www.wimjongman.nl

(homepagina)


Is het dit wat je in gedachten had?

Door Hal Lindsey - 7 juni 2022

()

Is het dit wat jullie in gedachten hadden, Amerika? De ene schietpartij na de andere... De regering verlamd, niet door onenigheid, maar door haat... Het voortdurende verlies van grondwettelijke rechten... Inflatie... Stagnatie... Wanhoop, vooral onder de jongeren... Miljoenen gevangen in een schijnbaar onverbrekelijke armoedecirkel.

Is dit wat jullie in gedachten hadden, Amerika, toen jullie zeiden dat God geen plaats had in openbare scholen, of toen jullie van lokale bioscopen een beerput maakten van ongeoorloofde seks en expliciet satanisme? Was dit de bedoeling toen jullie van het plaatselijke winkelcentrum een soort kermis maakten met muziek en beelden uit de hel?

Jullie hebben van het leger een reusachtig proefkonijn gemaakt voor sociale experimenten, jullie hebben van de militaire academies instellingen gemaakt die de fundamentele Amerikaanse waarden haten, en jullie hebben de meest politiek correcte mensen gepromoveerd tot de hoogste gezagsposities. Hoewel jullie militairen nog steeds de beste ter wereld zijn, laten jullie leiders hen in de steek, zoals in Afghanistan.

Door abortus hebben jullie de jeugd geleerd dat een mensenleven geen waarde heeft, en jullie vragen je af waarom zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak is onder mensen tussen de 10 en 34 jaar - of waarom 18-jarigen scholen en supermarkten overhoop schieten. Op school hebben jullie van seksuele voorlichting een gelegenheid gemaakt om allerlei seksuele perversies te promoten. En jullie vragen je af waarom één op de vijf Amerikanen geestesziek is. Jullie versnipperen gezinnen. Jullie kleineren het idee dat kinderen vaders en moeders nodig hebben, en jullie kunnen er niet achter komen waarom ze pesten en bedriegen en geweld gebruiken.

Jullie hebben muziek gemaakt over zonde en sensualiteit - vernederend in plaats van verheffend. Jullie maakten leiders van de luidruchtigste, minst bedachtzamen onder ons. Jullie hebben van populariteit op sociale media een god gemaakt. Jullie hebben staatsmanschap vervangen door de giftige politiek van haat. Jullie stonden toe dat de media jullie gedachten-herders werden in plaats van jullie feitenvinders.

En hoe zit het met jullie, de kerk? Is dit wat jullie in gedachten hadden?

Waren jullie van plan om zwak en ineffectief te worden? Toen jullie de Bijbelse boodschappen inruilden voor pop-psychologie, is dit wat jullie in gedachten hadden? Is dat wat jullie wilden toen jullie het vermaken van de kinderen tot de prioriteit maakte boven het hen onderwijzen?

God zegt, "Kijk naar Mij," maar jullie kijken in plaats daarvan naar politieke redders. In feite kijken jullie in alles eerst naar de mens, en laat God over als laatste redmiddel. En waarom niet? Per slot van rekening leren jullie dat de grote God, de Schepper van alle dingen, niets meer is dan een vriendelijke kleine Vriend wiens voornaamste doel is om jullie te helpen een goed gevoel over jezelf te krijgen.

Is dit wat jullie in gedachten hadden, Kerk, toen jullie ervoor kozen de wereldse definities van voorspoed en zegen te omarmen in plaats van die van God - of kozen voor een suikerzoete façade in plaats van de glorieuze werkelijkheid van de almachtige God? Is dit wat jullie in gedachten hadden toen jullie ervoor kozen het kwaad te omhelzen, in plaats van het kwaad te overwinnen door het goede - of toen jullie goedkope deugdsignalering verkozen boven trouwe evangelisatie?

Toen jullie de eerbied weggooiden, hadden jullie dit toen in gedachten? Jullie probeerden de kerkleer toegankelijk te maken voor iedereen. Jullie wilden aardig gevonden worden en niet als eigenaardig gezien worden. Maar door het evangelie af te zwakken, legden jullie je eigen kinderen op het altaar van Moloch.

Een rest blijft over - van binnenuit aangestoken door het gloeiende vuur van de Heilige Geest. Maar in verbijsterende mate verdrinkt de Kerk in wereldsheid. Terwijl de mensen op aarde er meer dan ooit behoefte aan hebben dat de Kerk zich onderscheidt, hebben zij de wereld zo lang en met zo'n ijver nagebootst, dat de mensen het moeilijk hebben om het ene nog van het andere te onderscheiden. Maar God zegt nog steeds: "Ga uit hun midden weg, en scheid u af"! (2 Korintiërs 6:17, KJV)

Bron: Hal Lindsey