www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israëls "vredespartner" slacht Israëli's af

door Khaled Abu Toameh - 26 september 2022

  • Deze twee organen [Palestijnse Autoriteit (PA) en haar heersende factie, Fatah] worden geleid door één man: Mahmoud Abbas, die er geen enkele moeite mee heeft dat zijn loyalisten Israëliërs vermoorden en verwonden. Integendeel, hij moedigt het aan en betaalt er royaal voor - met geld van Europa en de Verenigde Staten.

  • Ondanks [een extreem lange lijst van terroristische aanslagen tegen Israël], wordt Fatah door sommige Israëliërs en Westerlingen ook vaak mystificerend aangeduid als een "gematigde" Palestijnse factie, in tegenstelling tot de door Iran gesteunde Palestijnse Islamitische groeperingen Hamas en Islamitische Jihad.

  • Fatah heeft door de jaren heen echter bewezen dat haar acties en retoriek in feite niet verschillen van die van Hamas en de Islamitische Jihad, de terreurgroepen die openlijk oproepen tot de eliminatie van Israël.

  • In 1993 verbond Yasser Arafat, de toenmalige leider van Fatah en de PLO, zich tot "een vreedzame oplossing van het conflict" met Israël en beweerde dat de PLO "het gebruik van terrorisme en andere gewelddaden afzweert". Zijn loyalisten bleven echter Israëliërs vermoorden en verwonden, zelfs nadat zij deze toezeggingen hadden gedaan, de Oslo-akkoorden hadden ondertekend en zogenaamd een Israëlisch-Palestijns "vredesproces" op gang hadden gebracht.

  • De groepen zijn zo trots op hun terrorisme dat ze zijn begonnen met het filmen van hun schutters die de aanslagen voorbereiden en uitvoeren. Bovendien roepen ze de Palestijnen op om de strijd tegen Israël te verhevigen, terwijl ze de terroristen enthousiast en van harte steunen.

  • De toenemende betrokkenheid van Fatah- en PA-leden bij terrorisme is een van de directe gevolgen van de extreme ophitsing van het Palestijnse leiderschap tegen Israël. Abbas en zijn assistenten blijven de ergste beschuldigingen en laster tegen Israël uiten. Het is dit soort retoriek, evenals royale betalingen, die de Palestijnen aanmoedigen om aanslagen tegen Israëli's te plegen. Het feit dat Abbas en zijn entourage niet eens de moeite nemen om de terroristen in toom te houden of aan te klagen, wordt door veel Palestijnen blijkbaar gezien als een groen licht om de aanvallen voort te zetten.

  • De internationale gemeenschap van haar kant is zo druk bezig met het afstraffen van Israël dat niemand deze zogenaamde Palestijnse "vredespartners" aanspreekt op hun rol in het terrorisme. Dit stilzwijgen moedigt deze Palestijnse "vredespartners" ook aan om hun aanvallen voort te zetten.

  • Daarom voelde de aan Fatah gelieerde groep Lions' Den zich zeker genoeg om een nieuw dreigement te publiceren: "O Joden, het aftellen voor jullie ondergang is begonnen; steekpartijen, auto-ongelukken, botsingen".

  • Dit is de "vredespartner" die de regering Biden hoopt te helpen bij de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël. Met een dergelijke partner is het gemakkelijk voor te stellen hoe de situatie in het Midden-Oosten eruit zal zien -- meer geweld, terrorisme en bloedvergieten. Israëls "vredespartners" doen er alles aan om de vrees van de Israëli's voor de aanwezigheid van een Palestijnse staat op slechts een handvol kilometers van hun huizen te bevestigen.

( )

De Palestijnse Autoriteit en haar regerende Fatah-factie worden geleid door één man: Mahmoud Abbas, die er geen enkele moeite mee heeft dat zijn loyalisten Israëliërs vermoorden en verwonden. Integendeel, hij moedigt het aan en betaalt er royaal voor -- met geld van Europa en de Verenigde Staten. Afgebeeld: Abbas spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe in New York op 23 september 2022. (Foto door Bryan R. Smith/AFP via Getty Images)

In de afgelopen maanden is er een toename van het aantal terroristische aanslagen tegen Israëli's uitgevoerd door schutters die behoren tot, of verbonden zijn met, de Palestijnse Autoriteit (PA) en haar heersende factie, Fatah. Deze twee organen worden geleid door één man: Mahmoud Abbas, die er geen enkele moeite mee heeft dat zijn loyalisten Israëliërs vermoorden en verwonden. Integendeel, hij moedigt het aan en betaalt er royaal voor - met geld van Europa en de Verenigde Staten.

De PA, die werd opgericht na de ondertekening van het Oslo-akkoord tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in 1993, wordt sindsdien door sommige Israëli's en westerlingen omschreven als Israëls Palestijnse vredespartner. De PA wordt grotendeels gedomineerd door leden en activisten van Fatah, de zogenaamde Palestijnse Nationale Bevrijdingsbeweging die in 1959 werd opgericht en verantwoordelijk is voor een zeer lange lijst van terroristische aanslagen tegen Israël. Desondanks wordt Fatah door sommige Israëli's en westerlingen vaak mystificerend aangeduid als een "gematigde" Palestijnse factie, in tegenstelling tot de door Iran gesteunde Palestijnse islamistische groeperingen Hamas en Islamitische Jihad.

