www.wimjongman.nl

(homepagina)


De goede jaren

Door Greg Lauer - 2022/#7

(oogst)

Vorige maand schreef ik over Tisha B'Av, de negende dag van de Joodse maand Av - de dag waarop zowel de Eerste als de Tweede Tempel werden verwoest. Ik legde uit hoe er een patroon is rond deze beide gebeurtenissen dat zich aan het herhalen is in de eindtijd, en dat de opname - dat is de verwijdering van de tempel van de Heilige Geest op aarde - de gebeurtenis lijkt te zijn die ditmaal het gat in dat patroon vult in plaats van de vernietiging van een letterlijke, fysieke tempel. En aangezien beide tempels op Tisha B'Av werden verwoest, is er ontegenzeggelijk een prikkelend verband tussen die dag en de Opname.

Het was echter niet mijn bedoeling om de handdoek in de ring te gooien van de huidige vlaag van Opname-datum speculaties voor 2022, met Tisha B'Av op 6-7 augustus. Ik maakte het duidelijk in mijn artikel dat als de opname inderdaad op Tisha B'Av zou plaatsvinden, het Tisha B'Av van elk jaar zou kunnen zijn. Ik probeerde ook duidelijk te maken dat de Opname het gat in dat patroon vult, ongeacht op welke dag het valt - het is gewoon dat als het toevallig op de negende van Av valt, het "de laatste puntjes op de 'i' zou zetten en de laatste 't' zou kruisen van een patroon dat is vastgesteld door een God die niets willekeurig doet," alsmede een geestelijke aardbeving zou zijn voor Israël.

Als...als...als...

[Opmerking: Als u dit leest dan weet u dat de opname op die datum niet heeft plaats gevonden. Maar dat zegt niets, want de berekende joodse kalender die nu in omloop is, loopt niet gelijk met de bijbelse maankalender. Volgens die kalender was het op 29 juli dag 1 van de maand Shevat. God heeft een eigen tijdskalender die afhankelijk is van de zon en maan. Het duurt dan nog een maand. Het boek Jubilee hfst. 6 aan het einde vanaf vers 32 wijst er dan ook op dat men in de laatste dagen de juiste tijd zal kwijt raken.]

Nadat ik het gepost had, ben ik blij te kunnen melden dat de enige echte Pete Garcia, een alumnus van wijlen Jack Kinsella's Omega Letter die nu een geweldige profetie/apologetische website runt op Rev310.net (bookmark it) een uitstekend artikel heeft geplaatst waarin hij een aantal van de ideeën die ik besproken heeft uitdiept en uitgebreid.

Hoewel ik aan het eind slechts kort Tisha B'Av zal noemen, heb ik het gevoel dat mijn vorige artikel me op het pad van dit artikel heeft gezet - alleen gaan we ons deze keer richten op jaren. En ik kan net zo goed een visje uit gooien:

Ik heb persoonlijk het vermoeden dat 2022 het niet is.

Eerlijk is eerlijk

De eerste plaats waar we heengaan is Egypte in de tijd van Jozef. Eerst een kort overzicht om ons op de hoogte te brengen en de weg te bereiden.

Jozef was de favoriet van zijn vader Jacob, en zijn 10 oudere broers haatten hem daarvoor. Jozef had een paar profetische dromen over het heersen over hen, en dat maakte de haat van zijn broers alleen maar groter (Gen. 37:1-11).

Op een dag, terwijl Jozefs broers op een afgelegen plaats de schapen van de familie hoedden, stuurde Jakob de 17-jarige Jozef erop uit om te zien of alles goed met hen was. Maar toen zij hun vervelende broertje in de verte zagen aankomen, smeedden zij een plan om hem te doden. Hoewel zij niet bereid waren zijn bloed te vergieten, gooiden zij hem in een kuil en besloten hem als slaaf te verkopen aan een passerende karavaan van kooplieden die op weg waren naar Egypte (Gen. 37:12-28).

In Egypte werd Jozef een dienaar in het huishouden van Potifar, in feite de minister van Defensie van Egypte. Hoewel Jozef Potifar's meest vertrouwde dienaar werd, werd hij vals beschuldigd en gevangen gezet nadat hij de aanlokkelijke blikken en avances van Potifar's eenzame vrouw had afgeslagen (Gen. 39:1-23).

Toen Jozef in de gevangenis zat, kreeg hij gezelschap van Farao's schenker en bakker. Op een nacht hadden zowel de schenker als de bakker dromen, en zij vertelden deze aan Jozef. Jozef vertelde de schenker dat zijn droom voorspelde dat hij binnen drie dagen in zijn oude functie zou worden hersteld, maar hij vertelde de bakker dat zijn droom betekende dat hij binnen drie dagen zou worden onthoofd en gespietst. Beide interpretaties van Jozef kwamen uit, en de schenker herinnerde zich Jozef's door God gegeven vermogen om dromen uit te leggen (Gen. 40:1-23).

Twee jaar later had Farao een paar dromen in dezelfde nacht - één waarin zeven vette koeien werden verslonden door zeven magere, en één waarin zeven goede korenaren werden verslonden door zeven schamele. Geen van Farao's tovenaars kon de dromen uitleggen, maar de schenker vertelde Farao over Jozefs staat van dienst om dat wel te doen (Gen. 41:1-13).

( droom)

Farao riep Jozef bij zich en hij vertelde Jozef de twee dromen. Jozef zei dat de twee dromen dezelfde droom waren, en dat de droom "verdubbeld" was omdat God Farao toonde wat Hij op het punt stond te doen. Jozef zei dat de droom betekende dat er een periode van zeven goede jaren van overvloed zou komen, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. Jozef beval de Farao aan om officieren aan te stellen die de leiding zouden krijgen over het opslaan van voedsel en graan in het hele land om zich voor te bereiden op de komende zeven jaren van hongersnood (Gen. 41:14-36).

Natuurlijk had Jozef zojuist veel indruk gemaakt op de Farao door de enige te zijn die zijn dromen kon uitleggen, en hij besloot onmiddellijk dat de nu 30-jarige Hebreeër de juiste man zou zijn om het roer van zo'n programma over te nemen. Hij benoemde Jozef tot de tweede man in Egypte, en hij nam officieel de administratie van de voedselvoorraden van het land over en begon met het regelen van de opslag van voedsel en graan ter voorbereiding op de komende zeven jaren van hongersnood (Gen. 41:37-49).

Zeven jaar later kwamen de goede jaren tot een einde en begon de hongersnood, precies zoals God aan Jozef had geopenbaard. De hongersnood was hevig en trof de hele regio, maar in Egypte was er voedsel te krijgen. Van overal kwamen mensen naar Egypte om voedsel en graan te kopen, en twee jaar na de hongersnood waren Jozefs broers daar ook bij. Nadat Jozef zijn broers (die hem na 22 jaar niet meer herkenden) aan een reeks testen had onderworpen, onthulde hij uiteindelijk zijn identiteit en verzoende zich met hen. Hij vergaf hen voor wat zij hem hadden aangedaan en verzekerde hen dat het allemaal deel uitmaakte van Gods plan om voor hun welzijn te zorgen. Toen droeg Jozef hen op om hun hele familie naar Egypte te brengen voor hun veiligheid en overleving (Gen. 41:53-46:7).

Jozef is één van de duidelijkste typen van Christus in de hele Bijbel, en ik wijdde ongeveer acht jaar geleden een heel artikel aan dit onderwerp. Jozefs levensreddende voorziening voor en genadige verzoening met de broers die hem wreed probeerden te vernietigen, is een voorbode van het Joodse overblijfsel dat uiteindelijk tot geloof komt in de Messias en als gevolg daarvan beschermd wordt tijdens de grootste woede van de Grote Verdrukking.

