www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het gaat nog steeds om het kruis

Door Greg Lauer 2 mei 2022

Dit is een van die keren dat ik een heel ander onderwerp in gedachten had, en de Heilige Geest sloeg de deur voor mijn neus dicht. Ik kon gewoon niet gaan zitten en er aan beginnen. Terwijl de dagen voorbijgingen, leek het alsof het ene ding na het andere kwam. Ik kon het niet aan de gang krijgen. Het wilde niet samenkomen... het wilde gewoon niet lukken.

Ik weet uit meer dan 10 jaar ervaring dat wanneer dit gebeurt, het een teken is dat God een ander onderwerp voor me heeft - Hij wacht gewoon op het juiste moment om het op me te leggen.

In dit geval was dat "juiste moment" een geval van virale gastro-enteritis.

Tenminste, zo noemde de dokter in een buurtkliniek het. Hij gaf me voor drie dagen pillen en verzekerde me dat het niets ernstigs was - alleen genoeg om me een paar dagen lang langzamer te laten kruipen en binnen een straal van een stethoscoop van een badkamer te blijven.

Dus ik ging langzamer lopen. Toevallig heb ik op de harde schijf van mijn computer een bescheiden verzameling mp3's en mp4's staan die ik in de loop der jaren van verschillende bronnen heb verworven, en veel daarvan had ik al een hele tijd niet meer beluisterd. Toen ik een paar uur aan het grasduinen was, luisterde ik toevallig naar een lied dat in 1997 was opgenomen door het gospelkwartet Gold City. Het was een versie van het nummer dat ik een paar jaar eerder van YouTube had geplukt, en in deze uitvoering is Daniel Riley te horen, de zoon van de voormalige Gold City baszanger Tim Riley.

De link brengt je naar YouTube, en hier is de tekst:


It's Still the Cross

Het is niet conservatief of liberaal, hoe ze ook gedefinieerd worden;
Het gaat niet over interpretatie of het oordeel van de geest;
Het is het tegenovergestelde van politiek, macht of prestige;
Het gaat om een eenvoudige boodschap en of we geloven.

Refrein:

Het is nog steeds het kruis, het is nog steeds het bloed van Golgotha
Dat reinigt de zonde en maakt de gevangenen vrij;
Het is nog steeds de naam, de naam van Jezus
Die de kracht heeft om de verlorenen te redden...
Het is nog steeds het kruis.

We kunnen de theologie afzwakken en een woord prediken om aan onze behoeften te voldoen;
We kunnen zoete subtiele leugens rechtvaardigen die verpakt zijn in nobele daden;
We kunnen onze overtuigingen veranderen om ons aan te passen aan sociale grillen;
Maar we kunnen het evangelie of de waarheid die erin zit niet veranderen.

(Refrein)

Coda:
Hoewel sommigen zeggen dat het een religie van de mens is of oude geschiedenis,
Het kruis van Jezus blijft de prijs voor de zonde die ons vrij maakt.

(Refrein)

Het is nog steeds het kruis.
Het is nog steeds het kruis.


Voor het einde van het eerste refrein, had de Heilige Geest een voltreffer gescoord met Zijn persoonlijke RPG-7 raket-gestuurde granaatwerper-een handig stukje hardware dat Hij reserveert voor bijzonder koppige individuen zoals ondergetekende. Voor ik het wist vocht ik tegen de tranen toen de Heilige Geest de eenvoudige, krachtige boodschap tot me doordrong, en ik wist dat de Heer Zijn keuze van onderwerpen op mijn hart legde.

Wat ik met moeite had proberen samen te stellen was een artikel over de o zo goed getimede wederopkomst van ene Barack Hussein Obama, die lang genoeg uit zijn schuilplaats in Washington kwam om met de liberale elite op een gala in D.C. ter ere van de 12e verjaardag van de Affordable Care Act. Oh, en een berekende poging om Joe Biden te vernederen en de niet zo subtiele boodschap naar de Democratische Partij te sturen dat Joe's dagen als plaatsvervangend president geteld zijn.

