www.wimjongman.nl

(homepagina)


DRIE KLIMAATMYTHEN VERSPREID DOOR DE GLOBALISTEN

23 augustus 2022 - door Jonathan Brentner

Klaus Schwab en zijn topadviseur Yuval Harari spelen een sleutelrol bij het promoten van de mythe in de klimaatnoodsituatie. Veel wereldleiders doen wat deze twee mannen hen vertellen te doen.

De recente vernieling van de Georgia Guidestones haalde in heel Amerika de krantenkoppen. Sommigen juichten, terwijl anderen de wens uitten om ze te herbouwen. Een mysterieuze Nieuwe Wereld Orde groep bouwde deze op in 1980 in Elbert County, Georgia.

Een van de tien inscripties op dit granieten monument stelde het duurzame niveau van de menselijke bevolking op vijfhonderd miljoen. Dat is een klein deel van de huidige wereldbevolking van 7,8 miljard.

Ondanks het verdwijnen van de Georgia Guidestones, blijft de doelstelling van bevolkingsvermindering van de globalisten verankerd in hun plannen voor de toekomst van de aarde. Yuval Noah Harari, die veel invloed heeft op Klaus Schwab en op veel van de machtigste mensen in de wereld, spreekt vaak over technologie die de behoefte aan de meeste mensen vervangt.

De bevordering van draconische maatregelen om onze afhankelijkheid van brandstof en aardgas te verminderen is slechts één manier waarop de globalisten de macht hopen te krijgen waarnaar zij hunkeren. Uiteindelijk bevordert het hun agenda om controle te krijgen over een gereduceerde wereldbevolking.

Hieronder noem ik drie populaire klimaatmythes die de globalisten gebruiken om hun dodelijke agenda te bevorderen. Deze mythen liggen ten grondslag aan de groene maatregelen in de U.S. Inflation Reduction Act van 2022.

(Opmerking: Ik heb een deel van het materiaal hieronder overgenomen uit het hoofdstuk dat ik schreef voor het boek, Lawless -- The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist.[i])

MYTHE 1: STIJGENDE CO2-NIVEAUS ZULLEN LEIDEN TOT EEN MILIEURAMP

De klimaatalarmisten beweren dat de stijgende CO2-niveaus in de atmosfeer in de nabije toekomst tot een milieuramp zullen leiden.

Is deze bewering waar? Nee, nee dat is het niet.

Eind september van 2019 ondertekenden meer dan vijfhonderd wetenschappers en professionals op het gebied van klimatologie en aanverwante gebieden een brief aan de Verenigde Naties, waarin zij zeiden: "Er is geen klimaatnoodsituatie." Hier is een uittreksel uit hun brief:

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of frequenter maakt. CO2-remmende maatregelen zijn echter even schadelijk als kostbaar. Zo doden windturbines vogels en vleermuizen, en vernietigen palmolieplantages de biodiversiteit van de regenwouden.[ii]

Deze vijfhonderd wetenschappers verklaarden verder dat, aangezien de "klimaatmodellen waarop vrijwel alle apocalyptische voorspellingen zijn gebaseerd, volstrekt ondeugdelijk zijn.... Het is zowel wreed als onvoorzichtig om te pleiten voor het verspillen van biljoenen op basis van de resultaten van zulke onvolwassen modellen. Het huidige klimaatbeleid ondermijnt zinloos en pijnlijk het economische systeem en brengt levens in gevaar in landen die geen toegang hebben tot betaalbare, continue elektrische energie."[iii]

Klimatoloog en wijlen onderzoekshoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Virginia, Dr. Pat Michaels, is het eens met degenen onder ons die ontkennen dat de opwarming van de aarde tot desastreuze gevolgen zal leiden:

Het is sinds 1900 ongeveer 1 graad Celsius warmer geworden, en de levensverwachting is in de geïndustrialiseerde democratieën verdubbeld! Maar als die temperatuur nog een halve graad stijgt, stort het hele systeem in elkaar? Dat is het meest absurde geloof![iv]

In reactie op de ondertekening van de 2022 Inflation Reduction Act die onlangs in de VS is aangenomen, heeft een groep van meer dan 1100 wetenschappers en geleerden "een document ondertekend waarin zij verklaren dat de klimaatwetenschap meer gebaseerd is op persoonlijke overtuigingen en politieke agenda's dan op gezonde, rigoureuze wetenschap."[v] Zij noemen hun document de World Climate Declaration (WCD).

