www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat een keuze: Een tirannieke wereldregering of een nucleaire oorlog

20 november 2022 - door Michael Snyder

()

Als je zou moeten kiezen tussen het leven onder een extreem onderdrukkende wereldregering of het meemaken van een kernoorlog, welke zou dan jouw keuze zijn? Persoonlijk houd ik niet van een van deze twee opties, maar de laatste dagen proberen westerse leiders ons ervan te overtuigen dat we het een of het ander zullen krijgen. Volgens hen kunnen we ons onderwerpen aan een "wereldorde" die gedomineerd wordt door de waarden en de agenda van de westerse elite, of we kunnen een multipolaire wereld accepteren die uiteindelijk zal leiden tot grootschalige chaos en kernoorlog. Het behoeft geen betoog dat westerse politici er alles aan zullen doen om ons voor het eerste te laten kiezen.

Vrijdag hield de Franse president Emmanuel Macron een toespraak op de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Bangkok, hoewel Frankrijk eigenlijk geen lid is.

Tijdens die toespraak betreurde Macron het feit dat de snel verslechterende betrekkingen tussen de VS en China de wereld verscheuren, en hij verklaarde stoutmoedig datgene wat we echt nodig hebben is "één wereldorde"...

De Franse president Emmanuel Macron riep vrijdag in een toespraak op tot een wereldregering, die volgens hem conflicten tussen concurrerende grootmachten zou voorkomen.

"We hebben één wereldorde nodig", zei Macron tegen het publiek op de lopende top van de Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Bangkok, Thailand.

"Staat u aan de kant van de VS of aan de kant van China?" vroeg Macron retorisch. "Want nu gaan veel mensen geleidelijk aan zien dat er twee ordes zijn in deze wereld."

"Dit is een enorme fout - zelfs voor zowel de VS als China," voegde hij eraan toe, nadat hij de twee grootmachten had vergeleken met "grote olifanten" in de geopolitieke "jungle".

Wanneer hij zegt dat we een "één enkele wereldorde" nodig hebben, bedoelt hij natuurlijk niet een wereldorde waarin landen als China en Rusland gelijkwaardige partners zijn.

Wat Macron en andere westerse leiders voor ogen hebben is een mondiaal systeem dat geregeerd wordt door westerse regels en westerse waarden.

Terwijl hij zijn zin over "één enkele wereldorde" uitsprak, vertraagde Macron en sprak hij elk van de woorden met bijzondere nadruk uit.

Ik heb het gevoel dat Macron zich kan voorstellen dat hij ooit een "enkele wereldorde" zal leiden.

Dergelijke grootheidswaanzin kan uiterst gevaarlijk zijn.

Ondertussen waarschuwen andere westerse leiders, zoals de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, dat een werkelijk multipolaire wereld onvermijdelijk zou leiden tot nucleaire confrontaties en nucleaire conflicten...

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin waarschuwde zaterdag dat de inval van Rusland in Oekraïne een voorproefje is van een wereld waarin nucleair bewapende landen andere landen kunnen bedreigen en zei dat Peking, net als Moskou, streeft naar een wereld waarin macht hen het recht geeft.

Austin maakte de opmerkingen op het jaarlijkse Halifax International Security Forum, dat defensie- en veiligheidsfunctionarissen van westerse democratieën aantrekt.

Politici in de hele westerse wereld praten de laatste tijd veel over de dreiging van een kernoorlog.

Ik denk dat zij de dreiging van een kernoorlog proberen te gebruiken als afschrikmiddel om hun agenda te bevorderen, want als zij echt bezorgd waren over een kernoorlog, zouden zij er wel hard aan werken om die te voorkomen.

Maar in plaats van langs diplomatieke weg naar vrede met China en Rusland te streven, lijken de westerse leiders besloten te hebben dat het nu tijd is om China en Rusland keihard aan te pakken.