Legioenen commentatoren hebben terecht deze zeven jaren van hongersnood in verband gebracht met de zeven jaren van de Verdrukking - er is een waslijst van parallellen die nauwelijks duidelijker kunnen zijn.

Maar... hoe zit het met de zeven goede jaren? We hebben allemaal ontelbare schema's gezien van eindtijdgebeurtenissen waarop de zeven jaren van de Verdrukking staan afgebeeld, samen met veel van de verschillende en diverse bijkomende gebeurtenissen die daar ergens in zijn opgenomen, vaak in verschillende posities, afhankelijk van de eschatologische opvattingen van de maker van het schema. Dat gezegd hebbende, laat me je een vraag stellen:

Vr. Wanneer was de laatste keer dat u een eindtijdschema zag welke een periode van zeven jaar bevatte die overeenkwam met de zeven goede jaren van Genesis 41?

A. Uh... sorry, maar ik kon je niet horen door het gesjirp van de krekels.

Ik zal die voor u beantwoorden: Nooit. In mijn hele leven heb ik nog nooit de zeven goede jaren genoemd zien worden in een discussie over de eindtijd. De zeven jaren van hongersnood? Zeker, de Verdrukking, natuurlijk.

En ik vermoed dat de reden dat je de zeven goede jaren nog nooit hebt gezien in iemands eindtijdschema vrij simpel is:

Niemand weet wat ze ermee aan moeten.

Dus negeren ze die - de zeven goede jaren van Genesis 41 worden op de vloer van de snijzaal achtergelaten. Ze gaan allemaal over de zeven jaren van hongersnood, oftewel de Verdrukking, maar de zeven goede jaren? Niet zo veel, en ik ben geen uitzondering. In al de jaren dat ik de Bijbel bestudeer, in het bijzonder de eindtijd profetie, elke keer als ik het verhaal van Jozef en zijn dagen in Egypte heb overwogen, heb ik altijd veel moeite gedaan om een manier te vinden om die zeven goede jaren te interpreteren, en ik ben altijd op niets uitgekomen. Het is alsof God jaren geleden een virus in mijn geest heeft gestopt. Maar er is gewoon... niets. Niets valt op. Niets spreekt tot datgene. Blijkbaar is het gewoon een onopvallende periode voor de Verdrukking... zeven jaren die om de een of andere reden "goed" zijn... tra-la-la. Of misschien is het echt niets...vergeet het maar.

(prullenbak)

Maar het zit zo: als je de zeven jaren van hongersnood interpreteert als de zeven letterlijke jaren van de Verdrukking (waarvan ik 100 procent overtuigd ben dat ze correct zijn), dan kun je niet ontsnappen of weigeren dit te doen voor de zeven goede jaren. Je kunt niet zeggen dat de zeven jaren van hongersnood een specifieke, identificeerbare periode van zeven letterlijke jaren zijn (d.w.z. de Verdrukking), maar dan zeggen: oh, die goede jaren is gewoon een vage, niet nader gespecificeerde periode die niets te betekenen heeft en laten we ons daar dus maar niet druk over maken. Dat is geen bijbelse exegese, dat is Bert en Ernie in Sesamstraat.

Gods Woord werkt niet op die manier.

Er is geen speelruimte op dit ene - eerlijk is eerlijk. Als we consequent willen zijn in onze interpretatie van Gods woord, dan moet het volgende waar zijn:

De zeven goede jaren moeten overeenkomen met een periode van
zeven letterlijke jaren die een aparte, identificeerbare
die plaatsvindt voor de Verdrukking, en die
die "goed" genoemd kan worden om een zinvolle reden.

Er is gewoon geen weg er omheen. Het is dat, of we moeten het blijven negeren en weggooien.

Achter elkaar? Merk op dat ik niet geloof dat deze twee overeenkomstige perioden van zeven jaar in de eindtijd absoluut rug aan rug moeten staan. Weliswaar wordt er in Genesis 41 niet specifiek gesproken over een kloof, maar ik geloof niet dat een korte kloof tussen deze twee overeenkomstige perioden van zeven jaar in de eindtijd schade toebrengt aan de typologische relatie tussen hen en de vette en magere jaren in het boek Genesis.

Afgezien van het feit dat ik probeer te vermijden God in mijn keurige kleine doctrinaire doosjes te persen zoals sommigen doen, is een volkomen natuurlijke reden waarom ik dat zeg, dat er een kort seizoensperiode van agrarische aard was tussen de zeven jaren van overvloed en de zeven jaren van hongersnood, ingebouwd in de situatie. Het is niet zo dat ze op de laatste dag van het goede jaar nr. 7 al het voedsel hadden dat ze nodig hadden en dan BOEM... de volgende dag op de eerste dag van het hongersnoodjaar nr. 1 hadden ze plotsklap geen voedsel meer. Hongersnoden werken niet op die manier.

Denk aan de typische hongersnood. Nadat de oogst binnengehaald is in het laatste goede jaar, hebben de mensen genoeg voedsel voor enkele maanden. Alles lijkt in orde. Dan, in de lente van het volgende (hongersnood) jaar, kunnen ze beginnen op te merken dat ze niet zo veel regen krijgen als gewoonlijk - misschien zelfs helemaal niet. Niets om over in paniek te raken, het weer kan onvoorspelbaar zijn. De mensen maken zich misschien zorgen, maar ze zeggen...

"Hey, relax-we hebben nog steeds voedsel, en de regens zullen komen. Maar het kan waarschijnlijk geen kwaad om nog een offer te brengen aan de regengod."

Maar als de weken maanden worden en de regen niet komet en de grond zorgwekkend droog wordt en het plantseizoen aanbreekt, beginnen ze zich ongetwijfeld zorgen te maken over hoe goed de gewassen zich zullen uitpakken, als ze altijd uitpakken. Maar de regens zullen op een gegeven moment zeker komen - dat doen ze altijd.

Maar in het eerste van de zeven hongersnoodjaren van de Egyptenaren, kwam de regen niet. Naarmate het jaar verstreek, mislukte de oogst en waren zij gedwongen gebruik te maken van het voedsel dat zij in de voorgaande jaren van overvloed hadden opgeslagen - en dat patroon zette zich de volgende zes jaar voort.

Wat ik wil zeggen is dat er een klein natuurlijk hiaat was vanwege de aard van waar we het over hebben. Dus, als er een korte periode is tussen deze twee perioden van zeven jaar in de eindtijd, dan zou ik dat niet zien als iets dat de typologie verbreekt tussen deze twee perioden in de eindtijd en de vette en magere jaren van Genesis 41 waarmee ze overeenkomen.

Nu, zoals je weet, is de Verdrukking één van de meest behandelde en in blokjes gesneden tijdsperioden in de hele Bijbel - er wordt ons een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie over verteld in Gods Woord, vooral in het boek Openbaring (hoewel sommige moeilijk te begrijpen zijn en dus open voor verschillende interpretaties). We weten bijvoorbeeld hoe het begint; we weten hoe het eindigt; we weten wat er gebeurt in het midden ervan; we weten veel over de reeks oordelen die er vallen; ad infinitum, ad illuminatio.

Maar wat, als er al iets is, kunnen we afleiden over deze periode van zeven jaar in de eindtijd die voorafgaat aan de Verdrukking en die overeenkomt met de goede jaren van Jozef? Zijn er overwegingen die ons in staat zouden stellen vast te stellen wanneer die periode begint of eindigt, of hoe die jaren gekarakteriseerd kunnen worden?

Ik geloof dat die er zijn.

De winden van verandering

Als algemene regel geldt, dat wanneer iets in het Oude Testament een voorafschaduwing is van of een type van iets in het Nieuwe Testament of de eindtijd, wat in het Oude Testament gebeurt meestal letterlijk of fysiek is, terwijl de gebeurtenis die het voorafschaduwt gewoonlijk gekenmerkt wordt door grootsere, meer geestelijke elementen. En de zeven jaren van hongersnood in Genesis zijn een perfect voorbeeld.