Maar goed...misschien als ik met iets meer inhoud over het onderwerp kan komen, dat ik nog een poging waag - maar niet nu. Je zou kunnen zeggen dat ik een nieuwe set orders heb gekregen.

Wat ik in dit artikel wil doen is het hebben over een paar dingen die onze aandacht tegenwoordig in gijzeling schijnen te houden, en die de overheersende focus van veel gelovigen zijn geworden. Ik heb het teruggebracht tot vijf onderwerpen die de verhalen hebben gedomineerd waaraan we dagelijks worden blootgesteld, en ik wil overwegen hoe deze onderwerpen zich verhouden tot waar we werkelijk onze aandacht op zouden moeten richten in deze laatste momenten van de laatste dagen.

1. Het coronavirus en de COVID-waanzin.

Ongetwijfeld het nummer één onderwerp dat de aandacht van de wereld in een doodsgreep heeft gehouden is het coronavirus en alle bijbehorende COVID-waanzin.

Al meer dan twee jaar is de hele wereld ondergedompeld in een razende ketel van angst: angst voor een nieuw coronavirus; angst voor de sterk overdreven symptomen; angst voor de mogelijkheid dat je het hebt en het onbewust verspreidt onder anderen; angst voor de effecten van experimentele en zwaar onbeproefde vaccins die door de regering en Big Pharma onder flagrante frauduleuze omstandigheden op de markt zijn gebracht en aan een nietsvermoedend publiek zijn opgedrongen met de hulp van hun mediaschoothondjes die ze onophoudelijk aanprezen als "veilig en effectief"; angst voor draconische en aantoonbaar ineffectieve maatregelen zoals verlammende afsluitingen (en de bedrijfssluitingen die daar onvermijdelijk het gevolg van zijn), masker-mandaten, vaccin-mandaten, afstandsonderwijs voor kinderen die wanhopig in school wilden zijn, ad infinitum, ad insaniam.

Een klein aantal gelovigen lijkt het tot hun levensmissie te hebben gemaakt om te strijden tegen de COVID waanzin die de wereld in zijn greep heeft, en om anderen ervan te weerhouden toe te geven aan het mainstream media verhaal rond de grootste pandemie in de geschiedenis van de mensheid.

Velen zijn bijvoorbeeld gekant tegen de vaccins, waarvan sommige (met name Pfizer en Moderna) geaborteerd foetaal celweefsel gebruikten in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Een aantal gelovigen is in deze kruistocht verwikkeld geraakt en sommigen gaan zelfs zo ver dat zij hun tijd en energie wijden aan het veroordelen van het laten vaccineren als een zware zonde (dat is het alleen als het je geweten bezoedelt).

Sommigen hebben zich aangesloten bij georganiseerde demonstraties tegen vaccinatieplichten, en sommigen hebben de ultieme stap genomen door uit protest hun baan op te zeggen. Sommigen zijn op komen dagen bij vergaderingen van de schooldirectie om hartstochtelijk te protesteren tegen schadelijke maskerplichten voor hun jonge kinderen, om vervolgens als binnenlandse terroristen te worden aangemerkt en in handboeien te worden afgevoerd.

Maar moet dit de eerste zorg van gelovigen zijn? Moet deze kwestie de focus van de kerk zijn?

Nee.

Wat dan wel?

Het is nog steeds het kruis.

Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was: Die, in de gestalte Gods, het geen roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, Maar Zichzelf zonder aanzien des persoons gemaakt heeft, en de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft, en aan de gelijkenis der mensen gelijkvormig geworden is, En als een mens gevonden zijnde, heeft Hij Zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Waarom ook God Hem verhoogd heeft, en Hem een naam gegeven heeft, die boven alle naam is: Dat voor de naam van Jezus alle knie zich buigt, zowel van wat in de hemel, als van wat op de aarde, als van wat onder de aarde is; En dat iedere tong belijdt, dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God, de Vader.
(Filippenzen 2:5-11 AKJV / nadruk toegevoegd)

2. De diefstal van de verkiezingen van 2020.

Naar mijn bescheiden mening staat de diefstal van de 2020 verkiezing op zichzelf als de grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis.

