www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zijn de Tien Koningen eigenlijk Tien Oligarchen?

door Mondo Gonzales - 18 januari 2022

()

Degenen die de profetie nauwlettend in de gaten houden, zullen vaak bespreken dat we op zoek zijn naar de komst van de antichrist en de meesten geloven dat hij vandaag in leven is. Dit is vruchtbaar, maar we moeten niet vergeten dat voordat de antichrist op het toneel komt, hij wordt voorafgegaan door wat de Bijbel bestempelt als tien koningen. Daarom is het redelijk te speculeren en op de uitkijk te staan wie deze tien figuren zijn.

Gary Stearman schreef een artikel in het maandblad van november 2020 waarin hij niet de antichrist figuur besprak, maar in plaats daarvan vroeg of zijn publiek op zoek was naar deze tien koningen die hij oligarchen noemde. Hij schreef een artikel die volgens mij uiterst belangrijk is om over na te denken:

Oligarchen wedijveren voortdurend om de wereldheerschappij, en de oude politieke banden van de twintigste eeuw worden gestadig veranderd om te passen in een "Nieuwe Wereldorde". Dat is een oude term, maar nu wordt hij ondersteund door digitale technologie van hoog niveau, die tien jaar geleden nog een droom was. (nadruk van mij)

Er is nogal wat verschil van mening over de rol en de aard van deze tien koningen. Hier zijn de belangrijkste verzen waarvan ik denk dat ze geschikt zijn voor deze discussie.

Daniël 7:19 "Toen verlangde ik de precieze betekenis te weten van het vierde beest, dat anders was dan alle anderen, buitengewoon vreselijk, met zijn tanden van ijzer en zijn klauwen van brons, en dat de rest met zijn voeten verslond, verpletterde en vertrapte, 20 en de betekenis van de tien hoornen die op zijn hoofd waren en de andere hoorn die opkwam en voor wie er drie vielen, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote grootspraak uitsprak en die uiterlijk groter was dan zijn metgezellen." (NASB)

Daniël 7:24 "Wat de tien hoornen betreft, uit dit koninkrijk zullen tien koningen opstaan; en een andere zal na hen opstaan, en hij zal anders zijn dan de vorige en drie koningen onderwerpen." (NASB)

Openbaring 17:12 "De tien horens die u zag, zijn tien koningen die nog geen koninkrijk hebben ontvangen, maar zij ontvangen voor één uur gezag als koningen met het beest. 13 "Deze hebben één doel, en zij geven hun macht en gezag aan het beest." (NASB)

Uit deze Bijbelse passages leren we verschillende kenmerken van deze tien koningen:

 1. De eerste is dat het Griekse woord voor koning (basileus) in Openbaring 17:12 een bredere nuance kan hebben dan alleen wat wij onder het woord "koning" verstaan. Een van de beste Griekse lexicons (BDAG) heeft als tweede vermelding: iemand die een ongewone of transcendente macht bezit. Deze betekenis lijkt in overeenstemming met Openbaring 17:12 waar ons wordt verteld dat deze 10 figuren nog geen koninkrijk hebben, maar gezag zullen krijgen om als koningen te heersen gedurende het laatste "uur" van de heerschappij van de antichrist (de beesten) in de zevenjarige verdrukkingsperiode. Wij zullen ze de TIEN BEÏNVLOEDERS noemen, omdat zij een zekere mate van gezag en macht bezitten, die de antichrist zou willen gebruiken (Openb. 17:13). Met andere woorden, zij vertonen "ongewone macht" of invloed zoals het BDAG lexicon vermeldt.
 2. Zij hoeven geen regerings- of regeringspositie te bekleden op het moment van hun afspraak met de antichrist.
 3. Bovendien, wanneer de tijd komt, zullen zij hun aanzienlijke invloed of macht overdragen aan het beest en in ruil daarvoor krijgen zij de mogelijkheid om voor een korte periode met hem te regeren in zijn laatste koninkrijk (Openb. 17:13).
 4. Drie van deze tien beïnvloeders worden verwijderd (onderworpen) door de 11e hoorn (Daniël 7:20). Van de 11e hoorn wordt gezegd dat hij een persoon is met een grote omvang, die grote grootspraak verkondigt en een grotere invloed heeft dan de anderen. Interessant is dat Daniël in het visioen schrijft dat de 11e hoorn "groter van uiterlijk was dan zijn deelgenoten". Het Aramese woord voor metgezellen is chav'rah en is de stam voor het moderne Hebreeuwse woord voor vriend (chaver). Sommige versies vertalen dit woord als kameraden, metgezellen of vennoten. Dit Aramese woord komt alleen hier voor in het hele Oude Testament, dat grotendeels Hebreeuws is.
 5. We kunnen hier niet te veel in lezen, maar de tekst impliceert dat de 11e hoorn (antichrist figuur) soortgelijke connecties en associaties heeft als de andere 10 hoorns. Dit wordt relevant wanneer we mogelijke kenmerken van de tien beïnvloeders en uiteindelijk de antichrist in overweging nemen. We kunnen ons ook afvragen of deze associatie aantoont dat de antichrist voortkomt uit een soortgelijke industrie of invloedssfeer