In Genesis 41 waren dit zeven letterlijke jaren van hongersnood. Mensen in de hele regio zaten letterlijk zonder voedsel, en moesten wanhopig aan voedsel zien te komen. Het stopte letterlijk met regenen in die regio, en de grond droogde letterlijk op, wat leidde tot het letterlijk mislukken van oogsten.

In de eindtijd, hoewel de Verdrukking zeker veel letterlijke, fysieke vernietiging bevat, zijn er overheersende geestelijke elementen aan het werk. God laat het oordeel los over een zondige wereld die Zijn genade en barmhartigheid standvastig heeft afgewezen en die Zijn volk Israël heeft vervolgd. De Heilige Geest heeft zich teruggetrokken van Zijn bediening om Satan in toom te houden, die druk bezig is het koninkrijk van de Antichrist te vestigen, terwijl het kwaad welig tiert op manieren die wij ons op dit moment niet kunnen voorstellen. Een groep van 144.000 Joodse mannen is door God verzegeld en verkondigt het evangelie in de wereld na de Openbaring en brengt een enorme oogst van zielen in het koninkrijk, enzovoort.

Maar wat kunnen we zeggen over de zeven goede jaren in de eindtijd? Zoals ik al zei, heeft de Heilige Geest zich tijdens de Verdrukking teruggetrokken uit Zijn bediening om het kwaad in toom te houden, en als gevolg daarvan is Satan vrij om de machten van de wereld te manipuleren om zijn kortstondige koninkrijk te vestigen dat geregeerd wordt door zijn man, de Antichrist. En ik noem de Heilige Geest niet voor niets:

Ik geloof dat de status van de Heilige Geest
een sleutel is tot het begrijpen van deze beide
periodes van zeven jaar in de eindtijd.

Denk nog eens aan de typische hongersnood. In veel gevallen worden de weerpatronen in een regio tijdelijk veranderd door een geofysisch verschijnsel, en als gevolg daarvan worden de gebruikelijke neerslagpatronen aangetast. De patronen van de luchtverplaatsing zijn op de een of andere manier verschoven, en dat heeft een effect op de neerslag in die regio. Simpel gezegd...

De winden veranderen en er valt geen regen.

Dit is waarschijnlijk wat er gebeurde in Egypte in de dagen van Jozef. Toen de goede jaren ten einde liepen, veranderde de wind, de regen bleef uit, en mislukte oogsten en hongersnood waren het gevolg.

Maar denk eens even na over wind. Door de hele Bijbel heen is wind een van de meest voorkomende typen of symbolen van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld:


>Wat uit het vlees geboren wordt, is vlees, en wat uit de Geest geboren wordt, is geest. 7Verbaast u niet, dat Ik tot u gezegd heb: Gij moet wederom geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en gij hoort het geluid ervan, maar kunt niet zeggen van waar hij komt en waar hij heengaat; zo is het een ieder die uit de Geest geboren is.
>(Johannes 3:6-8 AKJV / nadruk toegevoegd)


Het is dus heel gemakkelijk en natuurlijk om de zeven letterlijke jaren van hongersnood (toen de winden veranderden en de regens niet kwamen) te verbinden met de zeven jaren van de Verdrukking (wanneer de winden van de Geest hun uitvalsbasis hebben verplaatst van de aarde terug naar de hemel, en de Heilige Geest zich heeft teruggetrokken uit Zijn bediening om Satan in toom te houden).

Tegelijkertijd is het net zo gemakkelijk en natuurlijk om de zeven jaren van overvloed in Genesis te verbinden met een tijd tijdens het Kerktijdperk, wanneer de Heilige Geest nog steeds op aarde woont in Zijn tempel van gelovigen en Satan in toom houdt. Tijdens de zeven goede jaren in Genesis bleven de winden gewoon waaien, de regens kwamen gewoon, en ze hadden goede oogsten. Op dezelfde manier waaien tijdens de zeven goede jaren in de eindtijd de winden van de Geest nog steeds als normaal, net zoals ze dat gedurende het hele Kerktijdperk hebben gedaan.

(winden)

En net zoals de gebeurtenis die plaatsvond bij de overgang van de jaren van overvloed naar de jaren van hongersnood in het Oude Testament en een verandering in de winden kwam die leidde tot het ontbreken van de regens, is het gemakkelijk en natuurlijk om te zien dat een "verandering in de winden" van de Heilige Geest de overgang vertegenwoordigt van de zeven goede jaren van de eindtijd naar de zeven jaren van hongersnood, of de Verdrukking.

En de gebeurtenis die deze overgang markeert is duidelijk de opname.

Bij de Openbaring veranderen de winden van de Geest en verwijdert Hij Zijn tempel van de aarde in de vorm van de Gemeente, en houdt Hij op met Zijn dienst om Satan in toom te houden. Het resultaat hiervan is dat de Openbaring (wanneer die ook plaatsvindt) het einde betekent van de zeven goede jaren in de eindtijd, die overeenkomen met de zeven goede jaren in Genesis 41. Wacht even... inkomend:

"Aha! Hebbes, bijbelkenner! Genesis 41:45 zegt dat Farao Jozef een vrouw gaf vóór de zeven goede jaren. Jozef die een vrouw neemt staat voor Jezus die een bruid neemt, wat de opname is. H-a-l-l-o... de bruid van Christus? Dat betekent dat de opname voor de goede jaren komt, niet erna zoals jij zegt. Niets van dit alles past, en dus lijkt het erop dat je grote theorie de prullenbak in gaat!"

Ja, wij zijn zeker de bruid van Christus. En wanneer zijn we dat geworden?

"Uhhh..."

Fout antwoord: Tweeduizend jaar geleden. Jezus betaalde de bruidsprijs voor ons aan een met bloed besmeurd kruis op Golgotha, en sindsdien zijn alle gelovigen geestelijk met Hem verloofd.

"Nou, ja, maar..."

Maar je vergeet iets. OK, om eerlijk te zijn... deze vraag heeft mij ook een hele tijd bezig gehouden, maar de Heer heeft mij onlangs iets laten zien. Wanneer een vrouw verloofd werd met een man in het Israël uit de eerste eeuw, werden zij vanaf dat moment als wettelijk getrouwd beschouwd, lang voordat zij hun huwelijk ooit geconsumeerd hadden. Daarom overwoog Jozef om Maria een "scheidingsbrief" te geven nadat zij zwanger was geworden van Jezus, voordat hun huwelijk was voltrokken (Matt. 1:19). Zij waren in de ogen van de wet getrouwd en dat betekende dat er groot gevaar voor Maria in het verschiet lag.

Jozef wist dat als zij als echtpaar verder zouden gaan, Maria, die zwanger zou zijn, een groot risico zou lopen om te worden beschuldigd van het halsmisdrijf van overspel, en hij probeerde haar te beschermen. Gelukkig kon in het Israël van de eerste eeuw een echtscheidingsvonnis worden verkregen zonder de reden duidelijk te specificeren - de gebruikte vage taal die slechts suggereerde dat het paar niet "in overeenstemming kon leven." Door deze weg te bewandelen had hij Maria kunnen beschermen tegen veroordeling wegens overspel door de religieuze leiders en steniging. Dit ging niet om liefde of gevoelens, maar om een angstig besef van de wet. Jozef was een rechtvaardig man, en hij hield van Maria met heel zijn hart en zou zijn leven voor haar hebben afgelegd.

