www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waardeloze woedeaanvallen

Door Daymond Duck - 19 november 2022

De nieuwe regering van Israël onder voormalig premier Netanyahu zal naar verwachting zeer conservatief zijn (Netanyahu kreeg 64 zetels, en in zijn nieuwe regering zitten leden van uiterst rechts die dingen willen veranderen op de Tempelberg en de Westelijke Jordaanoever).

Bijbels gesproken zouden de V.S. gretig steun moeten verlenen aan gelijke rechten voor Joden op de Tempelberg (het recht om erheen te gaan, er te bidden, enz.), evenals de annexatie door Israël van de gehele Westelijke Jordaanoever (althans een deel van de Joodse nederzettingen), en meer, maar functionarissen van het Witte Huis zijn in paniek over veranderingen op de Tempelberg.

Ze hebben al kritiek op mensen die in Netanyahu's regering kunnen zitten, en op 8 november 2022 werd gemeld dat Amerika's ambassadeur in Israël zei dat de VS zich agressief zal verzetten tegen Israëls annexatie van de hele of een deel van de Westelijke Jordaanoever.

Degenen in het Witte Huis verzetten zich tegen wat de Bijbel zegt over Gods herstel van Israël, maar ze geloven de Bijbel niet, dus negeren ze wat er staat.

Amerika's verwerping van Jaweh en de Bijbel, haar viering van perversie, en haar verlangen om Israël te verdelen zijn belangrijke redenen waarom Amerika in de problemen zit.

De situatie op de Tempelberg zal veranderen, Gods Woord zal worden vervuld, de Joden zullen de Tempel herbouwen en de dierenoffers hervatten, en de waardeloze 'hissy fits' (ongenoegen, woede, driftbuien) van ongelovigen in het Witte Huis nog voordat de regering Netanyahu is gevormd, zullen dat niet tegenhouden.

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die onlangs het nieuws haalden.

Eén, betreffende de wereldregering: op 10 nov. 2022 plaatste Human Events een artikel van Ethan Peck dat zegt:

 • De leiders van alle G7 naties (7 grote geïndustrialiseerde landen) namen dezelfde slogan aan: "Build Back Better."
 • De CEO's van de 3 Amerikaanse farmaceutische bedrijven die een vaccin tegen Covid-19 hebben ontwikkeld zijn frequente deelnemers aan de bijeenkomsten van het World Economic Forum (WEF).
 • De oprichters van Microsoft, Amazon, Facebook en Google hebben allemaal deelgenomen aan de WEF Young Global Leaders (YGL) trainingsevenementen.
 • Verschillende van de meest herkenbare mensen in de media zijn afgestudeerd aan deze YGL-school.

Peck wijst er scherpzinnig op dat al deze mensen één gemene deler hebben: het WEF.

(Vraag: Hoe groot is de kans dat alle 7 grote industrielanden in hetzelfde jaar dezelfde slogan aannemen?)

Twee, over de financiering van de wereldregering en herverdeling van rijkdom: op 8 november 2022 werd tijdens de COP27-bijeenkomst een rapport uitgebracht waarin de "ontwikkelde landen" worden opgeroepen om vóór 2030 een biljoen dollar per jaar te gaan geven aan "opkomende markten en ontwikkelingslanden", plus het voorstel om de subsidies op fossiele brandstoffen te verlagen en "koolstofbelastingen" in te voeren om nog eens ongeveer 1,4 biljoen dollar op te halen.

Ik kan niet voorspellen wat de wereldleiders zullen doen, maar deze fanatici willen controle over iedereen op aarde en meer dan twee biljoen dollar aan financiering die elk jaar vóór 2030 binnenstroomt.

(Opmerking: Uit een recente opiniepeiling bleek dat meer dan 40% van de zeer gerespecteerde klimaatwetenschappers niet gelooft dat klimaatverandering een vaststaande wetenschap is. Het hoge niveau van scepticisme onder deskundigen is een van de redenen waarom veel bijbelprofetiegeleerden geloven dat klimaatverandering een zwendel is om de oprichting van een wereldregering te rechtvaardigen).

Drie, betreffende een Central Bank Digital Currency (CBDC) om uiteindelijk alle aan- en verkopen bij te houden: op 15 november 2022 kondigde de NY Federal Reserve Bank een proefprogramma aan om het gebruik van CBDC's voor de komende 3 maanden te onderzoeken.

Verschillende grote banken en Master Card zullen deelnemen aan dit proefprogramma.

Ik kan niet voorspellen wat zij zullen doen, maar ik verwacht dat zij de CBDC de komende 3 maanden zullen testen en begin volgend jaar op ten minste enkele plaatsen in gebruik zullen nemen (tenzij het Huis [van Afgevaardigden] of God hen tegenhoudt).

Dit zal een grote stap zijn naar een nieuw wereldwijd economisch systeem en het Merkteken van het Beest.

Vier, met betrekking tot het verval van Amerika: op 14 november 2022 berichtte de Washington Examiner dat president Biden impliceerde dat de tussentijdse verkiezingen een afwijzing waren van de "America First" agenda voor het buitenlands beleid van voormalig president Trump.

In een eerdere toespraak zei Biden dat "America First" dood is.

