www.wimjongman.nl

(homepagina)


Khazaria, de Rothschild-Dynastie, de Nieuwe Wereld Orde, Oekraïne en de implementatie van de Nephilim-Agenda

Door Rhoda Wilson - op 4 april, 2022

[Opmerking vertaler: Met enige schroom plaats ik dit artikel. Wanneer u niet tegen kritiek kunt op het Judaïsme, sla dit dan over. Als u het wel gaat lezen bedenk dan dat Jezus deze opmerking heeft gemaakt in Openb. 3:9: "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten neerbuigen en erkennen dat Ik u liefheb."]

Tijdens een podcast maakte Clif High een prikkelende opmerking: "In 1666 zei Sabbatai Zevi, een Khazariaan, dat hij hun messias was ... [Zevi] zei dat het in orde was voor elk van de Khazaren om zich voor te doen als een Jood, maar wel hun ware religie te beoefenen, die een variant van Satan aanbidding is en in de Talmoed is geïncorporeerd in verborgen taal."

Geïntrigeerd door deze opmerking zijn wij eens gaan spitten in de Khazaren en kwamen wij terecht bij Dr. Laura Sanger. Hoewel we niet kunnen garanderen dat je het zult geloven, beloven we je dat je je niet zult vervelen.

Dr. Laura Sanger is klinisch psycholoog en auteur. Op 22 maart schoof ze aan bij Blurry Creatures podcast, gehost door Nate Henry en Luke Rodgers, om haar eerste publieke discussie te geven over de Khazarians en wat volgens haar een broeinest is van Nephilim gastheren. Met wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zal het begrijpen van de geschiedenis van Khazaria hopelijk meer perspectief brengen in dat conflict, zei Dr. Sanger.

Inleiding

De Khazaren waren een gewelddadig, oorlogszuchtig volk uit Azië dat in de 1e eeuw v.Chr. naar het noordelijke uiteinde van de Kaspische Zee migreerde. De Khazaren waren zo gewelddadig dat ze al snel bijna 1.000.000 vierkante kilometer veroverden op de agrarische samenlevingen in de Kaukasus-regio. Het Khazariaanse koninkrijk omvatte wat nu Oekraïne is en delen van Oost-Europa.

()

De Rothschilds, die Nephilim gastheren zijn, en hun Khazariaanse maffia hebben sinds het midden van de 17e eeuw voet aan de grond gekregen in landen over de hele aarde. De tentakels van het Huis van Rothschild reiken tot in het monetaire beleid van 85% van de landen wereldwijd, maar Rusland heeft zich losgemaakt van de tentakels van de Rothschilds.

Poetin werkte agressief aan de aflossing van de schuld aan het IMF, een door Rothschild gecontroleerde bank, en in 2006 was de schuld van Rusland aan het IMF afbetaald. Poetin heeft Rusland met succes bevrijd uit de wurggreep van de Rothschilds. Voor deze heldendaad wordt Poetin sindsdien als de slechterik bestempeld.

"Nephilim gastheren zijn bedreven in lastertactieken en het grootste deel van de Westerse wereld heeft deze drank gedronken. Ik suggereer niet dat Poetin een heilige is, maar we moeten onthouden dat hij in 2006 opstond tegen de Nephilim gastheren en dat hij vandaag opstaat tegen de Nephilim gastheren die Oekraïne regeren," schreef Sanger in een recent artikel Khazarian Roots in Ukraine wat de eerste 50 minuten of zo van de Blurry Creatures podcast beslaat.

( )

Figuur 1. Grafiek van Nephilim verbanden met de Federale Reserve door Laura Sanger, Ph.D.

"Nephilim hosts" is een term die Sanger bedacht in haar boek: The Roots of the Federal Reserve: Tracing the Nephilim from Noah to the US Dollar'. Zij legde aan Blurry Creatures uit: "Nephilim gastheren zijn individuen die samenwerken met de spirituele krachten van de duisternis om de Nephilim agenda uit te voeren." Een agenda om het menselijk genoom te bezoedelen door het voortplanten van een hybride ras, met als doel het omverwerpen van Gods Koninkrijk.

In de kern heeft de Nephilim agenda het doel om ons van onze menselijkheid te beroven. Sanger onderscheidt vier karaktertrekken van de Nephilim: gewelddadig zijn zonder wroeging; zich bezighouden met seksuele ontaarding; oneerlijkheid in handel en zakelijke transacties; en handelaars in mensen en verslaven van anderen.

