www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gog en verder

Door Greg Lauer - april 2022

(Gog)

Sinds Rusland op 24 februari de Oekraïne binnenviel, is er een opleving geweest in apocalyptisch geroezemoes, zowel bijbels geïnformeerd als anderszins. Sommigen, waaronder een paar mainstream media types, zijn begonnen zich hardop af te vragen of WO III nu echt begonnen is.

Zoals de gewoonte is dezer dagen, is het enige waar ik absoluut 100 procent zeker van ben, dat de mainstream media ons niet het hele verhaal vertellen (en de gewenste draai geven aan het meeste van wat zij ons vertellen). Ze hebben zich suf gepraat over het verhaal dat dit alles te maken heeft met het grote boze kwaad Rusland dat het arme onschuldige Oekraïne agressief aanpakt, met Vladimir Poetin als de boze schurk en Volodymyr Zelenskyy (in de westerse pers vaak gespeld als "Zelensky") als de heldhaftige underdog die dapper het opneemt tegen de grote bullebak.

En net als met de "veilige, fraudevrije" Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 en de "veilige en effectieve" vaccins die aan iedereen worden opgedrongen, moge Heer je helpen als je in deze zaak niet in de pas loopt.

De media heeft de mensen twee keuzes gegeven: Of je bent (a) 100 procent tegen Poetin en Rusland en 100 procent voor Zelenskyy en Oekraïne, of je bent (b) een slechte, misleide aanhanger van wreedheid en tirannie die de Russische propaganda slikt en leurt.

En er zit niets tussenin.

In het licht daarvan zal het u misschien verbazen dat er mensen zijn die deze oorlog zien als een sterke leider die vastbesloten is de belangen van zijn land te beschermen (Poetin) tegenover een zelfgekozen aansteller die danst naar een pijpen van de linkse elites die wanhopig proberen hun sporen uit te wissen (Zelenskyy). Maar hoe je ook tegen het conflict aankijkt, één ding is duidelijk:

Al het bijbehorende door de media aangewakkerde politieke theater wordt het theater van het absurde.

Het wordt zelfs belachelijk. De Britse minister van Sport, Nigel Huddleston, heeft bijvoorbeeld onlangs beslist dat de Russische toptennisser Danil Medvedev deze zomer niet mag deelnemen aan Wimbledon tenzij hij kan bewijzen dat hij zijn president, Vladimir Poetin, veroordeelt. Echt?

H-e-l-l-o-o-o... het is tennis, in hemelsnaam. Wat is het volgende? Amerikaanse spelers die moeten bewijzen dat ze Donald Trump afkeuren?

(MSM leugens)

Het verhaal dat door de media wordt gepusht is een bijna cartooneske oversimplificatie en verkeerde karakterisering van de werkelijkheid. Het is een goed gedocumenteerd feit dat Oekraïne de thuisbasis is van tal van biochemische laboratoria, die waarschijnlijk aanzienlijke financiering hebben ontvangen van de VS (Nee? Hier is een tip: Bij twijfel, kijk eens naar wat de mainstream media heftig afdoet als "desinformatie"). Jarenlang zijn deze laboratoria bezig geweest met het produceren van en experimenteren met allerlei gevaarlijke chemische en biologische wapens (inclusief virussen, volgens vele bronnen), en Oekraïne is het centrum geworden voor het witwassen van geld en smeergeld voor een 'wie-is-wie-lijst' van wereldwijde elites (onder wie Joe Biden's zoon Hunter zich onderscheidde als de enige die dom genoeg was om op heterdaad betrapt te worden).

Wat Poetin betreft, hij heeft al meer dan 15 jaar luid en duidelijk laten weten dat hij de praktijken van de Nieuwe Wereldorde in zijn achtertuin niet zal tolereren, maar niemand luisterde. Dus, met een potplant in het Witte Huis, heeft hij eindelijk de zaken in eigen hand genomen. En begrijp me goed, ik probeer Poetin niet te verdedigen, hij is een van de slechteriken en hij heeft een agenda. Maar aan de andere kant denk ik dat het een beetje ironisch is dat hij eerlijk gezegd kan worden omschreven als de minst slechte slechterik in deze hele puinhoop.

En ik zeg dat alleen omdat er geen goede jongens zijn.

Het doel van dit artikel is echter niet om u een gedetailleerd overzicht te geven van deze zeer ontvlambare affaire. Er zijn anderen met veel meer kwalificaties en kennis dan ik die dit uitstekend hebben gedaan en nog steeds doen - ik kan u alleen aanmoedigen het avond-geneuzel uit te zetten en er op uit te gaan om die anderen te vinden.

Zoals u ongetwijfeld weet, is dit een bijbelse website, geen politieke. Maar wanneer er apocalyptisch gedoe van politieke aard op komst is, streef ik er tenminste naar om deel uit te maken van de bijbels geïnformeerde menigte. En dit artikel is geen uitzondering.

Veel van de apocalyptische opwinding die de Russische invasie in de Oekraïne teweeg heeft gebracht, heeft te maken met de strijd die wordt beschreven in Ezechiël 38-39, en die algemeen wordt aangeduid als de strijd van Gog Magog. Sommigen staan te trappelen om te beweren dat deze aanval in feite die strijd is. Er wordt ook gespeculeerd over de rol van de Russische president Vladimir Poetin, en het geroezemoes gaat over de vraag of hij al dan niet de beruchte Gog van Ezechiëls profetie is.

Ik heb al eerder geschreven over de strijd van Gog-Magog (twee van zulke artikelen zijn Bron: hier en - hier), en voordat ik me zelfs maar ga opwarmen kan ik iedereen die dit leest verzekeren dat de aanval van Rusland op Oekraïne ver afstaat van alles wat de profeet Ezechiël 2600 jaar geleden beschreef. En je hoeft geen van de twee artikelen waar ik zojuist naar linkte door te ploegen om dit te zien - een vluchtige blik op de eerste paar verzen van Ezechiël 38 is voldoende.

De slag van Gog Magog is een coalitie van voornamelijk islamitische naties die op Israël afkomen, maar door de hand van God worden gedecimeerd voordat zij Gods volk ook maar met de hand kunnen aanraken. Het is niet één land dat een buurland aanvalt. Voeg daar aan toe dat Oekraïne Israël niet is, en je hebt een non-starter.

Maar het gedoe over Poetin is een ander verhaal.

