www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Het slopen van huizen en afnemen van land waar niemand over praat

door Khaled Abu Toameh - 16 juni 2022

  • De inval in het dorp kwam nadat de door Hamas gecontroleerde Land-Autoriteit in de Gazastrook oordeelde dat de bewoners moeten worden geëvacueerd omdat ze hun huizen hadden gebouwd op "staatsgrond".

  • Bronnen in de Gazastrook zeiden dat er nog 28 dorpen zijn die door Hamas voor afbraak zijn bestemd onder het voorwendsel dat ze illegaal op openbare gronden zijn gebouwd.

  • "De veiligheidstroepen van Hamas verhinderden de ambulances om het dorp binnen te komen. Daarom moesten we de gewonden in onze auto's naar het ziekenhuis brengen." - Yahya Abu Thariyeh, een inwoner van Umm al-Nasr, independentarabia.com op 11 juni 2022

  • Terwijl Hamas probeert zich voor te doen als de verdediger van de Bedoeïense burgers van Israël, richt het zich tegen de Palestijnse Bedoeïenen die onder haar controle leven in de Gazastrook door hun huizen te slopen en hun land in beslag te nemen, aldus de Egyptische auteur Ali Rajab.

  • De voortdurende pogingen van Hamas om hele dorpen in de Gazastrook met de grond gelijk te maken wordt door veel Palestijnen gezien als.... onderdeel van de wijdverspreide corruptie binnen Hamas, waarvan de leiders het land in beslag willen nemen voor hun persoonlijk gebruik.

  • Door de wreedheden van Hamas door de vingers te zien, hanteren journalisten en mensenrechtenorganisaties opnieuw een gevaarlijke dubbele standaard. Door hun obsessie met Israël kan Hamas doorgaan met het begaan van gewelddadige misdaden tegen de Palestijnen zonder negatieve media-aandacht te krijgen -- en wordt veel minder verantwoordelijk gehouden voor het plunderen en verwoesten van Palestijnse gemeenschappen.

( )

Op 9 juni vielen honderden veiligheidsagenten van Hamas het dorp Umm al-Nasr binnen om verscheidene huizen te vernietigen, als onderdeel van een poging door de terreurgroep om de bewoners uit het gebied te verdrijven. Hamas beweert dat het dorp illegaal gebouwd werd op "staatsgrond". Het dorp werd bijna 80 jaar geleden gesticht, lang voordat Hamas werd opgericht in 1988. Afgebeeld: Bedoeïenenkinderen in Umm al-Nasr, in de Gazastrook, op 25 augustus 2005. (Foto door Awad Awad/AFP via Getty Images)

Terwijl de internationale gemeenschap en de media Israël dag in dag uit blijven veroordelen over een groot aantal grieven, waaronder het slopen van huizen die zonder de juiste vergunningen zijn gebouwd, lijkt niemand geïnteresseerd te zijn in de voortdurende mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen door de Palestijnse islamistische groepering Hamas.

De Verenigde Naties en veel buitenlandse journalisten zijn zo geobsedeerd door Israël dat zij geen aandacht hebben besteed aan de meest recente misdaad van Hamas tegen de bewoners van het bedoeïenendorp Umm al-Nasr in het noorden van de Gazastrook. Het dorp werd bijna 80 jaar geleden gesticht, lang voordat Hamas in 1988 werd opgericht.

Toen op 9 juni honderden veiligheidsagenten van Hamas het dorp binnenvielen om verscheidene huizen te vernietigen, als onderdeel van de poging van de terreurgroep om de bewoners uit het gebied te verdrijven, beweerde Hamas dat het dorp illegaal gebouwd werd op "staatsgrond".

De inval in het dorp, de eerste in zijn soort sinds de gewelddadige overname van de Gazastrook door Hamas in 2007, leidde tot botsingen tussen de bewoners en de agenten. De bewoners gooiden stenen naar de agenten, die daarop met scherp schoten op de demonstranten.

Ten minste 25 dorpelingen raakten gewond tijdens de botsingen, acht van hen door geweervuur. Bronnen in de Gazastrook zeiden dat ten minste één Hamas-agent gewond raakte.

