www.wimjongman.nl

(homepagina)


HEZBOLLAH IS IN HOOGSTE STAAT VAN PARAATHEID NU DE GROTE NOORDELIJKE OORLOG NADERT

Door David Mark - 6 september 2022

Volgens Alma Education and Research Center bereidt Hezbollah zich actief voor op een direct gewapend conflict met Israël.

De afgelopen maanden zijn de spanningen opgelopen tussen Israël en Hezbollah over het geschil rond het Karish Gasveld. Tot dusver zijn de onderhandelingen tussen Israël en Libanon vastgelopen. Hezbollah heeft zijn dreigementen aan het adres van Israël opgevoerd en dreigt met een gewapend conflict?

Zijn deze dreigementen reëel?

Het Alma Research and Education Center, een tweepartijdige organisatie met als missie diepgaande geopolitieke kennis over het Midden-Oosten toegankelijk te maken voor Engelstaligen, verklaarde op hun site het volgende over de huidige bewegingen en plannen van Hezbollah:

"Verschillende rapporten geven aan dat Hezbollah sterke waarschuwing geeft voor een mogelijke confrontatie met Israël als gevolg van de onderhandelingen over de maritieme grenzen. Volgens verschillende rapporten is Hezbollah op een hoogste alertheid sinds 2006. Volgens die berichten zou Hezbollah onlangs een competentietest hebben uitgevoerd voor hun commandoposten en militaire communicatiesystemen. De reservisten van Hezbollah werden in staat van paraatheid gebracht (Hezbollah heeft tussen 20.000 en 30.000 reservisten), Hezbollah-eenheden werden vanuit Syrië teruggeroepen naar Libanon, en operaties in Zuid-Libanon werden versterkt."

Als dit rapport juist is, bereidt Hezbollah zich voor op iets groots - buiten het geschil over het Karish-gasveld. Dus wat komt er?

Nu de Iran-deal wankelt omdat Iran het niet accepteert, nadert de oorlog snel. Israël heeft duidelijk gemaakt dat het bereid is Iran aan te vallen om een uitbraak te voorkomen. De Islamitische Republiek in Teheran weet dit en bereidt een volwaardige tegenaanval voor met behulp van Hezbollah.

Dus terwijl de regering van Biden de verdeeldheid in de Verenigde Staten opspeelt en de invloed van Amerika in de wereld actief terugtrekt, bindt de Iraans-Russisch-Chinese as snel een strop om de Joodse staat. Rusland en China hebben geen belang bij een directe strijd, maar het helpen en aanzetten tot een Iraanse aanval is wel degelijk in hun belang. Zij kunnen tenslotte achteraf de brokken lijmen.

Vorige week kwam oud-premier Bibi Netanyahu zichtbaar geschokt uit een vergadering met de huidige premier Yair Lapid over het onvermogen van de regering om het Iraanse nucleaire programma een halt toe te roepen, evenals een gebrek aan strategie over hoe om te gaan met een mogelijke Iraanse nucleaire uitbraak.

"Na het verlaten van de veiligheidsbriefing moet ik helaas zeggen dat ik nog bezorgder naar buiten ben gelopen," zei Netanyahu in een verklaring die buiten het kantoor van de premier in Jeruzalem werd gegeven. "Wij zullen elke sterke publieke stellingname tegen het nucleaire akkoord steunen. Helaas zie ik zo'n publiek standpunt niet, Lapid en [minister van Defensie Benny] Gantz vielen in slaap als wachters, de regering-Biden haast zich naar wat het hoofd van de Mossad terecht een 'ramp' noemt, en ze doen niets."

Met nog een gefragmenteerde verkiezingsuitslag op komst, staat Israël voor een existentiële dreiging met een amateuristisch leiderschap. Dit lijkt misschien erg, maar men hoeft alleen maar terug te gaan naar 1967, toen Israël werd geleid door een van zijn zwakste leiders, Levi Eshkol, en toch op miraculeuze wijze al zijn vijanden versloeg in 6 dagen.

De situatie is precair, maar Israël heeft al ergere dingen meegemaakt en heeft overleefd en gedijt. Met de hulp van de Almachtige kunnen al onze uitdagingen hier in een oogwenk worden omgedraaid in overwinningen.

Bron: Hezbollah Is On High Alert As The Great Northern War Approaches - Israel Unwired