Ik moet bekennen dat wanneer ik vaak speculaties hoor van mensen die niet bijzonder goed op de hoogte zijn van Gods Woord, die beweren de punten van Bijbelse profetie te verbinden met de punten van de huidige nieuwskoppen, mijn eerste reflexmatige reactie is om het af te doen met een hmm. En ik heb mijn deel gehoord:

"Ooo-kay, dus het vaccin is het merkteken van het beest ... oh, en die 30 meter hoge standbeelden die ze willen oprichten in 21 steden zijn het beeld van het beest. Hmm... probeer Openbaring 13 eens te lezen, weet je?"

Maar toen ik mensen begon te horen speculeren dat Vladimir Poetin wel eens letterlijk die Gog uit Ezechiël 38-39 zou kunnen zijn, nog voor de eerste kniebuiging en de eerste hmph, schopte de Heilige Geest me tegen de schenen:

"Niet zo snel, m'n beste. Misschien moet je daar nog eens goed naar kijken."

Dus hier zijn we, met mij nog steeds wrijvend over mijn scheenbeen. Hoewel ik dit artikel oorspronkelijk schreef omdat ik me afvroeg of Vladimir Poetin wel of niet Gog zou kunnen zijn, zal ik uiteindelijk nog een aantal andere, verwante onderwerpen aansnijden, waaronder zaken die veel verder reiken dan Gog.

Een paar belangrijke feiten

Ik ben eerlijk gezegd niet van plan om onomstotelijk te bewijzen dat Vladimir Poetin Gog van Ezechiël 38-39 is (of niet). Niemand kan dat. Het eerste wat ik wil doen is een korte opsomming samenstellen van feiten betreffende Gog waar we redelijk zeker van kunnen zijn op grond van de tekst van Ezechiëls profetie, en dan op weg gaan en Gods Woord voor zichzelf laten spreken. Eerlijk genoeg?

- Gog is een man.

Gog is een letterlijke, fysieke man. Eén reden waarom dit belangrijk is, is omdat er velen zijn die geloven dat Gog een soort geest is of een krachtige, hooggeplaatste demonische entiteit. Maar Ezechiël maakt duidelijk dat Gog een man is.

Hier is mijn favoriete tekst die dit ondersteunt:


Dus zeide de Here GOD: Het zal ook geschieden, dat tezelfdertijd dingen in uw gedachten zullen komen, en gij zult een boze gedachte denken: En gij zult zeggen: Ik zal optrekken naar het land der ongewijde dorpen; Ik zal optrekken naar hen, die gerust zijn, die veilig wonen, die allen zonder muren wonen, en die geen tralies noch poorten hebben, om buit en roof te maken; om uw hand te richten op de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn, en op het volk, dat uit de volken verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, dat midden in het land woont.
(Ezechiël 38:10-12 AKJV / nadruk toegevoegd)


Ik heb nog nooit iemand anders hierover horen onderwijzen (wat mij soms een beetje nerveus maakt), maar het komt mij voor dat wanneer Ezechiël zegt dat de gedachte om Israël weg te vagen plotseling opkomt in de geest van Gog, dit ons eigenlijk een prachtige kleine aanwijzing geeft dat Gog een mens is en niet een of ander demonisch wezen.

Denk eens na: Vanaf de hof van Eden tot aan de kruisiging was het niet Satans doel om de Joden uit te roeien - het was om de komst van de Messias te dwarsbomen, want in Genesis 3:15 zegt God dat het zaad van de vrouw (d.w.z. de Messias) zijn kop zou vermorzelen. Ik heb dit al eerder in meer detail besproken, maar dit zorgde ervoor dat Satan ruwweg 4000 jaar lang de horizon afspeurde, in een poging om iedereen die hij als een potentiële kandidaat voor de rol van de Joodse Mashiach beschouwde op een zijspoor te zetten, te ondermijnen, te beïnvloeden of uit te schakelen. Maar God was hem steeds een stap voor, en uiteindelijk werd Gods Zoon in de wereld geboren. Toen Jezus gekruisigd werd (ongetwijfeld met een beetje hulp hier en daar uit het demonische rijk), was Satan ervan overtuigd dat hij gewonnen had:

"JA!!! Ik mag dit allemaal houden! Verpletter dat, Mr. Mashiach!"

Maar na de kruisiging verscheen Christus, die de sleutels van dood en Hades in handen heeft, voor Satans deur in Sheol en liet Zichzelf binnen, zodat Hij een beetje kon preken en de rechtvaardige doden naar huis, naar de hemel, kon escorteren. En terwijl Hij dat deed, realiseerde Satan zich dat hij volledig overklast was. Hij wist dat hij gefaald had in zijn eerste missie om de komst van de Messias te dwarsbomen, en nu was het te laat. Dus moest hij een andere versnelling inschakelen en op een andere strategie overschakelen in een wanhopige (en uiteindelijk vergeefse) poging om vast te houden aan de heerschappij die hij zich in de Hof van Eden had toegeëigend. En wat was Satans nieuwe strategie?

Het uitroeien van de Joden, zodat er op het hoogtepunt van Daniëls 70e week niemand meer over zal zijn om hun Messias op te roepen om terug te keren en hen te redden en zijn 42-maanden koninkrijk te veranderen in Zijn 1000-jarig koninkrijk.

Dus, wanneer de boze gedachte plotseling opkomt in Gog's geest in de eindtijd om Israël aan te vallen en uit te roeien (en we zullen zo meteen zien dat Ezechiël het absoluut heeft over de eindtijd), dan is het helemaal niet logisch om te denken dat Gog een demonisch wezen is onder het bevel van Satan...

Een demonisch wezen dat blijkbaar niet
de opdracht kreeg tweeduizend jaar geleden over
de nieuwe strategie van zijn baas om de Joden uit te roeien.

Het is absurd te denken dat in de eindtijd een demonisch wezen niet het ene moment op het idee komt Israël te vernietigen, en het volgende moment deze gedachte in zijn hoofd opkomt. Waarom? Omdat "DOOD AAN ISRAEL!" de laatste twee millennia de mantra en de marsorders van het demonische rijk zijn geweest (om nog maar te zwijgen van een paar Islamitische landen, vreemd genoeg).

Niet alleen dat, maar Ezechiël zegt dat Gog zal worden gedood en begraven:


U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw banden, en het volk dat met u is: Ik zal u geven aan de roofvogels van allerlei soort, en aan het gedierte des velds om verslonden te worden.

[...]

