www.wimjongman.nl

(homepagina)


Iran bereidt zich voor om Israël uit te schakelen - direct na ondertekening Iran-deal

door Khaled Abu Toameh - 24 augustus 2022

  • De mullahs lijken ervan overtuigd dat zodra de regering-Biden volledig capituleert voor hun eisen om de Iraanse nucleaire deal van 2015 nieuw leven in te blazen, zij hun toch al aanzienlijke inspanningen om Israël uit te schakelen en hun islamitische revolutie naar Arabische en islamitische landen te exporteren, zullen kunnen opvoeren. Iran houdt reeds vier Arabische landen bezet: Syrië, Libanon, Jemen en Irak.

  • De Iraanse mullahs lijken er zo van overtuigd te zijn dat de regering-Biden haar Arabische bondgenoten in het Midden-Oosten de rug heeft toegekeerd, dat zij rechtstreekse dreigementen uiten, niet alleen tegen Israël, maar ook tegen elk Arabisch land dat het waagt met de Israëli's samen te werken.

  • Intussen zijn de mullahs druk doende een nieuw slagveld tegen Israël te openen, ditmaal op de Westelijke Jordaanoever.

  • De mullahs lijken zo aangemoedigd door de zwakte van de regering-Biden dat zij nu openlijk praten over het gebruik van de Westelijke Jordaanoever als lanceerplatform om Israël aan te vallen en Joden te doden.

  • Onder druk van het Iraanse regime hielden vertegenwoordigers van Hamas en de Islamitische Jihad eerder deze week een bijeenkomst in de Gazastrook om manieren te bespreken om het "verzet" tegen Israël op te voeren.

  • In een poging hun meesters in Teheran tevreden te stellen, gaven Hamas en de Islamitische Jihad na de bijeenkomst een gezamenlijke verklaring uit waarin zij beloofden de "gewapende strijd" tegen Israël op te voeren "tot de bevrijding [van geheel Palestina]", een eufemisme voor de vernietiging van Israël.

( )

De Iraanse mullahs lijken ervan overtuigd dat zodra de regering-Biden volledig capituleert voor hun eisen om de nucleaire deal van 2015 nieuw leven in te blazen, zij in staat zullen zijn om hun reeds aanzienlijke inspanningen om Israël te elimineren op te voeren en hun islamitische revolutie naar Arabische en islamitische landen te exporteren. Iran houdt reeds vier Arabische landen bezet: Syrië, Libanon, Jemen en Irak.

Terwijl de regering Biden dichter bij het bereiken van een nieuwe nucleaire overeenkomst met Iran lijkt te komen, moedigen de mullahs in Teheran hun Libanese en Palestijnse terroristische proxies aan om zich voor te bereiden op het voeren van een oorlog tegen Israël.

De mullahs lijken ervan overtuigd dat zodra de regering-Biden volledig capituleert voor hun eisen om de nucleaire deal met Iran van 2015 nieuw leven in te blazen, zij in staat zullen zijn om hun reeds aanzienlijke inspanningen om Israël te elimineren en hun islamitische revolutie naar Arabische en islamitische landen te exporteren, op te voeren. Iran houdt reeds vier Arabische landen bezet: Syrië, Libanon, Jemen en Irak.

De mullahs zijn zich niet bewust van de groeiende stemmen in de Arabische wereld die klagen over de zwakte van de VS en hoe het beleid van appeasement van de regering Biden ten aanzien van Iran de geloofwaardigheid van de Amerikanen ondermijnt en de veiligheid en stabiliteit van Arabische en islamitische landen in gevaar brengt.

De Iraanse mullahs lijken er zo van overtuigd te zijn dat de regering-Biden haar Arabische bondgenoten in het Midden-Oosten de rug heeft toegekeerd, dat zij rechtstreekse dreigementen uiten, niet alleen tegen Israël, maar ook tegen elk Arabisch land dat het waagt met de Israëli's samen te werken.

Het laatste dreigement kwam van de commandant van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), de marine, Commodore Alireza Tangsiri, die waarschuwde dat samenwerking met Israël "de veiligheid en stabiliteit in de Golfregio bedreigt."

Tangsiri's waarschuwing was gericht aan Amerika's Arabische bondgenoten, in het bijzonder de Golfstaten, waarvan sommige een veiligheidssamenwerking met Israël hebben.

De timing van zijn dreigement was allesbehalve toevallig. Het kwam te midden van berichten dat de regering Biden vorderingen maakt in de richting van een nieuwe overeenkomst met de mullahs van Teheran.

De mullahs sturen kortom een boodschap aan Amerika's bondgenoten in de Arabische wereld dat als zij denken dat zij de regering-Biden kunnen vertrouwen om hen te beschermen tegen de expansionistische plannen van Iran of om hun veiligheid en stabiliteit te waarborgen, zij zich ernstig vergissen.

Tangsiri richtte zich tot Amerika's Arabische bondgenoten en waarschuwde hen niet toe te staan dat de VS of andere vreemde landen hun landen gebruiken als basis voor militaire en veiligheidsoperaties.

Elk land dat deze waarschuwing negeert, zei Tangsiri, "zal de prijs betalen voor hun onvriendelijk en provocerend gedrag." De IRGC, waarschuwde hij, is bereid "om elke missie uit te voeren om de belangen van de Islamitische Republiek Iran en haar heldhaftige volk te beschermen."

