www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

De komende financiële ineenstorting en de Grote Reset

Door Britt Gilette op 22 juni 2022

Terwijl de wereldeconomie worstelt met stijgende brandstof- en voedselprijzen, hebben verschillende financiële executives gewaarschuwd voor verdere problemen in het verschiet. Begin juni waarschuwde Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, voor problemen in de komende weken en maanden. Hij vergeleek het huidige financiële landschap met de tijd vlak voordat een orkaan toeslaat. "Het is een orkaan," zei hij. "Op dit moment is het zonnig, de zaken gaan goed, iedereen denkt dat de Fed dit aankan. Die orkaan is daar, op de weg, komt onze kant op. We weten alleen niet of het een kleine orkaan is of Superstorm Sandy of Andrew of iets dergelijks. Zet je maar schrap."

CEO Charlie Scharf van Wells Fargo sloot zich aan bij deze zorgen. "Het scenario van een zachte landing", zei hij, "is uiterst moeilijk te realiseren in de omgeving waarin we ons vandaag bevinden." Goldman Sachs President John Waldron liet zich niet onbetuigd. "Dit is een van de meest complexe, dynamische omgevingen die ik ooit in mijn carrière heb gezien. De samenloop van het aantal schokken in het systeem is voor mij ongekend."

Dit is de situatie waarin wij ons bevinden na decennia van wanbeheer op het gebied van fiscaal en monetair beleid. Alle grote economieën van de wereld gebruiken fiatvaluta's, wat betekent dat niets hun valuta dekt, behalve het vertrouwen in de regeringen achter die valuta's. Centrale banken, zoals de Federal Reserve, houden toezicht op het monetaire beleid, en hun beleid heeft ons de ene crisis na de andere bezorgd.

Bijvoorbeeld, een ruim monetair beleid in de late jaren 1990 hielp de Dot Com Bubble opblazen. Toen die zeepbel eenmaal knalde, verlaagden de centrale banken de rente nog verder. Dit voedde een zeepbel in huizen en door hypotheken gedekte waardepapieren, waarvan het uiteenspatten leidde tot de Grote Financiële Crisis. De reactie van de centrale bankiers daarop leidde tot een andere zeepbel op de aandelenmarkt, die in maart 2020 begon te knappen als gevolg van de COVID lockdowns. De reactie van de centrale bankiers daarop bliezen grote bubbels in aandelen, obligaties, huisvesting, cryptocurrencies, en een groot aantal andere markten.

Gaandeweg beloonden centrale bankiers en politici corrupte en incompetente bankiers en bedrijfsleiders met enorme financiële reddingsoperaties. Politici en centrale bankiers hebben alles gedaan wat in hun macht lag om de pijn van een recessie of zelfs een grote beurscorrectie te vermijden. Maar hoe hard ze ook proberen om het onvermijdelijke te vermijden, er komt een dag van afrekening. Ze kunnen de vrije markt verstoren, maar ze kunnen de gevolgen niet eeuwig tegenhouden. Vroeg of laat moet de rekening betaald worden, en dat brengt ons bij de dag van vandaag.

De COVID-economie is in leven gebleven door ongekende beleidsmaatregelen. Rentetarieven van nul procent met centrale banken die bedrijfsobligaties, junk bonds en staatsobligaties kochten. Stimuleringscheques, verhoogde kinderaftrek, huur/hypotheekmoratoria, PPP-leningen en uitstel van studieleningen. Aan bijna al deze dingen is een einde gekomen, en nu richten de stijgende voedsel- en brandstofprijzen een ravage aan in de wereldeconomie.

De weg voor ons

Tientallen jaren van dom beleid hebben centrale bankiers in een situatie gebracht waarin ze niet kunnen winnen. Sinds COVID is het alleen maar erger geworden. In een poging een door lockdown veroorzaakte depressie te voorkomen, hebben centrale bankiers en politici de wereld overspoeld met triljoenen dollars aan nieuwe valuta. Hun antwoord op een afbrokkelende economie was steeds meer geld te gooien in een steeds langer wordende lijst van hulpprogramma's van de overheid en gerichte reddingsoperaties. Het resultaat? Een inflatie van meerdere decennia. Hoe zullen de beleidsmakers reageren? Ze hebben slechts twee opties:

Optie 1): Aanscherping van het beleid - Om de inflatie te bestrijden, kunnen centrale bankiers de belangrijkste rentetarieven binnen het banksysteem verhogen en hun beleid van het opkopen van obligaties en door hypotheken gedekte waardepapieren (bekend als kwantitatieve versoepeling) terugdraaien. De centrale bankiers geloven dat dit zal leiden tot "vernietiging van de vraag" (d.w.z. een vertragende economie) en dat de inflatie zal afkoelen tot lagere niveaus. Het risico? Ze kunnen doorschieten. Ze zouden de economie te veel kunnen vertragen en een wereldwijde recessie of zelfs een depressie veroorzaken.