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog een begraafplaats in Israël zal geven, het dal der doorreizigers ten oosten van de zee; en het zal de neuzen der reizigers tegenhouden; en daar zullen zij Gog en zijn ganse schare begraven; en zij zullen het noemen Het dal van Gogs menigte.
(Ezechiël 39:11 AKJV / nadruk toegevoegd)


Satan en al zijn volgelingen zijn geschapen geestelijke wezens, en dus kunnen zij niet gedood en begraven worden zoals mensen. Waar het op neerkomt: Duivels houden geen madeliefjes op.

- Gog leeft in de eindtijd.

Zoals ik hierboven al zei, maakt Ezechiël duidelijk dat hij het heeft over de eindtijd, voorafgaand aan de wederkomst:


Na vele dagen zult gij bezocht worden; in de laatste jaren zult gij komen in het land, dat van het zwaard teruggebracht is, en uit vele volken verzameld is, tegen de bergen Israëls, die altijd woest geweest zijn; maar het is uit de volken voortgebracht, en zij zullen veilig wonen in het gehele land.
(Ezechiël 38:8 AKJV / nadruk toegevoegd)


Hoewel de uitdrukking "de laatste jaren" legitiem op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, is het feit dat Ezechiël verder gaat met het specificeren van een tijdsperiode nadat Israël is herverzameld in haar land, een soort van piket in de grond. Dus hier verwijst "de laatste jaren" duidelijk naar de eindtijd, of het algemene tijdsbestek dat leidt tot de wederkomst en dat het einde-der-dagen pakket van de Opname en de daaropvolgende Verdrukking omvat.

En dat is precies waar we nu zijn.

- Gog is de leider van een volk met een groot leger.

Deze is vrij duidelijk:


En Ik zal u omkeren, en haken in uw kaken zetten, en Ik zal u tevoorschijn brengen, en heel uw leger, paarden en ruiters, allen bekleed met allerlei harnassen, zelfs een grote compagnie met gespen en schilden, allen zwaarden hanterend: Perzië, Ethiopië en Libië met hen, allen met schild en helm: Gomer, en al zijn banden; het huis van Togarma, van de noordelijke kwartieren, en al zijn banden; en vele volken met u.
(Ezechiël 38:4-6 AKJV / nadruk toegevoegd)


Alleen leiders van naties voeren het bevel over grote legers (veel minder coalities van legers van andere naties).

- Gog's natie ligt ten noorden van Israël, en is vrijwel zeker Rusland.


En gij zult komen van uw plaats uit de noordelijke delen, gij, en velen met u, allen rijdende op paarden, een grote schare, en een machtig leger:
(Ezechiël 38:15 AKJV / nadruktoegevoegd)


Ik zal me onthouden van een grote troep over de geografische details van Ezechiël 38-39, vooral omdat er zoveel verschillende meningen zijn over de precieze locaties van volken en plaatsen die in Ezechiël worden genoemd.

Maar het is een feit dat de meerderheid van de commentatoren het erover eens is dat Magog bijna zeker verwijst naar het vroegere land van de Scythen, die leefden in de bergen rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee - een gebied dat vandaag de dag grotendeels Oekraïne en zuidwest Rusland (waar Moskou onder valt) omvat. Tot op heden heb ik niets gezien dat me doet twijfelen aan de algemene juistheid van deze interpretatie.

Mijn innerlijke rekenaar kreeg trouwens de overhand toen ik aan dit artikel werkte, en ik berekende dat als je een lijn trekt recht naar het noorden vanuit Jeruzalem, je Moskou slechts ongeveer 85 tot 93 mijl naar het westen mist, afhankelijk van de precieze coördinaten die voor elke stad worden gebruikt.

(Kaart van Europa/Midden-Oosten)

Als je nu vanuit Jeruzalem een lijn naar het noorden trekt, kom je in feite door drie landen: Turkije, Oekraïne en Rusland. Het huidige Turkije valt echter onder Meshech, Tubal, Gomer, en het huis van Togarmah (aka Beth-togarmah). Dus Turkije is al verantwoord.

En hoewel ik het Oekraïense volk zeker steun in hun strijd om te overleven, geef ik toe dat het moeilijk is Oekraïne te zien als een regionale leider die een coalitie van islamitische naties zou kunnen verzamelen voor een grote aanval op Israël (plus FWIW, Zelenskyy is Joods). Ik bedoel, zeg nooit nooit en zo, maar voor mij is Oekraïne een heel kleine kans.

En dan blijft alleen Rusland over.

Dus, het voorlopige deel van onze vraag is deze:

Is Gog de leider van het moderne Rusland..,
of de leider van een ander land?

Noem me безумый, maar ik ga voor Rusland in deze zaak. Ik geloof dat Gods Woord redelijk duidelijk is over deze kwestie en ons geen andere gemakkelijke of voor de hand liggende keuzes laat.

Zo dom zijn we niet: In Ezechiël 38:2 worden de woorden "hoofdvorst" soms vertaald met "vorst van Rosh", waarbij het woord "rosh" met een hoofdletter wordt geschreven. Het woord "rosh" betekent "hoofd" of "hoofdman", en mensen twisten erover of het wel of niet op deze manier als zelfstandig naamwoord kan worden gebruikt. Hmmm... weet je, het woord "rosh" klinkt een beetje als "Rusland." Maar naar mijn eerlijke mening is het verband tussen de woorden "rosh" en "Rusland" nogal duister en niet erg overtuigend. Maar zelfs als er een echt taalkundig verband tussen beide woorden bestaat (wat niet onmogelijk is), dan is dat waarschijnlijk te zwak om er conclusies aan te verbinden waar ik mijn roebel op zou verwedden.

Maar er zijn mensen die willen dat Ezechiël 38-39 iets heel anders betekent, die degenen die Gog zien als de leider van Rusland ervan beschuldigen de moderne natie Rusland in de profetie van Ezechiël te lezen om geen andere reden dan het loutere feit dat het woord "rosh" veel klinkt als het woord "Rusland". Zucht... Geloof me, zo dom zijn we niet. Doe me een lol. Er valt heel veel voor te zeggen dat Gog de leider is van het huidige Rusland, zonder dat je je toevlucht neemt tot speculatieve woordspelletjes met het woord "rosh".

Dus, de tekst van Ezechiël's profetie vertelt ons een paar belangrijke feiten over Gog:

Gog is een man die een natie leidt met een groot leger dat ten noorden van Israël ligt en dat is vrijwel zeker Rusland, en hij zal als zodanig bestaan in de eindtijd - en dat is waar we nu zijn.

En dat brengt ons bij de hamvraag:

Is Vladimir Poetin echt Gog?

