www.wimjongman.nl

(homepagina)


DAT IS HET, WE ZIJN KLAAR!!

Dus na meer dan een decennium, (12 jaar), op deze blog site de vele tekenen van de wederkomst van Jezus Christus te hebben gepost, hebben de Blogger autoriteiten ons weer ingehaald en nu wordt elke blog post die we proberen te posten met iets dat tegengesteld is aan hun collectieve wereld mind set als aanstootgevend beschouwd en onmiddellijk niet gepost. Het is nu een vergeefse moeite geworden om te doen wat we al vele jaren doen.

Dus vanwege deze recente omstandigheden hebben we besloten om er voor eens en voor altijd een punt achter te zetten, (of decennium als het ware), en deze post achter te laten als uitleg waarom we niet langer bloggen. Overigens, een andere Bijbel Profetie blog die gebruik maakt van ditzelfde platform heeft te maken met soortgelijke problemen, (Running From Babylon). Het is allemaal tekenend voor de tijd waarin we nu leven, en weer een teken dat de wederkomst van Jezus Christus voor de deur staat.

Wij hebben het als een voorrecht beschouwd om u, onze volgers en lezers gedurende deze vele jaren te informeren over de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Wij moedigen u aan om andere plaatsen te vinden om uw onderwijs in de altijd interessante sfeer van toekomstige bijbelvoorspellingen voort te zetten.

Wij sluiten nu af, en zoals altijd moedigen wij u aan om omhoog te blijven kijken terwijl uw verlossing steeds dichterbij komt.

Wanneer deze dingen beginnen plaats te vinden, sta dan op en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij gekomen. Lucas 21:28 NIV

Het leert ons "Nee" te zeggen tegen goddeloosheid en wereldse hartstochten, en in deze tijd een zelfbeheerst, oprecht en godvruchtig leven te leiden, terwijl wij wachten op de gezegende hoop - de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, Titus 2:12-13 NIV

God zegene u allen. Alzo, kom Here Jezus. Maranatha

Duane & Shelley Muir

(P.S. op een gegeven moment zal deze blog site geheel verdwijnen, maar voor nu zal het blijven staan.)

Bron: That's It, We are Done!!