www.wimjongman.nl

(homepagina)


Leven wij in de eindtijd van Matteüs 24?

Door James Lasher - 2 november 2022

()

Het onderwerp van de eindtijd heeft mensen generaties lang gefascineerd en misleid.

Het heeft sommige misleide leiders ertoe gebracht sektes te vormen en valse goden te aanbidden, en vermeende christelijke leiders om te beweren dat zij weten wanneer Jezus zal terugkeren.

Het boek Mattheüs, hoofdstuk 24, geeft een verbazingwekkende hoeveelheid details over de eindtijd en Jezus' terugkeer. Maar Jezus zelf zei in vers 36: "Over die dag en dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, maar alleen Mijn Vader."

Christenen weten niet wanneer de Heer zal terugkeren, maar het zou hen goed doen aandacht te schenken aan de tekenen der tijden. Weten wanneer er een verschuiving plaatsvindt in de cultuur, de Geest en de wereld als geheel, geeft onderscheidende christenen een focus waarop zij kunnen bidden. De kennis van de tijd waarin zij leven biedt de mogelijkheid om bijbelse wijsheid te gebruiken bij wereldwijde incidenten.

Jezus waarschuwde voor tekenen van het einde der tijden, en aandacht schenken aan wat er in de wereld gebeurt maakt je nog geen complottheoreticus. Matteüs 24 geeft een overzicht van de tekenen die de tijden vóór de uiteindelijke terugkeer van Christus zullen aankondigen, en veel daarvan doen zich vandaag voor.

Oorlogen en geruchten over oorlogen zijn niet uniek voor de huidige tijd. Maar als het in overeenstemming is met de andere manifestaties die in de Bijbel worden genoemd, is er veel voor te zeggen om deze ideeën samen te voegen. Met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, die Europa op de rand van een groter conflict brengt, en de voortdurende dreiging van China tegen Taiwan en andere Oost-Aziatische landen, zijn de dreigingen en geruchten van oorlogen onmiskenbaar.

Hongersnood is geen probleem waarmee de Verenigde Staten te maken hebben gehad in vergelijking met derdewereldlanden of onderontwikkelde landen. Maar dezer dagen heeft zelfs de machtige VS de wurggreep van de wereldwijde aanvoerlijnen gevoeld. Het tekort aan babyvoeding, de onverklaarbare golf van voedselverwerkende bedrijven die in brand vliegen en de boeren die lijden onder de gestegen kosten in alle aspecten van de landbouw, kunnen leiden tot een catastrofale vermindering van de beschikbare levensmiddelen in Amerika. John Boyd Jr., voorzitter van de National Black Farmers Association, heeft al gewaarschuwd voor de toestand van de landbouw in het land: "We bevinden ons nu in een crisis. Zelfs de website van het USDA erkent schoorvoetend dat "de voorraad van bepaalde levensmiddelen in uw kruidenierswinkel tijdelijk laag kan zijn voordat de winkels de voorraad kunnen aanvullen", maar houdt vol dat er "momenteel geen landelijke voedseltekorten" zijn.

Wereldwijd is de strijd tegen de hongersnood nog erger. David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma, heeft gewaarschuwd voor voedseltekorten in de toekomst. Toen hij het programma bijna zes jaar geleden overnam, waren er 80 miljoen mensen in de wereld die te maken hadden met honger. Nu, na de COVID en de oorlog in Oekraïne die de voedselproductie nog meer belemmert, liggen die aantallen dichter bij 345 miljoen mensen die met honger te maken hebben. Beasley ging nog dieper in op die aantallen en de gevolgen die ze zullen hebben: "Daarbinnen zijn 50 miljoen mensen in 45 landen die op de deur van de hongersnood kloppen," zei Beasley. "Als we deze mensen niet bereiken, zal er hongersnood en een destabilisatie van landen ontstaan, zoals we die in 2007-2008 en 2011 niet hebben gezien.

Velen in de wereld denken nog steeds aan pest en pandemieën. Nu we net de ongekende COVID-pandemie hebben meegemaakt en alle vrijheidsbeperkende beperkingen die daarmee gepaard gingen, zijn er nog steeds veel andere ziekten die bevolkingen teisteren. Wat zich steeds sneller verspreidt zijn seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), met een epidemie van AIDS in Zuid-Afrika, monkeypokken die de homogemeenschap wereldwijd besmet en de toenemende verspreiding van syfilis (waaronder aangeboren syfilis bij zuigelingen, die kan leiden tot de dood, blindheid en hersen- en zenuwproblemen). Terwijl artsen, wetenschappers en politici zoeken naar manieren om deze zich verspreidende ziekten te bestrijden, laten zij de meest effectieve behandeling achterwege: God verordende monogamie in het huwelijk, tussen een man en een vrouw.

Tenslotte noemt Jezus aardbevingen als indicator voor Zijn wederkomst. Hoewel wetenschappers erkennen dat zij de laatste jaren de meeste aardbevingen ooit hebben geregistreerd, schrijven zij dit toe aan betere seismische instrumenten om de aardbevingen te identificeren. Hoewel dat een rol speelt, neemt ook het gemiddelde aantal geregistreerde aardbevingen op basis van hun magnitude toe. Onlangs werd de Salton Sea in Californië, die op de San Andreas-breuklijn ligt, getroffen door een zwerm van 25 aardbevingen binnen een periode van 24 uur. Deze aardbevingen waren aan de kleine kant van de schaal, met de grootste van 3,5 op de Schaal van Richter. Sinds 26 september zijn er op de Reykjaneskam in IJsland niet minder dan acht aardbevingen van 4,5 tot 5,7 magnitude geregistreerd.

Deze gebeurtenissen, en nog veel meer in de wereld, geven christenen geen definitief idee van wanneer Jezus zal terugkeren. Maar aan het einde van Matteüs 24 gebiedt Jezus zijn discipelen waakzaam te zijn en te kijken naar wat er om hen heen gebeurt:

"Waak daarom, want u weet niet op welk uur uw Heer zal komen. Maar weet dit, dat als de eigenaar van het huis had geweten hoe laat de dief zou komen, hij zou hebben gewaakt en niet hebben laten inbreken in zijn huis. Daarom moet u ook gereed zijn, want in een uur dat u het minst verwacht, komt de Zoon des mensen" (Matt. 24:42-44).

James Lasher is een redacteur voor Charisma Media.

Bron: Are We Living the Matthew 24 End Times? — Charisma News