Volgens Sanger zijn de verschillen tussen Nephilim, Nephilim Hosts en gedemoniseerde mensen:

  • Nephilim zijn hybriden, deels menselijk en deels geestelijk wezen.
  • Nephilim gastheren zijn mensen die samenwerken met de spirituele krachten van de duisternis om de Nephilim agenda uit te voeren.
  • Gedemoniseerde mensen zijn mensen die demonen in zich hebben, maar die niet opzettelijk proberen de Nephilim agenda uit te voeren.

"Ik stel dus dat alle Nephilim gastheren gedemoniseerd zijn, maar niet alle gedemoniseerde mensen zijn Nephilim gastheren," zei Sanger.

Geschiedenis van de Khazaren

Als het gaat om Oekraïne en de Khazaren is het jammer dat we ons niet tot de geschiedenisboeken kunnen wenden, want de geschiedenis zwijgt merkwaardig genoeg over de Khazaren. De reden waarom het spreken over de Khazaren zo gevoelig ligt, is dat het de omstreden vraag oproept: wie zijn de ware Joden, de ware kinderen van God? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is, zei Sanger, en waar ze tijdens deze specifieke podcast niet op in wilde gaan.

Khazaren werden gedwongen het Jodendom te assimileren in hun dagelijks leven. Een van de experts op het gebied van de Khazaren was Benjamin Freedman, een zionistische medewerker die zich in 1945 uit het zionisme terugtrok en de Khazaren beschreef als een heidense natie:

"De verachtelijke vormen van seksuele uitspattingen van de Khazaren als hun vorm van religieuze verering veroorzaakten een mate van morele ontaarding die de Khazaarse koning niet kon verdragen. In de 7e eeuw besloot koning Bulan... de fallusverering af te schaffen... en koos als toekomstige staatsgodsdienst... het 'Talmudisme', dat nu bekend staat als het 'Judaïsme'."

Feiten zijn Feiten: De waarheid over Khazaren (zogenaamde Joden), Benjamin Freedman, 1954, pg. 53

Een andere deskundige is Louis Finkelstein, een Talmoedgeleerde, die verklaarde dat de doctrines en praktijken van de Farizeeërs, oftewel het Farizeïsme, het Talmoedisme werden:

"Talmudisme werd een Middeleeuws Rabbinisme, en Middeleeuws Rabbinisme werd Modern Rabbinisme. Wanneer de Jood... de Talmoed bestudeert, herhaalt hij in feite de argumenten die in de Palestijnse academies werden gebruikt."

De Farizeeërs, Louis Finkelstein, Voorwoord, pg. xxi

En Matthew Johnson, een voormalig hoogleraar geschiedenis en politieke wetenschappen die gespecialiseerd was in Russische en Oekraïense geschiedenis, verklaarde in zijn 'Defending the Khazar Thesis of the Origin of Modern Jewry':

"De Khazar-theorie suggereert dat er geen verband is tussen Israëlieten en Joden. Maar zelfs als dat zo was, dan nog heeft de religie van de moderne Jood geen enkele relatie met het Israëlitische geloof, dat in de Talmoed scherp wordt veroordeeld... Door de ethiek van de Talmoed over te nemen, hebben zij de mentaliteit van de Farizeeërs overgenomen, wier arrogantie diende als het vroege fundament van de Talmoed".

Deze Farizeeër-lijn, werkt actief door tot op de dag van vandaag, om Christus te vernietigen. De Nephilims beïnvloeden de Nephilim gastheren via de Khazarians. Toen de Khazaren zich massaal bekeerden, implementeerden zij de Talmoed, de Farizeese leer, in elk deel van de samenleving.

Uiteindelijk werd het Khazariaanse koninkrijk veroverd door de zonen van Genghis Kahn in het begin van de 13e eeuw. Dit veroorzaakte een diaspora van de Khazaren, die Asjkenazische Joden waren, naar Oost-Europa. De heerschappij van de Khazaren eindigde niet, het verspreidde zich. Het verspreidde zich over alle verschillende delen van Oost-Europa.

In A Short Study of Esau-Edom in Jewry" concludeerde C.F. Parker, en de meeste historici in die tijd waren het daarmee eens, dat er twee categorieën moderne Joden zijn: Asjkenazische Joden en Sefardische Joden. Een van de drie elementen waaruit de Asjkenazische Joden bestaan, waren proselieten, of bekeerlingen, waaronder Khazaren. Hoewel een aantal geleerden en historici gelooft dat de Asjkenazische Joden afkomstig zijn uit Duitsland, zijn er steeds meer bewijzen die erop wijzen dat hun oorsprong Khazaria is.

