www.wimjongman.nl

(homepagina)


IN CBN-INTERVIEW HAALT NETANYAHU DE BIJBEL AAN, BEDANKT EVANGELISCHE AANHANGERS

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 19 oktober 2022

Als gekanaliseerd water is de geest van de koning in Hasjems hand; Hij leidt hem naar wat Hij wil. Spreuken 21:1 (De Israëlische BijbelTM)

Met minder dan twee weken voordat Israëliërs voor de vijfde keer in minder dan vier jaar naar de stembus gaan, was voormalig premier en leider van de oppositie Benjamin Netanyahu bijbels in een interview met Christian Broadcasting Network (CBN) CEO Gordon Robertson op het programma 700 Club.

In het interview benadrukte Netanyahu, die net zijn autobiografie heeft uitgebracht, hoe de oprichting van de staat Israël de vervulling van de bijbelse profetie betekende. Hij bedankte ook Evangelische Christenen voor hun steun aan de Joodse Staat.

"De oprichting van Israël kwam na eeuwen van ballingschap" legde hij uit. "Pelgrims, slachtingen, met als hoogtepunt de grootste slachting van allemaal, de Holocaust.

"De stichting van de staat was eigenlijk bedoeld om twee dingen te doen," voegde hij eraan toe. "Eén, het vervullen van de bijbelse profetie van het verzamelen van de ballingen. En ook de vernieuwing van de Joodse soevereiniteit in ons oude thuisland, het land Israël. Dat is bereikt. Maar toen het eenmaal was bereikt, was het niet noodzakelijkerwijs permanent gegarandeerd, tenzij wij ervoor zorgden dat het werd gegarandeerd."

Netanyahu, de eerste premier die in Israël werd geboren na de Onafhankelijkheidsverklaring, zat 15 jaar op de stoel van de premier, waarmee hij de langstzittende premier is.

In het interview besprak hij hoe hij vond dat het veiligstellen van de staat na de oprichting ervan de missie van zijn generatie en van zijn eigen leven vertegenwoordigde.

"Terwijl de generatie van mijn vader belast was met de oprichting van de staat, was mijn generatie belast met het veiligstellen van de toekomst ervan," merkte hij op. "Ik heb mijn leven gewijd aan het sterk maken van Israël, economisch sterk, militair sterk en diplomatiek om te kunnen creëren wat ik de ijzeren driehoek van de vrede noem. We zijn zo sterk dat de Arabische landen om ons heen, in plaats van te proberen ons te vernietigen, erkennen dat we hier zijn om te blijven. En dus hebben we één voor één vrede met hen gesloten. En we hebben net, zoals u zei, de vier historische Abraham-akkoorden gesloten, waarvan ik in detail beschrijf hoe dat met de hulp van president Trump en zijn team tot stand is gekomen."

De Israëlische leider benadrukte ook hoe wat Israël is geworden, moet worden beschouwd als niets minder dan een modern wonder.

"Een kleine staat aan de oostelijke rand van de Middellandse Zee is nu gerangschikt als de achtste macht ter wereld met een tiende van 1 procent van de wereldbevolking," zei hij. "Dat is niet iets dat je kunt wegverklaren. Het is een wonder van geloof en standvastigheid. En ik denk dat het een allegorie is voor de hele mensheid. Dit is wat een vrij volk met voldoende vastberadenheid en geloof kan bereiken. En dat is aan iedereen om te bereiken."

Robertson reageerde in natura en merkte op dat Israël zijn Bijbelse rol als "lichtend licht voor alle naties" had vervuld.

Hij haalde een deel van Netanyahu's memoires aan waarin hij gesprekken beschreef die de Israëlische premier had met de voormalige president Barack Obama. Het is bekend dat de twee het oneens waren over onderwerpen, met name over de betrekkingen van de VS met Iran.

In zijn autobiografie citeert Netanyahu Obama als hij zegt: "Bibi, niemand houdt van Goliath. Ik wil geen gorilla van 800 pond op het wereldtoneel zijn. Te lang hebben we zo gehandeld. We moeten op een andere manier leiding geven."

Gevraagd naar zijn reactie, vertelde Netanyahu aan Robertson dat hij "verrast" was door de verklaring. Nu de wereld in zwaar weer verkeert met "Iran dat naar een nucleair arsenaal snelt, terrorisme dat overal om zich heen grijpt en de wereldorde die overal in twijfel wordt getrokken", was Netanyahu het niet eens met Obama, omdat hij een assertievere aanpak nodig achtte.

"Ik wilde geen gorilla van 800 pond zijn," grapte Netanyahu. "Ik wilde een gorilla van 1200 pond zijn. Omdat ik denk dat mensen kracht respecteren."

Netanyahu merkte op dat, hoewel hij president Obama respecteerde, hij het op dit punt sterk met hem oneens was.

"Ik denk dat Obama geloofde dat vrede macht brengt," legde Netanyahu uit. "En ik geloof dat macht vrede brengt, en vrede handhaaft, tegenover niet-democratische buren."