Miljoenen Amerikanen gingen de avond van 3 november 2020 naar bed in de veronderstelling dat Trump's voorsprong in verschillende belangrijke staten zou standhouden en dat de president duidelijk een zwaarverdiende tweede termijn had gewonnen. Maar iets leek... niet te kloppen.

Om redenen die nooit duidelijk of geloofwaardig zijn uitgelegd (één plaats gaf zelfs de schuld aan een lekkend toilet), werd het tellen in verschillende swing states stopgezet - iets wat nooit en te nimmer wordt gedaan. Het is al lang de norm bij Amerikaanse verkiezingen dat het tellen de hele nacht doorgaat, en vaak in de kleine uurtjes van de ochtend wordt dan eindelijk een uitslag bekendgemaakt.

( )

Maar niet bij de verkiezingen van 2020, o nee. In belangrijke gebieden in verschillende swing states kregen stembureauleden te horen dat het tellen moest worden stopgezet en dat ze naar huis moesten gaan, terwijl een handjevol medewerkers achterbleven. En in de late nachtelijke uren, begonnen er vreemde dingen te gebeuren in deze staten:

- Op minstens één plaats werden, kort nadat de stembureauleden te horen hadden gekregen dat ze naar huis moesten gaan, koffers vol valse stembiljetten onder tafels vandaan gehaald om herhaaldelijk door de machines voor het tellen van de stemmen te worden gehaald - alles vastgelegd op video.

- Er werd vastgesteld (en vervolgens aangetoond in een rechtszaal voor de ongelovige ogen van Georgia ambtenaren) dat Dominion stemmachines in die staat gemakkelijk konden worden gehackt en illegaal verbonden met het internet, waardoor externe manipulatie door onbekende actoren mogelijk werd.

- Op bepaalde locaties verschenen midden in de nacht busjes om ladingen valse stembiljetten af te leveren (bijna allemaal voor Biden), die zowel illegaal werden ontvangen als illegaal geteld... en op video werden vastgelegd.

- Legioenen mensen werden ingehuurd om drop-off dozen fysiek te vullen met stapels valse post-in stembiljetten voor Biden (ook vastgelegd op video). Dit is het onderwerp van de documentaire film 2,000 Mules.

- Stemmentellingen in belangrijke gebieden in verschillende staten vertoonden wat later bekend werd als een "drop and roll," waar een groot aantal stemmen voor Biden werden gedeponeerd gedurende de nacht (de "drop") die net genoeg waren om Biden de leiding te geven in die staat. De daaropvolgende bijwerkingen van de telling (de "roll") waren steevast een vast percentage voor Biden en een (iets kleiner) vast percentage voor Trump. Zo bleef de voorsprong van Biden behouden en kreeg hij de overwinning.

Bijvoorbeeld, één grote lading stemmen werd in één keer geteld en gaf Biden de leiding. Dan zou elke telling die daarop volgt, bijvoorbeeld 51,7 procent voor Biden en 48,3 procent voor Trump zijn. En dat patroon zou worden herhaald totdat alle "stemmen" waren "geteld." Het zou precies hetzelfde zijn:

51.7-48.3 ... 51.7-48.3 ... 51.7-48.3 ... 51.7-48.3 ...

Elke keer. Het enige. Steeds. Vreemd? Verdacht? Nee zelfs statistisch onmogelijk. En dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van professionele statistici met vele jaren ervaring op dit gebied die de situatie hebben bestudeerd.

