www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een gevallen beschaving

Door Daymond Duck - 9 oktober 2022

In een van mijn vorige artikelen schreef ik dat ik geloof dat Amerika in een geestelijke oorlog is, omdat we God hebben weggeworpen:

 • Uit veel van onze scholen.
 • Uit veel van onze rechtbanken.
 • Uit het grootste deel van onze regering.
 • Uit de meeste van onze huizen.
 • Uit de meeste van onze kerken.
 • We hebben ons land gedrenkt in het bloed van geaborteerde baby's.
 • Onze regering heeft de lichaamsdelen van geaborteerde baby's gekocht en verkocht.
 • We hebben mensen gekozen om ons te leiden die zeggen dat ze christenen zijn, maar ze stemmen voor abortus, promoten de homoagenda, benoemen goddeloze rechters, weigeren criminelen te straffen, verkopen hun stem aan grote campagne contribuanten, en ze negeren wat het beste is voor gewone burgers.
 • We hebben God openlijk gelasterd in boeken, films, TV en de media (en we zijn deze godslastering als "normaal" gaan beschouwen).

Ik besloot dit te herhalen op 30 september 2022, toen een kwaadaardige en immorele wereldleider, de Russische president Poetin, aankondigde dat Rusland vier gebieden in Oekraïne zou annexeren.

Poetin noemde het Westen een gevallen beschaving, omdat het Westen:

 • Satanisme heeft omarmd (we steunen de komende goddeloze wereldregering).
 • Drugsverslaving heeft afgedwongen (we hebben onze grens opengesteld voor drugshandelaren).
 • Gender-ambiguïteit (we weten niet hoeveel geslachten er zijn, en sommigen weten niet wat een vrouw is).
 • Georganiseerde jacht op mensen alsof het dieren zijn (er wordt heel weinig gedaan tegen schietpartijen in steden, scholen, enz.)

Helaas heeft Poetin gelijk.

Hier zijn enkele recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat de Opname nabij is.

Eén, betreffende de opkomst van goddeloosheid en het verval van Amerika: op 15 september 2022 lanceerde Cal. Gov. Newsome een billboard campagne in verschillende staten die de Schrift misbruikt om abortus te ondersteunen.

Op 29 september 2022 reageerde een beroemde dominee uit Cal., John MacArthur, op Newsome in een open brief met de woorden:

 • "U liet aan de hele natie zien hoe grondig opstandig u tegen God bent toen u reclameborden sponsorde in heel Amerika die de slachting van kinderen, die Hij in de baarmoeder schept, promoten (Psalm 139:13-16; Jesaja 45:9-12)."
 • "U verergerde de slechtheid van die moorddadige campagne nog met een verwerpelijke daad van grove godslastering door de woorden van Jezus uit Marcus 12:31 te citeren alsof u Zijn betekenis op de een of andere manier zou kunnen verdraaien en Zijn naam zou kunnen opeisen ten gunste van het afslachten van ongeboren kinderen."
 • Het "duivelse effect" van uw wereldbeeld kan worden gezien in "Californische epidemieën van misdaad, dakloosheid, seksuele perversies (zoals homoseksualiteit en transgenderisme), en andere kwaadaardige uitingen van menselijke ellende die rechtstreeks voortvloeien uit corrupt overheidsbeleid."
 • "U zult in de aanwezigheid staan van de Heilige God die u geschapen heeft, die uw Rechter is, en Hij zal van u eisen dat u rekenschap aflegt over hoe u Zijn gezag hebt genegeerd in uw bestuur, en hoe u Zijn eigen Heilige Woord hebt verdraaid om het te rationaliseren. Als u over de afgrond van de eeuwigheid kijkt, wat zal dan uw antwoord zijn?"

MacArthur eindigde zijn open brief aan Newsome door te zeggen dat MacArthur's kerk en vele christenen voor hem bidden en hem aansporen om zich volledig te bekeren.

Twee, betreffende de impact van goddeloosheid op Amerika: op 30 september 2022 werd gemeld dat de wapenvoorraden van Amerika "gevaarlijk laag" zijn omdat onze regering sinds augustus 2021 20 keer een "presidentiële drawdown" heeft gebruikt om militair materieel naar Oekraïne te sturen.

Volgens het rapport hebben ambtenaren van het Ministerie van Defensie aangegeven dat onze lage voorraad "in oorlogstijd als problematisch zou worden beschouwd".

Veel burgers hebben familie in het leger, en we rekenen allemaal op onze militairen om onze natie te verdedigen, maar ze kunnen dat niet zonder wapens.

We moeten begrijpen dat onze strategische oliereserve en onze wapenvoorraad erg laag zijn in een tijd waarin oorlogen en geruchten van oorlog aan de orde van de dag zijn.

Drie, op 26-29 september werden ten minste 4 zeer grote onderwaterlekken (misschien veroorzaakt door explosies) ontdekt aan de Nord Stream 1 en Nord Stream 2 pijpleidingen.

Verschillende wereldleiders zeiden dat de lekken sabotage lijken te zijn, maar niemand bood bewijs.

Een profetieleraar zei dat slechts 2 naties (Rusland en de VS) de mogelijkheid hebben om een pijpleiding op te blazen in water zo diep als de Oostzee, waar de vermoedelijke explosies plaatsvonden.

