www.wimjongman.nl

(homepagina)


Advies van de krochten uit de hel

27 augustus 2022 - door Daymond Duck

( )

Wat betreft de komende wereldregering: de Bijbel leert dat die geleid zal worden door een godslasterlijke Satanaanbidder (Openb. 13:4-7).

Klaus Schwab, hoofd van het Wereld Economisch Forum (WEF), vertrouwt op een homoseksuele atheïstische adviseur, genaamd Yuval Noah Harari, die in de afgelopen weken God lasterde door te zeggen: "Jezus die uit de dood opstond en de Zoon van God was, dat is nepnieuws."

Op 12 augustus 2022 werd gemeld dat hij zei dat de wereld het grootste deel van de huidige bevolking niet nodig heeft (hij zei dat de meeste mensen nutteloos zijn).

Op 18 aug. 2022 werd gemeld dat deze godslasteraar zei: "We hebben geen God in de wolken nodig die tafelen uitdeelt" (de Tien Geboden) omdat we onze eigen wolk (de internetwolk) en onze eigen tafelen (computers) hebben gemaakt.

Op 18 aug. 2022 meende een schrijver (op basis van Harari's geschriften in 2018) dat de godslasterlijke Harari gelooft: "Er is geen waarheid, alleen macht" (volgens de Bijbel is Jezus de waarheid, de Schriften zijn de waarheid, etc.), en hij zei: "Mensen verkiezen macht boven waarheid."

Ik ben niet Harari's rechter, maar wereldleiders lijken advies te krijgen van krochten uit de hel als zij hun tijdelijke Nieuwe Wereld Orde inrichten (helaas blijven de meesten van de kerk en de media lauw of zwijgen, en veel van Amerika's leiders, inclusief de Pres. van de VS, die de komende satanische Nieuwe Wereld Orde steunen).

Hier zijn recente actuele gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de Nieuwe Wereld Orde spoedig deze wereld zal overnemen.

Eén, betreffende de Slag van Gog en Magog: op 17 aug. 2022 kondigden Israël en Turkije aan dat zij weer volledige diplomatieke betrekkingen zullen aanknopen.

Sommigen hebben mij gevraagd wat dit betekent. Ik denk niet dat het veel betekent; Erdogan is niet te vertrouwen. Hij zal zijn overeenkomst opgeven en zich bij Rusland, Iran, enz. voegen, wanneer God besluit hen naar de bergen van Israël te slepen. Hij heeft het niet voor het zeggen. God heeft de touwtjes in handen.

Twee, betreffende Covid: op 17 augustus 2022 erkende het hoofd van het Center for Disease Control and Prevention (CDC) dat het agentschap grote fouten heeft gemaakt in zijn behandeling van Covid, en als gevolg daarvan zal het CDC worden gereviseerd.

Het staat buiten kijf dat de CDC aan revisie toe is (hun grote fouten hebben geleid tot bijwerkingen van deze spuiten, waaronder de dood van sommige mensen, scepsis over de waarheidsgetrouwheid van de CDC, scepsis over de waarde van het dragen van een masker, mensen die hun baan verliezen, mensen die geen medicijnen mogen kopen die wel werken, zoals Ivermectine, enz). Maar overheidsinstellingen zijn meestal niet goed in het zichzelf reviseren, en de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze grote fouten (het hoofd van de CDC en anderen) moeten misschien vervangen worden.

(Meer: Op 19 aug. 2022 waarschuwde Ben Shapiro (Daily Wire Editor Emeritus) dat het CDC in feite probeert zijn macht en controle over mensen te vergroten).

Drie, betreffende Covid: op 17 aug. 2022 werd gemeld dat 7 jonge, geprikte artsen in Canada waren gestorven van 13 tot 28 juli (hoe groot is de kans dat 7 jonge artsen in 14 dagen sterven; 5 kwamen uit dezelfde stad; Toronto, Canada).

