www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zijn moslims het Verenigd Koninkrijk aan het "binnenvallen"?

Nee, maar wat er gebeurt is veel erger.

6 december 2022 - door Raymond Ibrahim

( )

De minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, die de immigratie regelt, veroorzaakte onlangs een schandaal door de non-stop immigratie van voornamelijk moslim migranten een "invasie" te noemen. Op 30 oktober 2022 zei Suella Braverman:

Het Britse volk verdient te weten welke partij serieus is over het stoppen van de invasie aan onze zuidkust en welke partij dat niet is... Ongeveer 40.000 mensen zijn alleen al dit jaar aan de zuidkust aangekomen, velen van hen gefaciliteerd door criminele bendes, sommigen van hen daadwerkelijke leden van criminele bendes. Dus laten we ophouden te doen alsof het allemaal vluchtelingen in nood zijn: het hele land weet dat dat niet waar is.... Ik ben vastbesloten alles te doen wat nodig is om de criminele bendes te breken en ons hopeloos lakse asielsysteem te repareren...

Het behoeft geen betoog dat dergelijke openhartige beweringen "onmiddellijk verzet opriepen van alle sectoren van het globalistische establishment in Groot-Brittannië, van de gevestigde media tot aan de politici in zowel de Labour Party als onder de Conservatieven."

Demografie als bestemming

Ondertussen, en dit lijkt Bravermans bezorgdheid te bevestigen, is het Verenigd Koninkrijk inderdaad overspoeld door schandalige aantallen migranten, waarvan de overgrote meerderheid afkomstig is uit de moslimwereld. Volgens een rapport werden in de eerste helft van 2021 "een verbazingwekkend aantal van 1,1 miljoen visa [verleend] aan mensen om in het VK te komen wonen... Het is het hoogste aantal visa voor mensen om hier te komen wonen dat ooit in één jaar werd afgegeven, wat erop wijst dat de regering, ondanks herhaalde beloften om de immigratie te controleren en te verminderen, het tegenovergestelde doet."

  Kortom, als je wordt uitgenodigd, kun je geen "indringer" worden genoemd,   ongeacht je bedoelingen.
Dan is er het enorme "aantal aanvragers dat wacht op een beslissing over asiel" in het VK, dat in vier jaar tijd met 300% is gestegen.

Volgens weer een andere bron: "In 2021 waren de top vijf meest voorkomende landen van nationaliteit van mensen die asiel aanvroegen in het VK Iran, Irak, Eritrea, Albanië en Syrië." Met uitzondering van Eritrea, dat ruwweg half moslim, half christen is, heeft elk van deze naties een overweldigende moslimmeerderheid.

Overigens staan deze aantallen los van de reeds bestaande moslimbevolking van het Verenigd Koninkrijk, die in 2017 - vóór de recente toestroom van migranten - ruim vier miljoen bedroeg, of 6,3 procent van de gehele, voorheen christelijke, bevolking.

Geen wonder dat de naam "Mohammed" de meest populaire naam is voor pasgeboren jongetjes in Engeland; geen wonder dat moslims in het Verenigd Koninkrijk en andere West-Europese naties met grote moslimpopulaties, regelmatig prat gaan op demografie als lotsbestemming. Zoals een rapport in 2008 verklaarde: "Fanatieke moslimhaters zijn van plan Groot-Brittannië over te nemen door meer baby's te krijgen en een bevolkingsexplosie te forceren... De opgezwollen moslimbevolking zou genoeg zijn om Groot-Brittannië van binnenuit te veroveren, beweren ze."

Niet met geweld, maar op uitnodiging.

Ondanks dit alles, is het correct om deze moslim-migrantenexplosie een invasie te noemen?

In feite is het dat niet. Kijk eens naar enkele gezaghebbende woordenboekdefinities van "invasie":

  • Merriam-Webster: een "invasie van een leger voor verovering of plundering... een binnenval in een land of regio met een gewapende macht. ... een onwelkome binnendringing in andermans domein.

  • Cambridge: "een gelegenheid waarbij een leger of land geweld gebruikt om een ander land binnen te dringen en onder controle te krijgen."

  • Oxford: "de daad waarbij een leger met geweld een ander land binnendringt om het onder controle te krijgen."

Nu, om zeker te zijn, en zoals hier is opgetekend, hebben moslims gedurende meer dan een millennium talloze militaire invasies in Europa gelanceerd die in hoge mate voldeden aan deze definities. Ze kwamen als een "leger", gebruikten "geweld om binnen te dringen en controle te krijgen" over verschillende naties, en dit alles "voor verovering of plundering."

Terwijl sommige van deze invasies de verovering van Europese naties op lange termijn tot gevolg hadden - Spanje, de eilanden in de Middellandse Zee, de Balkan - werden jihadistische invasies die niet tot verovering leidden maar wel veel buit en slaven opleverden, gewoonlijk tegen vrijwel alle uithoeken van Europa gelanceerd, tot aan IJsland toe. Van 1627 tot 1633 werd Lundy, een eiland voor de westkust van Groot-Brittannië, zelfs bezet door Noord-Afrikaanse moslimpiraten die Engeland naar believen plunderden.

Bovendien koesteren veel van de huidige moslims die naar Europa migreren dezelfde motieven van "verovering en plundering", waardoor bijvoorbeeld in Rotherham, Engeland, duizenden jonge Britse meisjes tot seksslavinnen werden gemaakt.

De Britse Elite maakt deze toestroom mogelijk. Waarom?

Toch ontbreekt het uiterst belangrijke ingrediënt dat wat nu gebeurt als een "invasie" zou kwalificeren: Moslims komen het Verenigd Koninkrijk niet binnen met "geweld", tegen de wil van het Verenigd Koninkrijk. Ze worden verwelkomd door de regering en de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk - degenen die het meest belast zijn met de bescherming en het behoud van het nationale karakter van het Verenigd Koninkrijk.

Daarom lijdt Oost-Europa - dat dankzij zijn geografische nabijheid tot de islam, historisch gezien het meest te lijden heeft gehad van de binnenvallende islam - nu niet. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en vele andere West-Europese landen, hebben Polen, Hongarije en dergelijke eenvoudigweg nee gezegd tegen migratie uit moslimlanden; en hun autochtone burgers zijn hen daar dankbaar voor.

Kortom, als je wordt uitgenodigd, kun je geen "indringer" worden genoemd - ongeacht je bedoelingen. Dus, met het risico om te lijken te kibbelen over semantiek, wat er vandaag in het hele Westen in het algemeen en het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder gebeurt, moet worden gezien en geroepen voor wat het werkelijk is: geen onstuitbare invasie, maar een geassisteerde zelfmoord.

Bron: Are Muslims Invading the UK? No, Britain is Committing Suicide - The Stream