www.wimjongman.nl

(homepagina)


De nacht dat het licht uitging in Europa

Een continent verandert in een derde wereld bananenrepubliek

15 december 2022 - door Stephen Moore

Politico Europe, een publicatie gemarineerd in groene politiek, heeft de Russische president Vladimir Poetin genoemd als één van haar "power players van het jaar" - voor, in de woorden van de publicatie, "het bevorderen van Europa's groene agenda."

"Door Oekraïne binnen te vallen en de energievoorziening te manipuleren om de Europese steun voor Kiev te ondermijnen, heeft Poetin bereikt wat generaties van groene campagnevoerders niet konden - schone energie is nu een fundamentele kwestie van Europese veiligheid", legt de krant goedkeurend uit.

Poetin viel Oekraïne binnen "nadat de EU twee jaar lang de fundamenten had gelegd voor haar Green Deal-programma om de emissies tegen 2050 tot nul terug te brengen. Dat betekent dat de beleidsmachine voor een totale vernieuwing van de Europese energie-economie al in beweging was. Het enige wat nodig was, was een duwtje in de rug."

Je moet wel erg behept zijn met het 'Climate Change Derangement Syndrome' om een lichtpuntje te zien in Poetins moorddadige aanval op Oekraïne.

Ondertussen is Europa de Verenigde Staten zo ver vooruit gesprint in zijn streven om een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen, dat veel Amerikaanse politici, milieuactivisten en media jaloers toekijken.

Maar hoe gaat het met Europa's Green New Deal nu Poetin het "een duwtje in de rug" heeft gegeven?

Tot nu toe zijn de resultaten op zijn zachtst gezegd weinig bemoedigend. Euroland is in een epische energiecrisis gestort met elektriciteitsrantsoenering, stroomuitval, 10 dollar per gallon gas en burgers die door de overheid worden aangemoedigd om kaarsen te gebruiken voor het licht en hout te verbranden voor verwarming. Duitsland heropent stilgelegde kerncentrales om permanente black-outs te voorkomen. Het is een terugkeer naar de donkere middeleeuwen in Europa - en de klimaatveranderingslobby is dol op de terugkeer naar chaos en meer chaos.

Dit is misschien wat overdreven, maar niet veel. De regering in Frankrijk heeft nu gewaarschuwd voor acute energietekorten deze winter met drastische maatregelen om te besparen. Volgens een publicatie moet Parijs, de lichtstad, in de komende weken en maanden misschien het licht uitdoen als het een koude winter wordt.

Ambtenaren in Parijs hebben bepaald dat de plaatselijke autoriteiten plannen voor stroomuitval moeten opstellen "die het elektriciteitsverbruik met maximaal 38% kunnen verminderen". Wacht, er is meer: "De Franse regering zei dat ze samen met het ministerie van Onderwijs plannen ontwikkelt om scholen 's ochtends te sluiten als het gebied getroffen wordt door een stroomstoring." Het klinkt alsof klimaatverandering de nieuwe COVID-19 is voor militante sluitingen en avondklokken.

Het energietekort in Duitsland is zo ernstig dat steenkool een van de snelst groeiende energiesectoren is. Dat komt omdat de Duitsers de oorlog hebben verklaard aan aardgas, dus door de zelf veroorzaakte energiecrisis zijn ze gedwongen een energiebron te gebruiken die meer broeikasgassen uitstoot. Hout wordt ook een belangrijke bron voor het verwarmen van huizen. De donkere middeleeuwen zijn terug.

Dan is er de ramp die zich in Zwitserland voltrekt. Dit is een land dat allesbehalve een hardhandige socialistische staat is, maar nu dankzij de "energie-noodtoestand", die in Europa de norm is, heeft de Zwitserse regering aangekondigd het gebruik van elektrische auto's voor "niet-essentiële" reizen te verbieden. Tegelijkertijd moedigt zij mensen aan de trein te nemen om boodschappen te doen, maar zij geeft toe dat de treindienst ook verstoord kan worden.

Dat is nog niet alles. De regering stelt ook plannen op voor het aanpakken van stroomstoringen, waaronder het verkorten van de winkeltijden met maximaal twee uur per dag, het uitschakelen van verwarmingssystemen in nachtclubs en het verwarmen van andere gebouwen tot maximaal 68 graden Fahrenheit. Online streamingdiensten en spelconsoles kunnen worden verboden. Kerstverlichting kan worden gedoofd en alle sportstadions en vrijetijdsvoorzieningen kunnen worden gesloten.

Wordt Europa een bananenrepubliek van de derde wereld?

Dit alles brengt ons tot een grimmige realiteit. Europa heeft alles op wind- en zonne-energie gezet en het experiment is jammerlijk mislukt. Deze marginale energiebronnen werken niet en zijn niet schaalbaar voor industriële economieën. En hoe meer het niet werkt, hoe meer het politiestaat interventies vereist met fascistische controle over de economie en persoonlijk gedrag. Al deze aanvallen op vrijheid en welvaart zijn in naam van het redden van de planeet. Men kan zich afvragen of dit het echte einddoel is. Het oude gezegde dat de groenen de nieuwe roden (communisten) zijn, blijkt maar al te waar te zijn. Het is een toekomst waar alleen tirannen als "man van het jaar" Poetin van kunnen houden.

Het ergste is dat de regering van president Joe Biden en groene groepen naar Europa kijken als een zilveren model voor Amerika. Biden's klimaat handlangers willen zelfs links van Europa gaan staan wat betreft de controle op de klimaatverandering van onze economie. Biden pochte vorige maand op de klimaatconferentie in Egypte dat hij wil dat de VS op het gebied van klimaatbeheersing voorloopt op de Europeanen, alsof het een goede zaak is de burgers pijn te doen en hun levensstandaard te verlagen.

Met andere woorden, we stevenen af op dezelfde klif van energiearmoede, stroomuitval en klimaatvergrendeling die overal elders is neergestort en verbrand. Het onheil staart voor ons uit. En de Biden regering zegt sneller, sneller.

Bron: The Night the Lights Went Out in Europe | Frontpage Mag