Optie #2): Niets doen of het beleid nog verder versoepelen - Om te voorkomen dat de economie te veel vertraagt, kunnen centrale bankiers ervoor kiezen om de rente laag te houden en kwantitatieve versoepeling voort te zetten. Dit verkleint het risico van een recessie/depressie, maar houdt ook het risico in dat het inflatievuur wordt aangewakkerd. Wanneer mensen jaar na jaar een hoge inflatie gaan verwachten, wordt dit een zelf-vervullende profetie. Op dat moment loopt de inflatie uit de hand en kan snel omslaan in hyperinflatie.

Welke weg zullen we kiezen?

Verwacht wordt dat de huidige centrale banken zullen kiezen voor optie 1 - althans in eerste instantie. In feite doen ze dat nu al. Inflatie is slecht voor politici en hun herverkiezingsvooruitzichten. Ongetwijfeld oefenen ze maximale druk uit op de centrale bankiers om de inflatie onder controle te krijgen. Maar verwacht dat iedereen snel van koers zal veranderen. Waarom? Omdat op een gegeven moment, als de omstandigheden strenger worden, alles zal crashen. Op dit moment is inflatie 's werelds grootste bedreiging. Het stoppen ervan is prioriteit nummer één. Dat alles zal snel veranderen als de crash komt.

De ineenstorting van de activabubbel

Hogere rentetarieven en een einde aan kwantitatieve versoepeling zullen een immense druk op de wereldeconomie uitoefenen. Tientallen jaren van opgestapelde schuld en verkeerde allocatie van kapitaal zullen het wereldwijde financiële systeem doen instorten. Hoe overgewaardeerd is de aandelenmarkt? Zelfs na de recente daling van 24% van de S&P 500, toont de Buffett Indicator aan dat dit nog steeds de meest overgewaardeerde aandelenmarkt in de geschiedenis is - zelfs meer overgewaardeerd dan de Dot Com Bubble. Na een 40-jarige bullmarkt in obligaties, piekte de obligatiemarkt in 2020. Als de rentevoeten blijven stijgen (wat waarschijnlijk is in een inflatoire omgeving), zal de obligatiemarkt aanzienlijk verkopen. Hetzelfde geldt voor onroerend goed. In 2020 en 2021 waren de hypotheekrentevoeten recordlaag en stegen de huizenprijzen fors. Halverwege 2022 is de hypotheekrente meer dan verdubbeld ten opzichte van het laagste punt ooit. Het resultaat mag niet als een verrassing komen. De huizenverkoop is tot stilstand gekomen. Als dit zo doorgaat, verwacht dan een enorme neergang op de huizenmarkt. Alsof het gelijktijdig uiteenspatten van de zeepbel in aandelen, obligaties en onroerend goed nog niet genoeg is, verbleken deze in vergelijking met een andere zeepbel die op het punt staat te barsten - de derivatenmarkt. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde wordt bepaald door de waarde van andere activa. Voorbeelden zijn maïsfutures, aandelenopties, credit default swaps en andere contracten. Hoe groot is de wereldwijde derivatenmarkt? Dat weet niemand. Maar sommige schattingen schatten het op meer dan $ 1 quadbiljoen.

>De instorting

Wanneer de derivatenmarkten beginnen te imploderen, zal het hele systeem in elkaar storten. We zagen een voorproefje hiervan in 2008 toen Lehman Brothers failliet ging. Zij waren geld verschuldigd aan enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld, en de implosie van Lehman zette veel van die bedrijven op de rand van de afgrond. Uit angst om iemand geld te lenen, bevroren de kredietmarkten. De economie kwam aan de beademing terwijl de wereld in de afgrond van een deflatoire spiraal staarde.