"Ik zie je punt, Bijbelkenner." =8):::

Dus, Jakobs zoon Jozef was wettelijk getrouwd met zijn Egyptische bruid vóór de zeven goede jaren in Genesis 41, en Jezus was wettelijk getrouwd met Zijn bruid vóór de zeven goede jaren in de eindtijd. De opname heeft hier eigenlijk heel weinig mee te maken. Ja, na de Openbaring hebben we de huwelijksceremonie en het bruiloftsfeest, maar de Gemeente is de afgelopen 2000 jaar verloofd geweest met en dus wettelijk getrouwd met Christus. Het past allemaal.

Natuurlijk hebben we tot nu toe nog steeds geen idee wanneer deze zeven goede jaren eindigen, en dus hebben we nog steeds geen idee wanneer de Opname zal plaatsvinden om deze te beëindigen. We weten dus nog steeds niet wanneer de zeven goede jaren beginnen (of wat veel waarschijnlijker is, begonnen, verleden tijd). Dus laten we blijven graven.

Hoe goed is "goed"?

Als u een beetje op mij lijkt en op vele andere gelovigen die vandaag de dag gehoorzamen aan de geboden van de Schrift om te waken, dan weet u dat we opwindend dicht bij de Opname zijn. In feite zijn velen ervan overtuigd dat het dit jaar zal gebeuren. Dus, het idee dat de Opname nog meer dan zeven jaar weg is, is bijna ondenkbaar. Natuurlijk kunnen we zelden iets definitief uitsluiten met betrekking tot het tijdstip van de Opname, maar nog eens zeven jaar?! Zeg het met me:

Geen sprake van, José!

We zijn veel te dichtbij om dat zelfs maar te overwegen - we moeten wel. Maar aan de andere kant, hoe dichtbij zijn we nu precies?

Sommigen interpreteerden mijn laatste artikel als een oproep om de opname vast te pinnen op 6 of 7 augustus 2022. Dat was niet mijn bewuste bedoeling, natuurlijk, maar zoals altijd waar is met betrekking tot de Opname, kan niemand alle mogelijkheden uitsluiten.

Alles wat ik probeer te zeggen is dat het vrij veilig is om aan te nemen dat we op dit moment ergens genesteld zijn in de begrenzing van deze periode van zeven goede jaren in de eindtijd, in spanning wachtend op het einde ervan bij de Opname.

Goed is een relatief begrip: Een ding dat ik wil regelen voordat we verder gaan is wat we eigenlijk bedoelen met "goede jaren". In Genesis 41 waren de zeven goede jaren gewoon zeven jaren waarin ze goede oogsten hadden. In elk van die jaren kwam de regen zoals gewoonlijk, hadden ze een goede oogst, en konden ze voedsel opslaan voor de toekomst.

Maar kom niet uit Genesis 41 met het idee dat er iets vreemds of ongewoons was aan deze zeven jaren - de Egyptenaren hadden routinematig goede oogsten. Het was niet zo van "Wow! We hadden een goede oogst dit jaar! Dat is ongelooflijk! Laten we de regengod aanbidden!" In feite kan het merendeel van de jaren waarschijnlijk "goede jaren" genoemd worden, wanneer de regens zoals gewoonlijk kwamen, de oogsten zoals gewoonlijk binnenkwamen en zij overvloedig voedsel hadden... zoals gewoonlijk.

Ongetwijfeld waren er hier en daar ook slechte jaren, maar goede jaren hadden goed als de norm. Waarom kan ik dat zeggen? Simpel: Als dat niet het geval was geweest, zou het oude Egypte niet de stabiele, bloeiende beschaving zijn geweest die het was. Als zij voortdurend te kampen hadden met slechte landbouwopbrengsten en hongersnoden, zodat goede jaren eerder uitzondering dan regel waren, dan zouden de mensen naar elders zijn getrokken op zoek naar betere omstandigheden - en dan zouden we het nu niet eens meer over het oude Egypte hebben.

Deze periode van zeven jaar van goede jaren is geen stralend stukje hemel dat in onze geschiedenis is terechtgekomen.

Ik noem dit omdat ik hier niet zit om u te vertellen dat deze periode van zeven jaar in de eindtijd, die overeenkomt met de zeven goede jaren van Genesis 41, een tijd is waarin alles rozengeur en maneschijn is - waarin al onze problemen gewoon wegsmelten: Trump is terug in het Witte Huis; Biden zit in een tehuis, waar hij jaren geleden thuishoorde; de deep-state-spelers die Amerika willen vernietigen zitten in de gevangenis; COVID-19 is verdwenen, samen met de maskers en de zogenaamde vaccins; de door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt ontmaskerd als de door de mens veroorzaakte hoax die het is; en mensen slaan overal de handen ineen en zingen "Kumbaya".

Laat ik het zo zeggen: Deze zevenjarige periode van goede jaren is geen gloeiend stukje hemel dat in onze geschiedenis is gedropt. Ik geloof dat het gewoon een periode is waarin de satanische krachten die proberen het koninkrijk van de Antichrist te vestigen net lang genoeg en in voldoende mate op afstand worden gehouden zodat de Gemeente haar door God opgedragen missie kan voltooien voordat zij wordt thuisgehaald in de Opname - de gebeurtenis die deze periode van goede jaren beëindigt en de Verdrukking laat stollen in het kielzog van de verwijdering van de tempel van de Heilige Geest op aarde en de beëindiging van Zijn bediening om Satan in bedwang te houden.

Het punt is dat het voor mij duidelijk is dat de zeven goede jaren in de eindtijd eenvoudigweg de laatste zeven jaren van het Kerktijdperk zijn - de laatste zeven jaren van de tijd van de Heilige Geest op aarde, wonend in Zijn tempel van gelovigen en satan in toom houdend. Nu is er zeer waarschijnlijk een korte periode tussen de Openbaring en het "officiële" begin van de Verdrukking die overeenkomt met de zeven jaren van hongersnood, maar zoals ik al zei: Ik zie dat niet als een typologisch probleem, omdat er een korte natuurlijke kloof was tussen de goede jaren en de hongersnoodjaren van Genesis 41. Ik geloof niet dat een korte kloof iets "breekt".

Eén ding wil ik hier echter benadrukken: als je denkt dat wat we nu meemaken geen "goede jaren" zijn, wacht dan maar af. Wat we nu meemaken kan gemakkelijk worden beschouwd als "goede jaren" in vergelijking met wat de wereld zal meemaken tijdens de 70e week van Daniël. En ik zeg dat omdat ik sommigen daarbuiten al hoor mopperen:

"Je moet wel gek zijn, Bijbelkerel! We betalen bijna $6,00 voor een gallon benzine, smeken onze vijanden om olie, worden gedwongen om vaccin na vaccin te krijgen, verliezen onze banen, kijken toe hoe onze kinderen geïndoctrineerd worden met racistische prietpraat en perverse gender-neigende fantasieën, kijken toe hoe ons land het lachertje van de wereld wordt dankzij onze babbelende idioot van een prezzzident, en jij noemt dit 'goede jaren'?! Je maakt een grapje!"

Mijn antwoord: Wees dankbaar dat je je baan verloor en niet je hoofd.

Welnu, als de zeven goede jaren in de eindtijd de laatste zeven jaar van het Kerktijdperk zijn en eindigen met de Opname, en we weten niet zeker wanneer de Opname plaatsvindt en we zitten nu ergens in die periode van zeven jaar, zijn er dan aanwijzingen over wanneer deze goede jaren zijn begonnen, wanneer ze zullen eindigen, of allebei?

Ik geloof dat die er zijn...allebei.

Een teken aan de hemel

Vele duizenden gelovigen waren in de vijf of zes jaar voorafgaand aan 2017 in rep en roer, omdat er enorme opwinding was over een komende samenstand van sterren en planeten die het "grote teken" dat Johannes zag in Openbaring 12:1-2 panoramisch in beeld bracht, iets dat eenvoudig bekend kwam te staan als het Openbaring 12 teken - of zoals ik het vaak noem, het REV12 teken:


Een groot teken werd gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Ze was zwanger. Zij schreeuwde het uit van de pijn, terwijl zij weende om te baren.