En het gaat maar door en door en door, dit is nog maar het topje van de ijsberg. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de onhandige, verwoede pogingen om bewijs van fraude te vernietigen of te verdoezelen.

Vanaf de eerste dag, voordat een echt onderzoek van de grond kon komen, begonnen de media hun nieuwe officiële verhaal van de daken te schreeuwen:

Alle beschuldigingen van fraude zijn ongegrond.

CNN's Woord van de Maand voor november 2020: ongegrond. Natuurlijk zijn er sinds 3 november 2020 een aantal toegewijde mensen geweest die onvermoeibaar hebben gewerkt aan het blootleggen en verzamelen van bewijs van deze fraude.

Denk goed na: Weet je, ik snap het gewoon niet... maar om de een of andere vreemde reden hebben de Democraten zich met hand en tand tegen hen verzet, elke stap op deze weg. Als deze verkiezing zo veilig was en deze beschuldigingen zo ongegrond zijn, waarom zouden ze dat dan doen? Neem de tijd.

Het grootste probleem is om mensen die hardnekkig fraude blijven ontkennen om de eenvoudige reden dat de kandidaat die zij haten verloren heeft, zover te krijgen dat zij hun ogen openen en kijken naar de overvloedige hoeveelheid bewijs die aan het licht is gebracht.

Zoals je zou verwachten, hebben een aantal wedergeboren gelovigen - die over het algemeen conservatief zijn in hun politiek en meer geneigd zijn Republikeinse kandidaten (zoals Trump) te steunen - van de fraude van de verkiezingen van 2020 hun zaak van keuze gemaakt. Sommigen van hen blijven vastbesloten om Trump in ere hersteld te zien en mensen als Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hillary Clinton, Barack Obama, etc. in de gevangenis te zien gooien (waar ze thuishoren). Ze dromen ervan, ze leven ervoor.

Maar moeten gelovigen leven voor de fraude van de verkiezingen van 2020 en de ontmaskering daarvan? Moeten we toestaan dat deze kwestie onze grootste passie wordt boven al het andere?

Nee.

Wat zou het dan moeten zijn?

Het is nog steeds het kruis.

Waarom wij ook omringd zijn door een grote wolk van getuigen, laten wij dan alle gewicht afleggen en de zonde, die ons zo gemakkelijk overvalt, en laten wij de wedloop, die ons wacht, met geduld lopen, en zien op Jezus, de Auteur en Voleinder van ons geloof; Die, om de vreugde, die Hem wachtte, het kruis verdragen heeft, de schande verachtende, en is nedergezeten aan de rechterhand van de troon Gods.
(Hebreeën 12:1-2 AKJV / nadruk toegevoegd)

3. De ramp van de regering Biden.

Nauw verbonden met en onmiddellijk volgend op het vorige punt is de rampzalige regering Biden die werd geïnstalleerd na de diefstal van de Democraten van de presidentsverkiezingen van 2020.

Vanaf de eerste dag heeft Joe Biden bewezen een erbarmelijk ongekwalificeerde marionet van een prezident te zijn die een kliek van diepe staatsactoren onder leiding van Barack Obama achter de schermen beleidsbeslissingen laat nemen. Zij vertellen hem wat hij moet doen, zij vertellen hem wat hij moet zeggen, en zij vertellen hem wat hij moet ondertekenen. Ondertussen nadert Joe het einde van een bijna vijf decennia durende carrière als een doe-niets Democraat die in Washington heeft gezeten met een "te koop" bord op zijn rug, en nu dementie hem niet in staat heeft gesteld om beslissingen te nemen die complexer zijn dan het bestellen van welke smaak ijs.