Wat is een deflatiespiraal? De Grote Depressie is het bekendste voorbeeld. In een deflatiespiraal krimpt de kredietverlening en de totale geldhoeveelheid. Mensen snijden in hun uitgaven. Werknemers verliezen hun baan. De schuldenlast wordt een enorme last. Bedrijven gaan failliet en het aantal faillissementen stijgt. De werkloosheid piekt. Broodnood vormt zich. Dit klinkt allemaal verschrikkelijk, en dat is het ook. Een deflatoire spiraal is een pijnlijke gebeurtenis voor de hele samenleving. Het zet aan tot rellen en oproepen tot revolutie. Toch is de pijn van deflatie nodig om de economie te zuiveren van slechte schulden en slecht geleide ondernemingen. Desondanks proberen centrale bankiers en politici deflatie koste wat kost te vermijden. Waarom? Omdat die tijdelijke economische pijn hun macht bedreigt.

Ik denk dat de huidige campagne om de rente te verhogen en de financiële voorwaarden aan te scherpen zal resulteren in een deflatoire crash. Hoe zullen de politici en centrale bankiers reageren? Op dezelfde manier als de vorige keer. Alleen zal de uitkomst deze keer heel anders zijn.

Wereldwijde Weimer Hyperinflatie

Nadat genoeg pijn is geleden, zullen politici en centrale bankiers Optie 1 laten vallen. Geconfronteerd met een deflatoire depressie die hun macht en positie bedreigt, zullen ze onmiddellijk overgaan tot Optie #2 op steroïden. Dit is wat ze zullen doen:

  • De rente naar nul brengen
  • Onbeperkte hoeveelheden staatsobligaties kopen, om de rente laag te houden.
  • Onbeperkte hoeveelheden bedrijfsobligaties kopen om falende bedrijven in leven te houden
  • Geld sturen naar iedere man, vrouw en kind (d.w.z. Universeel Basisinkomen)

Als je de komst van het universele basisinkomen ziet, kun je er zeker van zijn dat de definitieve ineenstorting is aangebroken. Biljoenen nieuwe munteenheden zullen de wereldeconomie overspoelen, en we zullen op weg zijn naar hyperinflatie.

De Weimar Republiek gaf ons het beroemdste voorbeeld van hyperinflatie. Verpletterd onder een berg van naoorlogse schulden en herstelbetalingen, drukte Duitsland meer en meer geld om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het resultaat was een enorm verlies aan koopkracht van de Duitse mark. Prijzen stegen razendsnel om de nieuwe realiteit te weerspiegelen. Een brood van 160 mark aan het eind van 1922 kostte minder dan een jaar later meer dan 200 miljard mark. In een verhaal uit die tijd droeg een vrouw een kruiwagen met marken naar de bakkerij om alleen maar een brood te kopen. Toen ze de bakkerij binnenging, stal iemand haar kruiwagen, maar liet de stapel waardeloze marken achter. Zo snel verloor de munt zijn waarde.

Dit gebeurde allemaal omdat een ongebreidelde regering het aanbod van geld enorm vergrootte, en de basiseconomie zegt dat wanneer het aanbod toeneemt zonder dat de vraag stijgt, de prijs daalt. Met andere woorden, de burgers van Duitsland kwamen er snel achter dat wat zij als "geld" beschouwden, niets meer was dan waardeloze stukjes papier. De mark was niet verankerd aan goud, zilver, of iets van echte waarde. Toen dit bekend werd, verloor de wereld alle vertrouwen in de mark, en de koopkracht daalde. Uiteindelijk werd hij waardeloos. Vandaag de dag zijn alle grote markteconomieën fiatvaluta's. Dit betekent dat een hyperinflatoire gebeurtenis wereldwijd zal zijn - en de wereld zal een wereldwijde oplossing eisen.

Een Gevaarlijke Economische Crisis

Dus wat betekent dit allemaal? Het betekent dat er een grote economische crisis op komst is. Het kan de ergste wereldwijde economische crisis ooit worden - erger dan de Grote Depressie. In tijden van chaos en economische instabiliteit spreken gevaarlijke politieke leiders en demagogen tot de verbeelding van het publiek. Economische crises uit het verleden leidden tot de opkomst van Napoleon, het uitbreken van de bolsjewistische revolutie en de consolidatie van de Duitse staatsmacht in de handen van Adolph Hitler. Al deze gebeurtenissen hadden ernstige gevolgen voor de hele wereld, niet alleen voor de afzonderlijke naties in kwestie. Waarom zouden we geloven dat het deze keer anders zal zijn? Dat moeten we niet doen.

