www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een hardline dagblad in Teheran zegt dat JCPOA slecht was en slecht blijft

Auteur: Iran International Newsroom - 25 augustus 2022

( )

Iraanse en Amerikaanse vlaggen naast elkaar in 2015 toen het JCPOA werd bekrachtigd

Het hardline dagblad Kayhan in Iran, dat dicht bij de Opperste Leider staat, heeft het op handen zijnde nucleaire akkoord met de Verenigde Staten opnieuw aangevallen door het waardeloos te noemen.

De hardline-krant schreef in een commentaar van 23 augustus dat "alle beweringen over het nucleaire akkoord leugens zijn en dat er geen sancties zullen worden opgeheven als gevolg van een akkoord" met Washington.

De Kayhan herhaalde zijn eigen onbeschofte retoriek over het Westen in dit commentaar, noemde Europa "een hond getraind door de Verenigde Staten" en beweerde dat Europeanen zijn overgegaan tot het verbranden van hout [als gevolg van brandstoftekort veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne] en het consumeren van bedorven voedsel [als gevolg van voedseltekort om dezelfde reden]."

Terwijl partijen nog steeds onderhandelen om het akkoord uit 2015, JCPOA, nieuw leven in te blazen, haalde Kayhan uit naar zijn binnenlandse aanhangers, voornamelijk Iraanse hervormingsgezinden, en schreef: "Zeiden ze niet elke dag dat Iran een verlies van 100 miljoen dollar per dag leed omdat de heropleving van het JCPOA werd uitgesteld? Wat heeft de Iraanse economie gewonnen na al die haast om een deal te sluiten?"

Het hardline dagblad beschuldigde de voorstanders van een deal met de Verenigde Staten ervan "het land in een bodemloze put te gooien".

Ondertussen schreef het dagblad de sluiting van verschillende Iraanse industriële fabrieken toe aan de nucleaire deal, terwijl Iraanse deskundigen herhaaldelijk hebben gezegd dat die bedrijven werden gesloten nadat ze door de regering waren geconfisqueerd en omdat inefficiënt overheidsmanagement hen tot faillissement en sluiting dwong.

Veel politici en deskundigen hebben de afgelopen dagen betoogd dat een nucleaire deal geen toverstokje is wat de economische crisis van Iran snel zal oplossen. Zij wezen erop dat de financiële corruptie en de inefficiëntie van de regering verantwoordelijk zijn voor 80% van de economische crisis in Iran en dat er geen doorbraak zal komen tenzij deze twee problemen effectief worden aangepakt.

In een op dezelfde dag gepubliceerd rapport op de website van Didban Iran in Teheran werd overigens opgemerkt dat meer dan de helft van de overheidsmedewerkers in Iran is aangenomen op basis van hun connecties, waaraan werd toegevoegd dat meer dan 45 procent van de overheidsmedewerkers in Iran inefficiënt is omdat zij niet over de juiste vaardigheden beschikken.

Ondertussen vertelde de hervormingsgezinde politicus Mehdi Ayati dinsdag aan de website Nameh News in Teheran dat de heropleving van het JCPOA zeker een positieve invloed zal hebben op de Iraanse economie, maar voegde eraan toe dat het akkoord het voor Iran gemakkelijker moet maken om er economisch voordeel uit te halen.

In een andere ontwikkeling zei de Iraanse nucleaire chef Mohammad Eslami dat "Iran de standpunten van Israël niet zal accepteren als de agenda van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA)." In reactie op de vragen over de veiligheidscontroles van het IAEA en het feit dat Europese en Amerikaanse onderhandelaars erop aandringen dat Iran antwoord geeft op vragen over sporen van verrijkt uranium op verschillende locaties, zei Eslami: "Deze beschuldigingen zijn niet nieuw, en Teheran antwoordt er al 20 jaar op." Maar zei niet waarom Iran er niet in is geslaagd de IAEA te overtuigen.

Een van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijk akkoord was dat Ali Shamkhani, hoofd van de Iraanse veiligheidsdienst, de pers in Teheran vertelde dat de Hoge Raad voor Nationale Veiligheid, waaraan hij leiding geeft, nog geen besluit heeft genomen over de onderhandelingen. Hij voegde eraan toe dat een mogelijk akkoord eerst door de SCNS zal worden goedgekeurd alvorens het ter stemming zal worden voorgelegd aan het parlement (Majles).

Bron: Hardliner Daily In Tehran Says JCPOA Was Bad And Remains Bad