www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Het breken van de kruizen" en andere ziektes

Door Alberto M. Fernandez - 11 november 2022

Nummer 15 van het Engelstalige ISIS-tijdschrift Dabiq uit 2016 was door de terroristische organisatie getiteld "Breaking the Cross" [Het kruis breken]. Het was vooral een antichristelijke uitgave met theologische argumenten die voortborduurden op de veel beknoptere ISIS-dreiging aan het Westen dat ze "jullie kruizen zouden breken, jullie vrouwen zouden afpakken en het Witte Huis zwart zouden schilderen."[1]

()

De dromen van de Islamitische Staat over wereldverovering bleken een utopie, hoewel de groep in alle uithoeken van de wereld springlevend is en zijn aantal lijken tegenwoordig vooral opvoert door Afrikaanse christelijke burgers te doden. Maar de droom om "de kruizen te breken" blijft niet beperkt tot jihadisten.

Ter voorbereiding van de recente G-7 bijeenkomst in Munster verwijderde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een 482 jaar oud kruisbeeld uit het historische stadhuis van de stad waar in 1648 de Vrede van Westfalen werd ondertekend.[2] De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, een lid van de Groene Partij in de regerende linkse coalitie van Duitsland, betreurde het dat haar ministerie het kruis had verwijderd, maar kon niet echt uitleggen waarom dat gebeurde. Ondertussen worstelen in Spanje de regerende linkse partijen (socialisten plus de communisten van Unidas Podemos) en antiklerikale bondgenoten met de vraag of en hoe ze het hoogste (150 meter of 500 voet) kruis ter wereld, gebouwd door het Franco-regime in Spanje's Valle de los Caidos ("Vallei van de Gevallenen"), zullen weghalen.[3] Het complex werd voltooid in 1958. De regerende linkse partijen, die geconfronteerd worden met zware politieke en economische tegenwind, willen graag gezien worden als ijverig anti-Franco, hoewel de dictator al bijna 50 jaar dood is.[4]

Elders in Europa stemde een parlement met een Tory-meerderheid in met een verbod op stil gebed te dicht bij abortusklinieken[5], terwijl het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) unaniem oordeelde in het voordeel van een topless abortusactivist die de Parijse kerk La Madeleine binnenging en vlak voor het hoofdaltaar een abortus van baby Jezus simuleerde met behulp van een bebloede kalfslever. Het tribunaal vernietigde de uitspraak tegen de activiste en beval de Franse staat om haar 9800 euro te betalen (2000 voor "morele schade" en 7800 voor kosten en uitgaven).[6].

Al deze acties in Europa stonden in dienst van de steeds dominantere ideologie van de tijd, niet het christendom natuurlijk, maar een opvolgend geloof dat bepaalde opvattingen over sekse, ras, abortus en immigratie tot dogma verheft en dat vaak sceptisch of zelfs vijandig staat tegenover traditionele religie en traditionele gezinnen en de natiestaat. De meeste vlaggen, behalve misschien de regenboogvlag of de Oekraïense, maken de geestelijkheid van het nieuwe geloof ongemakkelijk.

De aanhangers van Islamitische Staat waren terroristen en revolutionairen, maar tegenwoordig komt veel verandering, ook radicale ideologische verandering, van bovenaf en niet van onderaf, niet van revolutionaire regimes of van populistische opstandelingen, maar van vastgeroeste permanente bureaucratieën. Deze bureaucratieën, vaak gekoppeld aan machtige NGO-netwerken die worden gestimuleerd met overheidsgeld en een meestal links georiënteerde sociale media en academische infrastructuur, fungeren als ideologische handhavers van het nieuwe dogma. In Europa richten deze handhavers zich inderdaad op regeringen - Hongarije, Polen en mogelijk het Italië van Meloni - die worden gezien als afgevallen van het zuivere progressieve geloof. Verder weg maakt een steeds rechtsere nationalistische democratie zoals Israël hen ook ongemakkelijk. Deze westerse handhavers bepalen wat de nieuwe heilige koeien, de nieuwe godslasteringen zijn. Een aanklager voor haatmisdrijven in Barcelona veroordeelde onlangs een Twitter-gebruiker tot 15 maanden gevangenisstraf en een boete van 1600 euro voor racistische, anti-immigrantentweets.[7]

Hoewel de Verenigde Staten in veel opzichten anders zijn dan Europa (zeker op het gebied van vrijheid van meningsuiting), is de combinatie van bureaucratie plus de activistische/academische gemeenschap plus volgzame media ook hier een krachtig progressief instrument. Het is misschien niet verrassend dat de Franse abortusactiviste van La Madeleine later de invloed prees die Amerikaanse "intersectionele" Critical Race Theory (CRT) ideologen op haar denken hadden.[8]

Ondanks het gepraat over een wereldwijde confrontatie tussen democratie en autoritarisme heeft de nieuwe orthodoxie die gestaag maar zeker aan het Westen wordt opgedrongen parallellen in, uitgerekend, die autoritaire regimes in het Oosten.

