www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël de schuld geven van christelijke ellende, niet de moslims

Terwijl sommige christelijke leiders in Israël en over de hele wereld Joden de schuld geven van het afnemende aantal christenen in het Heilige Land, blijft de ware schuldige - vijandige moslims - ongenoemd.

28 december 2021 - door Chaim Silberstein en Hillel Fendel

Feit: Het doden van een gorilla in 2016 in Cincinnati kreeg zes keer meer media-aandacht dan de onthoofding door ISIS van 21 Koptische Egyptische christenen die weigerden hun geloof te herroepen. Dit is slechts één voorbeeld van de bedroevende schaarste aan berichtgeving over de welig tierende moslimvervolging van christenen over de hele wereld. Andere zijn er in overvloed.

In Nigeria werden in de loop van het zojuist afgelopen decennium niet minder dan 32.000 christenen doodgeslagen door de belangrijkste jihadisten van het land. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden nog eens meer dan 3.000 christenen vermoord, en drie maanden geleden vielen moslims een christelijke gemeenschap aan, waarbij 49 christenen werden vermoord en nog eens 27 werden ontvoerd.

De situatie in andere moslimlanden is beter, maar dat is een schrale troost. Raymond Ibrahim, auteur van een 10 jaar oude maandelijkse serie van het Gatestone Institute getiteld "Muslim Persecution of Christians", zegt dat "het fenomeen van moslimvervolging van christenen reëel is: het is onwrikbaar, constant en systematisch, en het voldoet aan sharia-goedgekeurde patronen - wat betekent dat de wortel ervan de islam is".

Ibrahim benadrukt dat naast de "pure genocide" op christenen in Nigeria, deze zelfde jihadistische geest goed verankerd is of toeneemt in andere Afrikaanse naties, zoals Somalië, Mauritanië, Kenia, Mozambique en vele andere. In Oeganda, waar het christendom de meerderheid heeft, is het gebruikelijk te zien hoe moslims familieleden aanvallen of doden omdat zij zich tot het christendom hebben bekeerd.

In Pakistan, schrijft Ibrahim, "is de schaamteloze en systematische discriminatie van christenen ronduit weerzinwekkend. Er lijkt geen week voorbij te gaan zonder dat een jong, minderjarig christen meisje wordt ontvoerd, verkracht en vervolgens gedwongen wordt zich te bekeren en met haar ontvoerder te trouwen - waarbij de politie en de rechtbanken de kant van de ontvoerders en verkrachters kiezen."

In Egypte zijn in de loop der jaren talrijke kerken door moslims gebombardeerd, waarbij vele gelovigen zijn gedood, terwijl andere kerken ronduit zijn verboden, en ontvoeringen en gedwongen huwelijken van christelijke vrouwen en meisjes met hun moslim-ontvoerders hebben een recordhoogte bereikt.

Christenen in de Palestijnse Autoriteit

Hoe zit het in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden? Een rapport uit 2019 van Edy Cohen van het Begin-Sadat Centrum voor Strategische Studies haalde drie gruwelijke incidenten aan die zeer weinig aandacht kregen, omdat ze "geen verband houden met Israël." Deze verhalen "kapselen de vervolging van Palestijnse christenen in," in de woorden van een HonestReporting.com rapport.

Een ervan deed zich voor op 25 april 2019, toen moslims een dorp in de buurt van Ramallah bestormden in reactie op een christelijke inwoonster die bij de politie klaagde dat de zoon van een Fatah-leider haar familie had aangevallen. In plaats van de onschuldige burger te beschermen, negeerde de politie de gewapende Fatah-gelieerde relschoppers terwijl ze benzinebommen op huizen gooiden en met scherp schoten in de lucht.

De mannen eisten zelfs dat de christenen een jizya betaalden, een jaarlijkse belasting die van oudsher, op gezag van de Koran, wordt geheven op permanente niet-moslim onderdanen (dhimmi) van islamitische staten.

Bij de twee andere incidenten in het verslag van Cohen hebben vandalen ingebroken in kerken in Bethlehem en Ramallah, deze ontheiligd en er materiaal uit gestolen. In 2013 werd in Gaza de christelijke Holy Family School in brand gestoken, terwijl de vijf christelijke scholen in het district op bevel van de Hamas-regering werden gesloten.

"Het enige dat de P.A. interesseert, is dat dit soort gebeurtenissen niet naar de media wordt gelekt," schreef Cohen, omdat Fatah zware druk uitoefent op christenen om de aanvallen niet te melden, om het imago van de P.A. niet te beschadigen.