Na de gewelddadige confrontaties arresteerden veiligheidstroepen van Hamas 85 dorpelingen.

De inval in het dorp kwam nadat de door Hamas gecontroleerde Land-Autoriteit in de Gazastrook had beslist dat de bewoners moesten worden geëvacueerd omdat ze hun huizen hadden gebouwd op grond die "eigendom van de staat" was. Emad al-Baz, hoofd van de Land-Autoriteit, beschuldigde de dorpelingen van "overtreding" op het betwiste land.

Bronnen in de Gazastrook zeiden dat er nog 28 dorpen zijn die Hamas wil slopen onder het voorwendsel dat ze illegaal gebouwd zijn op openbare gronden.

Yahya Abu Thariyeh, een inwoner van Umm al-Nasr, zei dat tientallen Hamas-officieren in uniform en burgerkleding een inval deden in het dorp en erin slaagden om één huis te slopen voordat de gewelddadige gevechten er uitbraken. Hij beschuldigde de Hamas-officieren van het gebruik van buitensporig geweld en het binnenvallen van verschillende huizen zonder gerechtelijk bevel, waarbij ze de bewoners, waaronder vrouwen en gehandicapte kinderen, intimideerden. "De Hamas veiligheidstroepen verhinderden de ambulances om het dorp binnen te komen," vertelde Abu Thariyeh

"Hoewel de [Hamas] veiligheidstroepen een ambulance meebrachten, weigerde het team ervan om medische behandeling te geven aan de gewonden. Daarom moesten we de gewonden in onze auto's naar het ziekenhuis brengen."

De Palestijnse Onafhankelijke Commissie voor de Mensenrechten (ICHR) zei dat het de gebeurtenissen die plaatsvonden in het dorp Umm al-Nasr met grote bezorgdheid bekijkt, "die leidden tot de verwonding van een aantal burgers en schade aan een aantal huizen."

De mensenrechtengroep onthulde dat leden van de militaire vleugel van Hamas, Ezaddin al-Qassam, deelnamen aan de inval in het dorp. De troepenmacht bestormde ook verschillende huizen in het dorp en arresteerde 40 burgers, aldus het ICHR.

Uit een onderzoek van de mensenrechtengroep bleek dat het veiligheidspersoneel van Hamas buitensporig geweld gebruikte tijdens de confrontaties met de dorpelingen.

De groep benadrukte dat het niet aanvaardbaar is dat Hamas-officieren in burgerkleding deelnemen aan dergelijke invallen.

Het ICHR riep op tot de onmiddellijke vrijlating van alle arrestanten en tot het instellen van een onderzoek naar het optreden van de Hamas-veiligheidstroepen. Het ICHR riep ook op tot een ter verantwoording roepen van het veiligheidspersoneel dat schoten heeft gelost en instructies heeft gegeven om het incident op een gewelddadige manier af te handelen.

Terwijl de internationale gemeenschap zwijgt over deze jongste aanval van Hamas op haar eigen volk, hebben vele Palestijnen de terreurgroep veroordeeld.

Hussein Hamayel, een hoge ambtenaar van de regerende Fatah factie van de Palestijnse Autoriteit, veroordeelde de inval in het dorp als een "misdaad". Hij beschuldigde de leiders van Hamas ervan het land in de Gazastrook in handen te willen krijgen om het onder zichzelf en hun aanhangers te willen verdelen. "De acties van Hamas verergeren de humanitaire en sociale crises in de Gazastrook," zei Hamayel.

De Palestijnse journalist Hisham Sakallah wees erop dat "het geweld en de onderdrukking tegen de bedoeïenendorpelingen een klein deeltje weerspiegelen van wat er 16 jaar geleden gebeurde toen Hamas een staatsgreep pleegde tegen de Palestijnse Autoriteit en de controle over de Gazastrook greep.

Sakallah verwees naar de gewelddadige confrontaties die in 2007 in de Gazastrook uitbraken, waarbij Hamas-ers Fatah-rivalen executeerden, huizen opbliezen en het lichaam van een hooggeplaatst Fatah-lid door de straten sleepten. Ook gooiden ze Fatah-schutters van de daken van hoge gebouwen.