(Poetin)

OK, ik probeer hier niet terughoudend te zijn, maar ik denk dat je bijna creatief moet zijn om Gog te zien als iemand anders dan Vladimir Poetin op dit moment in de tijd. Natuurlijk herinner ik me nog dat er in 1991 goedbedoelende mensen waren die boeken publiceerden met het idee dat Michail Gorbatsjov Gog was (en de antichrist*), dus ik zal de trekker een beetje overhalen en zeggen dat als het Poetin niet is, het een leider van Rusland moet zijn die hem op een bepaald punt in de toekomst volgt. Controleer dat... maak daar maar de relatief nabije toekomst van.

*Nee, dat is hij niet: Om te beginnen wordt de antichrist niet gedood en begraven in de bergen van Israël - hij en de valse profeet worden levend in de poel des vuurs geworpen wanneer Christus wederkomt (Openb. 19:20). Plus, denk je dat Gog probeert Israël te vernietigen, faalt, overleeft, en dan rechtsomkeert maakt en een enorme vredesovereenkomst met Israël bekrachtigt in het verdrag van Daniël 9:27? Nee... zelfs niet in een B-film.

Per slot van rekening kan Poetin morgen het Kremlin uitlopen om een hapje te gaan eten en door een bus worden aangereden. En als hij dat doet, is er geen tekort aan gezichten en eieren om op die gezichten te smeren. Het mijne zal er niet een van zijn.

Over Ezechiël 38-39 iets heel anders laten betekenen gesproken, een van de meest voorkomende fouten die mensen maken met betrekking tot de profetie van Ezechiël en heeft te maken met een andere vermelding van Gog in het boek Openbaring. (Hint: ze zijn niet hetzelfde.)

Ze zijn niet hetzelfde

De naam Gog komt in totaal 10 keer voor in het Oude Testament, en negen van die keren wordt hij gebruikt in Ezechiël 38-39. De enige andere keer dat de naam Gog in het Oude Testament voorkomt is in een relatief obscuur stukje genealogische informatie in 1 Kronieken, dat aantoonbaar niets te maken heeft met het onderwerp waar we het nu over hebben:


De zonen van Joël: Semaja, zijn zoon, Gog, zijn zoon, Shimei, zijn zoon,
(1 Kronieken 5:4 AKJV / nadruk toegevoegd)


Er is echter één enkele vermelding van de naam Gog in het Nieuwe Testament die de aandacht van velen heeft getrokken, en die is te vinden in Openbaring 20 en heeft betrekking op de laatste opstand van Satan. Hier is de passage in kwestie:


En na de duizend jaren zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te vergaderen tot den oorlog; van wie het getal is als het zand der zee. Zij trokken op over de breedte der aarde, en omsingelden het kamp der heiligen, en de geliefde stad. Vuur daalde neer uit de hemel, van God, en verslond hen.
(Openbaring 20:7-9 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Veel Bijbelstudenten en leraren hebben zich op deze passage gestort en zijn gemotiveerd om deze te verwarren met Ezechiël 38-39 en te beweren dat deze twee aanvallen dezelfde gebeurtenis zijn.

Als gevolg van het koppelen van Ezechiëls profetie aan deze passage in Openbaring, zijn er mensen die een waziger, mogelijk meer allegorische kijk hebben op Ezechiël 38-39, en die erin geslaagd zijn om het op een veilige, comfortabele afstand te plaatsen in tegenstelling tot het te zien als een wereldschokkende gebeurtenis van duizelingwekkende profetische betekenis die letterlijk binnen de komende paar jaar zou kunnen plaatsvinden.

Comfort zone: Het bedroeft mij te moeten zeggen dat er veel gelovigen zijn die onder dwalend onderwijs hebben gezeten met betrekking tot Bijbelprofetie en eindtijdgebeurtenissen. Zij hebben dingen geleerd zoals het idee dat in wezen alle Bijbelprofetie was vervuld in het jaar 70, dat het boek Openbaring slechts een soort goed versus kwaad allegorie is, dat het koninkrijk in onze harten is, dat we nu in het koninkrijk zijn en dat we er dus naar moeten streven om de wereld een betere plaats te maken voor Christus om op een mooie dag terug te keren om te regeren, enz.

Het komt mij voor dat een van de redenen waarom dit soort leringen zo veel mensen aanspreekt, is dat ze niet eng zijn. Ze stellen mensen in staat zich terug te trekken in een comfortzone waarin ze zich geen zorgen hoeven te maken over zaken als een grote, enge invasie van Israël die door de hand van God wordt neergeslagen, of de huidige voortgaande drang naar een één-wereldregering, een één-wereld economisch systeem, en een één-wereld religie die op dit moment de weg vrijmaakt voor het koninkrijk van de Antichrist. Die dingen zijn beangstigend, dus godzijdank is dat allemaal maar een hoop onzin waar die alu-hoedjes over door blijven zeveren.

Door Bijbelprofetie te allegoriseren, te vergeestelijken of eenvoudigweg te negeren, kunnen zulke mensen zich verschansen in hun knusse comfortzone, waar elke soort Bijbelprofetie wordt gereduceerd tot een vaag sprookje dat bedoeld is om mensen een goed gevoel te geven. In hun comfortzone is elke vervulling van Bijbelprofetie een verre fantasie die minstens duizend jaar verwijderd is van onze aardse realiteit, en dus roept het niet bepaald een gevoel op van de urgentie van het uur. Integendeel, het verdooft hen voor de urgentie van het uur en laat hen slecht voorbereid achter voor wat Gods Woord duidelijk leert dat we moeten oppassen voordat we worden weggevoerd om bij de Heer te zijn voordat de bodem eruit valt tijdens de Verdrukking.

In hun comfortzone gaat het leven door zoals het altijd is gegaan. En ja, misschien gebeurt er in de verre toekomst wel iets groots. Maar wat dat ook moge zijn, het is niet veel meer dan een sprookje voor volwassenen dat op hen ongeveer hetzelfde effect heeft als Roodkapje op hun kinderen.

()

Het probleem is dat een zorgvuldige lezing van zowel Ezechiël 38-39 als Openbaring 20 fundamentele en onverzoenlijke verschillen onthult die bewijzen dat zij niet naar dezelfde gebeurtenis kunnen verwijzen.

Terwijl Gog duidelijk een man is en Magog het land is waarover hij heerst in Ezechiël 38-39, is het gebruik van de uitdrukking "Gog en Magog" in Openbaring 20:8 minder duidelijk, en er zijn verschillende theorieën naar voren gebracht over de betekenis van deze uitdrukking in dit vers. Persoonlijk ben ik het eens met degenen die geloven dat de uitdrukking "Gog en Magog" in vers 8 wordt gebruikt om te verwijzen naar alle collectieve vijanden van de Here Jezus Christus - een transnationaal symbool van het kwaad, om zo te zeggen. Christus regeert immers al duizend jaar met een ijzeren staf over hen.