De Wereldklimaatverklaring wijst erop dat de wereld, sinds het einde van de Kleine IJstijd halverwege de 19e eeuw, beduidend minder is opgewarmd dan voorspeld door de modellen van het Internationale Panel voor Klimaatverandering van de VN, de U.N.'s

"De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen", aldus de WCD.

Volgens de verklaring varieert het klimaat op aarde al zolang de planeet bestaat, met koude en warme perioden, en is het "geen verrassing dat we een periode van opwarming doormaken".

De klimaatmodellen "zijn in de verste verte niet aannemelijk als mondiale beleidsinstrumenten", en gaan bijvoorbeeld voorbij aan de voordelen van kooldioxide, dat "geen verontreinigende stof" is.

"Het is essentieel voor al het leven op aarde," aldus de verklaring. "Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur en maakt de aarde groener; extra CO2 in de lucht heeft de groei van de biomassa van planten wereldwijd bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw, waardoor de opbrengst van gewassen wereldwijd toeneemt." [vi]

MYTHE 2: STIJGENDE CO2-NIVEAUS ZULLEN DE OCEAAN DOEN STIJGEN

Klimaatalarmisten hebben lange tijd opzienbarende voorspellingen gedaan, die uiteindelijk helemaal fout bleken te zijn. Kijk eens naar dit citaat uit een verslag van Associated Press, gepubliceerd in de Washington Post:

De Noordelijke IJszee warmt op, ijsbergen worden schaarser, en op sommige plaatsen vinden de zeehonden het water te warm. Verslagen van vissers, zeehondenjagers en ontdekkingsreizigers wijzen allemaal op een radicale verandering in de klimaatomstandigheden en tot nu toe ongekende temperaturen in de Arctische zone. Exploratie-expedities melden dat tot 81 graden 29 minuten noordwaarts nauwelijks ijs is aangetroffen. Voorspeld wordt dat binnen enkele jaren als gevolg van het smeltende ijs de zee zal stijgen en de meeste kuststeden onbewoonbaar zal maken.[vii]

Hoewel dit erg klinkt alsof het een verhaal zou kunnen zijn dat in 2022 is geschreven, verscheen bovenstaand citaat in de Washington Post op 2 november 1922! Deze waarschuwingen zijn honderd jaar oud, en ze klinken precies hetzelfde als wat we vandaag horen.

Voorspellingen van rampen als gevolg van klimaatverandering gaan onverminderd door. De voorspellingen van de Dag van de Aarde in 1970 gingen onder meer over het einde van de menselijke beschaving in dertig jaar, met een sterftecijfer door honger van honderd-tweehonderd miljoen per jaar tegen 1980. Dit is niet gebeurd.

Al Gore kreeg in 2007 een Nobelprijs voor zijn onheilsprognoses over de opwarming van de aarde. Hij vertelde ons dat tegen 2014 de ijskappen van Antarctica en Groenland volledig zouden verdwijnen, waardoor de zeespiegel 6 meter zou stijgen. Hij voorspelde ook de totale uitroeiing van ijsberen door het verdwijnen van de ijskap op de Noordpool.

Gore werd vrij rijk door zijn activisme, maar hoe zit het met zijn voorspellingen die hem naar roem en fortuin katapulteerden?

De Zuidpool bestaat nog steeds en het zee-ijs rond Antarctica staat op recordhoogte, zoals begin 2020 werd opgetekend. Volgens degenen die de temperaturen voor Antarctica in de gaten houden, komt het er tijdens de zomermaanden zelden boven de min 18 graden Celsius. Het Weerkanaal voorspelde maxima voor 10 tot 14 maart 2020 tussen -42 en -47 graden Celsius, en het was toen nog zomer op Antarctica! Hoe kan deze poolkap verdwijnen met zulke koude temperaturen aan het einde van zijn warmste seizoen? Dat kan toch niet!

