www.wimjongman.nl

(homepagina)


LIBANON VERKLAART OFFICIEEL FAILLIET; EEN PROFETIE VAN EZECHIËL

Door David Sidman | 5 april, 2022

Zij zal in het hart der zee een plaats zijn om netten te drogen, want Ik heb het gesproken -verklaart Hashem. Zij zal een buit worden voor de volken Ezechiël 26:5 (De Israël BijbelTM)

( )

Beiroet, Libanon 21 juli 2021: Een uitzicht op de haven van Beiroet waar de enorme ontploffing van 4 augustus plaatsvond (Wikemedia)

Libanon's vice-premier Saadeh al-Shami heeft maandag officieel bekend gemaakt dat Libanon failliet is. Deze ontwikkeling lijkt te zijn voorspeld in de Bijbel door Ezechiël.

In een gesprek met Al-Arabiya zei Saadeh dat de verliezen zullen worden verdeeld onder de regering, de centrale Banque du Liban, de banken en de spaarders. "Er is geen meningsverschil over de verdeling van de verliezen," zei hij.

"Helaas is de staat failliet, net als de Banque du Liban. Onze regering wilde met een oplossing komen, en het verlies is ontstaan door beleid gedurende tientallen jaren, maar als we niets zouden doen, zou het verlies veel groter zijn."

Saadeh vervolgde: "Dit is een feit dat niet kan worden genegeerd, en we kunnen niet in een staat van ontkenning leven, en we kunnen de (bank)opnames niet voor iedereen openstellen. Ik wou dat onze situatie normaal was."

DE PROFETIE VAN EZECHIËL

In hoofdstuk 26 van het boek Ezechiël voorziet de profeet dat Libanon een plaats zal worden van "droogvallende netten" en een "buit voor de naties". Het hoofdstuk spreekt over Tyrus, dat in die tijd de Phoneciaanse hoofdstad van Libanon was.

Zij zal zijn in het hart van de zee. Een plaats voor drogende netten; want Ik heb het gesproken -verklaart Hashem. Zij zal een buit worden voor de naties (Ezechiël 26:5)

NEBUCHADNEZAR'S PLUNDERING VAN TYRUS

Hoewel de profetie verwijst naar Nebukadnezar's plundering van Tyrus als straf voor de inwoners van de stad die zich verkneukelden over Jeruzalem's tegenspoed, lijkt de profetie vandaag de dag nog even relevant als altijd. Zo waarschuwde Hezbollah-chef Hassan Nasrallah, die Libanon leidt, in een recente toespraak dat elke "schending" van Jeruzalem zou resulteren in een regionale oorlog waarbij pro-Iraanse groepen uit verschillende landen betrokken zouden kunnen zijn. Hij zei ook dat zijn "As van Verzet" belooft Jeruzalem te "verdedigen". Dit soort leedvermaak zou precies geweest kunnen zijn waar Ezechiël op doelde. Een ander voorbeeld van dit soort 'leedvermaak' gebeurde in mei toen Nasrallah Israël waarschuwde met betrekking tot hun laatste Gaza-operatie, 'Wachters op de Muur', om "Libanon niet verkeerd te beoordelen, zoals jullie deden met Gaza, wetende dat onze situatie anders is."

De profetie dat Libanon een 'buit voor de naties' zou worden, lijkt vandaag te kloppen. Dat komt omdat China, na de beruchte ontploffing in Beiroet in 2020, de noordelijke haven van Tripoli als kritieke schakel voor Pekings "Belt and Road"-initiatief (BRI) heeft gekozen. Libanon is naar verluidt ook een Chinees zakelijk doelwit.

Hiernaar zou ook kunnen worden verwezen in de 12e passage:

Zij zullen uw rijkdommen plunderen en uw handelswaar roven. (Ezechiël 26:12)

EFFECTIEF FAILLISSEMENT

Door een tekort aan brandstoffen als gevolg van een deviezencrisis is Libanon in een feitelijk bankroet gestort. Het dagelijks leven is vrijwel verlamd nu de brandstof opdroogt omdat het land niet over de dollars beschikt om ervoor te betalen...inderdaad een "plaats voor drogen van netten."

Bron: Lebanon officially declares bankruptcy; A prophecy of Ezekiel