Terugkomend op Gary's artikel, hij merkt op dat deze tien oligarchen worden ondersteund door technologie van hoog niveau. Ik vond dit provocerend en wil onze aandacht richten op het kijken naar ons huidige wereldlandschap en ons afvragen:

Welke niet-gouvernementele figuren verwerven gezag, macht en invloed die op een dag aan de komende antichrist zouden kunnen worden overhandigd in ruil voor een aandeel in zijn autocratische heerschappij over de hele wereld?

Financiële Oligarchen

Alvorens technologie te bespreken, is het relevant op te merken dat technologisch onderzoek en ontwikkeling duur zijn. In onze tijd zien we dat de superrijken niet vaak vasthouden aan die ene industrie die hen rijk heeft gemaakt, maar in plaats daarvan hun rijkdom verspreiden over soms totaal verschillende technologieën of onderzoeksgebieden. Meer hierover in het technologiegedeelte.

Verder is het geen raketwetenschap om in te zien dat deze zelfde mensen, met duizelingwekkende hoeveelheden geld, in staat zijn om op wereldwijde schaal invloed uit te oefenen. Dit kan zeker ook inhouden dat zij het politieke landschap kunnen beïnvloeden door middel van steekpenningen of via het politieke lobbysysteem. Voor dit niveau van indirecte, maar alomtegenwoordige en massale invloed hoeven zij niet de feitelijke machthebbers of regeringsverantwoordelijken te zijn. In plaats daarvan oefenen zij [deze oligachen] hun invloed uit via gevolmachtigden die zijn omgekocht door de hebzucht van politici om aan de macht te blijven. Kijk eens naar deze grafiek die een overzicht geeft van de toename van de nettowaarde alleen al voor het jaar 2020. U kunt het artikel hier vinden. Denk hier eens aan. Deze zeven bedrijven hebben hun nettowaarde in één jaar met $2,433 biljoen dollar zien stijgen!

()

Het artikel vervolgt: "Ondanks de economische impact van de coronavirus crisis, zijn Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google moederbedrijf Alphabet, Microsoft en Tesla hoger gegroeid omdat hun bedrijven blijven bloeien. Ze zijn geholpen door een verschuiving naar digitale diensten tijdens de pandemie." Merk op dat dit artikel precies zegt wat Gary had vermeld over digitale diensten, maar duidelijk vanuit verschillende paradigma's komt.

Technologische Oligarchen (technocraten)

Bij het bespreken van de technologische invloed van deze bedrijfsgiganten is het goed om de definitie van een technocraat te geven. Een technocraat is een aanhanger van de technocratie, die wordt gedefinieerd als: "een theorie en beweging, prominent rond 1932, die pleit voor controle van industriële bronnen, hervorming van financiële instellingen, en reorganisatie van het sociale systeem, gebaseerd op de bevindingen van technologen en ingenieurs." Uiteindelijk willen deze technocraten invloed uitoefenen op alle gebieden van de maatschappij en hoeven zij niet de directe machthebbers van de regering te zijn.

Het World Economic Forum is toegewijd aan een complete reset van de manier waarop het leven op de planeet aarde functioneert. Zij zijn onbeschaamd in het presenteren van hun visie die moet worden bereikt door technologische vooruitgang tegen het jaar 2030 (bekend als Agenda 2030 en de Grote Reset). Bekijk het hier. Klaus Schwab schreef zijn boek, De Vierde Industriële Revolutie in 2015 en hij belicht de technologische details in de appendix die 21 verschillende opkomende technologieën behandelt. Zijn boek is online te vinden. Hij schrijft: "De Global Agenda Council on the Future of Software and Society van het World Economic Forum heeft een enquête gehouden onder 800 leidinggevenden om te peilen wanneer zakelijke leiders verwachten dat deze spelveranderende technologieën in belangrijke mate in het publieke domein zouden doorbreken, en om volledig inzicht te krijgen in de implicaties van deze verschuivingen voor individuen, organisaties, de overheid en de samenleving." Hieronder volgt een lijst van zijn game-changing technologies die in de bijlage te vinden zijn:

1. Implanteerbare Technologieën; 2. Onze Digitale Aanwezigheid; 3. Visie als de Nieuwe Interface; 4. Draagbaar internet; 5. Ubiquitous computing; 6. Een supercomputer in je zak; 7. Opslag voor iedereen; 8. Het internet van en voor dingen; 9. Het verbonden huis; 10. Slimme steden; 11. Big data voor beslissingen; 12. Bestuurderloze auto's; 13. Kunstmatige intelligentie en besluitvorming; 14. AI en witte-boordenbanen; 15. Robotica en diensten; 16. 16. Bitcoin en de Blockchain; 17. De delende economie; 18. Overheden en de Blockchain; 19. 3D-printen en productie; 20. 3D Printen en Menselijke Gezondheid; 21. 21. 3D-printen en consumentenproducten

We zouden nog enkele bijkomende technologieën kunnen toevoegen die met al het bovenstaande verband houden. Deze omvatten: nanotechnologie, quantumcomputing, biotechnologie, het internet der dingen, het industriële internet der dingen, gedecentraliseerde consensus, draadloze technologieën van de vijfde generatie, satelliet-internettechnologie voor wereldwijde distributie.

Het is verbijsterend om te denken aan de invloed die al deze technologieën op de wereldmaatschappij zullen hebben. Bovendien is het gemakkelijk in te zien dat de meeste van de hierboven genoemde grote oligarchen uit het bedrijfsleven betrokken zijn bij al het onderzoek dat verband houdt met deze "spel-veranderende" technologieën. Zij zullen ongetwijfeld de politiek en regeringen over de hele wereld beïnvloeden. Over elk van deze zou veel meer kunnen worden gezegd, maar om het kort te houden volgen hier slechts enkele voorbeelden:

Satellieten voor breedband, internetdienst met lage latentie wereldwijd

 1. Samsung dat ernaar streeft om 4600 satellieten in een baan om de aarde te brengen.
 2. Amazon (Jeff Bezos) wil er meer dan 3200 plaatsen tegen het einde van het decennium. Genaamd het Kuiper-systeem (of Project Kuiper).
 3. OneWeb streefde naar een eerste lancering van 650 satellieten. Voorts kondigde OneWeb plannen aan om de lanceringen in 2021 te versnellen om tegen 2022 650 satellieten in een baan om de aarde te hebben, wat nodig is voor een wereldwijde dekking. Zij brachten het grootste deel van 2020 door in de faillissementsrechtbank, maar werden uitgekocht door een 50%-partnerschap van de Britse regering en een Indiaas bedrijf, Bharti Enterprises. Zij hebben momenteel 110 satellieten actief in een lage baan om de aarde.
 4. Verreweg het grootste succes is Starlink (Elon Musk). Totaal aantal satellieten momenteel in een baan om de aarde (januari 2022): 1900. Op schema om er 4100 te hebben uiterlijk in maart 2027. Oktober 2019: 30.000 extra Starlink-satellieten aangevraagd als aanvulling op de 12.000 Starlink-satellieten die al zijn goedgekeurd door de FCC. Elon Musk is eigenaar van SpaceX, waardoor hij onbeperkte flexibiliteit heeft bij het lanceren van zijn eigen satellieten.
 5. Facebook: plant 5G-satelliet-technologie. Het heet Project Athena.

Bewaking

Gezichtsherkenning, cameratechnologie, gegevensverzameling via sociale media en internet.

Kunstmatige intelligentie

Bijna alle financiële en technologische oligarchen uit de top 10 zijn betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie. De top 100 staat hier vermeld. Ik raad ook ten zeerste aan het boek van Kai Fu Lee te lezen, A.I. Superpowers geschreven in 2018 met als ondertitel: "China, Silicon Valley and the New World Order." Wat betreft de rijkdom die A.I. zal brengen, schrijft Lee: "In plaats van spreiding van de winsten van de industrie over verschillende bedrijven en regio's, zullen we beginnen met het zien van een steeds grotere concentratie van deze astronomische bedragen in de handen van enkelen" (p.20). Dit klinkt zeker als financiële oligarchen die ongelooflijke macht en invloed uitoefenen.

