www.wimjongman.nl

(homepagina)


Geruchten van oorlog

Door Hal Lindsey - 30 januari 2022

Geruchten over oorlog komen met bakken uit Oekraïne en Rusland. Enorme aantallen troepen zijn in beweging. Bijna onpeilbare hoeveelheden vuurkracht worden gemobiliseerd. Jezus waarschuwde dat de laatste dagen gekenmerkt zouden worden door geruchten van oorlog. Het gerucht van oorlog in Oekraïne wordt versterkt door de herhaalde dreiging van Rusland om kernwapens te gebruiken. Maar Oekraïne en verschillende andere voormalige Sovjet-blok naties passen op een andere krachtige manier in de Bijbelse profetie.

Een van de beroemdste en meest gedetailleerde profetieën in de Bijbel betreft een invasie van Israël door een confederatie van naties. De hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël geven de details, inclusief een specifieke lijst van de betrokken naties. De eerste twee verzen zeggen: "En het woord van de Here kwam tot mij zeggende: 'Mensenkind, richt uw aangezicht naar Gog uit het land Magog, de vorst van Ros, Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem.'" [NASB]

Het is duidelijk uit die passage en andere dat Gog geen natie is, maar een nationale leider. Het woord "Gog" betekent "hoog", "topman", of "oppermachtig". De Joodse historicus uit de eerste eeuw, Josephus, schreef: "Magog wordt door de Grieken de Scythen genoemd." De Grieken gebruikten het woord "Scythië" om te verwijzen naar de regio ten noorden en oosten van de Zwarte Zee. Tegenwoordig omvat dat niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne.

De Scythen heersten ook over het gebied ten oosten van de Kaspische Zee dat tegenwoordig wordt bezet door Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan en Tadzjikistan. Elk van deze naties maakte ooit deel uit van de Sovjet-Unie. Vladimir Poetin lijkt van plan ze weer onder Russische controle te brengen. Bovendien is elk van deze landen overwegend moslim, wat ook kan bijdragen tot hun verlangen om op een dag toe te treden tot een coalitie van naties tegen Israël.

Maar de eerste stap in Poetins plan is Oekraïne. In oppervlakte is het de tweede grootste natie van Europa. Het werd in 1991 onafhankelijk van de Sovjet-Unie. Op dat moment bezat Oekraïne een derde van de nucleaire bewapening van de Sovjets. Met 1.900 kernkoppen bezat Oekraïne toen het op twee na grootste nucleaire arsenaal ter wereld. In 1994 ondertekenden Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten het Boedapest-memorandum inzake veiligheidsgaranties. Zij beloofden de veiligheid van Oekraïne te garanderen als het land afstand zou doen van dit grote nucleaire arsenaal.

De trieste en afschuwelijke les voor elk ander land in de wereld is dat als je kernwapens hebt, je ze nooit mag opgeven - wat er ook gebeurt. Als Oekraïne zijn kernwapens nog had, zou Rusland nu geen bedreiging meer vormen. Zo simpel is het. De beloften van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waren niet eens het papier waard waar ze op gedrukt waren.

De andere beschermer van de Oekraïense veiligheid zou die welwillende natie zijn die Rusland heet. Nu lijkt het allemaal een wrede grap. In 2014 heeft Rusland de Krim gestolen van Oekraïne. Dat gaf het Russische leger een betere toegang tot de Zwarte Zee. Vandaag lijkt het doel van Rusland bij de invasie van Oekraïne niet een annexatie van het land te zijn, maar een zet om er een marionettenregering te plaatsen.

Bedenk bij dit alles dat, ongeacht wat hun naties doen, mensen zich nog steeds tot Christus kunnen wenden. Iran is een ander belangrijk onderdeel van die Ezechiël 38 coalitie. En Iran heeft te maken met een enorm aantal mensen dat zich tot Jezus bekeert. De profetie vertelt ons wat sommige naties zullen doen, maar dat is niet bepalend voor de daden van individuen binnen die naties.

Wat ook de beweegredenen van Poetin zijn (en dat zijn er vele), één belangrijk feit springt eruit. Zijn daden passen precies in de Bijbelse profetie. Op een bepaald moment in de toekomst, zal Oekraïne weer onder Russische controle komen. En het kan slechts een kwestie van dagen zijn.

Bron: Hal Lindsey