Smelt er iets in het zeegebied van Antarctica? Ja, maar de opwarming van de aarde is niet de boosdoener. Het dooien gebeurt in gebieden waar duizenden onderwatervulkanen/hydrothermische bronnen zijn.

Wat betreft het verdwijnen van de poolcirkel in 2014, had Gore het niet meer mis kunnen hebben. In 2015 heeft het op de noordpoolcirkel het hardst gevroren in meer dan tien jaar. Uit officiële gegevens van het National Snow and Ice Data Center (NSIDC) blijkt dat het ijs op de Noordpool zich opnieuw uitbreidt en dat het huidige niveau van 2020 dat van acht van de tien voorgaande jaren overtreft.

We zien voortdurend schommelingen in de bedekking van het Artic Zee-ijs, maar het zal niet verdwijnen zoals Gore beweerde.

Trouwens, niet lang nadat hij had voorspeld dat de zeespiegel 6 meter zou stijgen, kocht Gore een herenhuis van miljoenen dollars in Malibu, Californië, dat vlak bij de oceaan een beetje boven de zeespiegel ligt. Hmmm.

MYTHE 3: 97% VAN DE WETENSCHAPPERS GELOOFT DAT ER EEN KLIMAATNOODSITUATIE BESTAAT

Een statistiek die we voortdurend horen is dat 97 procent van de wetenschappers gelooft dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tot catastrofale gevolgen zal leiden. Is dit juist? Nee, dat is het niet.

Mike Hulme, PhD, hoogleraar Klimaatverandering aan de Universiteit van East Anglia (UEA) in Engeland, zei er het volgende over:

Het '97% consensus' artikel is slecht bedacht, slecht ontworpen en slecht uitgevoerd. Het verdoezelt de complexiteit van het klimaatprobleem en het is een teken van het wanhopig slechte niveau van het openbare en beleidsdebat in dit land [VK], zodat de minister van energie het aanhaalt.[viii]

De veelgeprezen Israëlische astrofysicus en voorzitter van de natuurkunde-afdeling van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Dr. Nir Shaviv, zei het volgende over deze kwestie:

Alleen mensen die de wetenschap niet begrijpen nemen de 97% statistiek serieus. Enquêteresultaten hangen af van wie je het vraagt, wie antwoordt en hoe de vragen zijn geformuleerd. Hoe dan ook, wetenschap is geen democratie. Zelfs als 100% van de wetenschappers iets gelooft, kan één persoon met goede bewijzen nog steeds gelijk hebben.[ix]

Wetenschappers zijn het er niet over eens dat de opwarming van de aarde tot desastreuze gevolgen zal leiden. Degenen die ons waarschuwen hebben NIET de "gevestigde wetenschap" aan hun kant. Veel wetenschappers geloven dat de schommelingen in de temperatuur op aarde veroorzaakt worden door de kosmische straling van de zon en leveren solide bewijs om hun bewering te staven.

Zoals eerder opgemerkt, heeft de groep van 1100 wetenschappers en geleerden onder leiding van Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever uit Noorwegen, onlangs hun Wereldklimaatverklaring (WCD) uitgegeven. Alleen al de omvang van deze groep weerlegt de bewering dat bijna alle wetenschappers de opwarming van de aarde als een noodsituatie beschouwen die dringend om actie vraagt. De ondertekenaars van de WCD zijn vooraanstaande wetenschappers en geleerden uit veertig verschillende landen over de hele wereld.

Hier volgt meer tekst van de WCD:

Klimaatmodellen hebben vele tekortkomingen en zijn in de verste verte niet aannemelijk als mondiale beleidsinstrumenten. Zij blazen het effect van broeikasgassen zoals CO2 op. Bovendien negeren ze het feit dat verrijking van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur en maakt de aarde groener: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de plantenbiomassa wereldwijd bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw, waardoor de opbrengsten van gewassen wereldwijd toenemen.[x]

Klik hier om het volledige document te zien, evenals de namen van alle wetenschappers en geleerden die het hebben ondertekend.