Ahh...waar te beginnen. Hier zijn een paar van de "prestaties" van de regering Biden die begon op 20 januari 2021:

- Op zijn allereerste dag in functie, annuleerde Biden de Keystone Pipeline. Om preciezer te zijn, hij ondertekende een uitvoerend bevel tot intrekking van de toestemming voor de voltooiing van de grensoverschrijdende Keystone XL pijpleiding (Fase IV), de laatste en aantoonbaar belangrijkste fase van het Keystone pijpleidingproject. Dit zou de aanleg hebben betekend van een pijpleiding met een grotere capaciteit van Hardisty, Alberta naar Steele City, Nebraska, die zou hebben aangesloten op andere, reeds voltooide segmenten van de pijpleiding. Duizenden Amerikaanse arbeiders verloren hun baan, en het land kreeg de eerste van een aantal harde schoppen weg van de energieonafhankelijkheid die het onder president Trump genoot.

- In augustus 2021 bezette de Taliban met succes Kabul en nam de regering van Afghanistan over. Biden's reactie?

Jakkes. Laten we wegwezen!

Op 30 augustus vertrok het laatste Amerikaanse militaire vliegtuig uit Afghanistan, met achterlating van enkele duizenden onschuldige Amerikaanse burgers en Afghanen die Amerika vriendelijk waren gezind, en niet te vergeten 85 miljard dollar aan hoogwaardig militair materieel. De val van Afghanistan en het daaropvolgende chaotische vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten was een nationale vernedering voor de Verenigde Staten, en maakte ons zwak en onbekwaam in de ogen van zowel onze vrienden als onze vijanden.

(Taliban strijder)

- De inflatie is zo hoog als hij in geen decennia geweest is en zal alleen maar erger worden. Een perfecte storm van verlammende factoren, zowel echte als verzonnen, is aan het stollen om de prijzen van dingen die gewone mensen elke dag nodig hebben door het dak te doen gaan, en er is geen einde in zicht. Ondertussen schuifelt Biden rond, schudt handen met de lucht, geeft Poetin de schuld van alles en klopt zichzelf op de rug voor zijn vele uitstekende prestaties.

- De regering Biden heeft niets anders gedaan dan moord en brand schreeuwen tegen Republikeinen die in het hele land kiezerspasjes willen verplichten en post-in stembiljetten willen afschaffen (waar de Democraten begin 2020 op aandrongen met de landelijke plaag als excuus), en huilen over hoe dit "kiezersonderdrukking" zou zijn. Natuurlijk, als je bedenkt dat het vooral frauduleuze stembiljetten waren die Biden in de eerste plaats "verkozen" hebben, is het wanhopig vasthouden aan een belangrijke tactiek die het allemaal mogelijk heeft gemaakt, wel een beetje logisch.

Ik zou door kunnen gaan, maar ik vrees voor mijn bloeddruk. Waar het op neerkomt is dat de regering Biden de bedoeling lijkt te hebben Amerika zo snel mogelijk te verzwakken en uiteindelijk te vernietigen, en haar staat van dienst van de afgelopen 15 maanden is een trieste getuigenis van de waarheid van die bewering.

(P.S. Ik maak een grapje over mijn bloeddruk - die is eigenlijk een beetje aan de lage kant.)

Natuurlijk proberen veel wedergeboren gelovigen het bloeden te stelpen en ons land te helpen deze regering te overleven. Voor velen is het van het allergrootste belang dat we ons huidige circus van de drie ringen uit de weg ruimen en de constitutionele republiek redden die onze grondleggers voor ogen hadden van de boosaardige individuen die dat circus hebben geïnstalleerd en die ons land willen afbreken.

Maar moet het herstellen van de schade die aan onze regering en onze natie is toegebracht door een heimelijke bende globalisten, de voornaamste missie van gelovigen zijn?

Nee.

Wat zou dat dan moeten zijn?

Het is nog steeds het kruis.