De Rothschilds en de Khazariaanse maffia

"Het Khazariaanse rijk had al in de 10e eeuw een kleine maar machtige groep Joodse bankiers in Kiev."

Het Regime: Woeker, Khazaria en de Amerikaanse Massa, Matthew Johnson.

De Rothschilds waren Asjkenazische Joden, Khazaren, "ze zijn aantoonbaar de meest invloedrijke Nephilim gastheren van het huidige tijdperk," zei Sangar, "de Rothschild familie en hun Khazariaanse maffia hebben sinds het midden van de jaren 1700 in bijna elk land voet aan de grond gekregen."

De patriarch van de Rothschild bankiersdynastie is Mayer Amschel Rothschild. Hij werkte samen met Adam Weishaupt, die de orde van de Illuminati oprichtte. Samen ontwikkelden Rothschild en Weishaupt een zevenvoudig plan voor wereldheerschappij:

  1. Afschaffen van alle nationale regeringen.
  2. Afschaffen van alle privé-eigendommen
  3. Afschaffen van erfenissen
  4. Vernietig patriottisme
  5. Vernietig het christendom
  6. Vernietig de familie-eenheid
  7. Creëer een één wereld regering of een nieuwe wereld orde

Dit plan is de blauwdruk geworden om de Nephilim agenda uit te voeren, zei Sanger, dit is in ieder geval uitgerold door Rothschild en Weishaupt in 1776. Dit is in wezen het draaiboek van een Kleurenrevolutie - vernietig de geschiedenis, vernietig de familie-eenheid. Dit is ook het Wereld Economisch Forum met een vleugje communisme.

Hoewel het een onderwerp voor een andere keer was, zei Sanger, de Rothschilds waren de schatbewaarders voor het Vaticaan, dus het filtert naar beneden en doet alles met elkaar.

Hoe kunnen we loskomen van het systeem van slavernij?

"Als psycholoog probeer ik ook mensen bewust te maken van de hersenspoeling die onze generatie in haar greep heeft," zei Sanger, "hoe zijn we zo in de maling genomen, en slikken we het verhaal compleet met haak en lijn en zinklood in?"

Dat komt door de gedachtenbeheersingstactieken van de Nephilim Gastheren. Bijvoorbeeld, de situatie met Rusland en Oekraïne. We zijn geconditioneerd om via de media te geloven dat "Rusland slecht is."

Wat ons is voorgehouden over oorlog is propaganda en dat gebeurt al eeuwen, zei Sanger, "we zijn consequent voorgelogen door onze media en onze gekozen functionarissen. Als we niet ons eigen onderzoek doen en als we ons kritisch denkvermogen niet gebruiken, lopen we gewoon in de val."

Orwells ervaring tijdens de Spaanse Oorlog is slechts één voorbeeld van wat er met ons gebeurt tijdens oorlogspropaganda.

"De geschiedenis stopte in 1936", waarop hij onmiddellijk begrijpend knikte. We dachten allebei aan totalitarisme in het algemeen, maar meer in het bijzonder aan de Spaanse burgeroorlog.

Al vroeg in mijn leven heb ik gemerkt dat geen enkele gebeurtenis ooit correct in een krant wordt gemeld, maar in Spanje zag ik voor het eerst krantenberichten die geen enkel verband hielden met de feiten, zelfs niet het verband dat in een gewone leugen besloten ligt.

Ik zag grote veldslagen gemeld worden waar niet gevochten was, en complete stilte waar honderden mannen gesneuveld waren. Ik zag hoe troepen die dapper hadden gevochten als lafaards en verraders werden afgeschilderd, en anderen die nooit een schot hadden zien lossen als de helden van denkbeeldige overwinningen werden bejubeld; en ik zag hoe kranten in Londen deze leugens doorverkochten en hoe gretige intellectuelen emotionele superstructuren bouwden over gebeurtenissen die nooit hadden plaatsgevonden.

Ik zag in feite hoe de geschiedenis werd geschreven, niet in termen van wat er gebeurd was, maar van wat er volgens verschillende "partijlijnen" had moeten gebeuren.

Looking back on the Spanish War, George Orwell, 1943, pg. 11

Nephilim Gastheren scheppen graag op over hun plannen, bijvoorbeeld Henry Kissinger in 1992 die zei:

"Vandaag zouden Amerikanen woedend zijn als V.N.-troepen Los Angeles binnenvielen om de orde te herstellen; morgen zullen ze dankbaar zijn! Dit is vooral waar als ze te horen krijgen dat er een dreiging van buitenaf is, al dan niet uitgelokt, die ons bestaan bedreigt. Dan zullen alle volkeren van de wereld de wereldleiders smeken hen van dit kwaad te verlossen. Het enige wat elke man vreest is is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt gepresenteerd, zullen individuele rechten ... vrijwillig worden opgegeven voor de garantie van hun welzijn verleend door hun wereldregering."

