontwaardiging? Waar zijn de "hashtags" ter ondersteuning van de christelijke Nigerianen? Waarom doen deze zwarte levens er niet toe? Afgebeeld: De bebloede vloer van de katholieke St. Franciscuskerk, op 5 juni 2022. (Foto door AFP via Getty Images)

Afgelopen zondag, 5 juni 2022, bestormden islamitische terroristen de St. Franciscus Katholieke Kerk in de staat Ondo, Nigeria, en slachtten meer dan 50 christenen af die vreedzaam hun God aan het aanbidden waren. Video's, volgens een verslag, "toonden kerkgangers liggend in plassen bloed terwijl mensen om hen heen jammerden."

Hoe verschrikkelijk dit bloedbad ook mag lijken, het is slechts het spreekwoordelijke "topje van de ijsberg": in de loop der jaren hebben moslims ontelbare kerken in Nigeria aangevallen, beschoten of in brand gestoken. Hieronder volgen slechts drie voorbeelden:

  • Paaszondag, 20 april 2014: Islamitische terroristen staken een bomvolle kerk in brand; 150 christenen werden gedood en talloze gewond.

  • Paaszondag, 8 april 2012: door moslims geplaatste explosieven ontploften in de buurt van twee volgepakte kerken; meer dan 50 christenen werden gedood en een onbekend aantal raakte gewond.

  • Eerste Kerstdag, 25 december 2011: Moslimterroristen beschoten en bombardeerden drie kerken; 37 christenen werden gedood, 57 raakten gewond.

De christenen van Nigeria worden in feite gezuiverd in een genocide, volgens verschillende ngo's (hier en hier, bijvoorbeeld). Elke twee uur wordt in Nigeria een christen gedood. Volgens een rapport uit augustus 2021 zijn sinds het begin van de islamitische opstand in juli 2009 - eerst door toedoen van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram, en later door islamitische Fulani-herders, ook gemotiveerd door de jihadistische ideologie, die hen ertoe aanzet om christelijk ("ongelovig") land in te nemen - meer dan 60.000 christenen ofwel vermoord tijdens razzia's ofwel ontvoerd, om nooit meer te worden teruggezien. In die periode zijn ongeveer 20.000 kerken en christelijke scholen in brand gestoken en vernield door moslims die "Allahu Akbar" ("Allah is groter") riepen.

Minder dan een maand geleden heeft Islamitische Staat in Nigeria een video vrijgegeven van zijn leden die 20 christenen afslachten. Hoewel het erg doet denken aan de video uit 2015 van een ander peloton moslimterroristen die 21 koptische christenen afslachtten in Libië, kreeg het aanzienlijk minder media-aandacht. De video uit 2015 van de kopten zelf had zes keer minder media-aandacht gekregen dan de moord op een gorilla die op hetzelfde moment plaatsvond. De video van de Nigeriaanse christenen van vorige maand heeft nauwelijks aandacht gekregen in de westerse media - alsof ze suggereren dat de rituele slachting van christenen zo afgezaagd is dat ze het niet meer waard is om over te berichten.

Waar is de verontwaardiging? Toen een Australiër, Brenton Tarrant, in 2019 in Nieuw-Zeeland twee moskeeën aanviel en 51 moslims doodde, veroordeelde de wereld dat; het handenwringen is sindsdien niet gestopt. De Verenigde Naties reageerden op die eenzame en abnormale aanval door een initiatief "bestrijding van islamofobie" in te stellen. Waar zijn, na jaren en decennia van aanvallen, de VN-initiatieven om "antisemitisme te bestrijden" en om "genocide op christenen te bestrijden"?

Het enige wat de VN lijkt te interesseren is aan de zijlijn toe te kijken hoe haar leden de eigen verordeningen overtreden. De genocidale dreigementen van Iran, die in strijd zijn met het Handvest van de VN, zijn reden voor uitzetting. De VN negeert onuitsprekelijke misdaden tegen de menselijkheid, zoals slavernij (hier en hier), of China's leugens over de overdraagbaarheid van mens op mens van COVID-19, terwijl zij in plaats daarvan Israël, een democratie die feitelijk de mensenrechten voor al haar burgers handhaaft - of het nu een moslim, jood of christen is, onrechtmatig vervolgt.

