www.wimjongman.nl

(homepagina)


CHINA'S VOEDSELHONGER CREËERT EEN WERELDWIJDE HONGERSNOOD; IS DIT DE MESSIAANSE PROFETIE VAN AMOS?

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 19 januari 2022

Ik, van Mijn kant, heb u in al uw steden tandeloosheid gegeven, en gebrek aan voedsel in al uw nederzettingen. Toch keerden jullie je niet naar Mij om - verklaart Hashem. Amos 4:6 (De Israël BijbelTM)

( )

"Mislukte oogst, Marokko, 2019" by CWR & climate change is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Wereldwijde experts hebben opgemerkt dat China de belangrijkste graansoorten heeft opgepot en dat tegen volgend jaar het grootste deel van de wereldvoedselvoorraad in Chinese opslagplaatsen zal liggen. Het land heeft een duizendjarige geschiedenis van hongersnood ondanks het hamsteren door de regering. De bijbels denkenden zullen meer aandacht besteden aan wat dit betekent voor het einde der dagen en hoe dit past in de profetie.

CHINA: HAMSTEREN VAN RIJST, TARWE EN MAÏS

The Watchers, een website die verslag doet van weer- en natuurverschijnselen, publiceerde vorige week een artikel met de kop: "China hamstert voedsel op historisch hoog niveau". In het artikel wordt verwezen naar NIKKEI Asia, 's werelds grootste financiële krant met een dagelijkse oplage van meer dan drie miljoen.

NIKKEI merkte op dat China, met 20% van de wereldbevolking, in de eerste helft van het oogstjaar 2022 naar verwachting 69% van de maïsreserves van de wereld zal hebben, 60% van de rijstreserves en 51% van de tarwevoorraden. Dit betekent een stijging van 20% in de afgelopen 10 jaar. China gaf in 2020 98,1 miljard dollar uit aan de invoer van voedsel, 4,6 keer meer dan tien jaar eerder, aldus de algemene douanedienst van China. In de periode januari-september van 2021 importeerde China meer voedsel dan het sinds ten minste 2016 had gedaan. In de afgelopen vijf jaar is de invoer van sojabonen, maïs en tarwe in China twee- tot twaalfvoudig gestegen door agressieve aankopen uit de VS, Brazilië en andere leverancierslanden. De invoer van rundvlees, varkensvlees, zuivelproducten en fruit is twee- tot vervijfvoudigd. China importeert meer graan en andere voedingsmiddelen omdat de binnenlandse productie de consumptie niet kan bijbenen. De invoer van tarwe in China is tussen januari en juli met 50% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zal China medio 2022 69% van 's werelds maïsreserves, 60% van zijn rijstvoorraden en 51% van zijn tarwevoorraden in handen hebben.

China's hamsteren is ten minste gedeeltelijk verantwoordelijk voor de stijgende voedselprijzen. De voedselprijsindex, die door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN wordt berekend, lag in november ongeveer 30% hoger dan een jaar eerder. Bloomberg merkte op dat de voedselprijzen in de afgelopen maanden het hoogste niveau in tien jaar hebben bereikt.

CHINA'S GESCHIEDENIS VAN HONGERSNOOD EN POLITIEKE ONRUST

De enige manier voor China om de voedselvoorziening veilig te stellen is door voedsel te hamsteren. De omvang van China's landbouwgrond neemt al tientallen jaren af, door stedelijke ontwikkeling en bodemverontreiniging. De landbouwbedrijven zijn veel minder productief dan die in andere landen.

China heeft een lange geschiedenis van het aanleggen van voedselvoorraden. In keizerlijke tijden dienden zij als bron van belastinginkomsten en als middel om slechte oogsten, natuurrampen en oorlog te beheersen. Deze traditie werd nog versterkt door hongersnoden aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, toen miljoenen mensen door natuurrampen en politieke rampen honger leden en omkwamen van de honger.

"Door de geschiedenis heen hebben voedseltekorten geleid tot onrust onder de bevolking", schreef NIKKEI. "Ze hebben bijgedragen tot opstanden die Chinese dynastieën ten val brachten. En de op één na grootste economie ter wereld wordt nu geconfronteerd met onzekerheden op voedselgebied door factoren zoals de verslechterende betrekkingen met de VS en Australië, die het importklimaat drastisch zouden kunnen veranderen. Dit zou China er in feite toe kunnen aanzetten zijn calorievoorraden op te voeren."

Als reactie daarop kwamen Mao Zedong en China's Communistische Partij aan de macht met de belofte de honger op te lossen. Ondanks deze beloften stierven tientallen miljoenen Chinezen tijdens hun bewind door hongersnood.

De huidige hongersnood volgt dit voorbeeld. In 2013, slechts enkele weken na zijn ambtsaanvaarding, steunde president Xi Jinping een landelijke campagne om mensen te ontmoedigen voedsel te verspillen als onderdeel van een "Schone borden-campagne". In 2020 riep Xi de Chinese regering op om "een crisisgevoel over voedselzekerheid te behouden."