En na duizend jaar, schuren ze onder die heerschappij.

Christus' vijanden - "Gog en Magog" - worden in een opstand geleid door een pas vrijgelaten Satan aan het einde van het Duizendjarig Rijk, en hij leidt hen in een laatste wanhopige poging om de Koning der koningen omver te werpen.

Er zijn eigenlijk een flink aantal redenen waarom deze aanval in Openbaring 20 niet dezelfde aanval kan zijn als beschreven in Ezechiël 38-39, maar ik zal me beperken tot drie van de voornaamste.

1. Timing, timing, timing.

Zoals ik al zei, de vermelding van Gog en Magog in Openbaring 20:8 komt voor in de beschrijving van Satans laatste opstand die hij ontketent nadat hij is vrijgelaten aan het einde van het Duizendjarig Rijk. Satan doet een laatste poging om Christus te verslaan en terug te pakken wat eens zijn koninkrijk was gedurende een miezerige drie en een half jaar voordat het Duizendjarig Rijk zelfs maar was ingesteld.

Die aanval is meer dan duizend jaar van nu.

Maar de aanval in Ezechiël 38-39 vindt plaats nadat Israël als natie is heropgericht, en (althans naar mijn mening) tussen de Opname en het begin van de Verdrukking. Maar hoe je de details van de timing ook invult, het gebeurt duidelijk ruim vóór de aanvang van het Duizendjarig Rijk.

Die aanval kan pas over een paar jaar plaatsvinden.

Groot verschil.

Hoe kan ik nu met volle vertrouwen zeggen wat ik zojuist zei? Simpel: Zoals ik in een vorig artikel heb besproken, is het fundamentele doel van de aanval op Israël in Ezechiël 38-39 om God een gelegenheid te geven om voor Zijn volk te strijden en Zijn aangezicht naar hen terug te keren, en hen aan te sporen om hun verbondsrelatie met Hem te herstellen. Waarom? Zodat Hij hen kan zegenen en Zijn beloften aan hen kan vervullen in de vorm van hun Messias en het koninkrijk. En wanneer Hij dat doet, zullen zij genieten van dat 1000-jarig koninkrijk onder de heerschappij van hun Messias, zoals God hun dat zo lang geleden heeft beloofd.

Dus, niet om het voor de hand liggende te benadrukken, maar...

Als de aanval van Ezechiël 38-39 plaatsvindt vóór
het Duizendjarige Rijk, hoe kan het dan
gebeuren aan het einde van het Duizendjarige Rijk?

2. Wat komt er daarna?

Een ander aspect van deze twee aanvallen dat hen duidelijk onderscheidt, is wat volgt in hun kielzog. Na de aanval van Ezechiël 38-39 besteedt Israël zeven maanden aan het begraven van de lichamen (Ezech. 39:12) en zeven jaar aan het verbranden van de wapens (Ezech. 39:9).

Het heeft dus weinig zin om dit gelijk te stellen met de aanval van Openbaring 20, want onmiddellijk na deze aanval is het eindelijk voorgoed gedaan met Satan en wordt hij voor eeuwig in de poel des vuurs geworpen (Openb. 20:10). Dan is het tijd voor het Grote Witte Troon Oordeel (Openb. 20:11-15).

Er is geen gemakkelijke, rechtlijnige manier waarop je deze met elkaar kunt rijmen.

3. Logistiek.

Tenslotte zijn er logistieke details van deze twee aanvallen die hen duidelijk van elkaar onderscheiden. Bijvoorbeeld, de aanval van Ezechiël 38-39 is een door Rusland geleide coalitie van moslim naties (Ezech. 38:5-6), komt naar Israël toe vanuit het noorden (Ezech. 39:2), en de hele coalitie wordt gedecimeerd op de bergen van Israël (Ezech. 38:21-39:6). Zij komen nooit zover als Jeruzalem.

Aan de andere kant, bij de aanval van Openbaring 20 zijn naties uit de hele wereld betrokken (Openb. 20:8), en zij omsingelen Jeruzalem volledig voordat zij door God worden vernietigd (Openb. 20:9).

Dit is gewoon niet dezelfde aanval.

Maak het passend... op de een of andere manier: Mensen die beweren dat de aanvallen van Ezechiël 38-39 en Openbaring 20 dezelfde zijn, maken de klassieke interpretatiefout die leidt tot vrijwel elke slechte leer die ik kan bedenken. Het is niet nodig om namen te noemen of specifieke doctrines aan te wijzen, maar het gaat als volgt:

Iemand komt een Schriftvers tegen dat iets bevat waarvan niet 100 procent duidelijk is hoe het geïnterpreteerd moet worden (bijvoorbeeld de uitdrukking "Gog en Magog" in Openb. 20:8), en ze besluiten het op een bepaalde manier te interpreteren (bijvoorbeeld dat de vermelding van de uitdrukking "Gog en Magog" moet betekenen dat het om dezelfde aanval gaat die in Ezech. 38-39 wordt beschreven). Vaak zijn ze ervan overtuigd dat ze een flits van inzicht in de Schrift hebben gehad die anderen is ontgaan.

Maar als ze dan geconfronteerd worden met andere, meer duidelijke verzen die duidelijk aangeven dat hun interpretatie fout is, worden ze gedwongen om ofwel (a) toe te geven dat ze het fout hebben en terug te gaan naar de tekentafel, of (b) door te gaan met het verdraaien en martelen van elk vers dat hun interpretatie tegenspreekt, hoe duidelijk dat vers ook mag zijn.

Helaas kiezen mensen maar al te vaak voor optie (b), en ze doen dat om de eenvoudige reden dat optie (a) voor hen ondenkbaar is.

En voilà - het is de slechte leer à gogo.

Drie slagen en je ligt eruit

Toen ik nadacht over het feit dat de aanvallen van Ezechiël 38-39 en Openbaring 20 verschillend zijn, begon het bij me op te komen dat er hier een progressie is die suggereert dat de aanval van Ezechiël gezien zou kunnen worden als een type of voorafschaduwing van Armageddon, en dat Armageddon op zijn beurt gezien zou kunnen worden als een type of voorafschaduwing van de aanval van Openbaring 20. En hoe langer ik erover nadacht, hoe logischer het werd en hoe meer dingen in beeld kwamen.