Er werd nog een teken gezien in de hemel. Zie, een grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. Zijn staart trok een derde deel van de sterren van de hemel en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, opdat hij, wanneer zij zou baren, haar kind zou verslinden.

Zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat met een ijzeren staf over alle volken zal heersen. Haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon.
(Openbaring 12:1-5)


(teken)

Dit betekende dat de planeet Jupiter, de koningsplaneet die met Christus wordt geassocieerd, in retrograde beweging ging binnen de "baarmoeder" van Maagd voor een periode van ongeveer 41 weken - ongeveer de lengte van een typische zwangerschap, en dan eruit kwam en "geboren" werd. Op hetzelfde moment kwamen drie planeten (Venus, Mars, en Mercurius) samen boven het hoofd van Maagd, die samen met de negen sterren van het sterrenbeeld Leeuw die altijd boven Maagd staan, haar kroon van 12 sterren vormden (merk op dat de Bijbel nooit onderscheid maakt tussen sterren en planeten). De maan stond aan haar voeten, de zon bekleedde haar, en dit alles kwam samen tot perfectie op 23 september 2017. Zeldzaam? Nou, het was al een paar duizend jaar niet meer voorgekomen en zal nog een paar duizend jaar niet meer voorkomen....dus ja, dat zou je wel kunnen zeggen.

Betrapt: Dat is het eerste wat me op het verkeerde been zet - zodra iemand het teken van Openbaring 12 afwijst omdat ze beweren dat het niet zo zeldzaam is, weet ik meteen dat ze geen idee hebben waar ze het over hebben. Zaak gesloten.

Het zou technisch onnauwkeurig kunnen worden geacht om de uitlijning van 23/9/2017 het "Openbaring 12 teken" te noemen, hoewel we dat allemaal doen. In zekere zin is het dat niet. Strikt genomen is het "teken" van Openbaring 12:1-2 precies wat Johannes 2000 jaar geleden in zijn visioen zag: een vrouw (Israël) in barensweeën, op het punt om een kind te baren dat ook kan worden geïnterpreteerd als een collectief lichaam om redenen die te maken hebben met Griekse grammatica, typologische consistentie, en andere punten (d.w.z. niet alleen Christus de man, maar het lichaam van Christus - de Gemeente). En ook al heb ik er in het verleden terloops naar verwezen, het was ook niet echt de "vervulling" van Openbaring 12:1-2. Dat zou de conceptie/geboorte van de Gemeente zijn.

Wat we zagen op 23 september 2017 zou nauwkeuriger kunnen worden omschreven als een geheel onverwachte stellaire-planetaire bevestiging van het teken van Openbaring 12:1-2. Maar het is een stuk makkelijker om gewoon te zeggen "het REV12-teken" - we weten allemaal wat je dan bedoelt. Het werd voor het eerst opgemerkt door Lu Vega van PostScripts rond 2008, die het een aantal jaren privé bestudeerde voordat het vanaf 2011 door een aantal mensen op verschillende websites en YouTube kanalen gepopulariseerd begon te worden.

Ik wil niet te veel ruimte innemen met de details van het Openbaring-12-teken, omdat ik denk dat in deze tijd iedereen er ofwel vrij vertrouwd mee is, of ze hebben het verworpen en willen er niets meer over horen. Ik heb er verschillende artikelen aan gewijd en onderwerpen besproken die ermee te maken hebben, dus als je geïnteresseerd bent, hier, hier, en hier..

Nu we het toch hebben over er niets meer over willen horen... Een deel van mij wilde hier niet op ingaan, maar ik heb het gevoel dat ik geen keus heb. Het zij zo. Het doet me verdriet het te zeggen, maar ik weet dat veel goede mensen nog steeds aannemen dat het REV12-teken gewoon weer een nieuwe vlaag van apocalyptische onzin was die in de vergetelheid raakte nadat de sisser veranderde in bruiser toen de datum kwam en ging zonder zo veel meer als een hik te zijn. Sommigen kunnen er beleefd over zijn, maar ze verwerpen het toch - of aarzelen op zijn minst om het serieus te nemen.

Voordat het REV12-teken zich voordeed, waren er mainstream predikanten die het heftig aanvielen en hooghartig degenen veroordeelden die het bestudeerden. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze degenen die het bestudeerden ervan beschuldigden dat ze aan astrologie deden, van alle dingen, wat dat de laagste klap van de laagste die niets anders deed dan hun onwetendheid onthullen over (a) wat het Openbaring-12-teken eigenlijk was, (b) de definitie van het woord "astrologie," of, naar alle waarschijnlijkheid, (c) beide.

Ik vermoed dat het meeste van wat veel van deze mensen weten over het Openbaring-12-teken afkomstig is van een handjevol cowboys die erin geslaagd zijn om een teken van God om te zetten in een circus. Sommigen bouwden enorme YouTube-kanalen en populaire websites, gewijd aan het teken, en slaagden er in het proces in om deze verbluffende uitlijning te veranderen in een spasme van voluit, "Move over, Maya's!" Opname manie.

Dit is jammer, want er was een kerngroep van mensen die het teken bestudeerden die dat niet deden. Zij wisten dat er twee tekenen zijn, één in de verzen 1-2, en een ander in de verzen 3-4. De opname wordt afgebeeld in vers 5. Dus, zij wisten dat er geen enkele Schriftuurlijke reden was om de Opname vast te pinnen op 23 september 2017. En we probeerden mensen dat te vertellen... maar weinigen luisterden.

Natuurlijk konden we de mogelijkheid niet uitsluiten dat de Opname niet al te lang na het teken zou kunnen plaatsvinden (of zelfs ervoor) - we wisten het niet. Trouwens, het vastpinnen van de opname op een datum was nooit onze focus, en we waren snel om anderen te ontmoedigen om dat te doen - we hebben de YooToob yayhoos daarvoor te danken. En het resultaat? Doe eens een wilde gok:

Vijf jaar later dragen veel solide gelovigen hun afwijzing van het REV12-teken nog steeds als een eremedaille.

Velen die het REV12-teken verwerpen hebben de neiging om het op één hoop te gooien met alle andere apocalyptische onzin die we in de laatste tien jaar of zo hebben gezien, en zij wijzen op de nabijheid als de primaire reden. En terecht.

Nou, ja... ik bedoel, als het enige waar het REV12 teken op neerkwam een bende YooToobers was die kakelden over hoe de opname zou gaan gebeuren op 23 september 2017 om de een of andere idiote reden, dan zou ik het ook hebben verworpen! En ik zou hebben gewezen op de nabijheid als mijn primaire reden om dat te doen. Maar met alle respect, daar ligt de crux van het probleem:

Dat is niet waar het REV12 teken in werkelijkheid over ging - het is zo verdraaid door een heleboel opgewonden mensen die beter hadden moeten weten.

Ik zou diegenen die nog steeds het REV12 teken verwerpen omdat ze het zien als niets meer dan een andere vlek van (mislukte) opname manie vriendelijk willen aanmoedigen om een stap terug te doen en de details van het teken zelf en de Schrift waar het mee correspondeert opnieuw te onderzoeken met de stalen blik van een Schriftgeleerde, 100 procent schoongeboend van alle YooToob hoopla over de opname die op die datum zou plaatsvinden. Ik zeg dat omdat het een extreem zeldzame stellaire-planetaire uitlijning was die met onbetwistbare duidelijkheid spreekt tot de woorden van de Schrift. En begrijp alsjeblieft:

Dat deel is niet iemands mening, dat is een keihard feit.

