www.wimjongman.nl

(homepagina)


ZOALS VOORSPELD IN JESAJA, MASKER-VERPLICHTINGEN VERDWIJNEN OP TIJD VOOR LAATSTE VERLOSSING

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 9 februari 2022

En Hij zal op deze berg de lijkwade vernietigen die over de gezichten van alle volken is getrokken, en de bedekking die over alle volken is uitgespreid - Jesaja 25:7 (De Israël BijbelTM)

()

Terwijl Canada wordt opgeschrikt door zijn grootste burgerprotest ooit (en conversaties rond Israël zich aansloten om eenheid te tonen), hebben Canadese en Israëlische onderzoekers zich verenigd in een studie over de effecten van COVID-maskers op kinderen. In een recente studie onder leiding van onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit in Beersheba en de York Universiteit in Toronto werd vastgesteld dat het dragen van een masker de gezichtsherkenning bij volwassenen belemmert. De recente studie concludeerde dat dit probleem nog erger is bij kinderen en dat dit tot sociale moeilijkheden zou kunnen leiden. De studie valt samen met een wereldwijde terugdraaiing van het maskerverbod. Aangezien de studie uit Israël komt,zou dit fenomeen een vervulling kunnen zijn van een weinig bekende profetie van Jesaja die een teken is van de uiteindelijke verlossing.

DE BESTE METHODE OM GEZICHTSWAARNEMING TE METEN

Onderzoekers gebruikten een kinderversie van de Cambridge Face Memory Test, die beschouwd wordt als de beste methode om het gezichtsperceptievermogen bij mensen te meten, om zo het vermogen van kinderen te testen om gezichten met en zonder masker te herkennen.

De studie onderzocht 72 kinderen tussen 6 en 14 jaar door hen foto's te tonen van gezichten met of zonder maskers, zowel rechtop als omgekeerd.

Zij stelden vast dat het gezichtsherkenningsvermogen van kinderen 20% slechter was dan dat van volwassenen (ongeveer 15%).

DE NATUURLIJKE METHODE VAN GEZICHTSHERKENNING

Het dragen van een masker heeft het voor kinderen onmogelijk gemaakt de natuurlijke methode van gezichtsherkenning te gebruiken, waarbij het gezicht in zijn geheel wordt verwerkt. In plaats daarvan leerden de kinderen hun toevlucht te nemen tot een analytische aanpak voor gezichtsherkenning wanneer de meeste delen van het gezicht bedekt zijn.

De onderzoekers schreven dat problemen met gezichtsherkenning door maskers in combinatie met sociale afstandelijkheid "mogelijk invloed kunnen hebben op sociale interacties met leeftijdsgenoten en opvoeders, evenals op het vermogen om belangrijke relaties aan te gaan."

DE HOLISTISCHE MANIER WAAROP GEZICHTEN WORDEN VERWERKT

"Gezichten behoren tot de belangrijkste visuele stimuli. We gebruiken gezichtsinformatie om verschillende attributen over een persoon te bepalen, zoals geslacht, leeftijd, stemming en intenties. We gebruiken deze informatie om door sociale interacties te navigeren," zegt York University Assistant Professor Erez Freud, de senior auteur van de studie. "Maskers belemmeren niet alleen het vermogen van kinderen om gezichten te herkennen, maar ze verstoren ook de typische, holistische manier waarop gezichten worden verwerkt."

De studie komt er nu veel lokale overheden in Canada en de VS hun maskermandaten intrekken. Maandag kondigden Oregon, New Jersey, Connecticut en Delaware aan dat ze een eind zullen maken aan de maskerplicht voor openbare gelegenheden en binnen scholen.

Californië, dat tot nu toe draconische pandemische maatregelen heeft opgelegd, heeft net aangekondigd dat het volgende week zijn universele maskerplicht voor binnenruimtes zal afschaffen en andere beperkingen zal terugschroeven. LA County zal het maskermandaat blijven handhaven.

OPHEFFING VAN HET MANDAAT

Op de vraag van maandag over de opheffing van het schoolmaskermandaat in New Jersey, wees Jen Psaki, de persvoorlichter van het Witte Huis, op de richtlijnen van het C.D.C. dat maskers de overdracht van virussen kunnen verminderen als rechtvaardiging voor de voortgezette handhaving.

Hoewel de meeste provincies in Canada nog steeds maskers verplichten, zijn Saskatchewan en Alberta bezig om het mandaat af te schaffen.

DE PROFETIE VAN JESAJA

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het Graf van Koning David in Jeruzalem, merkte op dat de profeet Jesaja voorspelde dat een dergelijke studie die zou leiden tot het afschaffen van maskers uit Israël zou komen. Hij haalde het vers aan:

En Hij zal op deze berg de lijkwade vernietigen die over de gezichten van alle volken is getrokken, en de bedekking die over alle volken is uitgespreid: Jesaja 25:7

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met "lijkwade" is masecha (מַּסֵּכָה) wat letterlijk een masker betekent.

GERICHT OP ISRAËL

"De profeet Jesaja vertelt ons dat de sleutel tot het verwijderen van de maskers gericht zal zijn op Israël, meer specifiek, Jeruzalem," zei Rabb Berger. "Israël is een klein land, maar we hebben een belangrijke rol gespeeld in de wereldwijde pandemie, waarbij de naties ons nauwlettend in de gaten houden. En niets heeft die wereld zo verenigd als deze pandemie. Iedereen in de wereld weet wat COVID is. Deze verenigende ervaring bereidt de wereld voor op het moment dat 'God Eén zal zijn en Zijn naam Eén zal zijn'."

"Het afnemen van de maskers is de eerste stap naar het beëindigen van de pandemie," zei Rabbi Berger, verwijzend naar het volgende vers in Jesaja.

Hij zal de dood voor altijd vernietigen. Mijn Hashem zal de tranen van alle gezichten afwissen en een einde maken aan de smaad van Zijn volk over de hele aarde - want het is Hashem die gesproken heeft. Jesaja 25:8

"Jesaja beschrijft de uiteindelijke inzameling wanneer alle naties naar Jeruzalem komen om Hasjem te loven," zei Rabbi Berger. "Maar, zoals de profeet Jesaja verklaarde, niemand kan naar Jeruzalem komen met een masker op. Dit is een allegorie, wat betekent dat de mensen als hun ware zelf moeten komen, maar ook letterlijk. We zien nu al dat deze maskers een zichtbare verklaring zijn van iemands geloof. We zien nu al een nieuwe wereldwijde gemeenschap van mensen die in God geloven en die gemakkelijk te herkennen zijn doordat ze geen masker dragen."

Bron: Zoals voorspeld in Jesaja, verdwijnen maskermandaten op tijd voor definitieve verlossing