Zeker in de Arabische wereld hebben autoritaire regimes vaak om hun eigen redenen de politieke islam of islamistische verhalen omarmd, waardoor islamistische en jihadistische acties mogelijk werden (en soms werden bestreden). De linkse Soedanese dictator Nimeiry wendde zich tot de islam toen zijn populariteit afnam. Baathistisch Syrië leidde jihadistische strijders naar Irak om Amerikanen te doden. De late islamcampagne van Baathist Saddam Hoessein maakte de opleiding mogelijk van een vrome jongeman die "ISIS kalief" Abu Bakr al-Baghdadi zou worden. Dit kwam allemaal van bovenaf.

Terwijl Saoedi-Arabië, dat ooit de belangrijkste promotor van het islamisme in de regio was, daarmee is gestopt, is deze leemte opgevuld door Qatar en Turkije. Een bijna net zo gevaarlijk model is het ogenschijnlijk anti-islamistische Egypte. Daar vervolgt de nationale veiligheidsstaat ijverig de verboden islamitische Moslimbroederschap, terwijl men andere vormen van islamisme laat gedijen. De verhalen in de Egyptische media, die diep doordrongen zijn van de Egyptische veiligheidsdiensten, staan bol van samenzweringstheorieën, xenofobie, antisemitisme en anti-Amerikanisme.[9] In plaats van een extreme ideologie te weerleggen, vullen ze die aan en versterken ze die. De Egyptische regering is ijverig in het bewaken van haar eigen "heilige koeien", inclusief de bevoegdheid om religieuze godslastering te vervolgen. Deze aanklachten vallen het zwaarst voor de gemarginaliseerden: seculiere of heterodoxe moslims, atheïsten, sjiieten en natuurlijk de koptische christenen.

Er bestaat in de regio inderdaad een islamistische en jihadistische basis, extremistische ondermijning en terrorisme, maar veel van de ruimte die aan het grotere islamistische verhaal wordt gegeven, wordt door regimes, zoals in Egypte, om hun eigen redenen gegeven, waarbij de belangrijkste reden is om aan de macht te blijven en de bevolking af te leiden van andere, minder populaire onderwerpen. Hebben de socialisten in het democratische Spanje het liever over de allang gestorven Franco dan over torenhoge prijzen, in Egypte kan het regime het liever over immoraliteit en godslastering hebben dan over corruptie of inflatie. De macht om "overtreders" te straffen, of dat nu vrijdenkers zijn in het Oosten of populisten, rechtsdenkenden of christenen in het Westen, is de ultieme demonstratie van de verankerde macht van de heersende elites.

Ironisch genoeg hebben de machtigen, ondanks de felle concurrentie en de opruiende retoriek over "wij en zij", een aantal kenmerken gemeen. Zowel in dictaturen als in ogenschijnlijke democratieën wordt ruwe macht van bovenaf gebruikt om conformiteit af te dwingen onder de andersdenkenden.

*Alberto M. Fernandez is vice-voorzitter van MEMRI.


[1] Acct.nl/publication/dabiq-issue-15-a-call-to-islamic-states-enemies-as-the-caliphate-crumbles, August 4, 2016.

[2] Msn.com/en-xl/news/other/germanys-foreign-office-removes-historic-cross-for-g7-summit/ar-AA13KaPs, accessed November 10, 2022.

[3] Blogs.publico.es/otrasmiradas/65382/volar-la-cruz-del-valle-de-los-caido-una-imprescindible-iconoclasia-laica,

October 27, 2022.

[4] Actuall.com/historia/la-obsesion-patologica-de-la-izquierda-con-franco, November 11, 2020.

[5] Cbn.com/cbnnews/world/2022/november/uk-bans-prayers-near-abortion-clinics-even-silent-ones-when-did-it-

become-against-the-law-to-pray, November 1, 2022.

[6] Businessinsider.co.za/france-catholic-church-topless-slut-protester-wins-human-rights-case-2022-10?

fbclid=IwAR2UlJWslAwAZaLo8s26C9THMsogY1Qvg0pBLoJkHy8fg3E5fd-sQXP6nuk, October 22, 2022.

[7] Thespainreport.substack.com/p/spanish-supremacist-twitter-user, accessed November 10, 2022.

[8] Cafebabel.com/en/article/eloise-bouton-liberated-after-femen-5ae009e4f723b35a145e5997, accessed November 10, 2022.

[9] See MEMRI TV Clip No. 9844, Egyptian TV Host Muhammad Musa: Freemasonry Aims To Establish A New World Order, Turn Arab States Into Zionist Lebensraum; The Protocols Of The Elders Of Zion Contains Plots To Spread Deviant Entertainment, September 16, 2022.

Bron: 'Breaking The Crosses' And Other Ills | MEMRI