Fatah heeft door de jaren heen echter bewezen dat haar acties en retoriek in feite niet verschillen van die van Hamas en de Islamitische Jihad, de terreurgroepen die openlijk oproepen tot de eliminatie van Israël. (Handvest van Hamas; principes en doelstellingen van de Islamitische Jihad.)

In 1993 beloofde Yasser Arafat, toenmalig leider van Fatah en de PLO, "een vreedzame oplossing van het conflict" met Israël en beweerde dat de PLO "het gebruik van terrorisme en andere gewelddaden afzweert." Zijn loyalisten bleven echter Israëliërs vermoorden en verwonden, zelfs nadat zij deze toezeggingen hadden gedaan, door de Oslo-akkoorden te ondertekenen en zogenaamd een Israëlisch-Palestijns "vredesproces" op gang te brengen.

Het terrorisme van Fatah bereikte zijn hoogtepunt in 2000, bij het begin van de Tweede Intifada, die uitbrak met een massale golf van zelfmoordaanslagen, drive-by shootings en andere vormen van geweld. Toen begon de gewapende vleugel van Fatah, de Al-Aqsa Martelaren Brigades, op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook te opereren als een particuliere terroristische militie, die gelieerd was aan de PA en het Fatah-leiderschap.

Sinds begin dit jaar heeft Fatah haar terroristische aanvallen op Israël opnieuw opgevoerd. De Al-Aqsa Martelaren Brigades en andere gewapende groepen die tot Fatah behoren, scheppen zelfs op over de aanvallen en dreigen de strijd tegen Israël voort te zetten. Dit gebeurt allemaal terwijl Mahmoud Abbas en zijn hoge functionarissen hun volk blijven ophitsen tegen Israël en degenen die betrokken zijn bij terrorisme verheerlijken.

In maart vermoordde Dia Hamarsheh, een lid van de Al-Aqsa Martelaren Brigades, vijf Israëlische burgers in de Israëlische stad Bnei Brak. De week daarop vermoordde Ra'ad Hazem, een ander lid van de aan Fatah gelieerde groep, drie Israëlische burgers in Tel Aviv.

Sindsdien hebben de Al-Aqsa Martelaren Brigades en een andere aan Fatah gelieerde groep, genaamd Lions' Den, verscheidene terroristische aanslagen gepleegd tegen Israëlische soldaten en joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. De groepen zijn zo trots op hun terrorisme dat zij zijn begonnen met het filmen van hun schutters die de aanslagen voorbereiden en uitvoeren. Bovendien roepen ze de Palestijnen op om de strijd tegen Israël te verhevigen, terwijl ze de terroristen enthousiast en van harte steunen.

Op 23 september publiceerde de Al-Aqsa Martelaren Brigades bijvoorbeeld een poster "ter herdenking van het martelaarschap van Muhammad Abu Juma'a, die een steekpartij uitvoerde waarbij twee Israëli's gewond raakten". Juma'a werd doodgeschoten door een politieagent buiten diensttijd. De poster prees de aanvaller als een "held".

Eerder deze maand rouwde de Al-Aqsa Martelaren Brigades om de "martelaren" Ahmed Ayman Abed en Abd al-Rahman Abed, die een schietpartij uitvoerden waarbij een Israëlische legerofficier werd gedood in de buurt van de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever. De groep zei trots te zijn op de twee schutters omdat zij een aanval van "kwaliteit" uitvoerden. De eerste schutter diende overigens als officier bij de Palestijnse Militaire Inlichtingendienst, een veiligheidsdienst die wordt gedomineerd door Fatah-leden.

De groeiende betrokkenheid van Fatah- en PA-leden bij terrorisme is een van de directe gevolgen van de extreme ophitsing van het Palestijnse leiderschap tegen Israël. Abbas en zijn assistenten blijven de ergste beschuldigingen en laster tegen Israël uiten. Het is dit soort retoriek, evenals royale betalingen, dat de Palestijnen aanmoedigt om aanslagen tegen Israëli's te plegen. Het feit dat Abbas en zijn entourage niet eens de moeite nemen om de terroristen in toom te houden of aan te klagen, wordt door veel Palestijnen blijkbaar gezien als een groen licht om de aanvallen voort te zetten.

De internationale gemeenschap van haar kant is zo druk bezig met het afstraffen van Israël dat niemand deze zogenaamde Palestijnse "vredespartners" aanspreekt op hun rol in het terrorisme. Dit stilzwijgen moedigt deze Palestijnse "vredespartners" ook aan om hun aanvallen voort te zetten.

Daarom voelde de aan Fatah gelieerde groep Lions' Den zich zeker genoeg om een nieuw dreigement te publiceren`: "O Joden, het aftellen voor jullie ondergang is begonnen; steekpartijen, auto-ongelukken, botsingen".

Dit is de "vredespartner" die de regering Biden hoopt te helpen bij de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël. Met zo'n partner is het gemakkelijk voor te stellen hoe de situatie in het Midden-Oosten eruit zal zien - meer geweld, terrorisme en bloedvergieten. Israëls "vredespartners" doen er alles aan om de vrees van de Israëli's voor de aanwezigheid van een Palestijnse staat op slechts een handvol kilometers van hun huizen te bevestigen.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster © 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Israel's 'Peace Partner' Is Slaughtering Israelis :: Gatestone Institute