www.wimjongman.nl

(homepagina)


Spant de regering Biden samen met Rusland om Iran toe te staan nucleair te gaan?

door Majid Rafizadeh - 26 november 2022

  • De mullahs breiden nu vrijelijk hun kernwapenprogramma uit in het verrijken van uranium tot bijna het niveau van wapens. Iran zoekt ook hulp bij zijn bondgenoot, Rusland, om zijn nucleaire programma te versterken, aldus de Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen.

  • Iran heeft aan Rusland aanvalsdrones geleverd die in Oekraïne worden gebruikt en bereidt zich voor om ook ballistische raketten te leveren. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat de Islamitische Republiek voor deze wapenleveringen iets terug wil van Rusland.

  • Het regime blijft de camera's van de IAEA bij de Iraanse nucleaire installaties uitgeschakeld houden. Daarmee verhindert het de IAEA om effectief toezicht te houden op zijn nucleaire activiteiten, waaronder de uraniumverrijking.

  • Het Iraanse regime weigert ook te antwoorden op vragen van de IAEA over uraniumdeeltjes die zijn gevonden op drie van zijn niet-aangegeven nucleaire locaties.

  • Tot hoever zal de regering Biden gaan om de Iraanse mullahs te beschermen, hen toe te staan anti-regime demonstranten te verpletteren en met Rusland samen te werken om Iran te helpen kernwapens te verwerven?

( )

De Iraanse mullahs breiden nu vrijelijk hun kernwapenprogramma uit in het verrijken van uranium tot bijna het niveau van wapens. Iran zoekt ook hulp bij zijn bondgenoot Rusland om zijn nucleaire programma te versterken, aldus de Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen.

Het is al bijna een jaar geleden dat de nucleaire onderhandelingen met Iran vastliepen; sindsdien lijkt de regering Biden werkeloos toe te kijken hoe de heersende mullahs hun kernwapenprogramma uitbreiden.

De mullahs breiden het vrijelijk uit en verrijken nu het uranium tot bijna het niveau van wapens. Iran zoekt ook hulp bij hun bondgenoot Rusland om het nucleaire programma te versterken, aldus de Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen.

Kamal Kharrazi, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Iran, wees in een interview met Al Jazeera op de grote vorderingen van Iran:

"Het is geen geheim dat we een quasi-nucleaire staat zijn geworden. Dat is een feit. En het is geen geheim dat we de technische middelen hebben om een kernbom te produceren... In het verleden, en binnen een paar dagen, zijn we in staat om uranium te verrijken tot 60%, en we kunnen gemakkelijk 90% verrijkt uranium produceren."

Iran heeft aan Rusland aanvalsdrones geleverd die in Oekraïne worden gebruikt en bereidt zich voor op de levering van ballistische raketten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Islamitische Republiek voor deze wapenleveringen iets terug wil van Rusland.

De regeringen van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk legden deze maand een gezamenlijke verklaring af bij de raad van bestuur van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA), waarin zij de situatie "zeer gevaarlijk" noemden en zeiden:

"Iran zet zijn ongekende nucleaire escalatie voort. Dit doet ernstige twijfels rijzen over de aard van het nucleaire programma van Iran, dat een bedreiging vormt voor de regionale en internationale veiligheid."

De aangemoedigde en mondige leiders van Iran hebben de IAEA, die toezicht houdt op de nucleaire activiteiten van de Islamitische Republiek en op de naleving ervan, tegengewerkt. Het regime blijft de camera's van de IAEA bij de Iraanse nucleaire installaties uitzetten. Op die manier verhindert het de IAEA effectief toezicht te houden op zijn nucleaire activiteiten, waaronder uraniumverrijking. Dit heeft geleid tot een recente verklaring van de EU waarin erop wordt gewezen:

"De EU heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk haar ernstige bezorgdheid geuit over de aanwezigheid van nucleair materiaal op niet-aangegeven locaties in Iran, en herhaalt dit vandaag opnieuw. Het baart de EU grote zorgen dat de huidige locatie van dit nucleaire materiaal en/of van door nucleair materiaal besmette apparatuur, die mogelijk nog in Iran aanwezig is, niet bekend is bij het Agentschap.

"Bij vele gelegenheden heeft de EU Iran opgeroepen de IAEA de nodige uitleg te verschaffen overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van zijn alomvattende waarborgovereenkomst. De Raad van Beheer heeft twee resoluties aangenomen, in juni 2020 en juni 2022, om Iran op te roepen die onopgeloste veiligheidscontrolekwesties te verduidelijken. Tijdens de bestuursvergadering van september 2022 benadrukten 56 staten deze oproep in een gezamenlijke verklaring. Ondanks die herhaalde oproepen tot actie heeft Iran nog steeds niet de nodige maatregelen genomen en technisch geloofwaardige verklaringen gegeven."

Het Iraanse regime weigert ook vragen van het IAEA te beantwoorden over uraniumdeeltjes die zijn gevonden op drie van zijn niet-aangegeven nucleaire locaties. Het VK, Frankrijk en Duitsland hebben eerder erkend dat Teheran "geen geloofwaardige civiele behoefte heeft aan O&O en productie van uraniummetaal, wat een belangrijke stap is in de ontwikkeling van een kernwapen."

Het Iraanse regime blijft beweren dat zijn nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Maar als dit waar is, waarom weigert het regime dan samen te werken met de IAEA en waarom heeft het de camera's bij de nucleaire installaties afgesloten?

Bewijsmateriaal en de woorden van Iraanse functionarissen wijzen er niet alleen op dat het regime kernwapens wil verkrijgen, maar dat het vandaag al een kernbom zou kunnen "produceren". Gebaseerd op Israëls inbeslagname in 2018 van documenten uit een "nucleair archief" in Teheran, onthulde het Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid:

"Iran was van plan vijf kernkoppen te bouwen, elk met een explosieve opbrengst van 10 kiloton en in staat om per ballistische raket te worden afgeleverd.... Dit rapport bespreekt een ander document uit het archief dat een vroege blik geeft op hoe Iran van plan was zijn doel te bereiken om vijf kernwapens te ontwerpen en te produceren...".

De regering Biden begrijpt ongetwijfeld dat als Iran, door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de "ergste staatssponsor van terrorisme ter wereld" genoemd, over kernwapens beschikt, het waarschijnlijk is dat deze kernwapens in handen zullen vallen van zijn proxy- en militiegroepen, en dat het Iraanse regime zijn nucleaire technologie met hen zal delen. Het Iraanse regime heeft al wapenfabrieken in het buitenland opgezet en geavanceerde ballistische raketten en andere wapens geproduceerd in het buitenland, waaronder Syrië.

De regering Biden begrijpt ongetwijfeld ook dat andere landen in de regio een dergelijke existentiële bedreiging niet zomaar zullen accepteren en zelf een enorm destabiliserende wedloop naar kernwapens zullen beginnen.

Tot hoever zal de regering Biden gaan om de Iraanse mullahs te beschermen, hen toe te staan anti-regime demonstranten te verpletteren en samen te spannen met Rusland om Iran te helpen kernwapens te verwerven?

Dr. Majid Rafizadeh is bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard-geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verscheidene boeken over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Is the Biden Administration Colluding with Russia to Allow Iran to Go Nuclear? :: Gatestone Institute