Het doel van Biden is "Globalism First" (het verval van Amerika veroorzaken en het beter terug opbouwen met de Nieuwe Wereld Orde), en hij wil dat de VS dit leidt.

(Mijn mening: Op 15 nov. 2022 kondigde voormalig president Trump aan dat hij zich in 2024 opnieuw kandidaat zal stellen voor het presidentschap. Ik denk dat we kunnen verwachten dat Biden en Amerika's schaduwregering er alles aan zullen doen om de VS voor de verkiezingen op te sluiten in een wereldregering).

Vijf, over de tussentijdse verkiezingen in Pennsylvania: Staatsvertegenwoordiger Tony DeLuca stelde zich kandidaat voor herverkiezing, maar hij stierf op 9 oktober 2022 (een maand voor de stemming).

Het was te laat om de stembiljetten te veranderen, dus DeLuca's naam stond nog steeds vermeld toen de verkiezingen plaatsvonden.

Pennsylvania zal nu een speciale verkiezing houden om de overleden man te vervangen waarop meer dan 85% van de mensen hebben gestemd.

(Noot: Wat betreft corruptie bij de verkiezingen: uit een Rasmussen-enquête van 8-9 november 2022 bleek dat 30% van de waarschijnlijke kiezers dacht dat valsspelen "zeer waarschijnlijk" was en 27% dacht dat het "waarschijnlijk" was).

(Opmerking: Na de ineenstorting van Crypto Exchange FTX zijn er berichten geweest dat het hoofd van het bedrijf meer dan 38 miljoen dollar aan gestolen geld aan Democraten gaf om hen te helpen de tussentijdse verkiezingen te winnen, en we zullen de waarheid misschien nooit weten, maar één rapport zei dat hij een gigantisch slushfonds beheerde dat geld dat was toegewezen aan Oekraïne doorsluisde naar geselecteerde Democraten).

(Mijn mening: Degenen die niet geloven dat er corruptie is bij de verkiezingen, geloven waarschijnlijk ook dat onze grens met Mexico veilig is, dat we geen drugsprobleem hebben, dat de inflatie onder controle is, dat de laptop van Hunter desinformatie was, dat mannen zwanger kunnen worden, dat onze grenswachten immigranten slaan met de teugels van hun paarden, enz. Helaas lijkt het erop dat er een sterke dwaling over Amerika is gekomen).

Zes, betreffende COP27: een lezer stelde deze vraag: "Ik zou graag willen weten wat dit voor u betekent in de profetische wereld?"

Hier is mijn licht gewijzigde antwoord:

 • In wezen aanbidden globalisten Moeder Aarde, de schepping in plaats van de Schepper (zij maken van klimaatverandering een religie).
 • Globalisten vervangen Gods Tien Geboden door tien geboden die niets met God te maken hebben.
 • Zij proberen hun geboden tot wereldwet te maken, en dat zou hen in staat stellen degenen die zich niet aan die wereldwetten houden te vervolgen.
 • Het aanvallen van de Tien Geboden is een aanval op christenen en joden.
 • Globalisten vervangen de geboden die door de vinger van God op stenen tafelen zijn geschreven door geboden die door mensen of een machine op papier zijn geschreven.
 • De wereldreligie krijgt vorm op hetzelfde moment dat globalisten werken aan een wereldregering en een wereldeconomisch systeem.
 • Dit alles betekent dat de Opname nabij is.

Zeven, in een artikel in American Thinker van 12 november 2022, meldde auteur Eric Utter dat de VN en het World Economic Forum (WEF) samenwerken aan manieren om de bevolking van de aarde drastisch te verminderen als onderdeel van de Grote Reset.

Merk op dat Utter zei "verminderen" van de bevolking van de aarde, niet "handhaven" van de bevolking van de aarde.

Volgens Utter is het doel de bevolking van de aarde tegen 2050 met 50% of meer te verminderen.

Utter vraagt: "Wie mag beslissen welke mensen vervangbaar, overbodig zijn?"

Acht, betreffende een bevolkingsvermindering op aarde: op 14 november 2022 werd gemeld dat de Australische regering nu zegt dat het gevaar dat gevaccineerde mannen van 16-40 jaar myocarditis krijgen (een infectie in het hart die het vermogen van het hart om bloed te pompen belemmert) groter kan zijn dan het gevaar om Covid te krijgen.

Volgens het rapport is de burgers verteld dat de Covid-inentingen veilig zijn, maar dat is niet zo.

Voortaan zal de Australische regering burgers onder de dertig adviseren de vierde prik niet te nemen.

(Meer: Op 15 november 2022 werd gemeld dat Covid-vaccinaties in de eerste 44 weken van 2022 een toename van de sterfte in alle leeftijdsgroepen met bijna 300.000 mensen in de EU-27 hebben veroorzaakt).

Negen, betreffende de Slag om Gog en Magog: er wordt gemeld dat Rusland meer dan 100.000 troepen en vele wapens heeft verloren in zijn oorlog tegen Oekraïne.

Dit is verschrikkelijk voor de Russische troepen en hun gezinnen, en God kan het leger van Rusland vernietigen, hoeveel troepen en wapens ze ook hebben, maar misschien verzwakt Hij het Russische leger voordat het Israël aanvalt.

Tenslotte, ben je klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Worthless Hissy Fits :: By Daymond Duck - Rapture Ready