Als de pijpleidingen zijn gesaboteerd, is het onduidelijk wie het heeft gedaan, maar veel functionarissen geloven dat de VS de meest waarschijnlijke verdachte is (en Tucker Carlson gelooft dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken heeft toegegeven dat de VS het heeft gedaan).

Sommigen verwijzen naar deze verklaringen van Amerikaanse ambtenaren:

 • S. Sen. Ron Johnson (Dec. 2021), "Ik hoop zeker dat de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat wetgeving zou opnemen om verder te gaan dan het opschorten ervan (de Nord Stream 2 Pipeline), maar om het permanent te beëindigen."
 • S. Staatssecretaris van Politieke Zaken Victoria Nuland (jan. 2022): "Als Rusland Oekraïne binnenvalt, op welke manier dan ook, zal Nord Stream 2 niet doorgaan."
 • S. Voorzitter Joe Biden (feb. 2022): "Als Rusland binnenvalt (Oekraïne), dat betekent dat er weer tanks of troepen de grens van Oekraïne oversteken, dan komt er geen Nord Stream 2 meer. We zullen er een einde aan maken."

Het zal vele maanden duren, als het al gebeurt, om de pijpleidingen te repareren, en het feit dat ze buiten gebruik zijn kost Rusland een fortuin.

Ten vierde, wat betreft de terugkeer van Joden naar het Beloofde Land: op 23 september 2022 werd gemeld dat het oproepen door Rusland van 300.000 reservetroepen voor de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een golf van aanvragen door Joden die naar Israël willen emigreren.

Vanwege de oorlog heeft de EU sancties tegen Rusland ingesteld en vliegen er nog maar 2 luchtvaartmaatschappijen uit Rusland.

Het is onduidelijk hoe de Joden eruit zullen komen, maar Israël bereidt zich voor op een grote golf immigranten.

Vijf, betreffende de deling van Israël: op 21 september 2022 onderschreef president Biden de tweestatenoplossing in een toespraak bij de VN.

Op 22 september 2022 onderschreef de Israëlische interim-premier Lapid de tweestatenoplossing in de VN, en president Biden sloot zich aan bij de verklaring van Lapid.

Op 28 september 2022 (precies een week later) eiste een zeer grote en krachtige orkaan, Ian genaamd, het leven van velen en richtte grote schade aan in Florida, Georgia, South Carolina en andere delen van de VS.

Het lijkt normaal dat een natuurramp de VS treft wanneer de Amerikaanse leiders openlijk hun steun betuigen aan de deling van Israël.

Zes, over pandemieën en voedseltekorten: op 30 september 2022 werd gemeld dat een virus ongeveer 100.000 koeien en buffels heeft gedood in India, en dat het meer dan 2 miljoen anderen ziek heeft gemaakt die zullen sterven als ze niet behandeld worden.

De ziekte is besmettelijk, verspreidt zich naar andere landen en zorgt ervoor dat zieke dieren minder melk geven.

Zeven, over een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen: op het moment van dit schrijven bedroeg het dodental van orkaan Ian 105 (101 in Florida.; 4 elders), duizenden mensen moesten worden gered; 2,6 miljoen mensen zaten kortstondig zonder elektriciteit (tot 440.000 op 2 oktober), sommige gebieden kregen meer dan 31 inches regen, slechts ongeveer een derde van de mensen heeft een overstromingsverzekering, en sommigen hebben alles verloren.

Acht, over gevaarlijke tijden: De Russische president Poetin zei dat hij elk wapen (inclusief kernwapens) zal gebruiken om de oorlog met Oekraïne te winnen.

Op 4 oktober 2022 werd gemeld dat Oekraïne kaliumjodiumpillen naar evacuatiecentra stuurt voor openbare distributie voor het geval Rusland het gebruik van kernwapens doorzet.

Negen, over hyperinflatie en een wereldwijde economische ineenstorting: op 4 oktober 2022 bedroeg de bruto nationale schuld van Amerika voor het eerst in de geschiedenis meer dan 31 biljoen dollar.

De Amerikaanse Federal Reserve blijft de rente verhogen om de stijging van de inflatie af te remmen, maar door de hogere rente blijft de Amerikaanse staatsschuld stijgen.

Biden zou kunnen helpen door zijn uitgaven af te remmen, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren.

(Meer: Op 4 oktober 2022 kondigde de OPEC plannen aan om de olieproductie met twee miljoen vaten per dag te verlagen. Biden probeerde dit tegen te houden, maar Bidens poging om Iran miljarden (misschien wel een biljoen dollar) te geven om een waardeloze kernwapenovereenkomst te ondertekenen heeft de Arabieren, die willen dat het kernwapenprogramma van Iran wordt gestopt, woedend gemaakt. Biden negeert de Arabische wensen over de Iraanse kernwapenkwestie, dus negeren zij hem over de olieproductie. Biden heeft Amerika's strategische oliereserves bijna leeggemaakt, dus we zullen waarschijnlijk de prijs van benzine en al het andere weer zien stijgen. Het is triest om over na te denken, maar Biden probeert misschien opzettelijk de Amerikaanse economie in te laten storten om een wereldmunt te rechtvaardigen. Hij heeft opzettelijk Amerika's onafhankelijkheid van olie vernietigd en weigert dat beleid te veranderen. Miljoenen arme en middeninkomens Amerikanen worstelen om hun rekeningen te betalen, maar Biden lijkt er niet om te geven).

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: A Fallen Civilization :: By Daymond Duck - Rapture Ready