Hij merkte op dat Obama geloofde dat de Iran-deal het kernwapenprogramma van Iran zou verhinderen, maar Netanyahu geloofde dat de manier om te voorkomen dat Iran een kernwapenarsenaal zou nastreven was om Israël sterk te maken. Hij benadrukte ook dat een nucleair bewapend Iran een bedreiging was voor zowel de VS als Israël.

"Omdat Obama het niet met mij eens was over hoe ik me tegen deze Iraanse stap moest verzetten, had ik geen andere keuze dan naar de gezamenlijke zitting van het Congres te gaan."

Netanyahu wees op de brute pogingen van de Iraanse regering om de aanhoudende protesten te onderdrukken als bewijs dat het islamistische regime geen kernwapens mag hebben.

Hij suggereerde dat de protesten een enorme verandering in Iran zouden kunnen inluiden.

"Ik heb bij een aantal gelegenheden videoclips gemaakt voor het Iraanse volk, en ik was verbaasd over het enorme aantal reacties dat we kregen met namen, met adressen," zei hij. "Dat vertelde me dat er daar een niveau van verzet en frustratie is dat niet volledig werd begrepen. En dat komt nu naar buiten."

"Zal dat het regime veranderen?" vroeg Netanyahu. "Misschien niet meteen. Maar het opent wel mogelijkheden voor actie in de toekomst. Ik denk dat als het radicalistische islamitische regime van Iran zich inzet voor de vernietiging van Israël, de vernietiging van de Verenigde Staten, de vernietiging van onze gezamenlijke joods-christelijke beschaving, als zij beschikken over ballistische raketten en kernwapens, dat dit een poppelbare bedreiging is voor onze gezamenlijke toekomst."

De Israëlische leider zei dat hij "niet zou aarzelen om alle mogelijke middelen te gebruiken om het einde van dit regime te bewerkstelligen," omdat dat ook is wat het Iraanse volk wenst.

Robertson haalde een ander deel van Netanyahu's boek aan, waarin toenmalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry erop aandrong dat de enige weg naar vrede in het Midden-Oosten loopt via de "tweestatenoplossing" en de oprichting van een Palestijnse staat. De ondertekening van de Abraham-akkoorden illustreerde grafisch dat Kerry's verklaring een misvatting was.

"Word je wel eens fundamenteel beledigd door wat ze zeggen?" vroeg Robertson, waarbij hij opmerkte dat Kerry's benadering blijk gaf van een fundamentele onwetendheid van Israëls geschiedenis.

"Ik probeer mijn frustratie te kanaliseren in positieve actie," antwoordde Netanyahu. "In dit geval was het niet alleen onze geschiedenis. Dit is het land van de Bijbel."

Netanyahu benadrukte dat de Joden geen "bezetters" waren.

"Wij komen uit Judea," zei hij. "Daar komt het woord Jood vandaan. Judea en Samaria is het hartland van het Joodse volk waaraan we al meer dan 3000 jaar verbonden zijn. Jeruzalem is onze hoofdstad sinds koning David het 3000 jaar geleden vestigde."

Netanyahu beschreef de tweestatenoplossing als "het etnisch zuiveren [van Judea en Samaria] van Joden," een aanpak die in elk ander deel van de wereld ondenkbaar zou zijn.

"En toch is dat wat het establishment van de buitenlandse politiek al jaren zegt," verklaarde Netanyahu, en legde uit dat vrede met de Palestijnen onmogelijk is. Hij merkte op dat zij een Palestijnse staat meermaals hebben afgewezen.

"De Palestijnen willen geen staat naast Israël," zei hij. "Ze willen een staat in plaats van Israël."

De oplossing was volgens Netanyahu om de Palestijnen te omzeilen en rechtstreeks met de Arabische staten in het algemeen te onderhandelen.

"Dat is hoe we in vier maanden tijd vier vredesakkoorden hebben gekregen," legde hij uit. "En ik geloof dat als ik weer aan het bewind kom, we een vijfde en een zesde en een zevende zullen krijgen, waarbij het Arabisch-Israëlische conflict wordt beëindigd en de Palestijnse afwijzers worden geïsoleerd totdat ook zij bijdraaien."

Robertson merkte op dat de regering Biden gefixeerd lijkt op een tweestatenoplossing op basis van de wapenstilstandslijnen van 1967 en met een Palestijnse hoofdstad in Jeruzalem.

"Het probleem met de Palestijnen zijn de Palestijnen," antwoordde Netanyahu. "Zij weigeren Israël in welke grens dan ook te accepteren. Ze weigeren de Joodse staat te accepteren binnen welke grens dan ook. Zolang ze daarin volharden, kun je geen van hun problemen echt oplossen."

Netanyahu besloot met te zeggen: "Politiek houdt veel compromissen in. Dat is normaal. Maar over één ding sluit ik geen compromissen; Israëls veiligheid en voortbestaan. Daar sta ik voor. En als het nodig is, sta ik alleen. Maar ik weet dat we veel vrienden hebben in Amerika en de rest van de wereld. En een grote meerderheid daarvan zijn evangelische en gelovige christenen. En het is nu een kans om jullie allemaal te bedanken."

Bron: In CBN interview, Netanyahu cites the Bible, thanks evangelical supporters