Dus, wat zullen de VN en andere grote regeringsorganen nu doen als reactie op het weer neerschieten in een kerk en de moord op meer dan 50 christenen? Waarschijnlijk niets - afgezien van pogingen om iedereen het zwijgen op te leggen die probeert de ideologie te ontmaskeren die veel van de moordenaars naar eigen zeggen drijft (zoals hier en hier).). We weten dit omdat de VN en veel leden van de geestelijkheid absoluut niets hebben gedaan als reactie op de talloze andere moslimaanvallen op kerken die in de loop der jaren duizenden christelijke levens hebben geëist - behalve dan het proberen te verdoezelen van de motivatie van de moordenaars, zoals in "high van cannabis" of de "geestesziekte verdediging".

Toen leden van het Europees Parlement, een van de wetgevende organen van de Europese Unie, twee weken geleden een voorstel indienden om een discussie te houden over de toenemende vervolging van christenen in de wereld - ironisch genoeg in de context van de op dat moment laatste gruweldaad in Nigeria: de steniging en verbranding van een christelijke studente, Deborah Samuel - weigerde de meerderheid van het Europees Parlement, waarvan de meesten gelieerd zijn aan linkse partijen, zelfs maar om een discussie te houden.

Het negeren van de moord op christenen is natuurlijk maar één stukje van de puzzel; het verhullen van de religieuze identiteit van hun moordenaars is een andere. Bij de beschrijving van het bloedbad van afgelopen zondag onder meer dan 50 christenen, kwamen de woorden "moslim", "islam", of zelfs "islamist" nooit voor in het AP-verslag. In plaats daarvan wordt ons verteld dat "het niet onmiddellijk duidelijk was wie achter de aanval op de kerk zat". Om deze dubbelzinnigheid in stand te houden, laat AP na erop te wijzen dat islamitische terroristen in de loop der jaren in Nigeria routinematig kerken hebben bestormd en vele christenen hebben afgeslacht - een feit dat een hint zou kunnen geven over "wie er achter de aanval zat". Maar het verdoezelen van wat er gebeurt met de christenen in Nigeria is een oude "mainstream media" tactiek.

Men hoeft alleen maar te kijken naar de woorden van Johnnie Carson, Amerikaans assistent-staatssecretaris voor Afrikaanse Zaken onder president Barack Obama. Nadat moslimterroristen in Nigeria op paaszondag 2012 meer dan 50 christelijke gelovigen hadden afgeslacht, zei Carson: "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om één belangrijk punt te benadrukken en dat is dat religie niet de drijvende kracht is achter extremistisch geweld [in Nigeria]." In plaats daarvan zijn "ongelijkheid" en "armoede" - om voormalig president Bill Clinton te citeren - "wat dit alles aanwakkert" ("dit alles" is de slachting van christenen door toedoen van moslims). Een decennium - en ontelbare christelijke lijken later - heeft de VS zijn standpunt niet gewijzigd.

Erger nog, het antwoord van de regering Biden op de jihadistische aanval op christenen in Nigeria - waar elke dag 13 christenen worden afgeslacht - was Nigeria te schrappen van de lijst van het State Department van landen van bijzondere zorg: naties die zich bezighouden met schendingen van de godsdienstvrijheid of deze tolereren.

Waar is de verontwaardiging? Waar zijn de "hashtags" ter ondersteuning van de christelijke Nigerianen? Waarom doen deze zwarte levens er niet toe?

Raymond Ibrahim, auteur van het nieuwe boek, Defenders of the West: The Christian Heroes Who Stigde Against Islam, is een vooraanstaand medewerker aan het Gatestone Institute, een Shillman medewerker aan het David Horowitz Freedom Center, en een Judith Rosen Friedman medewerker aan het Middle East Forum.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Black Lives that Don't Matter: 50 Christians Murdered in Their Church :: Gatestone Institute