www.wimjongman.nl

(homepagina)


De rol van de gelovige in Armageddon

Vivian Bricker - 2 oktober 2022

Armageddon is de laatste slag waarin God zijn vijanden zal verslaan. De slag bij Armageddon vindt plaats aan het einde van de zevenjarige verdrukking, wanneer Jezus terugkeert voor Zijn Tweede Komst. Bij de wederkomst van de Heer keert Hij niet alleen terug. In plaats van alleen terug te keren, brengt de Heer zijn trouwe volgelingen mee - alle gelovigen van alle tijden. In dit artikel zal ik specifiek ingaan op de rol van de gelovige in Armageddon.

Het boek Openbaring

Openbaring 19:13-16 vertelt ons: "Hij is gekleed in een gewaad gedoopt in bloed, en zijn naam is het Woord van God. De legers van de hemel volgen hem, rijdend op witte paarden en gekleed in fijn linnen, wit en schoon. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volkeren zal neerslaan. "Hij zal over hen heersen met een ijzeren scepter. Hij betreedt de wijnpers van de woede van de almachtige God. Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren."

Deze passage van Openbaring is belangrijk, maar het gedeelte waar wij ons op concentreren is wanneer de tekst zegt: "De legers van de hemel volgden hem, rijdend op witte paarden en gekleed in fijn linnen, wit en schoon" (Openbaring 19:14). Dit deel van het hoofdstuk gaat over de rol van de gelovige in Armageddon.

Dit gedeelte van de Schrift vertelt ons dat de "legers van de hemel" Christus volgen in de strijd. De "legers van de hemel" zijn gelovigen uit alle tijden. Gelovigen die geloof stelden in de periode van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het verleden, het heden en de toekomst. Dit betekent dat alle gelovigen aan de zijde van Christus zullen strijden tijdens de strijd van Armageddon. Dit kan alarmerend klinken voor ons in onze huidige gevallen lichamen, maar wanneer we met Christus terugkeren, zullen we onze verheerlijkte lichamen hebben (1 Korintiƫrs 15:42-44). De Bijbel vertelt ons dat onze verheerlijkte lichamen zullen lijken op het verheerlijkte lichaam van Jezus.

Verder zegt Paulus: "Maar ons burgerschap is in de hemel. En wij wachten met spanning op een verlosser van daaruit, de Heer Jezus Christus, door de kracht die Hem in staat stelt om alles onder zijn controle te brengen, onze nederige lichamen zullen veranderd worden zodat ze zullen lijken op zijn heerlijke lichaam" (tijdens de opname.) (Filippenzen 3:20-21). Het is belangrijk op te merken dat wanneer Paulus zegt dat onze lichamen zullen worden omgevormd om te lijken op Gods heerlijke lichaam, dit niet betekent dat wij God zullen gelijk zijn. Paulus verwijst veeleer naar het feit dat onze lichamen zonder zonde, onvergankelijk en heilig zullen zijn. De rol van de gelovige in Armageddon benadrukt de noodzaak van onze verheerlijkte lichamen om naast Christus te strijden.

De rol van de gelovige

De rol van de gelovige in Armageddon mag niet over het hoofd worden gezien. Helaas wordt in elke academische discussie over eschatologie waaraan ik heb deelgenomen niet veel gesproken over de rol van de gelovige in Armageddon. Hoewel Jezus de machten van het kwaad die tijdens het einde van de verdrukking tegen Jeruzalem zullen opstaan gemakkelijk zelf zou kunnen verslaan, geeft Hij ons de eer om naast Hem te strijden in de eindstrijd tussen goed en kwaad.

Jezus houdt zielsveel van ons en waardeert ons als individu. Hij haalt ons nooit naar beneden en zegt ons nooit dat we niet goed genoeg zijn. In feite is Christus onze grootste supporter en bemoediger. Hij wil dat we een leven leiden waarin we Hem dienen en helder stralen voor Zijn Naam. God wil nooit dat je valt, maar Hij zal je weer oprapen als je dat wel doet. Psalm 40:2 zegt ons: "Hij tilde mij op uit de slijmkuil, uit de modder en het slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en gaf mij een vaste standplaats." Ook moet worden opgemerkt dat als gelovigen aan de zijde van de Schepper van onze ziel strijden, betekent dat God er enorm op vertrouwt dat wij naast Hem staan in de strijd.