Uiteindelijk zouden onze leiders graag zien dat beide regimes instorten en worden vervangen door regeringen die bereid zijn de westerse waarden en een "ene wereldorde" die door de westerse naties wordt geleid, te omarmen.

Westerse politici blijven hopen dat de oorlog in Oekraïne tot zo'n resultaat in Rusland zal leiden, en ik weet zeker dat ze proberen uit te zoeken hoe ze de komende Chinese invasie van Taiwan kunnen gebruiken om zo'n resultaat in China te bewerkstelligen.

We hebben al zoveel andere regeringen ten val zien komen, en nu gaat de westerse elite achter de twee grootste vissen in de vijver aan.

Maar door zo agressief te zijn, brengen ze ons letterlijk aan de rand van een nucleair conflict.

Eerder dit jaar werd een studie gepubliceerd waarin werd geconcludeerd dat een volledig nucleair conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland miljarden doden zou veroorzaken.

Maar slechts ongeveer 360 miljoen mensen zouden worden gedood door de oorspronkelijke nucleaire uitwisseling.

Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat er ongeveer 5 miljard mensen zouden verhongeren tijdens de nucleaire winter die erop zou volgen...

Volgens een peer-reviewed studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Food in augustus 2022,[139] zou een volledige nucleaire oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, die samen meer dan 90% van de kernwapens in de wereld bezitten, 360 miljoen mensen direct doden en meer dan 5 miljard mensen indirect door verhongering tijdens een nucleaire winter.[140][141]

In de nasleep van een volledige nucleaire uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Rusland zouden de temperaturen op aarde dramatisch dalen door al het roet dat in de atmosfeer wordt gespoten...

"Een oorlog tussen de Verenigde Staten, haar bondgenoten en Rusland - die meer dan 90% van het wereldwijde kernwapenarsenaal bezitten - zou meer dan 150 teragram roet en een nucleaire winter kunnen produceren", aldus de studie.

Een teragram is een meeteenheid die gelijk is aan 1 biljoen gram en uit modellen blijkt dat een roetinjectie in de atmosfeer van meer dan 5 teragram zou leiden tot massale voedseltekorten in bijna alle landen.

In zo'n omgeving zou er heel weinig verbouwd kunnen worden, en dus zou de wereldwijde voedselproductie snel terugvallen tot slechts een kleine fractie van wat ze nu is...

In het scenario van een oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland zou de wereldwijde gemiddelde calorieproductie uit gewassen binnen vier jaar na de kernoorlog met ongeveer 90% afnemen. Een nucleaire oorlog zou ook de wereldwijde visvoorraad verminderen.

Mensen in de meeste landen zouden minder calorieën consumeren dan hun lichaam in rust verbrandt en meer dan 5 miljard mensen zouden aan het eind van het tweede jaar sterven.

Westerse leiders proberen ons ervan te overtuigen dat de manier om een dergelijk lot te vermijden is om hun visie van een "ene wereldorde" die door hen wordt geleid, te omarmen.

En de waarheid is dat er een heleboel mensen zijn die meer dan bereid zijn hun vrijheden op te geven voor de veiligheid van een wereldregering.

Zulke mensen zijn net als de hersenloze schapen die onlangs werden gezien "lopend in een cirkel gedurende 12 dagen achter elkaar"...

Tientallen schapen lopen al 12 dagen achtereen in een cirkel rond in het noorden van China's Binnen-Mongolië.

Het bizarre gedrag, vastgelegd op een bewakingsvideo, toont de grote kudde die voortdurend met de klok mee in een bijna perfecte cirkel rondloopt op een boerderij.

Ik hoop dat we meer "schapen" wakker kunnen krijgen nu het nog kan.

We willen geen wereldregering.

En we willen ook geen nucleaire oorlog.

Helaas krijgen we niet altijd wat we willen.

De westerse elite maakt er echt een puinhoop van, en we zullen allemaal de gevolgen ondervinden van hun ongelooflijk roekeloze beslissingen.

Bron: What A Choice: A Tyrannical World Government Or A Nuclear War