Vier, wat de komst van de Messias betreft: op 19 aug. 2022 zei de spreker in een profetieprogramma dat een Israëlische rabbi zegt dat de Messias na Rosj Hasjana dit jaar (25 sept. 2022) zal terugkeren. Ik hoop dat de rabbi gelijk heeft, maar hij speculeert, en er zijn door de jaren heen veel verkeerde speculanten geweest.

Onthoud wat de grote Ed Hindson placht te zeggen:

 • Verdoe je tijd niet,
 • door te proberen de tijd te raden,
 • Jezus kan elk moment komen,
 • Wees er altijd klaar voor.

Als Hij komt, deze Rosh Hashanah of wanneer dan ook, moeten we zeker klaar zijn.

Vijf, betreffende het bedrog, de vervolging, de censuur en de hongersnood: Op 15 augustus 2022 was het een jaar geleden dat president Biden de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terugtrok, een gebeurtenis die volgens president Biden "volgens plan" verliep, hoewel 13 Amerikaanse militairen werden gedood en miljarden dollars aan wapens werden achtergelaten.

Volgens The Washington Free Beacon, in de 12 maanden sinds Amerika's "ontworpen" terugtrekking:

 • Afghaanse vrouwen verboden naar school te gaan.
 • De Afghaanse media zijn hard aangepakt.
 • Er zijn massa-executies van Afghaanse burgers geweest.
 • De Afghaanse economie is met meer dan 60% gedaald.
 • Ongeveer 20 miljoen Afghanen lijden honger, zijn verarmd of ondervoed.
 • Afghanistan is opnieuw een toevluchtsoord voor terroristen.

Zes, wat hongersnood en voedseltekorten betreft: op 23 augustus 2022 zei de hoofdeconoom van het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP),

 • "50 miljoen mensen in 45 landen staan al op de rand van hongersnood."
 • "Nog eens 345 miljoen mensen in 80 landen dreigen te verhongeren."
 • Deze aantallen zijn met 25% gestegen "sinds het begin van het jaar."

De situatie verslechtert, en de VS zal niet eeuwig vrijgesteld zijn.

Zeven, wat natuurrampen betreft: op 16 augustus 2022 kondigde het Witte Huis aan dat Arizona 21% minder water zal krijgen, Nevada 8% minder en Noord-Mexico 7% minder water uit de Coloradorivier vanaf 1 januari 2023.

Voorlopig zullen Californië, Colorado, Utah en Wyoming niet worden gekort.

Arizona vindt dat het Witte Huis die staat oneerlijk behandelt. Dat lijkt waar te zijn, maar hoe het water ook wordt verdeeld, het is een feit dat een ernstige droogte 40 miljoen mensen bedreigt met het verlies van hun water en elektriciteit.

God zei tegen koning Salomo: "Als Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of als Ik beveel dat de sprinkhanen het land verslinden, of als Ik pestilentie zend onder Mijn volk; als Mijn volk, dat bij Mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en Mijn aangezicht zoekt, en zich bekeert van zijn boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen" (II Kron. 7:13-14).

Acht, betreffende bedreigingen voor Amerika: op 22 augustus 2022 zei Tulsi Gabbard, voormalig afgevaardigde uit Hawaï: "De grootste bedreiging voor onze democratie zijn niet de kiezers van Trump of de ouders die protesteren bij vergaderingen van schoolbesturen, maar de permanente elite van Washington die de regering bewapend heeft en samenwerkt met de corporate media om degenen die het met hen oneens durven te zijn te intimideren en het zwijgen op te leggen."

Veel profetie leraren noemen de "permanente Washington elite" waar Gabbard het over had "de schaduwregering" omdat zij de regering van Amerika beïnvloeden en werken aan het overgeven van de soevereiniteit van Amerika aan een wereldregering.

Een recente opiniepeiling wees uit dat 74% van de ondervraagden denkt dat Amerika de verkeerde kant op gaat.

Tenslotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Advice From the Pits of Hell :: By Daymond Duck - Rapture Ready