God vertrouwen

Dit klinkt misschien vreemd, maar een ander deel van de rol van de gelovige in Armageddon is dat we God moeten vertrouwen. Het kan soms moeilijk zijn om God te vertrouwen, maar het wachten op de tijd van Armageddon kan een uitdaging zijn. God volledig vertrouwen vergt een ongelooflijke inspanning van de gelovige. We moeten God vertrouwen terwijl we wachten op Armageddon. Ja, Armageddon is een intense strijd, maar we moeten er reikhalzend naar uitkijken omdat het het begin zal zijn van de herschepping die door God tot stand zal worden gebracht.

Na de slag van Armageddon zullen de duizend jaren van Christus aanbreken, waarin Christus letterlijk duizend jaar op aarde zal regeren. Na de duizend jaar van Christus zal Satan voor korte tijd worden losgelaten om de naties op de proef te stellen (Openbaring 20:3). Satan wordt vrijgelaten om de naties op de proef te stellen om te zien wiens trouw op God is afgestemd en wiens op hem. Helaas zullen velen Satan volgen, hoewel zij fysiek met God wandelen.

Gelovigen moeten vertrouwen hebben in Zijn vestiging van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen een plaats van gerechtigheid, liefde en vrede zijn (Openbaring 21). Er zullen geen tranen, pijn of dood meer zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:4). Deze gebeurtenis van de vestiging van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is het wachten meer dan waard, maar een essentieel onderdeel van het wachten is dat we tijdens dit proces op God vertrouwen.

God volgen

Als gelovigen is het onze belangrijkste taak om God trouw te volgen gedurende ons leven. Nu wil God dat wij Hem trouw volgen en uitzien naar wanneer Hij zal terugkeren. Dienen en vechten naast Christus is de grootste eer die ons te beurt valt.

De rol van een gelovige in Armageddon begint niet pas als de eigenlijke strijd begint - die begint nu. Het is nu onze verantwoordelijkheid als gelovigen om Christus te delen en anderen te helpen Hem te leren kennen. Iedereen die niet in Jezus gelooft, zal worden vernietigd in de vuurzee, waar ze eeuwige pijn, marteling en kwelling zullen ervaren. Wij bevinden ons nu in ons huidige leven op het slagveld. Het is aan ons om stelling te nemen voor Christus door anderen te helpen de waarheid over Jezus, verlossing en de toekomst te kennen.

We moeten niet wachten omdat onze tijd hier op aarde relatief kort is. Niemand van ons is een vast aantal jaren op aarde beloofd. Met de tijd die ons gegeven is, moeten we ons best doen om een verschil te maken voor Christus. Omdat de rol van de gelovige in Armageddon al is begonnen, moeten we onthouden dat Jezus altijd bij ons is en dat Hij altijd aan onze zijde zal blijven (Hebreeƫn 13:5). Probeer in uw dagelijks leven God te dienen in alles wat u doet. Hij heeft grote doelen voor je leven die alleen jij kunt vervullen.

Het kan moeilijk zijn om je in de chaos van ons dagelijks leven op de eeuwigheid te richten, maar we moeten er doelbewust naar streven om op de eeuwigheid gericht te zijn. De rol van de gelovige in Armageddon is belangrijk en heeft invloed op de toekomstige gebeurtenissen in de eschatologie. De gebeurtenis zelf van de slag bij Armageddon getuigt van het feit dat Jezus de duisternis zal vernietigen en dat het goede zal winnen van het kwade. Het leven kan in het heden hard zijn, maar we kijken uit naar betere dagen als we God dienen.

Het woord "Armageddon" kan bij velen gemengde gevoelens oproepen, maar we kunnen dit woord onthouden als een woord van hoop voor de toekomst. De rol van de gelovige in Armageddon zal inhouden dat wij trouw dienen en samen met Christus strijden in de eindstrijd tussen goed en kwaad. De zorgen en spanningen van dit leven kunnen verbleken als we kijken naar Christus en alles wat Hij zal volbrengen. Als individuele gelovige zult u naast de Heer staan en naast Hem strijden in Armageddon. Het zal een waar voorrecht en een eer zijn om naast Jezus te dienen.

Kijk voor meer informatie op What is Armageddon? Engels

Vivian Bricker houdt van Jezus, bestudeert het Woord van God en helpt anderen in hun wandel met Christus. Ze heeft een medische graad in Christian Ministry met een sterke academische nadruk op theologie.

Bron: The Believer's Role in Armageddon