www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dankzij het toegeven van de regering Biden en de EU gaan de Iraanse moellahs groots aan de slag met cyberaanvallen

door Majid Rafizadeh - 17 september 2022

  • Het kleine land Albanië bleek meer moed en sterker leiderschap te hebben dan de regering Biden: het stuurde onlangs een krachtige boodschap aan het Iraanse regime na de cyberaanvallen van Iran op Albanië in juli. Albanië verbrak de diplomatieke betrekkingen met Teheran en beval Iraanse diplomaten en ambassadepersoneel binnen 24 uur te vertrekken.

  • "Deze extreme reactie... staat volledig in verhouding tot de ernst en het risico van de cyberaanval die dreigde de overheidsdiensten lam te leggen, digitale systemen te wissen en staatsgegevens te hacken, elektronische communicatie van het overheidsintranet te stelen en chaos en onveiligheid in het land aan te wakkeren". - Albanese premier Edi Rama, Reuters, 7 september 2022.

  • "De IRGC maakt het land duidelijk tot een van de beste en meest geavanceerde naties als het gaat om cyberwarfare. In een geval van escalatie tussen Iran en het Westen zal Iran er waarschijnlijk naar streven een cyberaanval uit te voeren tegen kritieke infrastructuren in de VS en haar bondgenoten, (gericht op) energie-infrastructuur, financiële instellingen en transportsystemen." - Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies.

  • Cyberoorlog kan minstens even ernstige gevolgen hebben als militaire acties: cyberaanvallen kunnen de controle over de infrastructuur van een land overnemen of verstoren - openbare diensten, ziekenhuizen, vervoer, internet, gemeentelijke of overheidsinstellingen, de energiesector, de privé-informatie van mensen stelen, de controle over de raketten, onbemande voertuigen (drones) van een ander land en zelfs de inlichtingen, bevelvoering, controle en communicatie van het leger.

  • Dat is precies wat het Westen nodig heeft: 's werelds grootste sponsor van terrorisme en extraordinaire cyberaanvaller, binnenkort in het bezit van een onbeperkte hoeveelheid kernwapens, ballistische precisieraketten om ze af te leveren, en tot een biljoen dollar - en in een deal onderhandeld door - uitgerekend - Rusland! En de Amerikaanse regering denkt serieus dat deze mix oorlog zal voorkomen? Laten we in plaats daarvan het voorbeeld van het dappere Albanië volgen, slecht gedrag bestraffen in plaats van het te belonen, en ervoor zorgen dat Biden's afschuwelijke nieuwe "Iran-deal", naar verluidt "voorlopig van tafel", voorgoed van tafel is.

( )

Het kleine land Albanië bleek over meer moed en sterker leiderschap te beschikken dan de regering Biden: het stuurde onlangs een krachtige boodschap aan het Iraanse regime na de cyberaanvallen van Iran op Albanië in juli. Albanië verbrak de diplomatieke betrekkingen met Teheran en beval Iraanse diplomaten en ambassadepersoneel binnen 24 uur te vertrekken. Afgebeeld: Een politieagent staat op wacht buiten de ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Tirana op 7 september 2022. (Foto door Gent Shkullaku/AFP via Getty Images)

De regering Biden knijpt niet alleen een oogje dicht voor de terreuractiviteiten en -complotten van het Iraanse regime in het buitenland, maar zwijgt ook volledig over de escalerende cyberaanvallen van de mullahs.

Het kleine land Albanië bleek meer moed en sterker leiderschap te hebben dan de regering Biden: het stuurde onlangs een krachtige boodschap aan het Iraanse regime na Irans cyberaanvallen tegen Albanië in juli. Albanië verbrak de diplomatieke betrekkingen met Teheran en beval Iraanse diplomaten en ambassadepersoneel binnen 24 uur te vertrekken. Premier Edi Rama van Albanië verklaarde in een video:

"Het grondige onderzoek leverde ons onweerlegbaar bewijs dat de cyberaanval tegen ons land werd georkestreerd en gesponsord door de Islamitische Republiek Iran door de betrokkenheid van vier groepen die de agressie uitvoerden....

"De regering heeft met onmiddellijke ingang besloten de diplomatieke betrekkingen met de Islamitische Republiek Iran te beëindigen. Deze extreme reactie... staat volledig in verhouding tot de ernst en het risico van de cyberaanval die dreigde overheidsdiensten lam te leggen, digitale systemen te wissen en staatsgegevens te hacken, elektronische communicatie van het overheidsintranet te stelen en chaos en onveiligheid in het land te veroorzaken".

Niet alleen de regering Biden, maar ook de NAVO heeft geen enkele actie ondernomen tegen het Iraanse regime, ook al is Albanië een van haar leden. Een cyberaanval kan aanleiding zijn om artikel 5 van het oprichtingsverdrag van de NAVO in werking te stellen.

In 2014 hebben de NAVO-leden cyberdefensie erkend als onderdeel van de kerntaak van de collectieve verdediging van de NAVO, wat betekent dat een cyberaanval reden kan zijn om artikel 5 van het oprichtingsverdrag van de NAVO in werking te stellen. Volgens artikel 5:

"Collectieve verdediging houdt in dat een aanval tegen één bondgenoot wordt beschouwd als een aanval tegen alle bondgenoten. Het beginsel van collectieve verdediging is vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag van Washington."