De enige kwestie die van belang was voor de kerngroep die dit teken bestudeerde was: "Wat zegt God tegen ons?" Het was zeker niet de vraag of het al dan niet een legitiem teken van God was - dat stond buiten kijf. En we waren zeker niet dom genoeg om cyberspace te vervuilen met pareltjes als "Opname op 23/9/2017!!! Het is een bijbelse vergrendeling!!!"

Toch zijn dat de stemmen waar de nee-zeggers de neiging hadden om naar te luisteren. Hoewel ik het sentiment begrijp en ik het mensen eerlijk gezegd niet kwalijk kan nemen dat ze het REV12 teken afwezen op basis van de YooToobery waar ze destijds aan blootgesteld werden, heb ik een wake-up call voor die mensen - en als het dan op een paar tenen stapt, nog beter:

Wat er gebeurde op 23 september 2017
was absoluut een teken van God aan de
Gemeente, en het is veel meer belangrijker voor de
Gemeente dan dat het vijf jaar geleden was.

En het kan me niets schelen hoe iemand zich daardoor voelt, want ik heb nog steeds de smaak van bloed in mijn mond van de minachting die ons ten deel viel door mensen die letterlijk geen idee hadden waar ze het over hadden, alleen maar omdat we bestudeerden wat God in die jaren aan het openbaren was. En daar wil ik het bij laten.

Maar weet één ding: dit was een te goeder trouw teken van God aan de Gemeente, dat algemeen wordt geïnterpreteerd door hen die het werkelijk bestudeerden als een teken dat de opname eindelijk nadert na bijna twee millennia. Het bevestigde dat we de voltooiing naderen van de vervulling van de opeenvolging van gebeurtenissen in de verzen 1-5, een opeenvolging van gebeurtenissen die begon met de conceptie van de Gemeente en eindigt met haar verplaatsing naar de hemel. Eenvoudig gezegd:

Deze spectaculaire uitlijning was niets minder
dan de twee-minuten waarschuwing van de Kerk.

Het probleem is dat we niet wisten hoe lang die "twee-minuten-waarschuwing" duurde, of wanneer die zou beginnen. Hoe zit het met de imminentie? Misschien kwam de opname voor het teken, met het besef alleen al had dat al onze waarschuwing moeten zijn. En als de opname volgde op het teken (zoals de meesten aannamen), was het dan een waarschuwing van een maand, een waarschuwing van een jaar, een waarschuwing van vier jaar, of wat? Dat was de enige echte vraag. We wisten dat het de snelle nadering van de opname aangaf, maar dat was het dan ook.

Wel, het is nu vijf jaar geleden, dus het REV12 teken begint er op te lijken dat het een volledige zevenjarige waarschuwing zou kunnen zijn om de harpazo in te luiden. Perioden van zeven jaar komen overal voor in de Bijbel-God lijkt er een affiniteit mee te hebben, en de goede jaren en de magere jaren in Genesis 41 zijn slechts twee voorbeelden.

In 2017 was de gedachte dat het REV12 teken een zevenjarige waarschuwing zou kunnen zijn voor de Opname een gedachte die aan mij knaagde, maar het was moeilijk voor mij om mezelf ertoe te brengen te geloven dat het werkelijk zo lang zou duren. Veel harten verlangden ernaar dat het een veel kortere waarschuwingsperiode zou zijn - hoe korter, hoe beter. Maar op dit moment begint het erop te lijken dat het de volledige zeven jaar zou kunnen worden.

OK, nu is er uw speculatie.

Maar is dat alles? Is dat alles is wat er is om aan te geven dat we in 2017 het laatste moment van aftellen naar de Opname ingingen? Is er nog iets anders dat suggereert dat we deze korte, laatste onderbreking van zeven "goede jaren" ingingen vóór de Opname en het begin van de oordelen van de Verdrukking?

Is het dat? Gaf God ons slechts een klein oud teken aan de hemel?

Of is er meer?

Een teken op de aarde

Een interessante gebeurtenis die plaatsvond op 21 augustus 2017 was een totale zonsverduistering die over de Verenigde Staten trok en van het noordwesten naar het zuidoosten naar beneden trok.

Een andere interessante gebeurtenis die zal plaatsvinden op 8 april 2024 is de volgende totale zonsverduistering die zichtbaar is voor Amerikanen, en die zal omhoog vegen over het land van het zuidwesten naar het noordoosten. Dus, twee opeenvolgende totale zonsverduisteringen trekken over het land, de eerste in 2017 en de tweede in 2024, die een "X" patroon vormen over Amerika. (Ik twijfelde of ik dit een teken aan de hemel of op de aarde moest noemen. De mechanica is in de hemelen; maar omdat de focus ligt op hoe het er voor ons hier op het aardoppervlak uitziet, ben ik voor het laatste gegaan).

(De verduisteringen van 2017 en 2024)

Dus, God tekent een grote "X" op de Verenigde Staten, met de eerste slag in 2017 en de tweede zeven jaar later in 2024.

Het markeren van het begin en het einde van de zeven goede jaren die overeenkomen met de goede jaren van Jozef in Genesis 41, hè HEER?

Nee? Oh, het wordt nog beter. Het gebied waar de paden van deze twee zonsverduisteringen elkaar kruisen ligt in het zuiden van Illinois (hoewel het ook een klein beetje van Missouri en Kentucky omvat), met Carbondale, Illinois als de dichtstbijzijnde grote stad bij de exacte lijn van de kruising.

(Snijpunt van zonsverduisteringen)

Zuid Illinois heeft een vreemde bijnaam die typisch alleen mensen uit het Land van Lincoln (zoals ik) kennen, en die gedeeltelijk verband houdt met iets dat zich in het begin van de jaren 1830 voordeed. In de winter van 1830-31 beleefde de noordelijke helft van de staat een extreem koude winter met zware sneeuwval die ongewoon laat in de lente viel. Daar kwam nog een zware vorst bij in het begin van september die de oogst in heel Noord-Illinois vernietigde. Als gevolg daarvan was graan schaars in dat deel van de staat en reisden legioenen mensen naar Zuid-Illinois om zich te bevoorraden in het licht van dit plaatselijke tekort.

Hoewel deze bijnaam al jaren eerder was bedacht vanwege de geografische gelijkenis van het gebied met de Nijldelta, was de gelijkenis van de situatie in 1830-31 met wat er gebeurde in de dagen van Jozef tijdens de zeven jaren van hongersnood niet verloren gegaan voor Bijbellezende Illinoisanen, en het heeft die bijnaam voorgoed verankerd in de geschiedenis van Zuid Illinois, ook wel bekend als...

Klein Egypte.

(Als je kippenvel begint te krijgen, welkom bij de club.) Dus, God gaat een grote "X" krassen op Amerika, de eerste slag die plaatsvindt in 2017 en de tweede zeven jaar later in 2024, en de "X" snijdt in een regio die de bijnaam "Klein Egypte" heeft in relatie tot de zeven goede jaren en zeven jaren van hongersnood die God aan Jozef openbaarde, en die een voorbode zijn van de laatste zeven jaar van het Kerktijdperk en de zeven jaar van de Verdrukking.

>Geestverbijsterend. Ligt het aan mij, of begin jij ook op te merken dat een alwetende, almachtige God ons iets probeert te vertellen?

Dus, we hebben een teken aan de hemel en een teken op aarde die beide suggereren dat we in 2017 de laatste jaren van het Kerktijdperk ingingen, met het tweede teken dat duidelijk aangeeft dat die jaren zeven jaar later zullen eindigen in 2024.

OK, maar is er nog iets anders dat in 2017 gebeurde dat erop zou wijzen dat de volgende jaren relatief goede jaren zouden zijn voordat de bodem eruit zou vallen met de Verdrukking na de Opname? Is er nog iets anders gebeurd in 2017 dat erop wijst dat de satanische krachten die actief proberen het koninkrijk van de Antichrist te vestigen tot op zekere hoogte op afstand worden gehouden totdat ze worden losgelaten na de verwijdering van de Kerk?