En gij, die dood waart in uw zonden en in de onbesnedenheid uws vleses, hebt Hij met Hem levend gemaakt, nadat Hij u alle schuld vergeven had; Die het handschrift der verordeningen, dat tegen ons was, en tegen ons gericht, uitgewist had, en het uit de weg geruimd had, door het aan Zijn kruis te nagelen; En nu Hij de overheden en de machten verslagen had, heeft Hij hen openlijk ten toon gesteld, en over hen getriomfeerd.
(Kolossenzen 2:13-15 AKJV / nadruk toegevoegd)

4. Wakkere politiek.

Alle blanken zijn racisten en zijn zwarte mensen "herstelbetalingen" verschuldigd - en dit moet in de hoofden van onschuldige jonge kinderen worden gedrild.

(Multi-gender symbool )

Je bent of een jongen of een meisje?! Oh, alsjeblieft...hoe positief binair! Er is een eindeloze reeks van geslachten om uit te kiezen - en als je ook maar glimlacht bij dat idee, bewijst het dat je een intolerante, homofobe dweper bent. Oh, en dit moet ook in de hoofden van onschuldige jonge kinderen worden gedrild.

Het neerhalen van standbeelden van Amerikaanse helden die deze natie hebben opgebouwd is de plicht van strijders voor sociale rechtvaardigheid, net als het organiseren van gewelddadige rellen in de straten van Amerikaanse steden om te protesteren tegen het onrecht van de dag. En als je ook maar een woord van kritiek laat horen of een vinger uitsteekt om te proberen hen te stoppen, is dat meer bewijs dat je een racist bent.

Volgens Wikipedia is "woke" een woord dat betekent "alert voor raciale vooroordelen en discriminatie" en dat zijn oorsprong vindt in de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

Echter...

Vanaf de jaren 2010 werd het een breder bewustzijn van sociale ongelijkheden zoals seksisme, en werd het ook gebruikt als steno voor linkse ideeën met betrekking tot identiteitspolitiek en sociale rechtvaardigheid, zoals het begrip van wit voorrecht en herstelbetalingen voor slavernij voor Afrikaanse Amerikanen.
- Wikipedia [Bron]

Vandaag de dag is het idee van "woke" zijn een kat met negen staarten die gebruikt wordt om iedereen af te ranselen die ook maar aarzelt om toe te geven aan een misselijkmakende reeks van liberale, linkse ideologieën - van racisme onder elke steen tot vluchten van gender fantasie die het meest losbandige van de verbeelding belasten.

Ik ben blij te kunnen zeggen dat er legioenen wedergeboren gelovigen zijn die voldoende gegrond zijn in het Woord van God om deze perverse roofvogels op te sporen en neer te halen. Maar voor velen is het aanvallen van de politiek van de woke iets meer geworden - het is een soort roeping geworden, omdat zij erop staan en anderen ervan proberen te overtuigen dat zij geen racisten zijn, ondanks het feit dat zij blank zijn. Ze beweren terecht dat je óf man óf vrouw bent, omdat de Schrift zegt dat dat de enige twee keuzes zijn, en wijzen er beleefd op dat het tot nu toe nooit bijzonder ingewikkeld is geweest om als jongen of als meisje geboren te worden.

Maar moeten we de ratten van de wakkere politiek op de vlucht jagen? Moet dat de hoogste roeping van gelovigen zijn?

Nee.

Wat zou het dan moeten zijn?

Het is nog steeds het kruis.

Want de prediking van het kruis is voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons, die behouden worden, is zij de kracht Gods.

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen verderven, en het verstand der verstandigen zal ik verdelgen.

Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de wijsgeer dezer wereld? Heeft God niet de wijsheid dezer wereld tot dwaasheid gemaakt? Want nadat in de wijsheid Gods de wereld door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking hen, die geloven, zalig te maken. Want de Joden eisen een teken, en de Grieken zoeken wijsheid; maar wij prediken de gekruisigde Christus, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.
(1 Korintiërs 1:18-24 AKJV /nadruk toegevoegd)

5. De Russische invasie in Oekraïne.

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, en sinds die dag is dit een van de top-nieuwsberichten geweest die de wereld in zijn greep heeft gehouden. Voordat je kon zeggen "weg met de Russen", hadden de media er een zwart-wit affaire van gemaakt, met Vladimir "Big Bad Vlad" Poetin als de boze schurk en Volodymyr "Z" Zelenskyy als de heldhaftige underdog.