Als de regering Biden blijft zwijgen en blijft onderhandelen met het Iraanse regime om de nucleaire overeenkomst nieuw leven in te blazen, de Iraanse leiders te sussen en de sancties tegen Teheran op te heffen, zullen de islamistische mullahs aangemoedigd en in staat gesteld worden om steeds meer westerse regeringen aan te vallen met hun cyberaanvallen. Het stopzetten van de onderhandelingen met dit regime en het sanctioneren van zijn economie zijn stappen in de goede richting.

Het cyberoorlogsprogramma van Iran wordt hoogstwaarschijnlijk geleid door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), die samen met de heersende mullahs de enige begunstigden zullen zijn van een nieuwe Iraanse nucleaire overeenkomst. Zoals het in Israël gevestigde Institute for National Security Studies heeft gezegd:

"De IRGC maakt het land duidelijk tot een van de beste en meest geavanceerde naties als het gaat om cyberwarfare. In een geval van escalatie tussen Iran en het Westen zal Iran er waarschijnlijk naar streven een cyberaanval uit te voeren tegen kritieke infrastructuren in de VS en haar bondgenoten, (gericht op) energie-infrastructuur, financiële instellingen en transportsystemen."

We moeten de cyberaanvallen van het Iraanse regime niet onderschatten. Cyberoorlog kan minstens even ernstige gevolgen hebben als militaire acties: cyberaanvallen kunnen de controle overnemen of verstoren over de infrastructuur van een land - de openbare diensten, ziekenhuizen, vervoer, internet, gemeentelijke of overheidsinstellingen, de energiesector - privé-informatie van mensen stelen, de controle over raketten, onbemande voertuigen (drones) en zelfs de inlichtingen-, bevel-, controle- en communicatiemiddelen van het leger overnemen.

Zoals Daniel Coats, die diende als de Amerikaanse directeur van Nationale Inlichtingen, benadrukte tijdens een hoorzitting van de Senate Select Committee on Intelligence:

"We worden geconfronteerd met een complexe, onstabiele en uitdagende dreigingsomgeving. Het risico van interstatelijke conflicten is groter dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog - des te alarmerender vanwege de toenemende ontwikkeling en het gebruik van massavernietigingswapens door statelijke en niet-statelijke actoren. Onze tegenstanders, evenals de andere kwaadaardige actoren, gebruiken cyber- en andere machtsinstrumenten om samenlevingen en markten, internationale regels en instellingen en internationale brandhaarden in hun voordeel te beïnvloeden."

Dit was niet de eerste keer dat het Iraanse regime een grote cyberaanval tegen een ander land uitvoerde. In november 2018 werden twee in Iran gevestigde personen ervan beschuldigd achter een reeks cyberaanvallen binnen de VS te zitten. De aanvallen omvatten het lamleggen van de gemeentelijke overheid van Atlanta, Georgia, door zich te richten op haar ziekenhuizen, scholen, overheidsinstellingen en andere instellingen. Gegevens van deze grote instellingen werden gegijzeld in ruil voor losgeld.

Volgens Brian Benczkowski, die Assistant Attorney General was voor de Criminal Division van het U.S. Department of Justice, hielden de individuen zich "doelbewust bezig met een extreme vorm van 21e eeuwse digitale chantage, door kwetsbare slachtoffers zoals ziekenhuizen en scholen aan te vallen en af te persen - slachtoffers waarvan ze wisten dat ze bereid en in staat zouden zijn om te betalen".

Justitie heeft ook zeven Iraanse burgers aangeklaagd voor distributed denial of service (DDoS) aanvallen tegen 46 bedrijven, voornamelijk in de bancaire en financiële sector. Verschillende inlichtingendiensten en ambtenaren onthulden in 2017 dat een groep Iraanse hackers, bekend onder de naam "Cadelle en Chafer", schadelijke cyberaanvallen uitvoerde tegen Saudi-Arabië.

Dankzij het appeasementbeleid van de EU en de regering-Biden ten aanzien van het Iraanse regime zijn de heersende mullahs zo aangemoedigd dat zij een grote cyberaanval hebben uitgevoerd op de overheids- en openbare infrastructuur van een NAVO-lid, en hebben zij geprobeerd Amerikaanse burgers en ambtenaren op Amerikaanse bodem te vermoorden.

Dat is precies wat het Westen nodig heeft: 's werelds grootste staatssponsor van terrorisme en extraordinaire cyberaanvaller, die binnenkort over een onbeperkte hoeveelheid kernwapens beschikt, over ballistische precisieraketten om ze af te leveren en over een biljoen dollar - en dat in een deal waarover uitgerekend Rusland heeft onderhandeld! En de Amerikaanse regering denkt serieus dat deze mix oorlog zal voorkomen? Laten we in plaats daarvan het voorbeeld van het dappere Albanië volgen, slecht gedrag bestraffen in plaats van het te belonen, en ervoor zorgen dat Biden's afschuwelijke nieuwe "Iran-deal", naar verluidt "voorlopig van tafel", voorgoed van tafel is.

Dr. Majid Rafizadeh is bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard-geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verschillende boeken over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Thanks to the Biden Administration's and EU's Appeasement, Iran's Mullahs Go Big on Cyberattacks :: Gatestone Institute