Overweeg: Zoals ik eerder besprak, nadat hij Adam en Eva had verleid tot ongehoorzaamheid aan God in de hof van Eden en zich de heerschappij over de aarde had toegeëigend, was het Satans volgende grote taak om de komst van de Messias te voorkomen, die zijn kop zou vermorzelen. En Satan wist precies wat dat betekende: het betekende dat de Messias iemand was die de Vader op een dag zou zenden om hem te verslaan en de heerschappij terug te nemen die hij Adam en Eva had ontnomen.

En zoals ik al zei, zette dit Satan de komende 4000 jaar op de uitkijk naar iedereen van wie hij dacht dat het een mogelijke kandidaat zou kunnen zijn voor kop vermorzelaar, en hij probeerde hen uit te schakelen of negatief te beïnvloeden op manieren waarvan hij aannam dat ze hen zouden verzwakken of anderszins diskwalificeren voor die rol.

Maar ondanks Satans beste inspanningen werd de Messias geboren en uiteindelijk gekruisigd en opgewekt om verzoening voor de zonde, verzoening met een heilige God en eeuwig leven in de hemel te verschaffen aan allen die op Zijn Geest zouden reageren, hun harten voor Hem zouden vernederen en in geloof zouden geloven.

Technisch gesproken heeft Christus de heerschappij die Satan zich van Adam en Eva had toegeëigend, teruggewonnen toen Hij gekruisigd en opgewekt werd - Hij was de tweede (en laatste) Adam die kwam om de schade van de eerste Adam te herstellen, en dat heeft Hij gedaan.

Maar Christus heeft die heerschappij nog niet in bezit genomen, noch het bijbehorende koninkrijk gevestigd. Hij zal niet officieel in bezit nemen wat Hij op Golgotha heeft gewonnen totdat de zevende en laatste bazuin wordt geblazen die het laatste salvo van kom-oordelen over Zijn vijanden uitbrengt:


En de zevende engel weerklonk [d.w.z. blies de zevende bazuin die de kom-oordelen loslaat]; en er klonken grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken dezer wereld zijn geworden de koninkrijken onzes Heren en van zijn Christus, en Hij zal heersen in eeuwigheid en altoos.
(Openbaring 11:15 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Aangezien Satan de Schrift kan lezen, weet hij dat de Joden verondersteld worden hun Messias in hun nood aan te roepen en Hem smeken terug te keren om hen te redden (Hosea 5:15), en wanneer Hij dat doet, zal Hij Zijn koninkrijk vestigen. Dus... als zij dat niet doen, zal Hij het ook niet doen. In dat geval zou de wederkomst in de ijskast worden gezet en Satan weet dat dit betekent dat hij zijn heerschappij en zijn koninkrijk van kwaad en misleiding kan behouden. Met andere woorden, Satan wint.

Satan weet ook dat één van de fundamentele doelen van Daniëls 70e Week is dat God Israël zuivert en een gelovig overblijfsel van Zijn uitverkoren volk roept dat ze hun Messias zullen oproepen om terug te keren. En als zij dat doen en Hij doet het, zal Christus het overblijfsel oprichten en binnenleiden in dat koninkrijk - een koninkrijk waarvan Satan heel graag wil voorkomen dat het ooit wordt opgericht, zodat hij zich kan vastklampen aan zijn eigen slechte, inferieure versie ervan.

Terwijl de tegenstander over deze dingen nadenkt, en over zijn kin wrijft en mijmert:

"Hmm... weet je, het zou een schande zijn als al Zijn 'Uitverkorenen' als vee werden afgeslacht voordat Daniëls 70e Week zelfs maar begonnen was."

En wat doet Satan? Hij schakelt de hulp in van Gog, en beïnvloedt deze man om een aanval samen te stellen met een groep islamitische naties die gegarandeerd Israël zal wegvagen - en logisch genoeg doet hij dat voordat de Verdrukking zelfs maar begonnen is om er 100 procent zeker van te zijn dat het Joodse overblijfsel nooit het daglicht zal zien.

En hij faalt.

Zoals gewoonlijk speelt Satan's beste poging gewoon in Gods hand. De Vader gebruikt dit als een kans om Zijn aandacht weer op Zijn Volk te richten (in afwezigheid van de Gemeente) en hen op wonderbaarlijke wijze te redden van een zekere vernietiging - wat Israël motiveert om hun verbondsrelatie met Hem opnieuw aan te knopen. (Later zal Hij hen aan hun Messias voorstellen... maar hé, één stap tegelijk).

Maar Satan is nog niet klaar, o nee. Nadat Gog faalt om het vuile werk voor hem op te knappen, heeft Satan geen andere keuze dan toe te kijken hoe het gelovige Joodse overblijfsel wordt geroepen en beschermd door God tijdens de Grote Verdrukking (midden in wat hij zijn koninkrijk noemt, nota bene) - en Satan weet dat zij de sleutel zijn.

Natuurlijk is Christus op dat moment nog niet teruggekeerd om Zijn koninkrijk te vestigen, en de Vader der Leugens denkt dat hij nog steeds een kans heeft om dat tegen te houden. Dus voert Satan zijn spel op.

Nu heeft hij zijn man, de antichrist, volledig in zijn macht en gebruikt hem voor een nog grotere aanval op Gods uitverkoren volk, waarbij naties van over de hele wereld betrokken zijn in de slag van Armageddon op het hoogtepunt van Daniëls 70e week. Hij weet dat dit zijn laatste kans is om het Joodse overblijfsel ervan te weerhouden hun Messias te vragen terug te keren om hen te redden, waarvan hij weet dat het de wederkomst van hun Messias zal ontketenen om Zijn gevreesde Duizendjarige Rijk te vestigen.

En hij faalt opnieuw.

God bewaart het Joodse overblijfsel zodat zij hun Messias kunnen oproepen om terug te keren en hen te redden op het hoogtepunt van de Verdrukking, en wanneer Hij dat doet is Zijn eerste taak om de vloer aan te vegen met Satan en zijn strijdkrachten. Satan wordt in de bodemloze put gegooid, waar hij duizend jaar heeft om over zijn mislukkingen te sudderen en te dromen van een laatste wanhopige poging om de Koning der koningen te verslaan en op de een of andere manier de heerschappij terug te stelen die Christus bij het kruis van hem heeft afgepakt en zijn eigen zielige excuus van een koninkrijk opnieuw op te richten.