Ondertussen zijn de mullahs druk bezig om een nieuw slagveld tegen Israël te openen, ditmaal op de Westelijke Jordaanoever.

Iran heeft reeds al haar eigen proxies in de Gazastrook: Hamas en de Islamitische Jihad. In Libanon hebben de mullahs de terreurmilitie Hezbollah, die daar een staat in een staat heeft gecreëerd en ook blijft dreigen om Israël aan te vallen.

De drie terreurgroepen - Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah - hebben de afgelopen drie decennia vanuit Libanon en de Gazastrook terreuraanslagen tegen Israël gepleegd.

De mullahs lijken zo te worden aangemoedigd door de zwakte van de regering-Biden dat zij nu openlijk spreken over het gebruik van de West Bank als lanceerplatform om Israël aan te vallen en Joden te doden.

De commandant van de IRGC, generaal-majoor Hossein Salami, onthulde dat Iran samenwerkt met Hamas en de Islamitische Jihad om hun terroristische aanvallen uit te breiden van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever. Het doel: een uitputtingsslag tegen Israël. De twee groepen hebben reeds een sterke militaire aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever, vooral in de steden Jenin en Nablus, die door de Palestijnse Autoriteit worden bestuurd.

"Gaza is niet het enige gebied van verzet en strijd, als deze strijd zich ook heeft verplaatst naar de Westelijke Jordaanoever," zei Salami, erop wijzend dat de mullahs wapens leveren aan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

"Net zoals Gaza bewapend werd [door Iran], kan de Westelijke Jordaanoever op dezelfde manier bewapend worden, en dit proces zal gaan gebeuren. Het verkrijgen van wapens is veel gemakkelijker geworden dan voorheen. Er is op geen enkel moment een veilige plek voor Israël en zijn burgers."

Hij pochte dat een "groot aantal Zionisten" in de afgelopen maanden zijn gedood bij terreuraanslagen door Palestijnse terroristen en benadrukte "de noodzaak van het voortzetten van de jihad [heilige oorlog]" tegen Israël.

De Palestijnen, voegde Salami eraan toe, "zijn nu in staat om elk punt in de Zionistische entiteit als doelwit te nemen, en dit betekent dat er voor de Zionisten geen veilige plaats meer is om hen te beschermen tegen Palestijns vuur. De Palestijnen hebben zich gerealiseerd wie hun echte vrienden zijn [Iran]."

Hij zei dat Hezbollah ook klaar is om zich bij de strijd tegen Israël aan te sluiten:

"Hezbollah, die belangrijke ervaringen heeft opgedaan tijdens de Syrische [burger]oorlog, kan een grondoorlog leiden en de overwinning behalen.... De zionisten weten dat het land bevrijd wordt door grondtroepen."

Als onderdeel van het plan van de mullahs om een nieuwe golf van terreur tegen Israël op gang te brengen, zei Salami dat hij onlangs in Teheran een ontmoeting had met de secretaris-generaal van de Islamitische Jihad, Ziyad al-Nakhalah, en met hem "de desintegratie en erosie van de capaciteiten van de Zionisten" had besproken.

Onder druk van het Iraanse regime hielden vertegenwoordigers van Hamas en de Islamitische Jihad eerder deze week een bijeenkomst in de Gazastrook om manieren te bespreken om het "verzet" tegen Israël op te voeren.

De bijeenkomst vond plaats te midden van berichten over spanningen tussen de twee terreurgroepen in de nasleep van de weigering van Hamas om zich aan te sluiten bij de recente drie dagen durende gevechten tussen Israël en de Islamitische Jihad. Islamitische Jihad en Iran zouden teleurgesteld zijn in de Hamas-terroristen omdat ze hun broeders van de Islamitische Jihad niet te hulp zijn geschoten tijdens de gevechten met Israël.

Hamas heeft blijkbaar niet deelgenomen aan de gevechten uit angst om hard getroffen te worden door Israël. Hamas lijkt zich zorgen te maken dat het de controle over de Gazastrook zou kunnen verliezen als het zich in een nieuwe oorlog met Israël mengt, vooral in het licht van de zware slachtoffers die de groep en veel inwoners van de Gazastrook hebben geleden tijdens vorige aanvalsronden op Israël.

In een poging om hun meesters in Teheran tevreden te stellen, gaven Hamas en de Islamitische Jihad na de bijeenkomst een gezamenlijke verklaring uit waarin zij beloofden de "gewapende strijd" tegen Israël op te voeren "tot de bevrijding [van heel Palestina, van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee]," een eufemisme voor de vernietiging van Israël.

De dreigementen van de IRGC tegen Israël en Amerika's Arabische bondgenoten zouden voldoende moeten zijn om de regering-Biden ervan te weerhouden toe te geven aan de eis van de mullahs om de groep te schrappen van de lijst van Buitenlandse Terroristische Organisaties.

Deze dreigementen zouden de regering-Biden bovendien moeten herinneren aan de bloedige plannen van Iran tegen Israël en de Arabische landen. Wie denkt dat de mullahs hun plannen zullen laten varen na de ondertekening van een nieuw nucleair akkoord, houdt zichzelf voor de gek. Het tegendeel is waar: appeasement zal de mullahs en hun proxies alleen maar verder versterken, en het leven van zowel Arabieren als Joden verder in gevaar brengen.

Khaled Abu Toameh is een prijswinnend journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iran Prepares to Take Out Israel – Right after Iran Deal Is Signed :: Gatestone Institute