www.wimjongman.nl

(homepagina)


Is preken over de eindtijd de sleutel tot de groei van een gemeente?

Door Kathleen Bustamante - 24 maart 2022

( )

Aan het begin van de pandemie sloten kerken in het hele land hun deuren, sommige gingen nooit meer open. En terwijl recent onderzoek aangeeft dat evangelische en megakerken op hun retour zijn, lijkt het tegendeel waar te zijn voor een aantal kerken aan de westkust die de afgelopen twee jaar explosief in omvang zijn gegroeid. Elk van deze kerken heeft iets gemeen: hun voorgangers prediken vanaf de kansel trouw de profetieën van de eindtijd.

Athey Creek Christian Fellowship, een niet-confessionele kerk 15 mijl van het centrum van Portland, begon 25 jaar geleden in de huiskamer van senior pastor Brett Meador. Terwijl de kerk voor de pandemie gestaag groeide tot een megakerk van 4000, schoot het aantal kerkgangers omhoog terwijl de wereld op slot zat. Het blijft toenemen in een schokkend tempo.

Athey Creek was een van de eerste kerken in Portland die zijn deuren opende tijdens de pandemie, tot ergernis van gouverneur Kate Brown en van lokale kerken die een verklaring hadden ondertekend waarin zij ermee instemden gesloten te blijven totdat de gouverneur de mandaten zou opheffen die kerkelijke bijeenkomsten verboden.

Vanaf augustus 2020 arriveerden de kerkgangers persoonlijk, elke week in aantal toenemend. Meador zei dat zijn medewerkers zich afvroegen of de opkomst zou stabiliseren als Brown haar mandaat zou opheffen en kerken in de stad weer open zouden gaan. In plaats daarvan bleven de aantallen in Athey Creek stijgen, waardoor Meador elk weekend in vijf diensten moest preken. Er zijn plannen om het kerkgebouw uit te breiden, omdat de structuur de extra 3000 kerkgangers die tijdens de pandemie zijn gekomen, niet kan verwerken.

Kerkbezoek stijgt in "ontkerkelijkt" Portland

Het Institute for Family Studies analyseerde gegevens van een American Family Survey waaruit blijkt dat "religieuze aanwezigheid in de afgelopen twee jaar aanzienlijk is gedaald. Het percentage regelmatige kerkgangers is met 6 procentpunten gedaald, van 34% in 2019 tot 28% in 2021. Ondertussen is het aandeel van seculiere Amerikanen die nooit of zelden religieuze diensten hebben bijgewoond met 7 procentpunten gestegen."

Daarnaast rangschikken gegevens verzameld door Barna Portland als de vierde meest ontkerkende stad in het land achter Seattle, Boston en San Francisco. Echter, Athey Creek's sterke groei weerlegt deze statistiek. Meador gelooft dat God de kerk heeft gezegend met zoveel nieuwkomers om verschillende redenen, maar een belangrijke reden is zijn onderwijs over de bijbelse eindtijd profetie.

Ondanks dat een vierde van de Bijbel gewijd is aan eindtijd profetie en er meer dan 2500 profetische details geschreven zijn door ongeveer 40 schrijvers in de Schrift, spotten veel kerkleiders met het onderwerp of negeren het gewoon. Maar in tegenstelling tot lokale en nationale voorgangers die steeds meer terugdeinzen voor het onderwijzen van eindtijdprofetie, heeft Meador, die vers-voor-vers door de Bijbel onderwijst, al meer dan twee decennia de nadruk gelegd op Bijbelprofetie zoals die betrekking heeft op de eindtijd.

"We leven in gevaarlijke tijden, maar de wachters blazen niet op de trompet," zei Meador, verwijzend naar Ezechiël 33. Hij benadrukte het belang van de pastors van vandaag om, net als de profeten in Ezechiëls tijd, op te treden als wachters die mensen waarschuwen voor naderende gebeurtenissen die de hele wereld zullen beïnvloeden. Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat de dagen waarin we nu leven tot de meest opwindende tijden behoren die we ooit hebben meegemaakt. Dit is de tijd waarin we, zo je wilt, de Babyloniërs over de berg zien komen terwijl we zien wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt."

Historisch gezien gaf Meador jaarlijkse profetie updates tot 2020, toen hij ze verhoogde naar maandelijkse updates, observerend dat de "geboorteweeën" beschreven in het Oude en Nieuwe Testament snel toenemen, zoals een wereldwijde pandemie, oorlogen, etniciteiten die tegen elkaar opgezet worden, en valse leer onder kerkleiders.

Meador constateerde een toename van depressie en angst onder Amerikanen, en zei: "Verschillende resultaten moeten voortkomen uit Bijbelprofetie onderwijs." Hij merkte op dat "één daarvan troost is, en twee een soort vuur is dat onder ons wordt aangestoken om het evangelie te delen met de niet geredden." Hij voegde eraan toe: "We zien mensen gered worden in drommen, en elke zondag, of ze nu hier in het gebouw zijn of online kijken, we krijgen gewoon allerlei geweldige verhalen van mensen die tot Christus komen in deze laatste dagen, en ik geloof dat we er meer en meer zullen zien naarmate de Dag nadert."

Californische Megakerken zien snelle groei

Een soortgelijke trend heeft zich voorgedaan in heel Californië, ondanks de poging van gouverneur Gavin Newsom om gelovigen ervan te weerhouden samen te komen tijdens de pandemie. In mei 2020 stemden meer dan 1200 kerken in Californië ermee in om Newsom's thuisblijf-bevelen te trotseren door de diensten in eigen huis te hervatten. Onder deze voorgangers was Jack Hibbs, senior pastor van Calvary Chapel Chino Hills.

