www.wimjongman.nl

(homepagina)


Haken en klauwen

Door Carolyn Hyde - 25 augustus 2022

()

Midden in de nacht werd ik wakker gemaakt en toen ik niet meer in slaap kon komen, realiseerde ik me dat er iemand was voor wie ik moest bidden. Onmiddellijk liet de Heer me zien voor wie, maar elke keer als ik probeerde te bidden voor deze specifieke verloren kinderen van dierbare vrienden, werd ik afgeleid en dwaalden mijn gedachten af naar andere onderwerpen. Ik berispte mezelf omdat ik mijn aandacht verloor, maar nadat dit een paar keer was gebeurd, realiseerde ik me dat mij de manier werd getoond waarop je geest werkt.

Afgeleid worden is een van de gevaarlijkste situaties waarin we ons kunnen bevinden, vooral in deze tijd waarin we weer in slaap worden gesust en de schijn van normaliteit terugkeert in ons leven. Dit is een van de meest voorkomende en meest geliefde tactieken van de vijand. Het is zo effectief dat wanneer we in deze staat van bedwelming zijn, we de poort naar het smalle pad niet meer kunnen vinden, omdat het brede pad zo vermakelijk wordt en zoveel boeiende intermezzo's biedt om mee te dansen.

Toen zag ik de haken en klauwen die zich aan deze verloren mensen hadden vastgeklampt. Aanvankelijk waren ze vrij klein, zelfs onmerkbaar. Maar ze groeiden in omvang en aantal naarmate de verwarring toenam, en werden als aanhangsels aan hun lichaam. En weldra was het valluik effectief gesloten en vergrendeld.

Wat kan er gedaan worden voor deze arme zielen, vroeg ik in een bijna paniek!

En toen zag ik de Vader, die op Zijn troon zit, rustig wachtend tot Zijn verloren kinderen de volheid van hun eigen dwaasheden, begeerten en afleidingen zouden ervaren. Hij verloor nooit zijn aandacht of geduld, maar wachtte rustig af met een uitgestrekte, liefdevolle hand. En ik leerde zo veel door alleen maar naar Hem te kijken terwijl Hij wachtte.

Plotseling werd er een rij misdadigers gepresenteerd en ik herkende ze snel als leden van de WEF. Ieder van hen was gemerkt, verzegeld met een stempel van veroordeling, maar uit hun buiken werd een doorzichtige zak op de grond geworpen. In elk zakje zat het embryo van een kind. De meesten werden vertrapt, maar vijf werden gered en verlost en werden doornen in het oog van de WEF-leden, wier haken en klauwen afschuwelijk uit hun vervormde lichamen staken. Het niveau van extreme armoede van de ziel die van deze mensen uitgaat, die in sterke torens wonen, deed de mensen die ik in kartonnen krotten zag wonen in het centrum van Los Angeles er goed uitzien!

En ik heb gehoord dat dit het eindspel is van de haken en klauwen.

Haak - חח

2 Koningen 19:28 en Jesaja 37:29 - "Omdat gij tegen Mij tekeergaat, en omdat uw zelfgenoegzaamheid tot aan Mijn oren gekomen is, zal Ik Mijn haak in uw neus steken, en Mijn teugel op uw lippen, en Ik zal u terugvoeren langs de weg, waarlangs gij gekomen zijt."

Toen zag ik dat de haken van Ezechiël 38:4 volledig zijn voorbereid voor alle contingenten die zijn opgeroepen en bijeengebracht. Zij zijn reeds het herstelde land binnengegaan, waarvan de inwoners uit vele volken zijn verzameld op de bergen van Israël.

De haken en klauwen hebben onze vijanden verzameld om als een storm op ons af te komen, als een wolk die het land bedekt door gedachten die in hun geest zijn opgekomen. Zij hebben reeds boze plannen beraamd en zijn het door en door verdeelde land binnengedrongen, buit makend en plunderend uit het centrum van de wereld.

Toch is er een verhaal van verlossing en hoop dat geduldig wacht om volledig geopenbaard en ontvangen te worden...

Bron: Hooks & Claws » Kehila News Israel