Klimatoloog Dr. Judith Curry benadrukte deze drie punten in haar getuigenis voor het Congres. Ze zei dat er veel onzekerheid bestaat over de volgende vragen:

  1. Of de opwarming al dan niet het gevolg is van menselijke oorzaken of van natuurlijke factoren zoals de zon en vulkanen.
  2. Hoeveel de aarde in deze eeuw zal opwarmen.
  3. Of de opwarming al dan niet een schadelijke invloed zal hebben op de aarde.[xi]

Er is geen overeenstemming in de wetenschappelijke gemeenschap over deze zaken; er is geen klimaatnoodsituatie.

ONZE REDEN VOOR HOOP

Belangrijker is echter wat de Schrift ons vertelt over de schepping en de toekomst van deze wereld. Onze reden voor hoop is dat Jezus is verschenen om ons mee naar huis te nemen.

De klimaatcrisis is slechts één van de vele misleidingen die de globalisten gebruiken om meer controle te krijgen in deze wereld. Ook al vinden we het niet leuk, de Bijbel vertelt ons dat in de laatste dagen precies zo'n wereldorde zou ontstaan met de antichrist aan het roer.

Als we naar de hype kijken, is het belangrijk om drie dingen te onthouden:

  1. De Heer is soeverein over Zijn schepping; Hij houdt de dingen bij elkaar. Degenen die de borden "Red de Planeet" vasthouden, zijn machteloos om Zijn plannen voor de aarde te doorkruisen.
  2. De oordelen die in Openbaring 6-18 worden beschreven zullen het milieu verwoesten. Ik geloof dat dit heel goed Gods manier zou kunnen zijn om de radicalen van onze tijd te laten weten dat hun aanbidding van de natuur tevergeefs is.
  3. Tijdens het Millennium zal de Heer de natuur herstellen in haar oorspronkelijke ongerepte staat. In de eeuwige staat zullen we voor altijd kunnen genieten van een glorieuze herschapen nieuwe aarde.

Ongeacht het rumoer van onze vele vijanden, rusten wij veilig in onze gezegende hoop op Jezus' spoedige terugkeer om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons aan het bereiden is.

[i] Jonathan C. Brentner, "Who Are the Real Deniers?" in Lawless -- The End-Times War Against the Spirit of the Antichrist (Crane, MO, Defender, 2020) pp. 230-235.

[ii] David Kupelian, "The Democratic Party's ultimate coup d'etat", 1 december 2019 op de WND website, https://www.wnd.com/2019/12/democratic-partys-ultimate-coup-detat/

[iii] Ibid.

[iv] John Stossal, "Climate Myths" van 20 november 2019 op de Stossal TV Website @ https://www.johnstossel.com/climate-myths/

[v] Art Moore, 1200 wetenschappers, geleerden: 'Er is geen klimaatnoodsituatie' Op https://ussanews.com/2022/08/18/1200-scientists-scholars-there-is-no-climate-emergency/

[vi] Ibid.

[vii] Jack Hellner, "Opwarming van de aarde, afkoeling van de aarde, klimaatverandering, klimaatnoodsituatie, klimaatcatastrofe, klimaatinstorting, of existentiële bedreiging?" 4 december 2019, American Thinker Website.

[viii] Ibid.

[ix] Cap Alolon, "Veelgeprezen Israëlische astrofysicus suggereert dat de zon het klimaat van de aarde aanstuurt, niet CO2,"

[x] The International Chronicles website, Wereldklimaatverklaring: There Is No Climate Emergency, 8 augustus 2022 op http://www.theinternationalchronicles.com/2022/08/18/world-climate-declaration-there-is-no-climate-emergency/

[xi] https://www.youtube.com/watch?v=XcB3ngAh8ug

Bron: 3 Climate Myths Spread by the Globalists — Jonathan Brentner