www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gog, Magog, en Oekraïne

Door Hal Lindsey - 9 maart 2022

In een recente column getiteld, "Geruchten van Oorlog", legde ik uit waarom de door Rusland geleide invasie van Israël, zoals beschreven in Ezechiël 38 en 39, ook Oekraïne zal omvatten. Deze passages geven de leider van deze coalitie de symbolische naam "Gog." Zou Poetin Gog kunnen zijn? Dat zou hij zeker kunnen zijn. Is hij het? We weten het gewoon niet.

Sommigen geloven dat hij het is, en dat de keuze om naar Oekraïne te gaan helemaal niet de zijne was. Zij zeggen dat God hem "dwingt". Ezechiël 38:4 spreekt over God die haken in de kaken van Gog steekt om hem in een oorlog tegen Israël te trekken. Maar Oekraïne is Israël niet. God heeft geen haken in de kaken van Poetin gestopt om hem te dwingen Oekraïne aan te vallen.

Toch kan de profetische betekenis van de Russische inval in Oekraïne niet worden ontkend. En het houdt niet op bij het feit dat Oekraïne zich bij Rusland zal voegen als onderdeel van de Ezechiël 38 coalitie. De oorlog spoort ook Europa aan zich te bewapenen. In de afgelopen jaren hebben de Europese NAVO-landen op aandringen van de Verenigde Staten hun defensiebudgetten symbolisch verhoogd. Maar zij gaven er duidelijk de voorkeur aan dat de Amerikaanse belastingbetalers de kosten van hun verdediging zouden dragen.

Poetin heeft dat veranderd. Vandaag wil Europa zichzelf bewapenen. Voorheen neutrale landen hopen plotseling lid te worden van de NAVO. Tijdens de Koude Oorlog waren Finland en Zweden beroemd om hun neutraliteit. De wreedheden van de Sovjet-Unie waren niet genoeg om hen tegen de Sovjet-Unie te laten vechten. Maar nu zien ze Poetin als bereid om elke niet-gebonden, niet-nucleaire macht aan te vallen. Door toe te treden tot de NAVO zouden zij zich onmiddellijk onder de bescherming stellen van Amerikaanse, Franse en Britse kernwapens.

Poetins actie in Oekraïne zet ook de Europese Unie onder druk om zich te bewapenen. De EU is altijd een economische en politieke entiteit geweest. Jarenlang hebben verschillende belangrijke leiders van de EU ook een militaire macht willen maken. Nu, met de hulp van Poetin, heeft dat idee een nieuwe impuls gekregen. Een centraal commando en controle over alle legers van Europa zou, in een oogwenk, van de EU een globale militaire macht maken. De Bijbel zegt dat een dergelijke macht op een dag zal worden overgedragen aan de Antichrist.

Ondanks de "green new deal" politiek, is de echte wereld nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat feit speelt een grote rol in de oorlog van Poetin. In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat Israël een overvloed aan aardgas heeft. De gaspijpleiding van Israël naar Europa moet eind 2025 klaar zijn. Op dat moment wordt Israël een grote bedreiging voor het aardgasmonopolie van Rusland in Europa. Dat geeft "Gog" een belangrijke stimulans om op een dag Israël aan te vallen.

Bijbelprofetie spreekt ook over economische instabiliteit (vooral inflatie) en een algemene atmosfeer van chaos en angst in de laatste dagen. Deze dingen waren al aan de gang, maar ze zijn dramatisch verergerd door de oorlog van Poetin.

We moeten medelijden hebben met hen die lijden. En we moeten weten dat deze oorlog vrijwel zeker een negatief effect zal hebben op de rest van ons. Maar we moeten ook op God vertrouwen met ons leven. Als we ontsnappen aan de angst die ons dreigt te overspoelen, geeft dat ons ruimte om met ontzag te kijken naar de God die ons duizenden jaren van tevoren over deze dingen heeft verteld. Hij vertelde ons over technologie die tot onze generatie niet zou worden uitgevonden of zelfs maar zou worden voorgesteld. Hij vertelde ons over nationale allianties voordat de betrokken naties zelfs maar waren gesticht.

En Hij vertelde ons dat we bij al deze dingen in Hem moesten rusten (Psalm 37:7).

Bron: Hal Lindsey