www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nucleaire Aarde 2022

Door Hal Lindsey - 24 oktober 2022

()

Op 6 augustus 1945 werd het Boek Openbaring dramatisch levendiger voor zijn lezers. Om 8:15 uur plaatselijke tijd (23:15 uur in Washington) lieten de Verenigde Staten een atoombom, "Little Boy" genaamd, vallen op een Japanse stad. Nog aan boord van een schip dat terugkeerde van de geallieerde conferentie in Potsdam, legde president Truman deze verklaring af: "Zestien uur geleden liet een Amerikaans vliegtuig een bom vallen op Hiroshima..... Die bom had meer kracht dan 20.000 ton T.N.T..... Het is een atoombom. Het is het gebruik van de basiskracht van het universum."

Volgens het National WWII Museum, "bereikte de temperatuur op grondniveau 7000 graden Fahrenheit in minder dan een seconde. De bom verdampte mensen op een halve mijl afstand van ground zero. Bronzen beelden smolten, dakpannen smolten samen en de blootgestelde huid van mensen kilometers verderop verbrandde door de intense infrarode energie die vrijkwam. Minstens 80.000 mensen stierven op slag."

Toen Schriftstudenten hoorden over de mate van vernietiging die Hiroshima trof, deden de beschrijvingen velen van hen denken aan dingen die zij eerder hadden gelezen - profetische passages uit de Bijbel. Het verschil was dat de Bijbel dergelijke gebeurtenissen beschrijft als meer verspreid over de aarde dan één of twee steden. Hiroshima en Nagasaki vervulden de profetieën niet, maar ze gaven een huiveringwekkend beeld van hoe zulke profetieën in vervulling zouden kunnen gaan.

Het boek Zacharia werd meer dan 2500 jaar geleden geschreven. In hoofdstuk 14 vers 12 wordt levendig beschreven wat er in 1945 met duizenden in Hiroshima en Nagasaki gebeurde. "Hun vlees zal oplossen terwijl ze op hun voeten staan, hun ogen zullen oplossen in hun kassen, en hun tongen zullen oplossen in hun mond." We weten dat het onmiddellijk gebeurt, want het gebeurt terwijl ze nog staan. Het woord "oplossen" betekent letterlijk "smelten". Een betere lezing van het vers zou zijn: "Hun vlees zal smelten terwijl ze op hun voeten staan, en hun ogen zullen smelten in hun kassen, en hun tongen zullen smelten in hun monden."

In een tijdlijn van de bombardementen zegt de Atomic Heritage Foundation dat binnen een seconde na de ontploffing de oververhitte lucht boven de grond gloeide. "Een vrouw die op een trap zit aan de oever van de Ota rivier, een halve mijl verwijderd van ground zero, verdampt onmiddellijk."

Veel van de Bijbelse "kernoorlog"-profetieën vinden plaats tijdens wat wij gewoonlijk de beproeving noemen - de laatste zeven jaar voor Christus' terugkeer. Jezus belooft de Gemeente op te vangen voordat de verdrukking begint. Dat is goed nieuws voor Zijn volgelingen. Maar de Bijbel zegt niet dat alle kernoorlogen in die zeven jaar moeten plaatsvinden. Het is al gebeurd buiten die jaren, en het kan elk moment opnieuw gebeuren.

Een maand geleden was de dreiging van het gebruik van kernwapens op een modern slagveld tot sudderen gekomen. Het begint nu te koken. De Russische televisie werkt hard om het Russische volk voor te bereiden op het gebruik van zogenaamde slagveld kernwapens. We hebben het niet over de bommen op intercontinentale ballistische raketten die New York of Londen raken. We hebben het over kleinere en meer draagbare kernwapens tegen steden als Kiev. Dit is het raadsel: De Verenigde Staten kunnen niet toestaan dat Rusland wegkomt met zulke aanvallen. Maar als het reageert met directe militaire interventie, heeft het zojuist de Derde Wereldoorlog ontketend.

Precies 60 jaar geleden zaten we midden in wat nu bekend staat als de Cubaanse Raketcrisis. Het was het dichtste dat de wereld ooit bij een nucleaire ramp kwam. Op 6 oktober van dit jaar zei de president van de Verenigde Staten dat dit het ergste was sindsdien.

We zijn nu al in de periode die in de Bijbel bekend staat als "gevaarlijke tijden". Gevaarlijk omdat er ondenkbare bommen op onze grote steden worden gericht door mensen die net gek genoeg lijken om ze te gebruiken. Ze zijn gevaarlijk omdat wetteloosheid al enkele van diezelfde steden heeft overgenomen. En ze zijn gevaarlijk omdat de oorlog van de mensheid met haar Schepper nu wordt uitgevochten tussen de kleinste kinderen.

Het is niet onze taak om de dag of het uur van de komst van de Heer te bepalen. Maar Jezus heeft ons wel gezegd de tijden en de seizoenen waarin wij leven te begrijpen. Wat we ook hopen te bereiken voor Christus en zijn Koninkrijk in dit leven, we moeten het met spoed doen.

[Opmerking vertaler: Amerikanen zien hun regering nog steeds als een goede macht, hoewel deze als eerste een kernbom gebruikte en ook deze ellende heeft uitgelokt voor eigen profijt.]

Bron: Hal Lindsey