www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gezegende zekerheid

Door Hal Lindsey - 28 maart 2022

In tijden als deze, voelt elk menselijk instituut zich onzeker. Vertrouwt u op de regering? Haar mislukkingen worden met de dag groter. We zijn allemaal afhankelijk van wereldwijde aanvoerlijnen. Bijvoorbeeld, u of een geliefde kan afhankelijk zijn van een bepaald medicijn. Wordt het in China gemaakt? Waar zullen de voedselprijzen in de komende maanden of jaren naartoe gaan? U moet eten. Waar vindt u rust in dat alles?

Als u van een vast inkomen moet rondkomen en auto rijdt, kan de situatie op dit moment bijzonder penibel zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, is de gemiddelde prijs voor een gallon benzine in Los Angeles net gestegen tot meer dan $6 per gallon. Wat is het antwoord van de regering? US Transportation Secretary Pete Buttigieg is een officiële vertegenwoordiger van uw regering, en hij heeft een eenvoudig antwoord. Koop een elektrische auto.

Zijn oplossing doet me denken aan iets dat vaak wordt toegeschreven aan Marie Antoinette, de laatste koningin van Frankrijk voor de revolutie. Toen haar werd verteld dat de boeren verhongerden door gebrek aan brood, antwoordde ze: "Laat ze cake eten."

Natuurlijk. Als er niet genoeg brood is, eet dan cake. Als de benzineprijzen te hoog zijn, koop dan een elektrische auto. De gemiddelde prijs van een elektrische auto is ongeveer 60.000 dollar. Maar wat dan nog? Oké, er is een tekort aan zowel nieuwe als gebruikte auto's, maar je kunt er misschien een vinden als je bereid bent ver genoeg boven de catalogusprijs te betalen. Het Amerikaanse elektriciteitsnet is niet in staat de stroom te leveren die nodig is om miljoenen nieuwe elektrische auto's op te laden. Maar je zult tenminste niet in de rij staan bij het benzinestation.

Veiligheid is niet te vinden in onze menselijke instellingen. Onderwijs is verschoven van het onderwijzen van geletterdheid en basis wiskunde vaardigheden. Nu leren ze jonge mensen dat ze geestelijk en emotioneel zo gehandicapt zijn dat ze alleen kunnen slagen als de regering hen succes gunt. Maar, zoals we hebben gezien, doet de overheid het niet zo goed.

Entertainment is verstrikt geraakt in bitterheid, wraak en zelfhaat. De industrie draait niet langer om innovatie en optimisme, maar om politiek correct te blijven. Overleven betekent voor hen niet langer geweldige producten maken. Het betekent ervoor zorgen dat de elites niet boos op je worden. Je kunt geld niet vertrouwen, omdat er geen garantie is voor de blijvende waarde ervan. Hetzelfde geldt voor edele metalen als goud en zilver.

En zo gaat het maar door. Economische, militaire, medische, psychologische en educatieve omwentelingen doen de instellingen van deze wereld op hun grondvesten schudden. Zij bieden geen garantie voor veiligheid!

Maar God blijft. Hij verandert niet. Hij regeert in liefde. Hij houdt altijd Zijn beloften. Hij faalt nooit. Zelfs je lichaam zal op een dag falen. Maar Hij niet. En als je in Hem bent, ben je eeuwig veilig.

In de 19e en begin 20e eeuw schudde een blinde vrouw, Frances Jane Crosby Alstyne, de wereld met haar pen wakker. Beter bekend als Fanny Crosby, schreef ze meer dan 8000 hymnes en gospelliederen. Daar zitten veel favorieten bij. Maar één springt eruit. De eerste regel begint met de tweewoordige titel van de hymne, dan voegt ze er drie woorden aan toe. "Gezegende zekerheid, Jezus is mijn." Hoe kan ze zoveel zeggen in vijf simpele woorden?

Elke generatie wordt geconfronteerd met onzekerheden. Maar wat de wereld nu onder ogen ziet is uniek op honderd verschillende manieren. Meer dan ooit moeten we ons de gezegende zekerheid herinneren die we in Jezus vinden. Hij is onze Rots (1 Korintiërs 10:4), onze Verlosser (Jesaja 41:14, Titus 2:14), en onze Schepper (Johannes 1:3). Hij is het Fundament (1 Korintiërs 3:11), de Weg (Johannes 14:6), en de Deur (Johannes 10:9). Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde (Openbaring 1:8). Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Hij is de Heilige van Israël (Jesaja 41:14). Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen (Openbaring 17:14).

En in Hem kunt u volkomen vrede hebben, hoe groot de storm ook is. Denk aan Hem, Zijn trouw en Zijn liefde bij alles wat u te wachten staat. En dan zult u met Fanny Crosby zeggen: "Volle verzekering, Jezus is mijn!"

Bron: Hal Lindsey