Henry Kissinger, toespraak tot de Bilderberger Organisatie, 1992

Als we nadenken over wie op dit moment Oekraïne steunt en Rusland belastert, "hebben we het moeras van D.C., de mainstream media en de wakkere bevolking die graag deugdsignalen geeft," zei Sanger, "en we vragen ons af: zijn dit de mensen die we echt willen vertrouwen?" Dit zijn dezelfde mensen die ons onze vrijheden hebben ontnomen omwille van het "afvlakken van de curve" of die ons censureerden omdat we vraagtekens zetten bij "de wetenschap".

Dus, als we kritisch nadenken, is het verhaal dat ons wordt voorgespiegeld, waarschijnlijk niet eens accuraat. Poetin heeft de centrale bank van de Rothschilds enkele jaren geleden uit Rusland geschopt, zei Sanger, dus dat zegt ons dat hij geen deel uitmaakt van dit Cabalsysteem.

De oorlog in Oekraïne in de plannen van de NWO.

De censuur die aan de Russische omroepen wordt opgelegd is duidelijk bedoeld om te voorkomen dat het officiële verhaal door de feiten wordt weerlegd. Maar terwijl de Westerse media beelden tonen van het videospel War Thunder (hier), stukken Star Wars (hier), explosies in China (hier), video's van militaire parades (hier), de metro van Rome (hier) of beelden van mobiele crematoria (hier) door ze voor te stellen als echte en recente scènes van de oorlog in Oekraïne, De werkelijkheid wordt genegeerd omdat reeds besloten is een conflict uit te lokken als massa-afleidingswapen dat nieuwe beperkingen van vrijheden in westerse naties legitimeert, volgens de plannen van GreatReset van het World Economic Forum en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Verklaring van Mgr. Carlo Maria Viganò over de crisis Rusland-Oekraïne, De oorlog in Oekraïne in de plannen van de NWO, 7 maart 2022

Het Oekraïne-Rusland conflict is gebruikt om de bevolking te verplaatsen van angst voor Covid naar angst voor een nucleaire oorlog. Het is een massa-afleidingswapen omdat ze hun agenda willen uitvoeren die in 1776 werd ontwikkeld.

Angst is de ultieme drijfveer voor hersenspoeling. Ze willen ons gevangen houden in angst omdat wanneer we in angst leven ons vermogen om genuanceerde informatie te verwerken wordt aangetast - we zullen eerder blindelings anderen volgen zonder kritisch denkvermogen te gebruiken.

Meestal is "angst een grote leugenaar" en de media speelt daarbij een grote rol, omdat zij verhalen naar buiten brengen die bepalen of wij moeten denken dat iets riskant is, waardoor de risicoperceptie van mensen toeneemt, bijvoorbeeld de dagelijkse statistieken over sterfgevallen die door de media worden getoond, waardoor onze risicoperceptie van Covid toeneemt.

Psychologen noemen deze tactiek van de bedrijfsmedia de beschikbaarheidsheuristiek. "In wezen... wanneer verhalen keer op keer worden verteld die angst creëren, dan blijft dat in ons hoofd hangen en maken we beslissingen op basis daarvan," legde Sanger uit, "wanneer Nephilim gastheren onze geest kunnen beheersen door middel van al deze angstporno die via de mainstream media wordt verspreid, wanneer ze onze geest beheersen, hebben ze ons veroverd. We verliezen ons gevoel van soevereiniteit als individu."

Loskomen van het systeem van slavernij begint met loskomen van de controle over de geest. Hoe minder je bang voor ze bent, hoe minder macht ze over je hebben. In plaats van beslissingen te baseren op angst, zoek datgene wat angst bestrijdt - waarheid en liefde.

Verdere bronnen:

1666 And the Sabbatean Roots of The New World Disorder
Laura Sangers: Impact of the Nephilim Agenda Today – Part 1 The Nephilim Agenda
Blurry Creatures: The Fed with Laura Sanger
Essays by Matthew Johnson
Verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Khazariaanse maffia

Bron: Khazaria, Rothschild Dynasty, New World Order, Ukraine and Implementation of the Nephilim Agenda – The Expose