( )

De mainstream media hebben hun best gedaan om dit allemaal te laten gaan over de regionale agressie van de Russen, maar er zit wel iets meer achter het verhaal dan dat. Decennialang was Oekraïne de broedplaats van eindeloze lagen corruptie en snode biochemische activiteiten, en Rusland waarschuwde hen al meer dan een decennium dat het dergelijke activiteiten in de buurt van hun grens niet zou tolereren. Tenslotte hebben zij, ten volle profiterend van het leiderschapsvacuüm in Washington, het initiatief genomen om er een eind aan te maken.

Waar het echter op neerkomt, is dat de hele wereld ertoe wordt aangezet Rusland te straffen. Landen worden onder druk gezet om Oekraïne te steunen en Rusland op verschillende manieren te sanctioneren, en een van de populairste manieren om Rusland te straffen is het verbieden van de invoer van Russisch gas.

Ik heb al eerder gezegd dat ik het eens ben met degenen die geloven dat de volgende boosdoener, nadat het coronavirus een beetje begint af te nemen, de klimaatverandering zal zijn, hoewel het mij tot voor kort niet duidelijk was hoe dat precies in zijn werk zou gaan. Klimaatverandering is immers niet echt eng. Het mist de onmiddellijkheid van zoiets als een virus. Het is niet bedreigend voor ons vandaag, maar pas over 20 of 30 jaar (tenzij je Al Gore heet). Het was voor mij niet duidelijk hoe ze erin zouden slagen om dat vereiste element van urgentie eraan toe te voegen.

Nu is het glashelder.

Ik aarzel om er aderverdovend dogmatisch over te zijn, maar op basis van wat ik heb gelezen zal het streven naar groene energie worden gekoppeld aan het streven om Rusland te straffen. Groen worden - afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen - zal worden gezien als een manier om de grote Russische bullebak pijn te doen (ongeacht hoeveel pijn het ons in het proces kan doen). Het zal een uiterst politiek correcte manier zijn om Rusland te straffen en Oekraïne in één klap te steunen.

Groen worden is niet alleen milieuvriendelijk
het zal het groene insigne van moed zijn.

Groen worden zal de belangrijkste manier zijn om de tiran Poetin aan de kaak te stellen en de held Zelenskyy te eren - om Rusland de les te lezen en steun te betuigen aan Oekraïne.

En de wereld zal toekijken.

Zoals je je kunt voorstellen, zijn sommige gelovigen fel in het geweer gekomen tegen Poetin en Rusland. Zij hebben de Russische invasie in Oekraïne tot hun grootste probleem gemaakt, en maken er een punt van om bij elke gelegenheid hun onwrikbare veroordeling van Rusland en hun steun voor Oekraïne te laten zien.

Maar moet de minachting voor Poetin en Rusland en de steun voor Zelenskiy en Oekraïne het gezicht zijn dat een gelovige aan de wereld toont? Moet het aan de kaak stellen van de Russische invasie in Oekraïne het einddoel zijn van een gelovige?

Nee.

Wat moet het dan zijn?

Het is nog steeds het kruis.

Zovelen die zich naar het vlees willen vertonen, dwingen u zich te laten besnijden, opdat zij niet vervolgd worden voor het kruis van Christus. Want ook zij, die besneden zijn, houden zich niet aan de wet, maar willen u laten besnijden, opdat zij zich in uw vlees kunnen roemen. Maar God verhoede, dat ik roeme, behalve in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld aan mij gekruisigd is, en ik aan de wereld. Want in Christus Jezus baat noch besnijdenis, noch onbesnedenheid, maar een nieuw schepsel.
(Galaten 6:12-15 AKJV / nadruk toegevoegd)

Spannende tijden

Het kruis is de plaats waar een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God ons Zijn beste gaf...