Kwantumcomputers

Volgens Kai Fu Lee hebben A.I.-algoritmen drie dingen nodig: grote gegevens, rekenkracht, en het werk van sterke A.I.-algoritme-ingenieurs. Overheidsbeleid dat A.I. in alle geledingen van de maatschappij wil integreren, is ook nuttig. Om de vereiste rekenkracht te helpen verwezenlijken, investeren veel van diezelfde technologische oligarchen honderden miljoenen dollars in kwantumcomputers die miljarden malen sneller zijn dan moderne supercomputers! (lees er hier over). Het is geen verrassing dat Google, Microsoft en IBM tot de leiders op dit gebied behoren. Hier is een lijst van andere leiders.

Biotechnologie

 1. Elon Musk is sterk betrokken bij het verbinden van het menselijk brein met technologie. Het staat bekend als Neuralink en er kan hier en hier over worden gelezen.
 2. Vaccin-technologie: Waarom is multimiljardair softwareontwikkelaar Bill Gates zo geïnteresseerd in vaccintechnologie? Deze vraag wordt door velen gesteld, maar de waarheid is dat hij zeer actief is en dat dit algemeen bekend is. Hij is niet alleen betrokken bij vaccintechnologie, maar ook bij de nano-vaccintechnologie met microchip-implantaten onder de huid (hier en hier). Bovendien hebben MIT-onderzoekers, gesteund door de Bill and Melinda Gates foundation "nu een nieuwe manier ontwikkeld om de vaccinatiegeschiedenis van een patiënt vast te leggen: de gegevens op te slaan in een voor het blote oog onzichtbaar kleurstofpatroon, dat tegelijk met het vaccin onder de huid wordt aangebracht" (hier).
 3. Implanteerbare anticonceptie technologie wordt gesteund door Gates (hier).
 4. Genetisch gemodificeerde landbouw: Oligarch Bill Gates heeft zijn invloed verder verspreid dan enig ander. Hij is nu de grootste particuliere grondbezitter van landbouwgrond in de Verenigde Staten geworden. Robert Kennedy, Jr. schrijft: "Gates heeft dat nieuwe geld gebruikt om zijn macht over de wereldbevolking uit te breiden door het kopen van gedevalueerde bezittingen tegen spotprijzen en het manoeuvreren voor monopoliecontrole over de volksgezondheid, het privatiseren van gevangenissen, online onderwijs en wereldwijde communicatie, terwijl hij digitale valuta, high tech bewaking, data oogst-systemen en kunstmatige intelligentie promoot." Hij geeft hier links naar al zijn beweringen.

Censuur

Nogmaals, veel van deze financiële en technologische oligarchen gebruiken hun sociale mediaplatforms en data-acquisitie om diegenen die hun diensten gebruiken te surveilleren, censureren, annuleren, te de-platformen en te schande te maken wanneer ze niet "wakker genoeg" worden geacht of hun eigen idiosyncratische regels en politiek correcte verhalen niet volgen. Amerikaanse wetgevers zijn nu medeplichtig aan het aanmoedigen van Big Tech Oligarchen om inhoud agressiever te controleren (censureren) (hier en hier).

Innovatie Zones

De gouverneur van Nevada, Steve Sisolak, stelde onlangs voor om grote bedrijven die aanzienlijke delen van hun land in Nevada bezitten een eigen status te geven die gelijk staat aan die van "counties". Zij zouden belastingen kunnen heffen, schooldistricten en rechtbanken kunnen oprichten en andere "overheidsdiensten" kunnen verlenen (hier). Tesla (Elon Musk) is een van de grootste eigenaren van land in Nevada.

Als we kijken naar de profetische eindtijdgebeurtenissen die zich voltrekken, wordt het steeds duidelijker dat sommige van de grootste bewegers en schuivers, zowel van beleid als van maatschappelijke veranderingen, helemaal niet in regeringen te vinden zijn. In plaats daarvan staan in deze wereld multinationale financiële en technologische oligarchen te popelen om de wereld aan hun eigen technocratische doeleinden aan te passen. Zouden deze figuren de Tien Koningen (de beïnvloeders) kunnen zijn die hun "autoriteit en macht aan het beest (antichrist) geven" en in ruil daarvoor "de autoriteit ontvangen om één uur lang als koningen met het beest te heersen" (Openb. 17:12-13)?

De tijd zal het leren, maar ik denk dat er zeker een overtuigende zaak kan worden gemaakt dat de steeds toenemende technologische waarde die deze Tien Figuren hebben, zeer aantrekkelijk zal zijn voor de antichrist, waardoor het voor hem gemakkelijker wordt om zijn tirannieke heerschappij over de hele aarde af te dwingen.

Bron: Are the Ten Kings Actually Ten Oligarchs? - The Prophecy Watchers