Ik geloof dat die er is.

Een teken in de wereld

In 2016 naderde Amerika het einde van acht jaar onder Barack Obama, een man die haat en zich schaamt voor datgene waar dit land voor staat en die alles in het werk stelde om de Verenigde Staten van zijn status als supermacht af te halen om de weg vrij te maken voor het koninkrijk van de Antichrist - een koninkrijk waarvan ik weet dat zijn uiterst arrogante hart ervan droomt om daar een belangrijke rol in te spelen.

En een andere corrupte, linkse liberaal uit hetzelfde hout gesneden wachtte in de coulissen op een kans om voort te zetten wat hij was begonnen: Hillary Clinton.

Hillary Clinton was er helemaal klaar voor om het podium te betreden en door te gaan met het afbreken van Amerika om de globalistische droom te verwezenlijken (en om nog meer tonnen vuil geld binnen te harken in het proces). Maar er ging iets mis. Haar tegenstander won een paar belangrijke staten met een kleine marge, en BOEM. De deep-state droom van een verzwakt Amerika en een glimmende Nieuwe Wereldorde zwenkte en slipte van de weg, en plotseling had het land een leider die werkelijk (slik) van Amerika hield en Amerika op de eerste plaats wilde zetten:

Donald J. Trump.

(Trump wordt beëdigd)

Links heeft vanaf de eerste dag openlijk gepland om hem te vernietigen, maar faalde jammerlijk bij elke stap. Persoonlijk denk ik dat dat komt omdat God er een hand in had. Nu, begrijp me niet verkeerd. Donald Trump is een gebrekkige, onvolmaakte man. Hij is een narcist. Hij heeft morele tekortkomingen. Hij is niet het scherpste mes in de la in termen van politiek. Ik mag en respecteer hem voor wat hij heeft gedaan, maar ik geloof niet naïef alles wat hij zegt of wat er over hem wordt gezegd, of dat hij eigenhandig ons land zal redden en Amerika weer groot zal maken.

<

Maar hij houdt van Amerika en steunt Israël... en dat is genoeg om hem te steunen en door links om hem te verafschuwen.

Mijn punt is dat toen Donald Trump in januari 2017 aantrad, Satans nuttige idioten die de Verenigde Staten probeerden te vernietigen, tierden en snauwden. Maar miljoenen doorsnee Amerikanen verheugden zich en vierden feest omdat ze voelden dat de machten van de duisternis die ons land aan het afbreken waren, onder een zekere mate van terughoudendheid zouden worden gesteld, althans voor een tijdje. Er was hoop voor ons land. Niet alles was verloren. Misschien zouden de dingen echt beter worden.

En het werd ook beter. Onder Trump waren de Verenigde Staten energieonafhankelijk, in plaats van aan de voeten van buitenlandse mogendheden te kruipen voor olie. We werden vertrouwd door onze vrienden en gevreesd door onze vijanden. Onze grenzen waren veilig. Onze economie bloeide. De werkloosheid was historisch laag. Hij steunde Israël openlijk en krachtig, en ik weet dat dat een van de redenen is waarom God zijn vier jaar in het Witte Huis heeft gezegend:


Ik zal zegenen wie u zegent, en vervloeken wie u vervloekt. Alle geslachten der aarde zullen in u gezegend worden.
(Genesis 12:3)


Nu Trump uit zijn tweede termijn is gezet en is vervangen door een kartonnen knipsel wiens enige taak is om gemanipuleerd te worden door dezelfde spelers van de deep-state die Trump tot op zekere hoogte in bedwang konden houden, gaat het natuurlijk sneller bergafwaarts dan iemand had kunnen denken.

Al met al is het volgende me op dit punt verblindend duidelijk geworden:

Het REV12 teken van 23 september 2017 was een teken in de hemel aan de Gemeente dat het laatste aftellen naar de Opname was begonnen, hoewel dat teken ons niets vertelde over de lengte van deze aftelperiode. Maar op dit moment is zeven jaar een zeer redelijke gok met voldoende bijbelse ondersteuning.

Echter, een teken op aarde dat er duidelijk op wijst dat dit een zevenjarige waarschuwing is, bestaat uit twee zonsverduisteringen, de eerste in 2017 en de tweede in 2024, die Amerika "doorkruisen" met een reusachtige "X" en waarvan de paden elkaar kruisen in een gebied dat de bijnaam "Klein Egypte" heeft gekregen in verband met wat er gebeurde tijdens de zeven goede jaren en de zeven jaren van hongersnood in Genesis 41 - gebeurtenissen die een voorbode zijn van wat zelfs nu aan het spelen is terwijl we het einde naderen van de goede jaren en uitkijken naar de gebeurtenis die ze beëindigt: de Opname.

En als bevestiging dat er in 2017 een grote verandering plaatsvond voordat het tij tijdens de Verdrukking binnenrolt, zag dat jaar de verrassende verkiezing van een president die van Amerika hield, Israël krachtig steunde en zich verzette tegen alles wat Satans pionnen aan het doen waren om Amerika af te breken en het koninkrijk van de Antichrist in te luiden. Ik geloof dat dit diende om (a) Satan's pogingen wat langer op afstand te houden, en (b) Satan's volgelingen nog virulenter vastbesloten te maken om al het goede dat in dit land is overgebleven te vernietigen, een razernij die ontketend zal worden en zijn hoogtepunt zal bereiken tijdens de Verdrukking.

Waar het op neerkomt is dat al deze dingen, met elkaar verweven
samen lijken te wijzen naar het jaar 2024
als een heel goed mogelijk jaar voor de vervoering.

Hoe zit het met dat Tisha B'Av ding?

Zoals ik al zei, mijn laatste artikel over het mogelijke verband tussen Tisha B'Av en de Opname is wat mijn voeten op dit specifieke pad zette, en ik zag slechts een paar fragmenten van dit alles aankomen tot op dat moment. Maar ik moet toegeven dat het pad uiteindelijk leidde tot een verrassende stroom van meeslepende zaken.

Maar hoe zit het met dat Tisha B'Av ding? Zijn daar verdere verbanden mee? Ik wilde dit volgende puntje bijna niet noemen, omdat het zich op één bepaalde dag concentreert en ik niet het idee wil opdringen dat ik één specifieke dag voor de opname in het vizier heb. Zelfs praten over een bepaald jaar is genoeg om me een bloedneus te bezorgen.

Maar voor God, moet ik je dit laten zien. Hij liet het mij zien, dus...

Ik zei in mijn laatste artikel (net als Pete Garcia in het zijne) dat Tisha B'Av plaatsvindt op 12-13 augustus in het jaar 2024. OK, en wat dan nog? Nou, je kent me... ik ben al sinds mijn derde jaar gek op getallen, en ik kan de drang om ermee te rommelen niet weerstaan. Ik merkte iets op aan de eerste van deze twee datums dat me naar Words"R"Us deed gaan omdat het me sprakeloos maakte.

Getallen hebben normaal gesproken betekenis in de hele Bijbel, en dit is een onderwerp waar ik al eerder over heb geschreven. Laten we dus eens kijken naar de datum van 12 augustus 2024, of het getal 12/8/24.

Het getal acht wordt geassocieerd met een nieuw begin, omdat het na het getal zeven komt - het getal van de goddelijke voltooiing. Er zijn zeven dagen in een week, dus de achtste dag is de eerste dag van een nieuwe week, enzovoort. Ook werden acht mensen gespaard in Noachs ark om het menselijk ras opnieuw te laten beginnen.

Het getal acht is nauw verbonden met Christus, die ons nieuwe begin in de Geest is en wiens lege graftombe op de achtste dag werd gevonden. De gematria van Christus' naam in het Grieks (Ιησονς) is 888. Dus...