Nu, denk geen seconde dat ik suggereer dat gelovigen deze dingen moeten afblazen, of er onbezorgd over moeten blijven. Ik ben er zeker van dat één van de redenen waarom God mij ertoe bracht dit artikel te schrijven, is dat ik wel degelijk bezorgd ben over deze zaken - tot op zekere hoogte preek ik hier tegen de spiegel .

- Ik zeg niet dat gelovigen de pandemie moeten negeren, of passief moeten geloven wat de regering, de media en Big Pharma zeggen over het virus en de vaccins. Het is goed om vragen te stellen bij wat ons verteld wordt - het kan onze levens redden. En het zou uiterst naïef zijn om niet in te zien dat we routinematig worden voorgelogen door al het bovenstaande.

- Ik zeg niet dat gelovigen de fraude die de verkiezingen van 2020 heeft gestolen moeten vergeten, of het moeten met poeh-poeh alsof het een triviale zaak is - dat is het niet. En het gaat zeker niet alleen om Trump. Als Amerikanen moeten we ons allemaal ernstig zorgen maken over de integriteit van onze verkiezingen, ongeacht wie wint of verliest. En voor degenen die nog steeds volhouden dat er geen fraude was ... zucht. Ga maar weer slapen.

- Ik zeg niet dat gelovigen passief alles moeten accepteren wat Joe Biden zegt en doet. Maar de Bijbel zegt wel dat we moeten bidden voor onze leiders - zoals ze zijn - opdat we in vrede mogen leven (1 Tim. 2:1-2). Bovendien is hij niets anders dan een oudere man die lijdt aan een uitgesproken cognitieve achteruitgang, die Christus nodig heeft en die gemanipuleerd wordt door enkele zeer sinistere mensen.

- Ik zeg niet dat gelovigen al die trendy wakkere politiek moeten accepteren of tolereren. Het is niets anders dan een stinkende hoop verzonnen onwaarheden - onwaarheden die het rechtvaardigen om krachtig te worden geconfronteerd, ontmaskerd en te weerlegd.

- En ik zeg niet dat gelovigen de Russische invasie in Oekraïne moeten afblazen. Onschuldige mensen lijden en sterven terwijl Rusland probeert zijn wil op te leggen aan de politieke situatie in de regio, nog afgezien van het feit dat het profetische betekenis heeft als een gebeurtenis die mogelijk kan helpen de weg te bereiden voor het scenario van Ezechiël 38-39.

Het is goed en juist voor ons om te weten over en bezorgd te zijn over deze en andere dingen die ons leven beïnvloeden en deze gevallen wereld teisteren. Maar wij begaan een grove fout als wij toestaan dat deze dingen, om het even wat, ooit het kruis van Christus overschaduwen en onze aandacht afleiden van de verkondiging van het evangelie van Zijn verlossing op welke manier dan ook.

Het kruis is de plaats waar een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God ons het beste van Hem gaf, en het is de plaats waar onze Heer en Heiland Zijn leven opofferde, zodat wij vergeving van zonde konden krijgen, geboren konden worden uit de Geest, en eeuwig verzoend konden worden met de Vader. Dus...

Het is nog steeds het kruis en de verspreiding van het evangelie dat
de laser focus, de verterende passie, de primaire missie,
de hoogste roeping, en het einde dat alles is voor elke gelovige.

En in deze moeilijke tijden - deze spannende tijden, nu de laatste kostbare zielen in het koninkrijk worden gebracht voordat God de trekker overhaalt voor de opname en Zijn laatste ronde van oordeel over een rebellerende, Christus afwijzende wereld, kan het zeker geen kwaad om onszelf daar van tijd tot tijd aan te herinneren:

Het is nog steeds het kruis.

Greg Lauer - 2022/#4

Bron: A Little Strength