"Veel christenen in de PA vrezen - met goede reden - dat de moslimagressie tegen hen alleen maar zal escaleren. Dergelijke angsten zijn des te sterker in het licht van de daverende stilte van de westerse (en Israëlische) media over de voortdurende verdwijning van de christelijke minderheid uit de P.A. en islamitische landen in het algemeen - in schril contrast met de groei, welvaart en toenemende integratie van de christelijke gemeenschap in Israël zelf."

Kerkleiders geven Israël de schuld

Met dit alles legt een recente verklaring van kerkleiders in Jeruzalem vreemd genoeg alle schuld voor de christelijke ellende in het Heilige Land aan de voeten van Joodse en Israëlische elementen. Zij waarschuwden dat christenen het doelwit zijn geworden van "frequente en ondersteunde aanvallen door radicale randgroepen" - joodse dus. Nergens vermelden zij aanvallen, zowel fysiek als anderszins, die door moslims tegen christenen worden geïnitieerd. De religieuze leiders waarschuwden voor een "systematische [joodse] poging om de christelijke gemeenschap te verdrijven uit Jeruzalem en andere delen van het Heilige Land".

Enkele dagen later schreven twee vooraanstaande christelijke geestelijken, een in Groot-Brittannië - niemand minder dan het hoofd van de Kerk van Engeland, Justin Welby - en een in Jeruzalem, een artikel waarin zij de beweringen steunden en duidelijk suggereerden dat Israël de schuld draagt voor de afname van de christelijke bevolking in het Heilige Land. Dit terwijl de christelijke bevolking in de door Hamas bestuurde Gazastrook de afgelopen 15 jaar met 80 procent (!) is gedaald tot ongeveer 1000.

Het artikel stelt: "De groei van kolonistengemeenschappen en reisbeperkingen als gevolg van de afscheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever hebben het isolement van christelijke dorpen verdiept en de economische en sociale mogelijkheden ingeperkt." Nogmaals, deze vage en niet-gedocumenteerde beschuldigingen vertroebelen het ware beeld van de voortdurende Palestijns-Arabische vervolging van christenen. In het artikel worden de P.A. of de moslims niet eens genoemd.

Wat betreft de insinuaties dat Israël verantwoordelijk is voor een daling van de christelijke bevolking, vertellen de feiten een ander verhaal. Hoewel het percentage christenen in Israël in de loop van de decennia drastisch is gedaald, grotendeels als gevolg van de massale joodse immigratie naar de joodse staat, is de christelijke bevolking in Israël zelf in absolute aantallen juist gegroeid, en Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar dit het geval is.

Het is opmerkelijk dat de christelijke liefdadigheidsorganisatie "Open Doors" de sterke daling van het aantal christenen in de door de P.A. gecontroleerde gebieden toeschrijft aan "islamitische onderdrukking". De organisatie beweert dat "extremistische islamitische militanten" christenen hebben doen vrezen voor gewelddadige aanvallen.

Vergeet niet dat het aantal christenen in moslimlanden over de hele wereld afneemt. In 2019 maakten christenen 5 procent uit van de bevolking in het Midden-Oosten, vergeleken met 20 procent een eeuw geleden.

Ondanks alles kan het een troost zijn te weten dat zelfs het Welby-artikel opmerkt dat "christenen in Israël democratische en religieuze vrijheden genieten die een baken in de regio zijn."

Israël erkent officieel niet minder dan 10 christelijke denominaties die persoonlijke statuskwesties regelen, zoals huwelijk en echtscheiding: Grieks-orthodox, Grieks-katholiek en rooms-katholiek, waartoe de meeste Israëlische christenen behoren, alsmede Armeens-orthodox, Armeens-katholiek, Maronitisch, Syrisch-orthodox, Syrisch-katholiek, Chaldeeuws-katholiek en (Anglicaans) episcopaal. Israël is het enige land in de regio waar vrijheid van christelijke eredienst niet alleen is toegestaan, maar ook wordt beschermd.

In het licht van de beschuldigingen van Welby past het eerlijke en vrijheidslievende burgers, vooral in de christelijke wereld, om te protesteren tegen de zoveelste schaamteloze antisemitische poging om Israël te delegitimeren. Deze doorzichtige valse aanvallen dienen alleen maar om hun eigen geloofwaardigheid te delegitimeren. Schande.

Chaim Silberstein is voorzitter van Keep Jerusalem-Im Eshkachech en het Jerusalem Capital Development Fund. Hij was voorheen een senior adviseur van de Israëlische minister van toerisme.

Hillel Fendel, voormalig hoofdredacteur bij Israel National News/Arutz 7, is een ervaren schrijver over Jeruzalem-zaken.

Bron: Blaming Israel, not Muslims, for Christian woes