In een recent interview zei Berkshire Hathaway vice-voorzitter Charlie Munger het volgende:

"Denk aan alle Latijns-Amerikaanse landen die te veel geld drukken. Ze krijgen sterke mannen en zo. Dat is wat er volgens Plato gebeurde in de vroege Griekse stadsstaatdemocratieën. Eén persoon, één stem. Veel egaliteit en je krijgt demagogen, en de demagogen schuimen de bevolking af en al snel heb je geen democratie meer. Ik denk niet dat dat een gek idee was van Plato. Ik denk dat het nauwkeurig beschreef wat er indertijd in Griekenland gebeurde, en het is keer op keer in Latijns-Amerika gebeurd. Daar willen we niet naar toe. Ik in ieder geval niet.

We hebben niet alleen een ernstig probleem, maar de oplossing die voor de politici, en wat dat betreft ook voor de Federal Reserve, het gemakkelijkst is, is gewoon meer geld drukken en de tijdelijke problemen op die manier oplossen. En dat brengt natuurlijk gevaren op lange termijn met zich mee. En we weten wat er in Duitsland gebeurde toen de Weimar Republiek maar geld bleef drukken, de hele zaak ontplofte. En dat heeft bijgedragen aan de opkomst van Hitler. Dus dit alles is gevaarlijk en ernstig, en we willen niet dat een stel politici maar wat doet wat gemakkelijk is op basis van de theorie dat het ons de vorige keer geen kwaad heeft gedaan, dus we kunnen het verdubbelen en het nog een keer doen en dan verdubbelen we het nog een keer enzovoort. We weten wat er gebeurt met dat eeuwige verdubbelen, verdubbelen, verdubbelen. Je krijgt een heel andere regering als je dat maar genoeg blijft doen. En dus flirt je ergens met gevaar, tenzij er enige discipline in het proces zit."

Charlie Munger is 98 jaar en bestudeert al zijn hele leven de zakelijke en economische geschiedenis. Hij heeft een grote verscheidenheid aan bedrijfscycli en economische omstandigheden gezien. Hij denkt dat de huidige omgeving "flirten met gevaar" is.

Wat is de volgende stap?

Dus wat gebeurt er nu? Zodra de wereld een massale inflatiespiraal doormaakt, zal het huidige monetaire systeem (dat sinds 1971 bestaat) tot een einde komen. Een nieuw monetair systeem zal uit de as herrijzen. Hoe zal dat eruit zien? We weten het niet zeker. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het gebaseerd zijn op een soort van digitale valuta. Centrale banken bespreken openlijk hun plannen om nationale munteenheden te vervangen door nieuwe cryptocurrencies, waardoor hun overheden ongekende macht krijgen. Met die macht zal de overheid niet alleen alles kunnen volgen wat je koopt of verkoopt, ze zal je ook uit het economische systeem kunnen schoppen - net zoals de Bijbel zegt.

Als cryptocurrencies van de overheid papieren munteenheden vervangen, zullen individuele vrijheid en vrijheid verdwijnen. Regeringen zullen in staat zijn om de cryptocurrency van een individu "uit te schakelen". Dat betekent dat als je iets doet wat de regering niet goedkeurt, ze in staat zullen zijn om je vermogen om te kopen en verkopen af te sluiten. De Canadese regering toonde al haar bereidheid om dit te doen, toen ze de financiële toegang afsloot voor iedereen die het Canadese truckersprotest steunde. De Bijbel zegt dat dit precies is wat er zal gebeuren in de eindtijd. De antichrist zal een wereldomvattend systeem van handel oprichten. Zijn systeem zal een rol spelen in elke economische transactie op aarde. Het zal zo dominant zijn, dat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder de goedkeuring van de antichrist (Openbaring 13:17).

We naderen snel een tijd waar de profeten voor waarschuwden. We zien de fundamenten van het economische systeem van de Antichrist vandaag de dag tot stand komen. We hebben net een wereldwijde pandemie meegemaakt (Lucas 21:11). Een wereldwijde hongersnood ligt in het verschiet (Matteüs 24:7). Israël is terug in het land (Jeremia 23:7-8). Het Joodse volk is terug in Jeruzalem (Lucas 21:24-28). En het Evangelie wordt over de hele wereld verkondigd (Mattheüs 24:14). Vergist u zich niet. De verdrukking, de antichrist en de wereldregering maken deel uit van de nabije toekomst van de wereld. Maar wanhoop niet, dit betekent ook dat de wederkomst van Jezus deel uitmaakt van onze nabije toekomst (Openbaring 22:20). Het Zijne is een eeuwig koninkrijk (Daniël 2:44) zonder dood, geschrei of pijn (Openbaring 21:4). Dus houd je ogen op Hem gericht!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, June 2022