De pandemie heeft de voedselvoorziening in de wereld op de proef gesteld: het internationale reisverkeer is aan banden gelegd en de bevoorradingsketens hebben het begeven. CNN meldde dat tot 25% van de olietrucks niet rijden door een gebrek aan gekwalificeerde chauffeurs, wat zich heeft vertaald in een tekort aan brandstof bij sommige benzinestations. De moderne landbouw is benzine-intensief en vertrouwt op zware machines.

De meeste berekeningen voorspellen een wereldwijde voedselcrisis tegen het jaar 2050, wanneer de wereldbevolking naar verwachting 9,1 miljard zal bedragen. Om dan aan de wereldwijde vraag te voldoen, zal de wereld 70% meer voedsel moeten produceren dan vandaag om al die mensen te voeden.

HONGERSNOOD IN PROFETIE

Door het oppotten van een groot deel, zo niet het grootste deel, van de wereldvoedselvoorraad, dreigt China een voedseltekort met wereldwijde gevolgen te veroorzaken. Dit soort ongekende wereldwijde hongersnood wordt beschreven als een voorloper van het Messiaanse tijdperk.

De Talmoed (Sanhedrin 97a) beschrijft een nauwkeurig schema van toenemende hongersnood, gebaseerd op de zevenjarige Shemitta (Sabbatical) cyclus die aan de Messias voorafgaat. De Talmoed haalt de voorspelling van de profeet Amos aan over bizarre regen:

Daarom weerhield Ik u van regen, drie maanden voor de oogsttijd: Ik zou het laten regenen op de ene stad en niet op de andere; op het ene veld zou het regenen, terwijl op het andere veld, waarop het niet regende, zou verdorren. Amos 4:7

Opgemerkt moet worden dat het vorige vers expliciet zegt dat er aan het einde der dagen extreme hongersnood zal zijn als een middel om de mensen aan te sporen zich te bekeren tot de Messias:

Ik, van Mijn kant, heb u in al uw steden tandeloosheid gegeven, en gebrek aan voedsel in al uw nederzettingen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd - verklaart Hashem. Amos 4:6

De Talmoed gaat verder met het beschrijven van de volgende jaren in de Sabbatical cyclus van hongersnood:

Tijdens het tweede jaar van die periode zullen pijlen van hongersnood worden afgeschoten, wat aangeeft dat er alleen op bepaalde plaatsen hongersnood zal zijn. Tijdens het derde jaar zal er een grote hongersnood zijn, en mannen, vrouwen, kinderen, de vromen en de actieve mannen zullen sterven, en de Tora wordt vergeten door hen die hem bestuderen. In het vierde jaar zal er overvloed zijn, maar geen grote overvloed. In het vijfde jaar zal er overvloed zijn en zal men eten en drinken en zich verheugen, en de Tora zal terugkeren tot hen die hem bestuderen. In het zesde jaar zullen hemelse stemmen gehoord worden. Gedurende het Sabbatsjaar zullen oorlogen, b.v. de oorlog van Gog en Magog, gevoerd worden waarbij het Joodse volk betrokken is. In het jaar na de afsluiting van het Sabbatsjaar zal de zoon van David komen.

Deze wereldwijde voedselcrisis werd ook voorspeld in een profetisch visioen van Rabbi Schneur Zalman van Liadi, een befaamde Joodse geleerde en leider uit de 18e eeuw, bekend als de "Alter Rebbe". Tijdens het lezen uit de Torah-rol had de Alter Rebbe een visioen dat de Messias zou komen na het jaar 5775, zes jaar geleden. Zijn visioen was gebaseerd op de Joodse traditie dat de wereld een algemene hoeveelheid voeding kreeg om 4000 jaar te duren vanaf de schepping. Wanneer die voeding zou eindigen, zou de Messias komen. In de Talmoed, het boek van de Joodse orale wet, wordt geleerd dat de Messias kan komen tussen het jaar 4000 en het jaar 6000, volgens de Hebreeuwse kalender. Zijn visioen kwam tijdens het lezen van het gedeelte van de Tora dat handelt over de halve sjekel die elk jaar van elke Joodse man wordt afgenomen. De halve sjekels van de 600.000 Joden in de woestijn (Numeri 1:46) waren gelijk aan honderd talenten zilver, waarbij elk talent bestond uit 3000 volle sjekels zilver. Maar de Bijbel vermeldt nog eens 3550 halve sikkels (1775 volle sikkels), waarvan Mozes de zilveren haken maakte aan de bovenkant van de pilaren die gebruikt werden om het scherm rond de Tabernakel in de woestijn op te zetten. De Alter Rebbe legde uit dat die 1775 sjekels zilver, gegeven aan de tabernakel, de wereld nog eens 1775 jaar van levensonderhoud gaven.

Dit levensonderhoud, zoals opgemerkt door de wetenschappelijke experts, raakt snel op.

Bron: China's food-hoarding is creating a global famine; Is it the Messianic prophecy of Amos?