Dus wanneer Satan wordt vrijgelaten aan het einde van het Duizendjarige Rijk, weet hij dat dit het is - dit is voor alle knikkers. Geen volmachten meer - vergeet Gog, vergeet de Antichrist. De handschoenen zijn uit. In zekere zin, is het nu man tegen man.

Nu is het Satan zelf die naties leidt uit alle hoeken van de wereld, en ze dalen af naar Jeruzalem in een laatste wanhopige poging om de Koning der koningen te verslaan die Satan in staat zal stellen om alles terug te krijgen.

Maar de Koning is klaar en wacht ... en opnieuw lopen Satan en zijn troepen recht in de vlammen van Gods woede.

En hij faalt weer.

God vaagt Satans aanval weg die deze keer niet alleen Zijn uitverkoren volk bedreigt, maar ook Zijn geliefde Zoon - hun Messias en Koning. En wanneer het voorbij is, wordt Satan in de poel van vuur geworpen, waar hij de eeuwigheid zal doorbrengen met de Antichrist en de Valse Profeet.

Dus zoals u kunt zien, is er een progressieve escalatie in Satans pogingen om terug te stelen wat Christus op Golgotha van Hem heeft teruggewonnen en het koninkrijk van Christus effectief in de ijskast te zetten. En ik denk dat het heel natuurlijk is om zijn drie grote aanvallen, die bedoeld zijn om dit te doen (a) na de Opname en voordat de Verdrukking begint, (b) aan het eind van de Verdrukking, en (c) aan het eind van het Duizendjarig Rijk, te zien als elk een type of voorafschaduwing van de volgende:

- Ten eerste beïnvloedt Satan Gog om te proberen Israël weg te vagen met een handvol islamitische naties voordat de Verdrukking zelfs maar begint, om te voorkomen dat het Joodse overblijfsel ooit zal worden gevormd.

Aanval 1 faalt: Het Joodse overblijfsel wordt gevormd.

- Vervolgens maakt Satan volledig bezit van de Antichrist, die de naties van de wereld leidt in een poging om het Joodse overblijfsel uit te roeien bij Armageddon op het hoogtepunt van de Verdrukking, zodat zij hun Messias niet kunnen smeken om terug te keren om hen te redden en vervolgens Zijn koninkrijk te vestigen.

Aanval 2 faalt: Christus keert terug en vestigt Zijn koninkrijk.

- Tenslotte leidt Satan zelf naties van over de hele wereld in één grote, laatste aanval die niet alleen gericht is op de vernietiging van Israël, maar ook op het verslaan van Israëls Messias en Koning samen met hen.

Aanval 3 faalt: Satan wordt in de poel des vuurs geworpen.

Het spel is uit. Christus wint.

En als je op mij lijkt, kijk je uit naar de overwinningsfeesten die zullen volgen. (Ik geef echter toe dat ik het moeilijk vind me voor te stellen hoe Christus bespoten wordt met een fles champagne.)

Zijn we er al?

Het valt mij op dat de meeste Amerikanen er zo aan gewend zijn Israël als onze vriend te zien en Rusland als onze vijand, dat zij niet beseffen hoe sterk en diep de relatie tussen Israël en Rusland al heel lang is.

Het Joodse volk heeft al heel lang sterke en diepe culturele banden met het Russische volk, waarbij Israël de thuishaven is van een verrassend groot aantal Russisch sprekende Joden. Ik geef toe dat ik dit een beetje verrassend vond, maar terwijl ik aan dit artikel werkte, kwam ik te weten dat in 2017 ongeveer 17,3 procent van de bevolking van Israël het Russisch als moedertaal had. En Rusland heeft al eeuwenlang een aanzienlijke Joodse bevolking.

Rusland was er om zijn steun te betuigen toen het tijd was om Israël opnieuw als natie te vestigen. In mei 1947 vertelde Andrei Gromyko, vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie, de Verenigde Naties dat de Sovjet-Unie volledig achter hun plan stond om Palestina op te delen in onafhankelijke Joodse en Arabische staten.

Hoewel Sovjetleider Mikhail Yasnov in juni 1967 de diplomatieke betrekkingen met Israël formeel verbrak uit protest tegen de Zesdaagse Oorlog, werden deze formele betrekkingen in oktober 1991 hersteld, toen de ontbinding van de oude Sovjet-Unie in december van dat jaar haar voltooiing naderde.

Ondanks een paar geïsoleerde incidenten zijn Israël en Rusland er de afgelopen drie decennia in geslaagd een sterke relatie te onderhouden. En toen Vladimir Poetin op 31 december 1999 Boris Jeltsin opvolgde als president, wisten de Israëli's dat ze nog steeds een vriend hadden in het Kremlin.

Er moet iets meer zijn dan de oorlog in Oekraïne waardoor Rusland Israël wil vernietigen.

Maar zoals u weet, is met de recente Russische invasie in Oekraïne de situatie voor alle spelers steeds gespannener geworden. Zelenskyy probeert in feite Israël een schuldgevoel aan te praten door Oekraïne meer militaire steun te geven en lijkt niet te kunnen begrijpen dat Israël niet bereid is om namens hem alles op alles te zetten door akkoord te gaan met het verlenen van dergelijke steun en het sanctioneren van hun Russische vrienden om een uitroepteken te zetten achter die steun. Per slot van rekening is dit waartoe de rest van de wereld wordt aangezet om te doen, aangewakkerd door de anti-Poetin media.

Naarmate de druk van de internationale gemeenschap toeneemt om de heldhaftige Zelenskyy en zijn arme, wanhopige natie volledig te steunen en de kwaadaardige Russen te straffen, groeit de kans dat dit conflict de relatie tussen Israël en Rusland begint te verzuren.

Dit alles gezegd hebbende, is het echter belangrijk te onthouden dat de door Rusland geleide aanval op Israël die Ezechiël beschrijft, niet zomaar een aanval is:

Het is een totale poging om Israël van de kaart te vegen.

Dit gaat veel verder dan het occasionele gekibbel tussen landen met occasioneel tegenstrijdige belangen of doelstellingen.

De aanval op Israël die Ezechiël
beschrijft is existentieel van aard.

Nu, dit is mijn mening. Hoewel het waar is dat de Oekraïense situatie zou kunnen bijdragen tot een verzuring van de relatie tussen Rusland en Israël, zie ik dit persoonlijk niet als de ultieme wig. Er moet iets meer zijn dan de oorlog in Oekraïne om Rusland ertoe te brengen Israël te willen vernietigen.

