www.wimjongman.nl

(homepagina)


Was er echt een bloedbad in Bucha?

Door Leo Goldstein - 9 april 2022

Het accepteren van de valse beweringen van een bloedbad is even erg als of zelfs erger dan het ontkennen van een echt bloedbad. Afgezien van de onmiddellijke schade die door het bedrog wordt aangericht, ondermijnt dit het vertrouwen en de empathie wanneer er een echte massamoord plaatsvindt.

De beweringen over het bloedbad van Bucha zijn vals.

Het Russische leger verliet Bucha, Oekraïne op 30 maart 2022. Op 31 maart verklaarde burgemeester Anatoly Fedoruk Bucha triomfantelijk bevrijd. Op 1 april verscheen op Twitter een video-opname vanuit een rijdende auto, waarop 7 (misschien 8) lijken te zien waren in de Yablonska Straat in Boeka. Op 3 april was het aantal lichamen dat in de straten van Boeka was gevonden, opgelopen tot 20, en werden massagraven getoond. Kiev beweerde dat het Russische leger tussen de 280 en 410 burgers in Boeka had geëxecuteerd. Rusland ontkende deze beschuldigingen (RIA FAN in het Russisch, 7 april) en eiste een speciale zitting van de Veiligheidsraad van de V.N. om deze te weerleggen. Dit verzoek werd door Groot-Brittannië geblokkeerd.

Massagraven

De massagraven zijn echt, maar het besluit om de overledenen in een massagraf te begraven is genomen door de plaatselijke autoriteiten in overleg met geestelijken, nadat het mortuarium overvol was geraakt. Daar werden overledenen begraven, inclusief degenen die een natuurlijke dood waren gestorven en die door beide partijen waren neergeschoten.

Het begraven van de doden in massagraven in Bucha was op zijn minst sinds 10 maart bekend. Het werd op Russischtalige fora met video's besproken. Satellietbeelden van het gegraven graf (CNN, 3 april) van 10 maart komen overeen met de beschrijving door de plaatselijke abt (CNN, 5 april):

Het plaatselijke mortuarium in Bucha had te weinig ruimte toen het aantal doden in maart toenam; om alle lichamen te kunnen verwerken werd een tractor ingeschakeld om een massagraf te graven op het terrein van de Sint-Andreaskerk ... Er waren te veel doden, en er was geen manier om ze fatsoenlijk te begraven, omdat het door de beschietingen onrealistisch was om naar de begraafplaats te gaan.

Bucha was op dat moment onder Russische controle, dus de beschietingen waren waarschijnlijk niet door hen. Tot 2-3 april beweerde niemand dat er slachtoffers van executies waren begraven. Deze praktijk van tijdelijk begraven in massagraven ("братские могилы," letterlijk "broederlijke graven") wordt gemeld uit andere betwiste gebieden in Oekraïne. Het heeft niets te maken met vermeende oorlogsmisdaden.

Er is sprake van een groot cultureel misverstand. In het Westen worden massagraven geassocieerd met massamoord. In Rusland en Oekraïne worden ze geassocieerd met het uitvechten van een oorlog. Zelfs permanent begraven in massagraven of broedergraven is niet ongebruikelijk in tijden van oorlog.

Ander bewijsmateriaal

Van de ongeveer 20 lichamen die op de foto's en video's te zien zijn, lijken sommige duidelijk in scène te zijn gezet. Bij één lichaam dat op 3 april werd gefotografeerd, waren bijvoorbeeld de handen achter vastgebonden met een sneeuwwit lapje - onmogelijk als het lichaam daar vier dagen had gelegen. Bovendien werden alle lichamen getoond vanuit hoeken van waaruit de gezichten niet te zien waren.

Tot 7 april heeft Oekraïne nog geen namen van slachtoffers vrijgegeven. In een interview met DW.ru weigerde burgemeester Fedoruk zelfs te zeggen wanneer de namen zouden worden vrijgegeven. Er werden geen autopsieresultaten bekendgemaakt. Het grondgebied is in handen van de Oekraïense regering, en zij wordt geacht bewijs te leveren van executies, als die er zijn.

De meeste aandacht ging uit naar de ongeveer zeven lichamen in de Yablonska Straat. Er wordt beweerd dat zij reeds op 11 maart op satellietfoto's konden worden geïdentificeerd. Dit is moeilijk te geloven, gezien de Russische en Oekraïense traditie om doden snel te begraven en gezien de natuurlijke ontbinding die plaatsvindt bij lichamen die bloot blijven liggen.

Of deze zeven mensen werden gedood toen de Russische troepen in de stad waren of later, de doodsoorzaak kan niet worden vastgesteld op basis van de alom beschikbare bewijzen. Mogelijk zijn deze mannen gedood door Oekraïense artillerie. Bucha, een kleine stad (50.000 inwoners voor de oorlog, volgens burgemeester Fedoruk) grenzend aan de iets grotere stad Irpin, lag ongeveer een maand dicht bij de frontlinie, en de Oekraïense artillerie vuurde op Bucha, zelfs nadat de Russische troepen zich hadden teruggetrokken. De video's tonen kraters naast sommige lichamen. Er kunnen luchtbombardementen zijn geweest, die geen kraters hebben achtergelaten. Sommigen van hen kunnen zijn omgekomen door een verdwaalde kogel of een aanval van plunderaars. Er is geen bewijs van een massamoord door de Russische troepen.

De beweringen dat de lichamen onmiddellijk bewogen nadat de auto erlangs was gereden, kloppen niet. Sommige mensen aan Russische zijde zeggen dat de mannen door de Oekraïense paramilitaire organisatie Azov of andere troepen zijn vermoord nadat het Russische leger zich had teruggetrokken. Ik heb geen enkel bewijs gevonden dat deze bewering staaft en acht ze dus niet waar. Deze bewering is gevolgd door beweringen dat hetzelfde is gebeurd in andere steden waaruit het Russische leger zich heeft teruggetrokken.

We moeten een einde maken aan deze leugens omdat:

1. het bloed-lastering is;
2. ze de haat tussen Russen en Oekraïners aanwakkeren;
3. het ons beleid in de verkeerde richting zal sturen.

PS: Ik ben geboren en getogen in Kiev toen Oekraïne nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie.

Bron: Was there really a massacre at Bucha? - American Thinker

Audio-opname kan verder bewijs leveren "Bucha Massacre" werd opgevoerd door Oekraïense militairen.
Voor meer zie The Expose