Het getal 8 wijst naar Christus.

Het getal 12 staat voor volmaakt, door God verordend bestuur en Gods volmaakte autoriteit. Het wordt gezien als de combinatie van drie (goddelijke volmaaktheid) en vier (de aarde), en het stelt vaak een volmaakt fundament voor waarop God iets bouwt. Er zijn 12 sterrenbeelden aan de nachtelijke hemel die oorspronkelijk werden geïnterpreteerd om Gods verlossingsplan voor de zondige mens uit te beelden.

FYI: Astrologie is Satans verdraaide verbastering van dit wonder dat God schiep en dat door misleide mensen wordt gebruikt in een vergeefse poging om gebeurtenissen op aarde te voorspellen, en het is een vorm van de zonde van waarzeggerij. En ik zal het blijven zeggen totdat Vissen in stukken wordt geblazen: De overgrote meerderheid van hen die het teken REV12 bestudeerden, "ploegen" er niet in.

Jakob had 12 zonen die de 12 stammen van Israël vormden, die dienden als het fundament van Gods Uitverkoren Volk.

En er waren 12 discipelen die de Messias volgden, en die het fundament legden van het lichaam van Christus - de Kerk. Dus...

Het getal 12 wijst naar de discipelen.

Het getal 24 staat voor een complete groep, en we zien dit in 1 Kronieken 24 waar Koning David alle priesters die in de tempel werken verdeelt in 24 divisies die "cursussen" worden genoemd. Er waren honderden priesters, maar die 24 vakken vertegenwoordigden de hele groep. Op dezelfde manier verdeelt David in 1 Kronieken 25 alle muzikanten en zangers in de tempel in 24 groepen. Er waren honderden van hen, maar die 24 afdelingen vertegenwoordigden de hele groep. Er waren geen priesters, muzikanten of zangers die los rondliepen.

En in Openbaring 4 zijn er 24 oudsten, die absoluut niemand anders dan de Opgenomen Kerk kunnen vertegenwoordigen, in de hemel als een complete groep voordat de oordelen van de Verdrukking beginnen in hoofdstuk 6. Dus...

Het getal 24 wijst naar het lichaam van Christus.

Dus, de datum 8/12/24 brengt Christus (de Rots), Zijn discipelen (het fundament op die Rots), en het gehele lichaam van Christus samen. Simpel gezegd:

8 = Christus
12 = Zijn discipelen
24 = Zijn Kerk

En als je me zou uitdagen om een andere datum te kiezen die een betere reeks getallen was die sprak over de Vervoering, betwijfel ik ten zeerste of ik dat zou kunnen verslaan.

Doe ermee wat u wilt. Maar alsjeblieft...beschuldig me er niet van dat ik mijn Harold Camping Badge probeer te verdienen.

YAY! Ik had het mis! \o/

Zoals ik blijf zeggen, ik wil me niet echt focussen op specifieke data. Dat is echt niet nodig. Ja, het 8/12/24 ding is een leuk detail, maar ik ben bereid om het bij dat te laten: een leuk detail dat zeker niet vereist dat de opname op die datum plaatsvindt.

Wie weet...misschien gebeurt de Opname wel vóór die datum in 2024, en dan daarna brengt God de betekenis van de 8/12/24 datum van Tisha B'Av onder iemands aandacht en begint het woord zich te verspreiden dat de wereldschokkende gebeurtenis die onlangs de wereld schokte werkelijk de opname van het lichaam van Christus was en niet een of ander Hollywood-geïnspireerd spielerei over een welwillend buitenaards ras dat gekomen is om de mensheid te helpen door de komende periode van "veranderingen" op aarde te komen of wat dan ook. En hé, het zou zomaar kunnen beginnen met iemand die dit artikel leest.

(Ik maak een grapje.) Maar laat me dit zeggen: Als de Opname inderdaad plaatsvindt in 2024, is het voor mij heel logisch dat het na 8 april zou komen, de datum van de tweede slag van de "X" waarmee God de Verenigde Staten markeert. Ik zeg dat omdat God de neiging heeft om Zijn waarschuwingen eerst te sturen voordat Hij de hamer van Zijn oordeel laat vallen. En laat er geen twijfel zijn in uw gedachten:

De Opname zal Gods hamer des oordeels op Amerika laten vallen.

Het doet me verdriet het te zeggen, maar ik weet dat de VS nooit de plotselinge verdwijning van tientallen miljoenen van haar burgers zal overleven, van wie de meesten zich verzetten tegen wat links met dit land probeert te doen. Zodra de opname plaatsvindt en zij de brokstukken beginnen op te rapen, zal het vrij spel zijn voor de nu vrijgelaten satanische machten die Amerika op de knieën willen dwingen zodat het koninkrijk van de Antichrist kan worden ingeluid. Voor de Verenigde Staten is het voorbij.

Laat me tot slot één ding uit mijn hart zeggen dat u op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd zal voorkomen:

Ik hoop als de dickens dat ik het FOUT heb.

Begrijp me goed: Niemand haat het meer dan ik om ongelijk te hebben, maar niemand wil zo graag dat de opname in 2022 plaatsvindt als ik, en 6 of 7 augustus (of welke dag dan ook dit jaar) zou me prima uitkomen. Ik zou graag willen dat dit het laatste artikel is dat ik ooit zal schrijven (en ik zie jullie daar, instemmend knikken). Net als sommigen van jullie vraag ik me af of ik dit nog twee jaar kan volhouden - ik ben deze zondige wereld zat.

Ik wil naar huis! Ik wil Jezus zien!

Ik hoop met elke vezel van mijn wezen dat ik op de een of andere manier iets verkeerd heb begrepen of geïnterpreteerd onderweg, of dat ik te veel van iets heb gemaakt en een beetje van het spoor ben geraakt, of wat dan ook. Ik bedoel, ja, het is allemaal logisch - misschien zelfs eng logisch ... althans voor mij. Maar we zijn allemaal routinematig verkeerd in onze zwakke pogingen tot de Opname tijd op welke manier dan ook, en er is zeker geen reden om te denken dat ik er immuun voor ben dat -Ik ben zeker niet.

En als blijkt dat de Opname niet voor 2024 is vastgesteld, heb ik het stiekeme gevoel dat God nog meer tekenen onze kant op zal sturen. Dat is wat Hij tot nu toe heeft gedaan ... waarom zou Hij stoppen?

Dus, laat me dit als een landing inluiden door u allen aan te sporen om dagelijks te bidden en Zijn aanwezigheid te zoeken, en op Zijn kracht te vertrouwen om door te gaan met het doen van wat Hij voor u in deze laatste dagen te doen heeft gesteld. En zoals de Egyptenaren tijdens de zeven goede jaren van Jozef grote hoeveelheden graan opsloegen voor de komende hongersnood, laten wij wat er van deze goede jaren overblijft gebruiken om een schat in de hemel op te slaan:


Leg voor uzelf geen schatten op aarde, waar mot en roest verderven, en dieven doorbreken en stelen; maar leg voor uzelf schatten in de hemel, waar mot en roest niet verderven, en dieven niet doorbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
(Matteüs 6:19-21 AKJV)


Ik weet dat mijn hart daar ligt, en ik bid dat jij hetzelfde kunt zeggen.

En nu je toch bezig bent, dank Hem dat we de zeven jaren van hongersnood die komen in de vorm van de Verdrukking nooit zullen meemaken - en dat Hij ons de kans heeft gegeven om in de goede jaren te leven. Maar onthoud dat wat er ook gebeurt of hoe de dingen ook lopen...

De allerbeste jaren voor de Gemeente zullen komen voor we het weten!

Begin van de pagina

Citaten uit de Schrift:

Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij geannoteerd als KJV (King James Version) of AKJV (American King James Version).

Bron: A Little Strength