Ik geloof dat Oekraïne het begin zou kunnen zijn, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het de relatie-killer is die Rusland en haar islamitische bondgenoten over de drempel van Ezechiël 38-39 duwt. Ik kan het mis hebben, maar ik zou dit zeggen:

Ik ben geneigd te geloven dat de ware aard van de wig die Rusland en Israël zo uit elkaar drijft dat het de aanval van Gog Magog ontketent, nog volledig geopenbaard moet worden.

Ik geloof echter dat er zich iets aan de horizon ontwikkelt dat zich tot zo'n wig zou kunnen ontwikkelen.

Zoals ik schreef in het commentaar van 1 maart van dit jaar, begint Europa te schuren onder zijn afhankelijkheid van Rusland voor hun gas. En nu, met de huidige druk om Rusland te straffen voor het in elkaar slaan van het arme Oekraïne, overwegen veel Europese landen een alternatieve bron voor hun gas te zoeken om die afhankelijkheid te beëindigen. En het feit dat ze op die manier de schatkist van de grote Russische bullebak kunnen spekken, past hen heel goed.

Bezet Israël.

Zoals ik schreef, werden iets meer dan tien jaar geleden enkele van de grootste aardgasvoorraden ter wereld ontdekt voor de kust van Israël. In de jaren daarna hebben zij de nodige infrastructuur ontwikkeld om dat gas aan te boren en niet alleen voor binnenlands gebruik aan te wenden, maar het ook te exporteren. In de ogen van velen is het een uitgemaakte zaak dat Israël op weg is om een belangrijke energie-exporteur te worden.

En de Europese landen, die plotseling op zoek zijn naar een energieleverancier die hun buren niet op brute wijze binnenvalt, hebben daar nota van genomen.

Dus de 64.000 dollar-vraag is deze:

Vr. Denkt u dat Vladimir Poetin hulpeloos zal toekijken hoe Israël een belangrijke bron van inkomsten voor Rusland overneemt en een van hun belangrijkste bronnen van macht en invloed in dat deel van de wereld uitholt?

A. точно нет.

En als je hebt geraden dat "точно нет" "absoluut niet" betekent, dan schiet je Russisch al aardig op.

Is het mogelijke verlies van de voordelen die verbonden zijn aan het feit dat Rusland de belangrijkste exporteur van gas is in een belangrijke regio van de wereld, de wig die Rusland en Israël zo ver uit elkaar drijft dat Rusland een grote aanval lanceert die tot doel heeft Israël van de kaart te vegen? Wel, denk hier eens over na: In Ezechiël 38:12-13 leren we dat de door Rusland geleide coalitie Israël aanvalt om "een buit te nemen". Dit mag u niet missen: Dat betekent dat de motivatie voor de aanval voornamelijk voortkomt uit economische overwegingen.

Met andere woorden:

De aanval op Israël die Ezechiël beschrijft
mag dan existentieel van aard zijn, maar het gaat niet om
regionale agressie, het gaat om economie.

Zoals de Democratische strateeg James Carville in 1992 tijdens de succesvolle campagne van Bill Clinton tegen George Bush Sr. zei: "Het is de economie, domoor." En de export van gas is een vitaal onderdeel van de Russische economie.

In werkelijkheid zal het waarschijnlijk een paar jaar duren voordat Europa zo'n verandering in zijn gasleverancier volledig zou doorvoeren, maar daar gaat het niet om. Het punt is of Poetin al dan niet zal toestaan dat dit hele idee van een van hun grootste klanten om elders te gaan winkelen zelfs maar voorbij het stadium van praten komt. Begrijp één ding goed: Vladimir Poetin is geen domme man. Noch is hij een ongeduldig man. Maar er is één ding waar je zeker van kunt zijn: Hij is een man van stalen vastberadenheid als het gaat om het beschermen van de belangen van zijn land.

Waar het op neerkomt: Deze gas situatie heeft het woord "wig" over zich geschreven.

Merk ook op dat, aangezien Poetin zeker al op de hoogte is van de gedachten van Europa om zich in de toekomst tot Israël te wenden voor hun gas, er werkelijk geen inherente vertraging is ingebouwd in deze situatie. Hypothetisch gezien kan die "boze gedachte" op elk moment in Poetin's hoofd opkomen - ervan uitgaande dat dat nog niet gebeurd is. Dus, hoewel ik geneigd ben te zeggen dat we er nog niet zijn, is de simpele waarheid dat we er bijna zijn. We weten alleen niet hoe dichtbij we zijn en hoeveel tussenstappen we nog moeten nemen. Dus, alles wat we kunnen zeggen is...

"Kom snel, Heer!"

Dus, als er niets anders is, zou dit ons moeten doen beseffen hoe dicht we eigenlijk bij de Opname kunnen zijn, en hoe weinig tijd we kunnen hebben om die laatste paar kostbare zielen te bereiken met de eeuwigheids-veranderende boodschap van het evangelie. Dus, in de woorden van de man die momenteel het Witte Huis bezet:

"Ga ze pakken."

Dit soort geleidelijk evoluerende profetische ontwikkeling doet me denken aan een scène in een aflevering van The Simpsons waar ik altijd om moest lachen omdat het een bekende kinderlijke snaar raakte.

In de aflevering zijn de Simpsons op reis met de auto: Homer rijdt, Marge zit naast hem, en Bart en Lisa zitten op de achterbank. En zoals kinderen plegen te doen, beginnen Bart en Lisa hun belaagde vader te plagen:

()

Ad infinitum, ad hilarium. Het is waar dat wij, als profetisch bewuste gelovigen, af en toe in zekere mate op Bart en Lisa lijken met betrekking tot lopende en komende profetische gebeurtenissen. Maar gelukkig is onze hemelse Vader aanzienlijk liefdevoller en geduldiger met ons dan Homer met zijn kinderen is, en ik ben er zeker van dat Hij het helemaal niet erg vindt als wij Hem "plagen" over de details van het zich ontwikkelende profetische scenario.

Hij heeft ons immers gezegd dat we moeten waken... en dat laat Hem zien dat we waken.

Natuurlijk kan Hij ons er zachtjes en liefdevol aan herinneren dat de precieze timing van deze gebeurtenissen niet aan ons is om te weten, net zoals Jezus Zijn discipelen vertelde in Handelingen 1:7. Maar dat verandert niets aan het simpele feit dat Hij ons heeft opgedragen om op te letten en alert te zijn op wat er gebeurt in termen van profetie.

Want op een dag, binnenkort en zeer binnenkort, zal het zijn...

"Zijn we er..." (SWOOSH)

"WE ZIJN ER!!!"

Bron: A Little Strength