Hibbs schrikt er niet voor terug om impopulaire bijbelse waarheid te verkondigen door middel van preken die hoop hebben geboden en nieuwe gelovigen hebben aangetrokken. Hoewel zijn kerk 30 jaar geleden begon als een bijbelstudie met zes mensen in zijn kelder, wordt de kerk nu door 10.000 mensen op de campus en miljoenen mensen wereldwijd bezocht via dagelijkse media outreach programma's. Hibbs preekt regelmatig over gebeurtenissen in de eindtijd en werkt samen met deskundigen zoals de Israëlische schrijver en spreker Amir Tsarfati om zijn gemeente het meest actuele wereldnieuws te brengen met betrekking tot de profetie.

Terwijl veel gelovigen veiligheid in eigen huis zochten tijdens de pandemie, zei Hibbs: "In de afgelopen twee jaar hebben we niets anders dan groei gehad." Hij voegde eraan toe: "We hebben duizenden mensen aan de kerk toegevoegd. We dopen 3000 mensen op een zaterdag. Waarom? Omdat mensen op zoek zijn naar de waarheid. En zo kwamen ze erachter dat alleen een warme, feel-good, geheim-achtige boodschap je geen antwoord geeft in de dag van moeilijkheden. Gods woord geeft je antwoorden in de dagen van nood. Dus dat is waar het allemaal over gaat. En dat is waarom we een reactie zien."

Greg Laurie, senior pastor van Harvest Christian Fellowship met campussen in Californië en Hawaï, begon zijn pastoraat meer dan 40 jaar geleden op 19-jarige leeftijd met het leiden van een bijbelstudie met 30 mensen. Die kleine groep groeide uit tot een megakerk van 15.000 mensen en is een van de grootste en meest invloedrijke evangelische megakerken in het land.

Volgens de website van Harvest hebben "150.000 mensen in 2020 geloofsbelijdenis gedaan via Harvest Ministries". Laurie heeft zijn gemeente trouw voorbereid op de gebeurtenissen in de eindtijd, door regelmatig profetie updates te prediken. In een recent bericht op Facebook verklaarde Laurie: "Ik geloof dat Christus elk moment kan terugkomen. Er zijn tekenen van tijden die de Bijbel ons vertelt om naar uit te kijken."

Godspeak Calvary, een andere megakerk in Californië waarvan de voorganger predikt over eindtijdprofetieën, lijkt uit zijn voegen te barsten nu veel andere kerken in Californië definitief hun deuren hebben gesloten nadat gemeenteleden tijdens de pandemie hun bezoek hadden gestaakt.

Gevraagd naar de behoefte aan een grotere locatie, zei pastoor Rob McCoy: "De gemeente is verviervoudigd - van ongeveer 450 mensen naar ongeveer 1800 - sinds de kerkleiders in 2020 besloten om weer open te gaan voor persoonlijke diensten, terwijl dergelijke bijeenkomsten nog steeds als niet-essentieel werden beschouwd en in strijd waren met de COVID-gerelateerde volksgezondheidsordonnanties."

In een preek afgelopen juli herinnerde McCoy zijn gemeente eraan dat de kerk werk te doen heeft in deze laatste dagen. "Blijf bezig tot Ik kom," zei hij, Jezus' woorden echoënd in Lucas 19. "God spreekt tot ons. We hebben geen geest van angst, en apathie is in deze zaal niet toegestaan." Hij voegde eraan toe: "Laten we de gevangenen bevrijden; dit is de roep van God op ons leven. Laat de Heer ons bezig houden. En ik hoop dat Hij terugkomt, maar als Hij terugkomt, zal dit de drukste kerk op aarde zijn, want deze mensen zijn dienaren."

Zegeningen beloofd aan de voorbereide kerken

Deze vier voorgangers aan de westkust geloven dat de Kerk zal worden opgenomen vóór de Grote Verdrukking, een zevenjarige periode van gruwelijk lijden wanneer God een Christus verwerpende wereld oordeelt. Terwijl Bijbelgeleerden debatteren over de timing van de opname, zijn veel Amerikaanse predikanten die eindtijd profetie bestuderen en prediken het erover eens dat een pandemie, cataclysmische gebeurtenissen, spanningen tussen China en Taiwan, toegenomen nucleaire gesprekken door Noord-Korea en Iran, en de Russisch-Oekraïense oorlog belangrijke indicatoren zijn dat de profetieën van de boeken Daniël, Jesaja, Ezechiël, Mattheüs en Openbaring op dit moment plaatsvinden.

"Gezegend is hij die de woorden van deze profetie leest, en gezegend zijn zij die haar horen en ter harte nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij", zegt Openbaring 1:3. Deze passage benadrukt het belang dat aan gelovigen wordt toegekend om profetie te lezen en te delen en om de mensheid voor te bereiden op komende gebeurtenissen, waaronder de wederkomst van Christus. Zoals beloofd, zal gehoorzaamheid op dit gebied resulteren in Gods zegen.

Gezien de verontrustende gebeurtenissen in de wereld, is het einde van het leven op aarde in de gedachten van veel Amerikanen. Het is onbegrijpelijk dat meer bijbelgelovige voorgangers van vandaag zouden vermijden om over dit onderwerp te preken vanaf de kansel. Aan de andere kant, hun weigering om deze waarheden met hun kudde te delen vervult weer een andere eindtijdprofetie.

Kathleen Bustamante is een freelance schrijfster en schrijfinstructrice in Portland, Oregon. Haar werk is gepubliceerd in de Federalist, de American Conservative, de American Thinker, Real Clear Religion, World News Daily, James G. Martin Center for Academic Renewal, Woman Alive, en de War Cry.

Bron: Is Preaching on the End Times the Key to Growing a Congregation? | RealClearReligion