Sakallah prees sociale media-gebruikers voor het werpen van licht op de misdaden van Hamas tegen de bewoners van Umm al-Nasr. "Wat mij het meest stoorde en provoceerde was dat de officiële woordvoerders van Hamas geen verklaringen aflegden," merkte hij op.

Een naamloze inwoner van Umm al-Nasr werd geciteerd, zeggend:

"Wat er gebeurd is, is een barbaarse en brute Hamas-Iraanse aanval op de arme mensen in de Gazastrook, die zeer geduldig zijn geweest over de moorden, de armoede en de honger die het gevolg zijn van het beleid van Hamas. De mensen van de Gazastrook hebben betaald met hun bloed als gevolg van het beleid en de praktijken van Hamas."

De Egyptische schrijver Ali Rajab wees op de hypocrisie van Hamas in de omgang met de bedoeïenengemeenschappen in Israël en de Gazastrook. Rajab zei dat terwijl Hamas zich probeert voor te doen als de verdediger van de Bedoeïenen in Israël, het de Bedoeïenen die onder haar controle leven in de Gazastrook aanpakt door hun huizen te slopen en hun land in beslag te nemen.

De voortdurende pogingen van Hamas om hele dorpen in de Gazastrook met de grond gelijk te maken, wordt door veel Palestijnen gezien als een verscherping van de greep van de terreurgroep op de kustenclave, waar zo'n twee miljoen Palestijnen wonen. Het wordt door veel Palestijnen ook gezien als een onderdeel van de wijdverspreide corruptie binnen Hamas, wiens leiders land in beslag willen nemen voor hun persoonlijk gebruik.

"Hamas probeert controle te krijgen over al het openbare land in de Gazastrook," zei Mahmoud al-Zaq, secretaris-generaal van de Nationale Werkcommissie in de Gazastrook. "Hamas wil de gronden hebben om haar eigen projecten uit te voeren. Deze gronden zouden echter moeten worden toegewezen aan de bouw van ziekenhuizen voor de Palestijnen."

De praktijken van Hamas tegen de Palestijnen komen niet als een verrassing voor veel Palestijnen, vooral voor degenen die sinds 2007 onder haar repressieve regime in de Gazastrook leven. Wat veel Palestijnen echter blijft verbazen, is het aanhoudende stilzwijgen van de internationale gemeenschap, mensenrechtengroeperingen, de Verenigde Naties en veel mainstream media-organisaties over de misdaden van Hamas.

Indien de inval in het Bedoeïenendorp in de Gazastrook was uitgevoerd door Israël, zouden we hebben gezien hoe tientallen buitenlandse journalisten en de Verenigde Naties zich naar het gebied zouden hebben gehaast om verslag uit te brengen over de Israëlische "misdaden" en "etnische zuivering".

De bewoners van het dorp zijn ongelukkig: het zijn Palestijnen die werden aangevallen door een Palestijnse regering en Palestijnse veiligheidstroepen. De internationale media, wier vertegenwoordigers vaak berichten over de sloop van illegale huizen door Israël, zullen waarschijnlijk niet berichten over de benarde situatie van de dorpsbewoners van Umm al-Nasr, omdat dit een verhaal is zonder anti-Israël invalshoek - er waren geen Joden betrokken bij de aanval op het dorp in de Gazastrook.

De buitenlandse journalisten en mensenrechtenorganisaties die dergelijke onderdrukkende praktijken van Hamas blijven negeren, doen de Palestijnen die in de Gazastrook wonen groot onrecht aan.

Door de gruweldaden van Hamas door de vingers te zien, meten de journalisten en mensenrechtenorganisaties opnieuw met twee maten. Door hun obsessie voor Israël kan Hamas doorgaan met het plegen van gewelddadige misdaden tegen de Palestijnen zonder negatieve media-aandacht te krijgen - en wordt veel minder verantwoordelijk gehouden voor het plunderen en verwoesten van Palestijnse gemeenschappen.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron : Palestinians: The House Demolitions and Land-Grabs No One Talks About :: Gatestone Instituut