www.wimjongman.nl

(homepagina)


Lofzang op Zelenskyy benadrukt de wereldwijde honger naar een wereldse 'redder'

Door Breanna Claussen - 16 maart 2022

Volodymyr Zelensky heeft de afgelopen weken veel lof geoogst voor zijn sterke leiding van de Oekraïners te midden van de invasie van Rusland en zijn weigering om onder te duiken ondanks Russische moordaanslagen. De nu schijnbaar beroemde zin is: "Ik heb munitie nodig, geen lift."

Oekraïne heeft grote behoefte aan steun. Rusland valt hen genadeloos aan onder de duistere en samenzweerderige leiding van een moedige Vladimir Poetin, die uit is op oorlog.

Respect voor Zelenskyy's acties was en is gerechtvaardigd. Als christen doet het zien van een leider die zijn handen uit de mouwen steekt in de oorlog mij denken aan de bijbelse verhalen over koningen die hun legers vergezelden in de strijd, een manier van doen die in de moderne tijd lang verloren is gegaan.

Maar toen de lofprijzingen in de wereld de pan uit rezen en informatie over zijn banden met het Economisch Wereldforum naar buiten kwam, werd een punt bereikt waarop veel christenen voorzichtig begonnen te worden over de Oekraïense leider.

Om de reden van deze bezorgdheid te begrijpen, moeten we teruggaan naar de Bijbel, waarin een toekomstig leider van een wereldregering wordt beschreven die zal opstaan en als een redder van de wereld zal worden beschouwd. De Schrift verwijst naar hem als de wetteloze, en de "anti-Christ" (Openb. 13, Daniël 7, 9:27, 2 Thess.2, 1 Johannes 2:18).

In een recente "Profetie Ronde Tafel" met Amir Tsarfati, Barry Stagner, en Mike Golay, verklaarde Jan Markell dat temidden van een vacuüm van leiderschap in de wereld, Zelensky een persoon zou kunnen zijn die Christenen voorzichtig in de gaten moeten houden.

"Op dit moment mist de wereld een leider. We hebben geen leider in het Witte Huis. We hebben geen leider in Europa, echt niet. Ik denk dat de wereld verlangt naar iemand die ze kunnen zien als een held, een Mr. Fix-it," legde ze uit. "Er komt een zeer obscuur persoon langs; eigenlijk was hij ooit een acteur, en in de laatste drie jaar is hij de leider van Oekraïne geworden, Volodymyr Zelensky, een zeer intrigerende kerel. Ik ben erg gegrepen door hem, en ik denk dat de wereld ook gegrepen is door hem."

"Er wordt gezegd dat hij een antichrist kandidaat is; we weten dat niet," onderstreepte ze. "Kijk, mensen zeiden dat Emmanuel Macron een antichrist kandidaat was, en hij zinkt heel snel weg in de zonsondergang, dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om zelfs dat soort dingen te zeggen."

Wie de antichrist zal zijn is een mysterie en zal een mysterie blijven in de tijd voorafgaand aan de Opname van de Kerk; daarom is te veel speculatie grotendeels nutteloos en wakkert gevaarlijk giswerk aan.

2 Tessalonicenzen 2:6-8 KJV - "En nu weet gij, wat weerhoudt, opdat Hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds; maar die nu weerhoudt, zal weerhouden, totdat hij weggenomen zal zijn. En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Here zal verteren met de adem van Zijn mond, en zal verderven met de verschijning van Zijn komst" (nadruk toegevoegd).

Markell voegde eraan toe dat het onwaarschijnlijk is dat Zelensky nog lang in leven zal zijn, gezien de premie die Rusland op zijn leven heeft gezet.

"Mijn hemel, het doel van de Russen op dit moment is om hem om te leggen. Hoe zou hij in hemelsnaam beschermd kunnen worden? Dat zou een Goddelijk iets zijn," hield ze vol. "Maar ik denk dat mensen hem in de gaten moeten houden."

"Als hij het overleeft en als hij ergens aan de macht zou komen, houd hem dan in de gaten," besloot ze.

Een nieuwtje dat de overdreven lofprijzingen goed samenvatte en zeker niet de stuiptrekkingen van Zelensky als mogelijke "antichristkandidaat" zal doen afnemen, kwam in de vorm van een liedje dat over de leider is geschreven, getiteld: "Can One Man Save The World?"

De tekst van het lied, geschreven door John Ondrasik, luidt:

"Genageld of dragend zijn kruis, ik weet het niet
maar hij heeft iedereen aan het denken gezet,
Ja, hij heeft ons allemaal aan het denken gezet,
Kan één man de wereld redden?"

Betekent dit lied dat Zelensky de toekomstige anti-Christ is? Natuurlijk niet. Evenzo betekent de tijdschriftomslag van The Economist waarop Emmanuel Macron staat afgebeeld die over water loopt met de woorden "Europa's Redder?" niet dat Macron de profetische rol zal vervullen.

Beide tonen echter aan dat de Christus afwijzende wereld groeit in haar honger naar een wereldse verlosser, en dat de ware Antichrist in de coulissen staat te wachten om die goddeloze rol te vervullen.

De waarheid van het Evangelie en het Goede Nieuws is dat één man de wereld heeft gered. God Zelf werd mens door Zijn dierbare Zoon, Jezus Christus. Christus nam de zonden van de hele wereld op Zich, zodat wij door geloof in Zijn identiteit, offer en opstanding gered kunnen worden en het eeuwige leven kunnen beërven.

1 Johannes 4:14 KJV - "En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot redder van de wereld."

Bron : Praise Of Zelenskyy benadrukt de wereldwijde honger naar een wereldse 'redder' | Voorbodes Dagelijks